Hotărârea nr. 40/2021

Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2020

JUDEȚUL BUZAU


MUNICIPIUL BUZAU


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI


Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 40 din 25 martie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzau Pag. 1 / 54


(lei)


la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incas.

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

total, din care:

din anii preced.

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

*

307999000

333333000

308869405

49490093

259379312

231922810

21398116

55548479

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

*

202260000

204218000

260236349

49490093

210746256

183289754

21398116

55548479

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

*

222432000

237833000

293743265

49486373

244256892

216796690

21398116

55548459

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

*

205989000

219310000

236428900

24736087

211692813

199634954

8548474

28245472

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

*

132476000

132183000

119080718

119080718

119080718

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

*

132476000

132183000

119080718

119080718

119080718

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

*

365000

365000

402182

402182

402182

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

365000

365000

402182

402182

402182

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

*

132111000

131818000

118678536

118678536

118678536

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130811000

130518000

117488422

117488422

117488422

Sume repartizate din Fondul la disp. Consiliului Judetean

04.02.05

1300000

1300000

1190114

1190114

1190114

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

*

41136000

41136000

60484648

13426901

47057747

36764418

8325942

15394288

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

*

41136000

41136000

60484648

13426901

47057747

36764418

8325942

15394288

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

*

31174000

31174000

45102408

8621744

36480664

28530152

6334308

10237948

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

7065000

7065000

11910256

3801872

8108384

6719970

11778

5178508

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

24109000

24109000

33192152

4819872

28372280

21810182

6322530

5059440

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

*

8186000

8186000

13459996

4508611

8951385

6629126

1985764

4845106

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3455000

3455000

6958693

3563496

3395197

2922509

12246

4023938

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4292000

4292000

5902539

766813

5135726

3415342

1897344

589853

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe ter

07.02.02.03

439000

439000

598764

178302

420462

291275

76174

231315

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

1776000

1776000

1922224

296546

1625678

1605120

5870

311234

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

20

20

20

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

*

31666000

45280000

56273320

11281659

44991661

43260553

205698

12807069

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

*

20154000

33768000

33691450

33691450

33691450

Sume defalcate dintaxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizat

11.02.02

20154000

32247000

32175450

32175450

32175450

Sume defalcate dintaxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1000000

1000000

1000000

1000000

Sume defalcate dintaxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sa

11.02.09

521000

516000

516000

516000

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

*

468000

468000

559898

14249

545649

541960

525

17413

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI                   Pag' 2 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incas.

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

total, din care:

din anii preced.

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Impozit pe spectacole

15.02.01

75000

75000

44169

14249

29920

26231

525

17413

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

393000

393000

515729

515729

515729

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activ

16.02

*

11044000

11044000

22021972

11267410

10754562

9027143

205173

12789656

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

*

10256000

10256000

21787559

11228567

10558992

8830876

201547

12755136

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

6495000

6495000

16441244

9153924

7287320

5547391

32009

10861844

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

3761000

3761000

5346315

2074643

3271672

3283485

169538

1893292

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

788000

788000

234413

38843

195570

196267

3626

34520

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

*

711000

711000

590214

27527

562687

529265

16834

44115

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

*

711000

711000

590214

27527

562687

529265

16834

44115

Alte impozite si taxe

18.02.50

711000

711000

590214

27527

562687

529265

16834

44115

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

*

16443000

18523000

57314365

24750286

32564079

17161736

12849642

27302987

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

*

4512000

4512000

6414198

1358937

5055261

4727454

154520

1532224

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

*

4512000

4512000

6414198

1358937

5055261

4727454

154520

1532224

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

*

4370000

4370000

6242179

1350275

4891904

4555435

154520

1532224

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4370000

4370000

6242179

1350275

4891904

4555435

154520

1532224

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

*

172019

172019

172019

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

172019

172019

172019

Alte venituri din proprietate

30.02.50

142000

142000

8662

-8662

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

*

11931000

14011000

50900167

23391349

27508818

12434282

12695122

25770763

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.2

33.02

*

3619000

5699000

7808667

629496

7179171

6210978

23339

1574350

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

2829000

4909000

5462099

5462099

5462099

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

42000

42000

37885

37885

37885

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

5000

5000

10859

6967

3892

1159

9700

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

33000

33000

1622955

622529

1000426

34966

23339

1564650

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

710000

710000

674869

674869

674869

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

*

2221000

2221000

1993174

8347

1984827

1523604

469570

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

2221000

2221000

1993174

8347

1984827

1523604

469570

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

*

5980000

5980000

40823289

22708935

18114354

4596777

12669221

23557291

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI                   Pag' 3 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incas.

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

total, din care:

din anii preced.

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.

35.02.01

*

4212000

4212000

18263454

11956912

6306542

3104776

2803586

12355092

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

4212000

4212000

18263454

11956912

6306542

3104776

2803586

12355092

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

143000

143000

153892

58078

95814

101122

5147

47623

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

1625000

1625000

22405943

10693945

11711998

1390879

9860488

11154576

Diverse venituri

36.02

*

93000

93000

255437

44571

210866

83323

2562

169552

Taxe speciale

36.02.06

13000

13000

168545

44516

124029

17352

2562

148631

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

44

44

44

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

48882

48882

28408

20474

Alte venituri

36.02.50

80000

80000

37966

11

37955

37563

403

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02

*

18000

18000

19600

19600

19600

Donatii si sponsorizari **)

37.02.01

18000

18000

19600

19600

19600

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetul

37.02.03

-22792000

-12660000

-12660000

-12660000

-12660000

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

22792000

12660000

12660000

12660000

12660000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

*

171000

204134

3720

200414

204114

20

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

*

171000

204134

3720

200414

204114

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

9000

38163

3720

34443

38163

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilo

39.02.07

162000

165971

165971

165951

20

Alte operatiuni financiare (cod 41.02.05)

41.02

*

4930000

4930000

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii

41.02.14

4930000

4930000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

*

39811000

41943000

12458257

12458257

12458257

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

*

39811000

41943000

12458257

12458257

12458257

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02

*

39811000

41873000

12388500

12388500

12388500

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combus

42.02.34

1000

2838

2838

2838

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

9670000

9670000

7842640

7842640

7842640

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

22900000

22900000

2972453

2972453

2972453

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiect

42.02.69

7241000

8116000

380033

380033

380033

Subv. pt finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

42.02.79

*

175000

175000

175000

175000

Subv. pt finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pt. sect. functionare

42.02.79.01

29300

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU


Pag. 4 / 54 (lei)


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incas.

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

total, din care:

din anii preced.

