Hotărârea nr. 45/2021

Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operational Regional 2014-2020

                                                            ANEXĂ   

                                               la Hotărârea nr. 45 din 25.03.2021

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

LISTĂ PROIECTE

    cu finantare din fonduri externe nerambursabile,

Programul Operational Regional 2014-2020

 

 

Nr.Crt.

Denumire proiect

Valoare (lei)

 

CAPITOLUL 65 – Invatamant

7.567.139

1

Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii, prin constructia/extinderea si dotarea gradinitei cu program prelungit nr.4, Buzau, Aleea Parcului, nr.10

2.945.559

2

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice- Liceul Henri Coanda – Corp C4 (Scoala veche si Scoala noua)

418.415

3

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Gradinita cu Program Prelungit Cei Sapte Pitici- Corp C1

1.206.872

4

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Scoala gimnaziala nr.11-Corp C1

2.214.312

5

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Liceul Henri Coanda-Corp C5 (Internat)

385.305

6

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei eneregetice cladiri publice-Liceul Henri Coanda – Corp C2 (Corp Tehnic)

396.676

 

CAPITOLUL 68 – Asigurări și asistență socială

3.904.603

7

Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii, prin constructia si dotarea unei noi crese in Buzau

3.904.603

 

CAPITOLUL 70 Locuinte, servicii si Dezvoltare Publica

3.292.964

8

Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 19A, 19B, 19F, 19 G din Municipiul Buzau

1.778.488

9

Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 3A Hasdeu, 3B Hasdeu si Integral 1  din Municipiul Buzau

1.514.476

 

CAPITOLUL 74- Protecția mediului

422.500

10

Regenerarea spațiului urban adiacent Parc Tineretului

422.500

 

CAPITOLUL 84- Transporturi

8.956.215

11

Achizitie mijloace de transport public- autobuze electrice 12 m ses, Alba Iulia, Buzau, Constanta, Ploiesti

4.789.796

12

Sistem inteligent de trafic management si monitorizare bazat pe solutii inovative de eficientizare si reducere a poluarii in Municipiul Buzau

471.984

 

Nr.Crt.

Denumire proiect

Valoare (lei)

13

Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul Buzău

1.067.218

14

Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău

1.209.610

15

Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

1.162.796

16

Realizarea unui centru intermodal de transport al Muncipiului Buzău, integrat cu sistem Park and Ride

254.811

 

Total

24.143.421

 

 

       

 

ANEXA
la Hotararea nr. 65 din 22.04.2021
a Consiliului Local al Municipiului Buzau
Numarul si tipul de burse pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Buzau pentru anul 2021
Nr.crt.Denumirea unitate de invatamant preuniversitar de stat"Numar Burse de performanta acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Buzau care se incadreaza in prevederile art.6, art.17 si art.18 din anexa la Ordinul 5576/2011""Numar Burse de merit acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Buzau care se incadreaza in prevederile art.8, art.17 si art.18 din anexa la Ordinul 5576/2011""Numar Burse de studiu acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Buzau care se incadreaza in prevederile art.9,art. 10, art. 15, art.17 si art.18 din anexa la Ordinul 5576/2011""Numar Burse de ajutor social acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Buzau care se incadreaza in prevederile art. 11,art. 12, art. 13, art.14 art.15, si art.19 din anexa la Ordinul 5576/2011"TOTAL
1"Liceul agricol ""Dr. C. Angelescu"""02813089247
2Colegiul economic03359914448
3"Colegiul National ""B.P. Hasdeu"""012851751307
4"Colegiul National ""Mihai Eminescu"""0111342241179
5Liceul tehnic01101248170
6"Liceul tehnologic ""Henri Coanda"""0422382147
7Liceul tehnologic de meserii si servicii069129103301
8"Liceul tehnologic ""Dimitrie Filipescu"""0454028113
9"Liceul teoretic ""Alexandru Marghiloman"""04457065580
10"Liceul tehnologic ""Grigore C. Moisil"""0084198282
11"Liceul cu program sportiv ""Iolanda Balas Soter"""02647721362
12"Liceul de arte ""Margareta Sterian"""039220730629
13"Colegiul National pedagogic ""Spiru Haret"""0111010401160
14"Scoala gimnaziala ""Cpt. Av. Mircea T. Badulescu"""0330218350
15Scoala gimnaziala nr. 70450092542
16"Scoala gimnaziala nr. 8 ""Nicu Constantinescu"""021324699
17Scoala gimnaziala nr. 1107475080877
18"Scoala gimnaziala ""George Emil Palade"""04505025525
19"Seminarul teologic ortodox ""Chesarie Episcopul"""021392282
20"Scoala gimnaziala ""Ion Creanga"""089038127
21"Scoala gimnaziala ""Mihail Kogalniceanu"""01090100200
22"Scoala gimnaziala ""Nicolae Titulescu"""0534199193
23"Scoala gimnaziala ""General Grigore Bastan"""02525656
24"Scoala gimnaziala ""Ep. Dionisie Romano"""08047115242
25"Scoala gimnaziala ""P.H. Zangopol"""035101055
26"Scoala gimnaziala ""Sf. Apostol Andrei"""02201464298
TOTAL numar burse077691340146210571