Hotărârea nr. 38/2021

Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.