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Subv. pt finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pt. sect. dezvoltare

42.02.79.02

145700

175000

175000

175000

Subvenții de la bug. de stat pentru decontareachelt. pt. carantina

42.02.80

1011000

1015536

1015536

1015536

Subvenții de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+

43.02

*

70000

69757

69757

69757

Sume alocate pentru chelt. cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare

43.02.41

70000

69757

69757

69757

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente c

48.02

*

40826000

48456000

2463749

2463749

2463749

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

*

37607000

44277000

1157584

1157584

1157584

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

37607000

44277000

620579

620579

620579

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

537005

537005

537005

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

*

3219000

4179000

1306165

1306165

1306165

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

3219000

4088000

1215165

1215165

1215165

Prefinantare

48.02.02.03

91000

91000

91000

91000

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 5 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

320558000

345892000

266648539

254440391

244066826

10373565

263893234

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

320558000

345892000

266648539

254440391

244066826

10373565

263893234

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

258544000

294325300

237328123

227166356

218275542

8890814

227134171

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

79800000

70110000

67519382

67519124

67516155

2969

68640230

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

74508000

65016670

62532897

62532639

62529670

2969

63654721

Salarii de baza

10.01.01

65576000

57893330

56097946

56097946

56095581

2365

57097511

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1350000

2046000

1497314

1497314

1496912

402

1702355

Alte sporuri

10.01.06

453000

493000

484902

484902

484902

447062

Indemnizații platite unor persoane din afara unita

10.01.12

1631000

555200

542985

542985

542985

547791

Indemnizații de delegare

10.01.13

29000

14000

3864

3606

3606

3606

Indemnizatii de hrana

10.01.17

3632000

1229000

1194962

1194962

1194760

202

1179883

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1837000

2786140

2710924

2710924

2710924

2676513

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

3716000

3635810

3610648

3610648

3610648

3632277

Norme de hrana

10.02.02

2607000

2003210

2003206

2003206

2003206

2045457

Vouchere de vacan??

10.02.06

1109000

1632600

1607442

1607442

1607442

1586820

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

1576000

1457520

1375837

1375837

1375837

1353232

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

1576000

1457520

1375837

1375837

1375837

1353232

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

58232000

88834630

82521902

81228599

75263757

5964842

81922342

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

39769000

54309990

52301993

51288750

47734567

3554183

51183112

Furnituri de birou

20.01.01

196000

342810

305038

304683

298299

6384

307335

Materiale pentru curatenie

20.01.02

193000

844130

793579

788017

781629

6388

751887

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

5283000

8226150

7848133

7844212

7825288

18924

7805875

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15421000

23226110

23094324

23092990

20799310

2293680

23085753

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

163000

242000

214541

214541

214541

203895

Piese de schimb

20.01.06

1000

Transport

20.01.07

101403

61556

61556

61556

61928

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

1084000

1413577

1367945

1361279

1360767

512

1374246

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

3081000

4148800

3888335

3823005

3585819

237186

3819894

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 6 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

14348000

15764010

14728542

13798467

12807358

991109

13772299

Reparatii curente

20.02

13152000

21962230

18604764

18527503

16149836

2377667

20167770

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

740000

862600

800608

800608

800608

855561

Hrana pentru oameni

20.03.01

740000

862600

800608

800608

800608

855561

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

26000

222360

164547

164538

164538

119326

Medicamente

20.04.01

26000

56820

29041

29032

29032

30010

Materiale sanitare

20.04.02

118440

104932

104932

104932

63595

Dezinfectanti

20.04.04

47100

30574

30574

30574

25721

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

310000

3069010

2550503

2487586

2487586

1608228

Uniforme si echipament

20.05.01

69000

195000

192322

192321

192321

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10500

10453

10453

10453

Alte obiecte de inventar

20.05.30

241000

2863510

2347728

2284812

2284812

1608228

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

262000

47600

31368

31368

29162

2206

29162

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

22000

22600

7297

7297

7297

7297

Deplasari ?n str?in?tate

20.06.02

240000

25000

24071

24071

21865

2206

21865

Materiale de laborator

20.09

200

403

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

1000

12500

6478

6478

6478

107382

Consultanta si expertiza

20.12

225000

585000

545026

518126

511819

6307

518126

Pregatire profesionala

20.13

503000

564720

526863

446388

446388

447828

Protectia muncii

20.14

60650

50046

50046

50046

47503

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24

*

60000

112000

112000

112000

112000

113033

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

60000

112000

112000

112000

112000

113033

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

3184000

7025770

6827706

6795208

6770729

24479

6724908

Reclama si publicitate

20.30.01

350000

556540

550789

532871

525705

7166

532871

Protocol si reprezentare

20.30.02

47000

33000

21084

20414

20414

20414

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

49000

50520

28150

28150

28150

28150

Chirii

20.30.04

1874000

1998100

1926702

1923308

1906895

16413

1923578

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

864000

4387610

4300981

4290465

4289565

900

4219895

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 7 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

*

1920000

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30

30.01

*

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

*

1920000

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de teza

30.03.01

1920000

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

*

20100000

26692000

26491679

26491679

24491462

2000217

32234721

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

20100000

26692000

26491679

26491679

24491462

2000217

32234721

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

22630000

21494670

20644552

20644552

20644552

20644552

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

22630000

21494670

20644552

20644552

20644552

20644552

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

22630000

21494670

20644552

20644552

20644552

20644552

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

1951000

3926000

2515866

2515866

2515866

2515866

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

1951000

3926000

2515866

2515866

2515866

2515866

Transferuri dinbugetul local c?tre asocia?iile de

55.01.42

1701000

3405000

2000000

2000000

2000000

2000000

Finan?area ?nv???mYntului particular sau confesion

55.01.63

250000

521000

515866

515866

515866

515866

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

15310000

15568000

14173039

14158571

14146491

12080

14581331

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

15310000

15568000

14173039

14158571

14146491

12080

14581331

Ajutoare sociale innumerar

57.02.01

15300000

15358000

14049589

14035121

14023041

12080

14451538

Ajutoare sociale innatura

57.02.02

200000

120000

120000

120000

126343

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10000

10000

3450

3450

3450

3450

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

50263000

59026000

15190521

6373783

5559167

814616

912139

Programe din F ondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

46475000

54115000

12593545

4768724

4129562

639162

7927

Finan?area na?ional?

58.01.01

6748000

7496000

1729544

637772

554682

83090

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

37607000

44277000

10481868

3937245

3393957

543288

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

2120000

2342000

382133

193707

180923

12784

7927

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

3788000

4911000

2596976

1605059

1429605

175454

904212

Finan?area na?ional?

58.02.01

493000

620000

334409

208658

185848

22810

114546

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

3219000

4179000

2192184

1364300

1215165

149135

772044

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

76000

112000

70383

32101

28592

3509

17622

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 8 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

8338000

6549000

6148625

6111625

6015535

96090

3560601

Burse

59.01

18000

18000

18000

18000

18000

18000

Programe pentru tineret

59.08

10000

10000

Asociatii si fundatii

59.11

1470000

680000

663528

663528

663528

663528

Susținerea cultelor

59.12

500000

500000

500000

495000

495000

495000

Desp?gubiri civile

59.17

4215000

3109000

3030491

3030491

2934401

96090

425368

Sume destinate finantarii programelor sportive rea

59.20

500000

500000

428000

398000

398000

398000

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

515000

515000

399000

397000

397000

397000

Programe si proiecte privind prevenirea si combate

59.30

50000

50000

27530

27530

27530

27530

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1060000

1167000

1082076

1082076

1082076

1136175

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

59284000

47506700

27254218

25207837

23725086

1482751

35769666

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

57684000

46306700

26054218

24007837

22525086

1482751

35769666

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

48194000

36993970

17169758

15123377

13640626

1482751

35728328

Construc?ii

71.01.01

24195000

23193400

4491422

4482407

3082539

1399868

15027520

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

6263000

2367990

2332686

2332685

2332685

643908

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

500000

59800

58919

58919

58919

13019428

Alte active fixe

71.01.30

17236000

11372780

10286731

8249366

8166483

82883

7037472

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

9490000

9312730

8884460

8884460

8884460

41338

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

*

1600000

1200000

1200000

1200000

1200000

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

*

1600000

1200000

1200000

1200000

1200000

Participare la capitalul social al societatilor co

72.01.01

1600000

1200000

1200000

1200000

1200000

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

*

2730000

4060000

3850316

3850316

3850316

989397

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

*

2730000

4060000

3850316

3850316

3850316

989397

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

*

2730000

4060000

3850316

3850316

3850316

989397

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

2730000

4060000

3850316

3850316

3850316

989397

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-1784118

-1784118

-1784118

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-1784118

-1784118

-1784118

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-1784005

-1784005

-1784005

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 9 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.02

-113

-113

-113

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

50.02

*

36115000

36302580

33133961

31832891

31534877

298014

43893545

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

*

30665000

31777580

28676470

27393620

27109746

283874

39431005

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

30665000

31777580

28676470

27393620

27109746

283874

39431005

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

27918000

27784000

25196240

24070683

23786809

283874

23716189

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

19100000

17000000

16721011

16720753

16720753

17018155

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

18344000

16347800

16074506

16074248

16074248

16362898

Salarii de baza

10.01.01

16206000

12747800

12746952

12746952

12746952

12940004

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

400000

151833

151833

151833

257442

Indemnizații platite unor persoane din afara unita

10.01.12

631000

536000

523785

523785

523785

528591

Indemnizații de delegare

10.01.13

24000

9000

3864

3606

3606

3606

Indemnizatii de hrana

10.01.17

552000

673000

666084

666084

666084

660109

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

931000

1982000

1981988

1981988

1981988

1973146

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

335000

281200

281200

281200

281200

282100

Vouchere de vacan??

10.02.06

335000

281200

281200

281200

281200

282100

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

421000

371000

365305

365305

365305

373157

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

421000

371000

365305

365305

365305

373157

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

4930000

5841000

5733232

5599850

5491430

108420

5639518

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2610000

2979000

2941807

2933930

2857193

76737

2937040

Furnituri de birou

20.01.01

70000

73000

72124

72115

72115

79084

Materiale pentru curatenie

20.01.02

17000

28000

25968

20868

20868

22133

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

568000

518000

491011

491011

473761

17250

491011

Apa, canal si salubritate

20.01.04

37000

42000

38877

38877

38877

38877

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

45000

40000

40000

40000

40000

38091

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

723000

798000

797256

797256

797256

797256

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1125000

1480000

1476571

1473803

1414316

59487

1470588

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

25000

Reparatii curente

20.02

2900

2821

2821

2821

2821

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 10 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

102000

48000

43481

42831

42831

122958

Alte obiecte de inventar

20.05.30

102000

48000

43481

42831

42831

122958

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

*

252000

30000

26275

26275

24069

2206

24069

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

12000

5000

2204

2204

2204

2204

Deplasări ?n str?in?tate

20.06.02

240000

25000

24071

24071

21865

2206

21865

Consultanta si expertiza

20.12

225000

555000

545026

518126

511819

6307

518126

Pregatire profesionala

20.13

491000

404000

402353

321878

321878

321878

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24

*

60000

112000

112000

112000

112000

113033

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

60000

112000

112000

112000

112000

113033

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1190000

1710100

1659469

1641989

1618819

23170

1599593

Reclama si publicitate

20.30.01

350000

455000

454614

437804

430638

7166

437804

Protocol si reprezentare

20.30.02

33000

33000

21084

20414

20414

20414

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

45000

45000

25834

25834

25834

25834

Chirii

20.30.04

217000

248000

245879

245879

230775

15104

245879

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

545000

929100

912058

912058

911158

900

869662

TITLUL X Proiecte cu iinan?are din fonduri extern

58

*

3788000

4788000

2596976

1605059

1429605

175454

912139

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

7927

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

7927

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

3788000

4788000

2596976

1605059

1429605

175454

904212

Finan?area na?ional?

58.02.01

493000

606000

334409

208658

185848

22810

114546

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

3219000

4088000

2192184

1364300

1215165

149135

772044

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

76000

94000

70383

32101

28592

3509

17622

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

100000

155000

145021

145021

145021

146377

Desp?gubiri civile

59.17

13000

7000

2236

2236

2236

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

87000

148000

142785

142785

142785

146377

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1487000

1403580

1397578

1240285

1240285

15714816

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1487000

1403580

1397578

1240285

1240285

15714816

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1487000

1403580

1397578

1240285

1240285

15714816

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 11 / 54    (|eîj

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Construc?ii

71.01.01

1988551

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

807000

805320

805311

805311

805311

307708

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

17000

12225585

Alte active fixe

71.01.30

663000

598260

592267

434974

434974

1192972

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

*

1260000

2590000

2387500

2387500

2387500

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

*

1260000

2590000

2387500

2387500

2387500

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

*

1260000

2590000

2387500

2387500

2387500

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

1260000

2590000

2387500

2387500

2387500

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-304848

-304848

-304848

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-304848

-304848

-304848

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-304848

-304848

-304848

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

*

30665000

31777580

28676470

27393620

27109746

283874

39431005

Autoritati executive

51.02.01.03

30665000

31777580

28676470

27393620

27109746

283874

39431005

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

30665000

31777580

28676470

27393620

27109746

283874

39431005

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

27918000

27784000

25196240

24070683

23786809

283874

23716189

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

19100000

17000000

16721011

16720753

16720753

17018155

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

18344000

16347800

16074506

16074248

16074248

16362898

Salarii de baza

10.01.01

16206000

12747800

12746952

12746952

12746952

12940004

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

400000

151833

151833

151833

257442

Indemnizatii platite unor persoane din afara unita

10.01.12

631000

536000

523785

523785

523785

528591

Indemnizatii de delegare

10.01.13

24000

9000

3864

3606

3606

3606

Indemnizatii de hrana

10.01.17

552000

673000

666084

666084

666084

660109

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

931000

1982000

1981988

1981988

1981988

1973146

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

335000

281200

281200

281200

281200

282100

Vouchere de vacan??

10.02.06

335000

281200

281200

281200

281200

282100

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

421000

371000

365305

365305

365305

373157

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

421000

371000

365305

365305

365305

373157

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

4930000

5841000

5733232

5599850

5491430

108420

5639518

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 12 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2610000

2979000

2941807

2933930

2857193

76737

2937040

Furnituri de birou

20.01.01

70000

73000

72124

72115

72115

79084

Materiale pentru curățenie

20.01.02

17000

28000

25968

20868

20868

22133

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

568000

518000

491011

491011

473761

17250

491011

Apa, canal si salubritate

20.01.04

37000

42000

38877

38877

38877

38877

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

45000

40000

40000

40000

40000

38091

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

723000

798000

797256

797256

797256

797256

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1125000

1480000

1476571

1473803

1414316

59487

1470588

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

25000

Reparatii curente

20.02

2900

2821

2821

2821

2821

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

102000

48000

43481

42831

42831

122958

Alte obiecte de inventar

20.05.30

102000

48000

43481

42831

42831

122958

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

252000

30000

26275

26275

24069

2206

24069

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

12000

5000

2204

2204

2204

2204

Deplasari ?n str?in?tate

20.06.02

240000

25000

24071

24071

21865

2206

21865

Consultanta si expertiza

20.12

225000

555000

545026

518126

511819

6307

518126

Pregatire profesionala

20.13

491000

404000

402353

321878

321878

321878

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24

*

60000

112000

112000

112000

112000

113033

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

60000

112000

112000

112000

112000

113033

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1190000

1710100

1659469

1641989

1618819

23170

1599593

Reclama si publicitate

20.30.01

350000

455000

454614

437804

430638

7166

437804

Protocol si reprezentare

20.30.02

33000

33000

21084

20414

20414

20414

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

45000

45000

25834

25834

25834

25834

Chirii

20.30.04

217000

248000

245879

245879

230775

15104

245879

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

545000

929100

912058

912058

911158

900

869662

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

3788000

4788000

2596976

1605059

1429605

175454

912139

Programe din F ondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

7927

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

7927

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 13 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

3788000

4788000

2596976

1605059

1429605

175454

904212

Finan?area na?ional?

58.02.01

493000

606000

334409

208658

185848

22810

114546

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

3219000

4088000

2192184

1364300

1215165

149135

772044

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

76000

94000

70383

32101

28592

3509

17622

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

100000

155000

145021

145021

145021

146377

Desp?gubiri civile

59.17

13000

7000

2236

2236

2236

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

87000

148000

142785

142785

142785

146377

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1487000

1403580

1397578

1240285

1240285

15714816

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1487000

1403580

1397578

1240285

1240285

15714816

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1487000

1403580

1397578

1240285

1240285

15714816

Construc?ii

71.01.01

1988551

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

807000

805320

805311

805311

805311

307708

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

17000

12225585

Alte active fixe

71.01.30

663000

598260

592267

434974

434974

1192972

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

*

1260000

2590000

2387500

2387500

2387500

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

*

1260000

2590000

2387500

2387500

2387500

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

*

1260000

2590000

2387500

2387500

2387500

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

1260000

2590000

2387500

2387500

2387500

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-304848

-304848

-304848

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-304848

-304848

-304848

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-304848

-304848

-304848

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

*

3530000

2400000

2334934

2316714

2302574

14140

2340151

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3530000

2400000

2334934

2316714

2302574

14140

2340151

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

3530000

2400000

2335674

2317454

2303314

14140

2331904

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

3100000

1873000

1850134

1850134

1850134

1869232

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

3023000

1799550

1779983

1779983

1779983

1798668

Salarii de baza

10.01.01

1938000

1611350

1607192

1607192

1607192

1642783

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

50000

42749

42749

42749

39304

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 14 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Indemnizații plătite unor persoane din afara unita

10.01.12

1000000

19200

19200

19200

19200

19200

Indemnizații de hrana

10.01.17

60000

83000

76995

76995

76995

77166

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

25000

36000

33847

33847

33847

20215

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

34000

30450

30450

30450

30450

30450

Vouchere de vacan??

10.02.06

34000

30450

30450

30450

30450

30450

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

43000

43000

39701

39701

39701

40114

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

43000

43000

39701

39701

39701

40114

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

400000

497000

460575

442355

428215

14140

437783

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

252000

309000

282998

268923

256092

12831

269870

Furnituri de birou

20.01.01

20000

40000

38414

38068

31684

6384

38068

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

24000

28000

24303

24303

24303

24303

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3000

4500

3676

3676

3676

3676

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

6000

6000

2500

2500

2500

3447

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

15000

15000

13577

13577

13577

13577

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

141000

117500

116422

116416

109969

6447

116416

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

43000

98000

84106

70383

70383

70383

Reparatii curente

20.02

25000

24892

24892

24892

24892

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10000

10000

8180

8180

8180

2661

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10000

10000

8180

8180

8180

2661

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

2000

2000

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2000

2000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

136000

151000

144505

140360

139051

1309

140360

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2000

3000

1804

1804

1804

1804

Chirii

20.30.04

128000

143000

140088

136900

135591

1309

136900

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6000

5000

2613

1656

1656

1656

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

30000

30000

24965

24965

24965

24889

Desp?gubiri civile

59.17

2000

2000

387

387

387

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

28000

28000

24578

24578

24578

24889

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 15 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

8247

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

8247

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

8247

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

806

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

928

Alte active fixe

71.01.30

6513

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-740

-740

-740

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-740

-740

-740

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-740

-740

-740

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2487000

2282800

2231628

2227131

2212991

14140

2250413

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2487000

2282800

2231628

2227131

2212991

14140

2250413

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2487000

2282800

2232368

2227871

2213731

14140

2242166

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

2100000

1853800

1830934

1830934

1830934

1850032

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

2023000

1780350

1760783

1760783

1760783

1779468

Salarii de baza

10.01.01

1938000

1611350

1607192

1607192

1607192

1642783

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

50000

42749

42749

42749

39304

Indemnizatii de hrana

10.01.17

60000

83000

76995

76995

76995

77166

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

25000

36000

33847

33847

33847

20215

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

34000

30450

30450

30450

30450

30450

Vouchere de vacan??

10.02.06

34000

30450

30450

30450

30450

30450

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

43000

43000

39701

39701

39701

40114

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

43000

43000

39701

39701

39701

40114

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

357000

399000

376469

371972

357832

14140

367245

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

209000

211000

198892

198540

185709

12831

199487

Furnituri de birou

20.01.01

20000

40000

38414

38068

31684

6384

38068

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

24000

28000

24303

24303

24303

24303

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3000

4500

3676

3676

3676

3676

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

6000

6000

2500

2500

2500

3447

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 16 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15000

15000

13577

13577

13577

13577

Materiale si prestări de servicii cu caracter func

20.01.09

141000

117500

116422

116416

109969

6447

116416

Reparatii curente

20.02

25000

24892

24892

24892

24892

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10000

10000

8180

8180

8180

2506

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10000

10000

8180

8180

8180

2506

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

*

2000

2000

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2000

2000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

136000

151000

144505

140360

139051

1309

140360

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2000

3000

1804

1804

1804

1804

Chirii

20.30.04

128000

143000

140088

136900

135591

1309

136900

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6000

5000

2613

1656

1656

1656

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

30000

30000

24965

24965

24965

24889

Desp?gubiri civile

59.17

2000

2000

387

387

387

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

28000

28000

24578

24578

24578

24889

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

8247

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

8247

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

8247

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

806

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

928

Alte active fixe

71.01.30

6513

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-740

-740

-740

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-740

-740

-740

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-740

-740

-740

Alte servicii publice generale

54.02.50

1043000

117200

103306

89583

89583

89738

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1043000

117200

103306

89583

89583

89738

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1043000

117200

103306

89583

89583

89738

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

1000000

19200

19200

19200

19200

19200

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

1000000

19200

19200

19200

19200

19200

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 17 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Indemnizații plătite unor persoane din afara unita

10.01.12

1000000

19200

19200

19200

19200

19200

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

43000

98000

84106

70383

70383

70538

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

43000

98000

84106

70383

70383

70383

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

43000

98000

84106

70383

70383

70383

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

155

Alte obiecte de inventar

20.05.30

155

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ()

55.02

1920000

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1920000

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1920000

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

*

1920000

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30

30.01

*

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

*

1920000

Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de teza

30.03.01

1920000

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1920000

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1920000

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

*

1920000

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30

30.01

*

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

2125000

2122557

2122557

2122557

2122389

Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

*

1920000

Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de teza

30.03.01

1920000

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

59.02

*

23405000

24264930

23865625

23812755

23812243

512

23615468

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

*

23405000

24264930

23865625

23812755

23812243

512

23615468

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

23405000

24264930

23865625

23812755

23812243

512

23615468

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

22960000

23822000

23426988

23374118

23373606

512

23461797

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

22000000

19350000

19024352

19024352

19024352

19320622

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

18965000

16454140

16132049

16132049

16132049

16384006

Salarii de baza

10.01.01

17835000

15150000

15126495

15126495

15126495

15376991

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 18 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

410000

133182

133182

133182

258043

Alte sporuri

10.01.06

453000

493000

484902

484902

484902

447062

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

677000

401140

387470

387470

387470

301910

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

2607000

2524860

2524856

2524856

2524856

2567107

Norme de hrana

10.02.02

2607000

2003210

2003206

2003206

2003206

2045457

Vouchere de vacan??

10.02.06

521650

521650

521650

521650

521650

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

428000

371000

367447

367447

367447

369509

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

428000

371000

367447

367447

367447

369509

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

610000

4076000

4008849

3955979

3955467

512

3746731

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

429000

668000

623303

580003

579491

512

583207

Furnituri de birou

20.01.01

4000

9000

8977

8977

8977

8977

Materiale pentru curatenie

20.01.02

1000

1000

748

748

748

844

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

21000

19000

16722

16722

16722

16722

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7000

12000

11966

11966

11966

11966

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

89000

153000

130000

130000

130000

134678

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

113000

104000

91924

86752

86240

512

93239

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

180000

340000

335078

296950

296950

288893

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

14000

30000

27888

27888

27888

27888

Reparatii curente

20.02

41000

32000

30748

30748

30748

30748

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

69000

197000

194322

194311

194311

Uniforme si echipament

20.05.01

69000

195000

192322

192321

192321

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2000

2000

1990

1990

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

71000

3179000

3160476

3150917

3150917

3132776

Protocol si reprezentare

20.30.02

14000

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2000

2000

Chirii

20.30.04

2000

2600

2516

2516

2516

2516

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

53000

3174400

3157960

3148401

3148401

3130260

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

350000

396000

393787

393787

393787

394444

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag' 19 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

350000

396000

393787

393787

393787

394444

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

445000

442930

440187

440187

440187

153671

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

445000

442930

440187

440187

440187

153671

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

445000

442930

440187

440187

440187

153671

Construc?ii

71.01.01

5000

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

377000

382930

382925

382925

382925

99824

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

68000

43000

42833

42833

42833

47442

Alte active fixe

71.01.30

17000

14429

14429

14429

1405

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-1550

-1550

-1550

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-1550

-1550

-1550

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-1550

-1550

-1550

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

*

23295000

21032930

20666331

20623020

20623020

20423497

Politie comunitara

61.02.03.04

23295000

21032930

20666331

20623020

20623020

20423497

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

23295000

21032930

20666331

20623020

20623020

20423497

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

22850000

20607000

20242123

20198812

20198812

20301657

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

22000000

19350000

19024352

19024352

19024352

19320622

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

18965000

16454140

16132049

16132049

16132049

16384006

Salarii de baza

10.01.01

17835000

15150000

15126495

15126495

15126495

15376991

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

410000

133182

133182

133182

258043

Alte sporuri

10.01.06

453000

493000

484902

484902

484902

447062

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

677000

401140

387470

387470

387470

301910

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

2607000

2524860

2524856

2524856

2524856

2567107

Norme de hrana

10.02.02

2607000

2003210

2003206

2003206

2003206

2045457

Vouchere de vacan??

10.02.06

521650

521650

521650

521650

521650

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

428000

371000

367447

367447

367447

369509

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

428000

371000

367447

367447

367447

369509

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

500000

861000

823984

780673

780673

586591

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

335000

570000

537524

494224

494224

494453

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 20 / 54    (|eîj

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Furnituri de birou

20.01.01

4000

9000

8977

8977

8977

8977

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1000

1000

748

748

748

844

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

21000

19000

16722

16722

16722

16722

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7000

12000

11966

11966

11966

11966

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

89000

153000

130000

130000

130000

134678

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

73000

87000

85696

80524

80524

87011

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

137000

284000

279411

241283

241283

230251

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

3000

5000

4004

4004

4004

4004

Reparatii curente

20.02

41000

32000

30748

30748

30748

30748

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

69000

197000

194322

194311

194311

Uniforme si echipament

20.05.01

69000

195000

192322

192321

192321

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2000

2000

1990

1990

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

55000

62000

61390

61390

61390

61390

Chirii

20.30.04

2000

2600

2516

2516

2516

2516

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

53000

59400

58874

58874

58874

58874

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

350000

396000

393787

393787

393787

394444

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

350000

396000

393787

393787

393787

394444

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

445000

425930

425758

425758

425758

121840

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

445000

425930

425758

425758

425758

121840

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

445000

425930

425758

425758

425758

121840

Construc?ii

71.01.01

5000

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

377000

382930

382925

382925

382925

84582

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

68000

43000

42833

42833

42833

31655

Alte active fixe

71.01.30

603

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-1550

-1550

-1550

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-1550

-1550

-1550

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-1550

-1550

-1550

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

61.02.05

100000

85779

85779

85267

512

119783

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 21 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

100000

85779

85779

85267

512

119783

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

100000

85779

85779

85267

512

88754

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

100000

85779

85779

85267

512

88754

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

98000

85779

85779

85267

512

88754

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

17000

6228

6228

5716

512

6228

Materiale si prestări de servicii cu caracter func

20.01.09

56000

55667

55667

55667

58642

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

25000

23884

23884

23884

23884

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

2000

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

31029

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

31029

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

31029

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

15242

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

15787

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

110000

3132000

3113515

3103956

3103956

3072188

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

110000

3132000

3113515

3103956

3103956

3072188

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

110000

3115000

3099086

3089527

3089527

3071386

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

110000

3115000

3099086

3089527

3089527

3071386

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

94000

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

40000

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

43000

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

11000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

16000

3115000

3099086

3089527

3089527

3071386

Protocol si reprezentare

20.30.02

14000

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3115000

3099086

3089527

3089527

3071386

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

17000

14429

14429

14429

802

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

17000

14429

14429

14429

802

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 22 / 54    (|eîj

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

17000

14429

14429

14429

802

Alte active fixe

71.01.30

17000

14429

14429

14429

802

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

*

148744000

154637690

116565279

108523276

105827927

2695349

104040755

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

55859000

70216330

38616661

31461432

29524029

1937403

26173223

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

55859000

70216330

38616661

31461432

29524029

1937403

26173223

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

29645000

45953630

33259222

26114993

25577458

537535

24378648

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

11067000

25622630

21270405

21192141

21192141

22386606

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

6792000

10528660

9707504

9693302

9693302

9556961

Furnituri de birou

20.01.01

50000

178810

147885

147885

147885

143568

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50000

680130

638705

638255

638255

600764

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

2508000

4962150

4679252

4675331

4675331

4638605

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1635000

906610

835736

834402

834402

827165

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

22000

22000

22000

22000

7638

Piese de schimb

20.01.06

1000

Transport

20.01.07

101403

61556

61556

61556

61928

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

200000

461477

430345

429958

429958

436439

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

200000

302000

251935

248938

248938

218864

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

2149000

2913080

2640090

2634977

2634977

2621990

Reparatii curente

20.02

2500000

10404330

7528734

7514744

7514744

9219770

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

200360

155651

155642

155642

110430

Medicamente

20.04.01

34820

20145

20136

20136

21114

Materiale sanitare

20.04.02

118440

104932

104932

104932

63595

Dezinfectanti

20.04.04

47100

30574

30574

30574

25721

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

2384940

1904786

1854723

1854723

1435274

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10500

10453

10453

10453

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2374440

1894333

1844270

1844270

1435274

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

7600

5093

5093

5093

5093

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

7600

5093

5093

5093

5093

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 23 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Materiale de laborator

20.09

200

403

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

11500

6478

6478

6478

107382

Consultanta si expertiza

20.12

30000

Pregatire profesionala

20.13

158720

124510

124510

124510

125950

Protectia muncii

20.14

60650

50046

50046

50046

47503

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1775000

1835670

1787603

1787603

1787603

1777840

Reclama si publicitate

20.30.01

29040

27375

27375

27375

27375

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

520

512

512

512

512

Chirii

20.30.04

1525000

1537000

1534873

1534873

1534873

1535143

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

250000

269110

224843

224843

224843

214810

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

310000

320000

303970

303970

303970

303970

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

310000

320000

303970

303970

303970

303970

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

310000

320000

303970

303970

303970

303970

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

250000

521000

515866

515866

515866

515866

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

250000

521000

515866

515866

515866

515866

Finan?area ?nv???mYntului particular sau confesion

55.01.63

250000

521000

515866

515866

515866

515866

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

500000

1349000

1147441

1133024

1121094

11930

1126676

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

500000

1349000

1147441

1133024

1121094

11930

1126676

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

490000

1139000

1023991

1009574

997644

11930

996883

Ajutoare sociale innatura

57.02.02

200000

120000

120000

120000

126343

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10000

10000

3450

3450

3450

3450

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

17450000

18073000

9976010

2924462

2398857

525605

Programe din F ondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

17450000

17950000

9976010

2924462

2398857

525605

Finan?area na?ional?

58.01.01

2173000

2173000

1289186

370939

302611

68328

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

14267000

14267000

8425662

2425373

1978609

446764

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1010000

1510000

261162

128150

117637

10513

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

123000

Finan?area na?ional?

58.02.01

14000

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 24 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

91000

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

18000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

68000

68000

45530

45530

45530

45530

Burse

59.01

18000

18000

18000

18000

18000

18000

Programe si proiecte privind prevenirea si combate

59.30

50000

50000

27530

27530

27530

27530

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

26214000

24262700

5357552

5346552

3946684

1399868

1794575

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

26214000

24262700

5357552

5346552

3946684

1399868

1794575

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

26214000

24262700

5357552

5346552

3946684

1399868

1753237

Construc?ii

71.01.01

23500000

22988400

4405019

4396004

2996136

1399868

2067

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1797000

149600

114496

114496

114496

180433

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

15800

15800

15800

15800

286206

Alte active fixe

71.01.30

917000

1108900

822237

820252

820252

1284531

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

41338

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-113

-113

-113

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-113

-113

-113

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.02

-113

-113

-113

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

*

14584000

15144310

12179475

9592410

9054875

537535

6728555

Invatamant prescolar

65.02.03.01

8221000

10072770

7649230

7595928

7070323

525605

5367596

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

8221000

10072770

7649230

7595928

7070323

525605

5367596

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

7148000

9630370

7285124

7242822

6717217

525605

5231861

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

3533000

5158700

4914970

4914968

4914968

4590614

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2008000

1817330

1695104

1695103

1695103

1643863

Furnituri de birou

20.01.01

19200

14933

14933

14933

7234

Materiale pentru curatenie

20.01.02

171400

164075

164075

164075

134878

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

8000

756140

724370

724370

724370

727961

Apa, canal si salubritate

20.01.04

145150

137526

137526

137526

135660

Transport

20.01.07

21760

19695

19695

19695

19940

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

47000

44703

44703

44703

45505

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 25 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Materiale si prestări de servicii cu caracter func

20.01.09

66000

59440

59440

59440

44260

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

2000000

590680

530362

530361

530361

528425

Reparatii curente

20.02

1224150

1165111

1165110

1165110

1212306

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

12250

4579

4579

4579

5205

Medicamente

20.04.01

7250

4579

4579

4579

5205

Materiale sanitare

20.04.02

5000

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

468850

452048

452048

452048

131743

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10500

10453

10453

10453

Alte obiecte de inventar

20.05.30

458350

441595

441595

441595

131743

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

800

746

746

746

746

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

800

746

746

746

746

Pregatire profesionala

20.13

51320

41832

41832

41832

41832

Protectia muncii

20.14

14200

11805

11805

11805

10945

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1525000

1569800

1543745

1543745

1543745

1543974

Reclama si publicitate

20.30.01

1000

662

662

662

662

Chirii

20.30.04

1525000

1537000

1534873

1534873

1534873

1535143

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

31800

8210

8210

8210

8169

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

250000

521000

515866

515866

515866

515866

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

250000

521000

515866

515866

515866

515866

Finan?area ?nv???mYntului particular sau confesion

55.01.63

250000

521000

515866

515866

515866

515866

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

50000

135670

125378

125378

125378

125381

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

50000

135670

125378

125378

125378

125381

Ajutoare sociale innumerar

57.02.01

50000

135670

125378

125378

125378

125381

TITLUL X Proiecte cu iinan?are din fonduri extern

58

*

3315000

3815000

1728910

1686610

1161005

525605

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

3315000

3815000

1728910

1686610

1161005

525605

Finan?area na?ional?

58.01.01

412000

412000

220665

215984

147656

68328

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

2693000

2693000

1439178

1412205

965441

446764

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

210000

710000

69067

58421

47908

10513

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 26 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1073000

442400

364106

353106

353106

135735

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1073000

442400

364106

353106

353106

135735

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1073000

442400

364106

353106

353106

135735

Construc?ii

71.01.01

300000

28400

22797

13782

13782

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

397000

37000

26886

26886

26886

9846

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

35859

Alte active fixe

71.01.30

376000

377000

314423

312438

312438

90030

Invatamant primar

65.02.03.02

6363000

5071540

4530245

1996482

1984552

11930

1360959

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

6363000

5071540

4530245

1996482

1984552

11930

1360959

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

6013000

4852540

4489285

1955522

1943592

11930

1355593

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

2500000

1087940

1071236

1070414

1070414

1033230

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2500000

520660

506534

505712

505712

507100

Furnituri de birou

20.01.01

9400

8180

8180

8180

8970

Materiale pentru curatenie

20.01.02

30600

27550

27311

27311

19118

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

2500000

301420

296496

296496

296496

304161

Apa, canal si salubritate

20.01.04

47620

46801

46285

46285

46049

Transport

20.01.07

10080

9912

9912

9912

9912

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

40950

40216

40216

40216

40952

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

18300

18233

18233

18233

18065

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

62290

59146

59079

59079

59873

Reparatii curente

20.02

462800

462800

462800

462800

507843

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

11500

11158

11158

11158

9162

Materiale sanitare

20.04.02

4500

4415

4415

4415

4415

Dezinfectanti

20.04.04

7000

6743

6743

6743

4747

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

88380

88324

88324

88324

610

Alte obiecte de inventar

20.05.30

88380

88324

88324

88324

610

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

400

360

360

360

360

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

400

360

360

360

360

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 27 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

6095

Pregătire profesionala

20.13

3700

1660

1660

1660

1660

Protectia muncii

20.14

500

400

400

400

400

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

80000

331600

317638

308343

296413

11930

294833

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

80000

331600

317638

308343

296413

11930

294833

Ajutoare sociale innumerar

57.02.01

80000

331600

317638

308343

296413

11930

294833

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

3383000

3383000

3072881

549235

549235

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

3383000

3383000

3072881

549235

549235

Finan?area na?ional?

58.01.01

422000

422000

404534

69765

69765

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

2761000

2761000

2645031

456154

456154

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

200000

200000

23316

23316

23316

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

50000

50000

27530

27530

27530

27530

Programe si proiecte privind prevenirea si combate

59.30

50000

50000

27530

27530

27530

27530

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

350000

219000

40960

40960

40960

5366

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

350000

219000

40960

40960

40960

5366

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

350000

219000

40960

40960

40960

5366

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

250000

34000

32171

32171

32171

Alte active fixe

71.01.30

100000

185000

8789

8789

8789

5366

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

*

40955000

54741520

26129269

21561105

20161237

1399868

19136752

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

3148000

7364890

6537046

6507476

6507476

7213451

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3148000

7364890

6537046

6507476

6507476

7213451

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2680000

7121290

6348353

6318783

6318783

6736414

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

2500000

6641460

5893656

5869208

5869208

6287421

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2446030

2320286

2309899

2309899

2352107

Furnituri de birou

20.01.01

45330

39120

39120

39120

49236

Materiale pentru curatenie

20.01.02

147130

145294

145083

145083

139366

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

959420

915047

911126

911126

921808

Apa, canal si salubritate

20.01.04

185700

176595

175777

175777

174817

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 28 / 54    (|eîj

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Transport

20.01.07

25463

9702

9702

9702

9862

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

97377

91135

90748

90748

90051

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

34930

32423

32418

32418

30040

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

950680

910970

905925

905925

936927

Reparatii curente

20.02

2500000

3225080

2681178

2667189

2667189

3408795

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

45530

43360

43351

43351

42584

Medicamente

20.04.01

9370

8347

8338

8338

7549

Materiale sanitare

20.04.02

29760

28638

28638

28638

28660

Dezinfectanti

20.04.04

6400

6375

6375

6375

6375

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

794080

726193

726130

726130

329508

Alte obiecte de inventar

20.05.30

794080

726193

726130

726130

329508

Materiale de laborator

20.09

403

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

34560

Pregatire profesionala

20.13

28200

21769

21769

21769

21409

Protectia muncii

20.14

8800

7750

7750

7750

7750

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

93740

93120

93120

93120

90305

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

93740

93120

93120

93120

90305

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

180000

479830

454697

449575

449575

448993

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

180000

479830

454697

449575

449575

448993

Ajutoare sociale innumerar

57.02.01

180000

479830

454697

449575

449575

448993

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

468000

243600

188806

188806

188806

477037

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

468000

243600

188806

188806

188806

477037

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

468000

243600

188806

188806

188806

477037

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

250000

59600

51673

51673

51673

38536

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

15800

15800

15800

15800

71273

Alte active fixe

71.01.30

218000

168200

121333

121333

121333

367228

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-113

-113

-113

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-113

-113

-113

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 29 / 54    (|eîj

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.02

-113

-113

-113

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

37658000

47202470

19454624

14916030

13516162

1399868

11814830

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

37658000

47202470

19454624

14916030

13516162

1399868

11814830

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

13335000

23844770

14690944

10152350

10152350

10638393

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

2385000

12617530

9301749

9248757

9248757

10415676

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2135000

5665440

5113016

5110024

5110024

4994735

Furnituri de birou

20.01.01

50000

101880

85652

85652

85652

78128

Materiale pentru curatenie

20.01.02

50000

327000

297802

297802

297802

303760

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

2922970

2721543

2721543

2721543

2663486

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1635000

519140

466674

466674

466674

461771

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

2000

2000

2000

2000

825

Piese de schimb

20.01.06

1000

Transport

20.01.07

44100

22247

22247

22247

22214

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

200000

270950

249862

249862

249862

255502

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

200000

174770

135226

132234

132234

119886

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

1301630

1132010

1132010

1132010

1089163

Reparatii curente

20.02

5492300

3219645

3219645

3219645

4090826

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

131080

96554

96554

96554

53479

Medicamente

20.04.01

18200

7219

7219

7219

8360

Materiale sanitare

20.04.02

79180

71879

71879

71879

30520

Dezinfectanti

20.04.04

33700

17456

17456

17456

14599

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

996830

622500

572500

572500

973413

Alte obiecte de inventar

20.05.30

996830

622500

572500

572500

973413

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

6400

3987

3987

3987

3987

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

6400

3987

3987

3987

3987

Materiale de laborator

20.09

200

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

11500

6478

6478

6478

66727

Consultanta si expertiza

20.12

30000

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 30 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Pregătire profesionala

20.13

75500

59249

59249

59249

61049

Protecția muncii

20.14

37150

30091

30091

30091

28408

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

250000

171130

150229

150229

150229

143052

Reclama si publicitate

20.30.01

28040

26713

26713

26713

26713

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

520

512

512

512

512

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

250000

142570

123004

123004

123004

115827

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

180000

334240

196976

196976

196976

204717

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

180000

334240

196976

196976

196976

204717

Ajutoare sociale innumerar

57.02.01

180000

134240

76976

76976

76976

78374

Ajutoare sociale innatura

57.02.02

200000

120000

120000

120000

126343

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

10752000

10875000

5174219

688617

688617

Programe din F ondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

10752000

10752000

5174219

688617

688617

Finan?area na?ional?

58.01.01

1339000

1339000

663987

85190

85190

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

8813000

8813000

4341453

557014

557014

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

600000

600000

168779

46413

46413

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

123000

Finan?area na?ional?

58.02.01

14000

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

91000

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

18000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

18000

18000

18000

18000

18000

18000

Burse

59.01

18000

18000

18000

18000

18000

18000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

24323000

23357700

4763680

4763680

3363812

1399868

1176437

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

24323000

23357700

4763680

4763680

3363812

1399868

1176437

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

24323000

23357700

4763680

4763680

3363812

1399868

1135099

Construc?ii

71.01.01

23200000

22960000

4382222

4382222

2982354

1399868

2067

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

900000

19000

3766

3766

3766

132051

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

179074

Alte active fixe

71.01.30

223000

378700

377692

377692

377692

821907

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 31 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

41338

Invatamant profesional

65.02.04.03

149000

174160

137599

137599

137599

108471

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

149000

174160

137599

137599

137599

108471

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

149000

174160

137599

137599

137599

108471

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

149000

117000

88794

88794

88794

59665

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

149000

79200

72564

72564

72564

59156

Furnituri de birou

20.01.01

3000

Materiale pentru curatenie

20.01.02

4000

3984

3984

3984

3642

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

22200

21796

21796

21796

21189

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9000

8140

8140

8140

8868

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

20000

20000

20000

20000

6813

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

5200

4429

4429

4429

4429

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

8000

6613

6613

6613

6613

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

149000

7800

7602

7602

7602

7602

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

36800

15721

15721

15721

Alte obiecte de inventar

20.05.30

36800

15721

15721

15721

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1000

509

509

509

509

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1000

509

509

509

509

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

57160

48805

48805

48805

48806

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

57160

48805

48805

48805

48806

Ajutoare sociale innumerar

57.02.01

57160

48805

48805

48805

48806

Invatamant postliceal

65.02.05

500

497

497

497

496

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

500

497

497

497

496

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

500

497

497

497

496

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

500

497

497

497

496

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

500

497

497

497

496

Ajutoare sociale innumerar

57.02.01

500

497

497

497

496

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

320000

330000

307420

307420

307420

307420

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 32 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

320000

330000

307420

307420

307420

307420

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

320000

330000

307420

307420

307420

307420

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

310000

320000

303970

303970

303970

303970

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

310000

320000

303970

303970

303970

303970

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

310000

320000

303970

303970

303970

303970

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10000

10000

3450

3450

3450

3450

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10000

10000

3450

3450

3450

3450

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10000

10000

3450

3450

3450

3450

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

*

9770000

8270000

8093175

8076582

8073463

3119

7993270

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

9770000

8270000

8093175

8076582

8073463

3119

7993270

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

9770000

8270000

8094225

8077632

8074513

3119

7974311

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

9600000

8100000

7997057

7997057

7994088

2969

7882331

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

9248000

7747880

7679469

7679469

7676500

2969

7613968

Salarii de baza

10.01.01

7772000

6194880

6191429

6191429

6189064

2365

6080770

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

1080000

946000

945927

945927

945525

402

922553

Indemnizatii de hrana

10.01.17

239000

302000

296181

296181

295979

202

286516

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

157000

305000

245932

245932

245932

324129

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

146000

146000

135772

135772

135772

114250

Vouchere de vacan??

10.02.06

146000

146000

135772

135772

135772

114250

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

206000

206120

181816

181816

181816

154113

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

206000

206120

181816

181816

181816

154113

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

90000

90000

41864

25322

25322

32695

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

53000

66000

39783

23241

23241

23241

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

53000

66000

39783

23241

23241

23241

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

21000

8000

Medicamente

20.04.01

21000

8000

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

7373

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7373

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 33 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

*

7000

7000

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

7000

7000

Pregătire profesionala

20.13

2000

2000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

7000

7000

2081

2081

2081

2081

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7000

7000

2081

2081

2081

2081

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10000

10000

5164

5113

4963

150

4963

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10000

10000

5164

5113

4963

150

4963

Ajutoare sociale innumerar

57.02.01

10000

10000

5164

5113

4963

150

4963

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

70000

70000

50140

50140

50140

54322

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

70000

70000

50140

50140

50140

54322

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

18959

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

18959

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

18959

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

18959

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-1050

-1050

-1050

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-1050

-1050

-1050

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-1050

-1050

-1050

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

*

1683

Spitale generale

66.02.06.01

1683

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1683

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1683

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1683

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

1683

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1683

Servicii de sanatate publica

66.02.08

9760000

8260000

8088011

8071469

8068500

2969

7983450

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

9760000

8260000

8088011

8071469

8068500

2969

7983450

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

9760000

8260000

8089061

8072519

8069550

2969

7964491

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

9600000

8100000

7997057

7997057

7994088

2969

7882331

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 34 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

9248000

7747880

7679469

7679469

7676500

2969

7613968

Salarii de baza

10.01.01

7772000

6194880

6191429

6191429

6189064

2365

6080770

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1080000

946000

945927

945927

945525

402

922553

Indemnizații de hrana

10.01.17

239000

302000

296181

296181

295979

202

286516

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

157000

305000

245932

245932

245932

324129

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

146000

146000

135772

135772

135772

114250

Vouchere de vacan??

10.02.06

146000

146000

135772

135772

135772

114250

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

206000

206120

181816

181816

181816

154113

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

206000

206120

181816

181816

181816

154113

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

90000

90000

41864

25322

25322

27838

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

53000

66000

39783

23241

23241

23241

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

53000

66000

39783

23241

23241

23241

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

21000

8000

Medicamente

20.04.01

21000

8000

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

2516

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2516

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

7000

7000

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

7000

7000

Pregatire profesionala

20.13

2000

2000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

7000

7000

2081

2081

2081

2081

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7000

7000

2081

2081

2081

2081

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

70000

70000

50140

50140

50140

54322

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

70000

70000

50140

50140

50140

54322

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

18959

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

18959

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

18959

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

18959

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-1050

-1050

-1050

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 35 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-1050

-1050

-1050

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-1050

-1050

-1050

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

*

10000

10000

5164

5113

4963

150

8137

Alte institutii si acțiuni sanitare

66.02.50.50

10000

10000

5164

5113

4963

150

8137

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

10000

10000

5164

5113

4963

150

8137

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

10000

10000

5164

5113

4963

150

8137

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

3174

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

3174

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3174

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10000

10000

5164

5113

4963

150

4963

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10000

10000

5164

5113

4963

150

4963

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10000

10000

5164

5113

4963

150

4963

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

*

39530000

33995360

31946735

31079307

30330868

748439

31256751

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

39530000

33995360

31946735

31079307

30330868

748439

31256751

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

33120000

32904670

31051114

30197353

29448914

748439

29973277

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

8405000

10205000

9383532

8566771

7818332

748439

8342695

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

8188000

9693930

8960321

8162921

7414482

748439

8159393

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

49000

36000

133

133

133

133

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12000

25000

24062

24062

24062

24062

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

8127000

9632930

8936126

8138726

7390287

748439

8135198

Reparatii curente

20.02

217000

217000

202663

183302

183302

183302

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

241570

220548

220548

220548

Alte obiecte de inventar

20.05.30

241570

220548

220548

220548

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

52500

Chirii

20.30.04

52500

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

22320000

21174670

20340582

20340582

20340582

20340582

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

22320000

21174670

20340582

20340582

20340582

20340582

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

22320000

21174670

20340582

20340582

20340582

20340582

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 36 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

2395000

1525000

1327000

1290000

1290000

1290000

Programe pentru tineret

59.08

10000

10000

Asociatii si fundatii

59.11

870000

Susținerea cultelor

59.12

500000

500000

500000

495000

495000

495000

Sume destinate finantarii programelor sportive rea

59.20

500000

500000

428000

398000

398000

398000

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

515000

515000

399000

397000

397000

397000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

6410000

1090690

896548

882881

882881

1283474

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

4810000

1090690

896548

882881

882881

1283474

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

4810000

1090690

896548

882881

882881

1283474

Construc?ii

71.01.01

342000

30000

29686

29686

29686

358262

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

415000

1000

286

286

286

454342

Alte active fixe

71.01.30

4053000

1059690

866576

852909

852909

470870

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

*

1600000

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

*

1600000

Participare la capitalul social al societatilor co

72.01.01

1600000

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-927

-927

-927

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-927

-927

-927

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-927

-927

-927

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

*

6520000

3850000

3705000

3705000

3705000

4300654

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

6520000

3850000

3705000

3705000

3705000

3705000

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

6520000

3850000

3705000

3705000

3705000

3705000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

6520000

3850000

3705000

3705000

3705000

3705000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

6520000

3850000

3705000

3705000

3705000

3705000

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

6520000

3850000

3705000

3705000

3705000

3705000

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

6520000

3850000

3705000

3705000

3705000

3705000

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

595654

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

595654

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

595654

JUDEȚUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                 Pag. 37 / 54 (lei)

la data de 31/12/2020

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

595654

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

595654

Construc?ii

71.01.01

353759

Alte active fixe

71.01.30

241895

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

*

25510000

28581670

26848364

26001603

25253164

748439

26053653

Sport

67.02.05.01

16300000

17824670

17062655

17032655

17032655

17033582

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

16300000

17824670

17062655

17032655

17032655

17033582

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

16300000

17824670

17063582

17033582

17033582

17033582

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

15800000

17324670

16635582

16635582

16635582

16635582

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

15800000

17324670

16635582

16635582

16635582

16635582

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

15800000

17324670

16635582

16635582

16635582

16635582

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

500000

500000

428000

398000

398000

398000

Sume destinate finanțării programelor sportive rea