Hotărârea nr. 34/2021

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 290/22.12.2020 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și repartizare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, aflate în patrimoniul, respectiv în administrarea Municipiului Buzău

 

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

MUNIUCIPIUL BUZĂU

-CONSILIUL LOCAL-

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aplicarea planului de tarifare zonală in cadrul  A.D.I. Buzau – Mărăcineni  și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării  contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA

 

          Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;

          Având în vedere:

- solicitarea nr. 54/03.02.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Buzău–Mărăcineni, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la numărul 14.087/05.02.2021;

- referatul de  aprobare  al primarului  municipiului  Buzău,  înregistrat  sub numărul 35/CLM/05.02.2021;

- raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale nr. 14.234/05.02.2021; 

- avizul Comisiei pentru  amenajarea  teritoriului,  urbanism,  administrarea domeniului public și privat al municipiului;

- avizul Comisiei juridice  pentru  administraţie  publică  locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești.

- prevederile Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică;

- adresa nr. 20.376/19.02.2021 a responsabilului cu societatea civilă din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetățenilor și Secretariat.

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. d), coroborat cu art. 129, alin. (7), lit. a) și lit. n), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 - Se aprobă planul de tarifare zonală în cadrul  A.D.I. Buzău – Mărăcineni și stabilirea modului de acordare a gratuităților și decontării  contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. TRANS BUS S.A. care au fost stabilite prin H.C.L. Buzău nr. 41/15.02.2018, 100/25.05.2018, 295/21.10.2019, 296/21.10.2019, 252/23.11.2020 și 16/27.01.2021, după cum urmează:

 

-      Zona tarifară 1 -  UAT  Buzau

 

-      Zona tarifara 2

UAT Maracineni  - localitatea Maracineni

UAT Vadu Pasii – localitatea Vadu Pasii

UAT Galbinasi – localitatea Tabarasti si Galbinasi 

UAT Tintesti – localitatea Pogonele si Tintesti

UAT Merei – localitatea Lipia  

 

-      Zona tarifara 3

UAT Sapoca – localitatea Sapoca

UAT Vadu Pasii – localitatea Scurtesti si Stancesti

UAT Galbinasi – localitatea Bentu

UAT Tintesti – localitatea Maxenu si Odaia Banului

UAT Stalpu – localitatea Stalpu

UAT Merei – localitatea Merei

UAT Vernesti – localitatea Vernesti

 

-      Zona tarifara 4

UAT Cernatesti – localitatea Cernatesti

UAT Merei – localitatea Dealu Viei

UAT Vernesti – localitatile Niscov , Candesti , Zoresti

 

-      Zona tarifara 5

UAT Smeeni – localitatea Smeeni

UAT Cernataesti – Localitatile Zarnesti si Manasia

UAT Merei – localitatile Gura Saratii , Izvoru Dulce si Ciobanoaia

UAT Vernesti – localitatile Mierea 

UAT Tisau – Localitatile Grajdana si Valea Salciilor

 

-      Zona tarifara 6

UAT Smeeni – localitatea Albesti si Moisica

UAT Cernatesti – localitatile Aldeni si Fulga

UAT Merei – localitatile Sarata Monetoru si Nenciulesti

UAT Tisau – localitatile Izvoru si Hales

 

-      Zona tarifara 7

UAT Smeeni – localitatea Caltuna si Udati

UAT Tisau – localitatile Tisau si Padurenii

 

-      Zona tarifară 8

UAT Tisău – localitatea Strezeni

 

Art.2.- Prețurile pentru titlurile de călătorie (bilete/abonamente) aferente zonelor de transport sunt după cum urmează:

 

-      Zona tarifară 1 

Pret bilet 2lei / o călătorie / zonă

Abonament zonă  o lună – 70 lei 

Abonament zonă 15 zile – 40 lei

Abonament 7 zile – 24 lei

Abonament 24 ore  -  6 lei

Pachet 10 calatorii – 18 lei zonă, valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii – 34 lei zonă, valabil 6 luni 

Portofel electronic:

- pentru cei care dețin deja un card de transport, suma minimă ce poate fi încărcată este contravaloarea unei călătorii (2 lei) si maxim 50 lei;

- pentru cei care nu dețin card de transport costul cardului pentru portofel electronic este de 6 lei și poate fi încărcat cu contravaloarea minimă a unei călătorii (2 lei) si maxim 50 lei.

 

-      Zona tarifară 2

Pret bilet 3lei / o călătorie /zonă

Pret bilet interior, o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o lună – 90 lei 

Abonament zonă 15 zile – 50 lei

Abonament zonă 7 zile – 29 lei

Abonament zonă 24 ore  - 9 lei

Pachet 10 călătorii zonă – 27 lei, valabil 6 luni 

Pachet 20 călătorii zonă – 52 lei, valabil 6 luni 

 

-      Zona tarifară 3

Preț bilet 3,5 lei / o călătorie/zonă

Preț bilet interior, o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o lună – 105 lei 

Abonament zonă 15 zile – 58 lei

Abonament zonă 7 zile – 32 lei

Abonament zonă 24 ore  - 11 lei

Pachet 10 călătorii zonă – 31 lei, valabil 6 luni 

Pachet 20 călătorii zonă – 60 lei, valabil 6 luni 

 

-      Zona tarifară 4 

Pret bilet 4lei / o călătorie /zonă

Pret bilet interior, o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o lună – 110 lei 

Abonament zonă 15 zile – 60 lei

Abonament zonă 7 zile – 34 lei

Abonament 24 ore zonă  - 12 lei

Pachet 10 calatorii zonă  – 36 lei, valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii zonă – 70 lei, valabil 6 luni 

 

-      Zona tarifară 5 

Pret bilet 4.5 lei / călătorie /zonă

Pret bilet interior, o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o lună – 115 lei 

Abonament zonă 15 zile – 63 lei

Abonament zonă 7 zile – 35 lei

Abonament zonă 24 ore  - 13 lei

Pachet 10 calatorii zonă  – 40 lei, valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii zonă – 78 lei, valabil 6 luni 

 

-      Zona tarifară 6 

Pret bilet 5 lei / călătorie /zona

Pret bilet interior, o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o luna – 135 lei 

Abonament zonă 15 zile – 73 lei

Abonament zonă  7 zile – 40 lei

Abonament zonă  24 ore  - 15 lei

Pachet 10 călătorii zonă – 45 lei, valabil 6 luni 

Pachet 20 călătorii zonă – 88 lei, valabil 6 luni 

 

-      Zona tarifară 7

Pret bilet 5,5 lei / călătorie /zona

Pret bilet interior, o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o luna – 155 lei 

Abonament zonă 15 zile – 83 lei

Abonament zonă  7 zile – 45 lei

Abonament zonă 24 ore  - 16 lei

Pachet 10 calatorii – 49 lei, valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii – 96 lei, valabil 6 luni 

 

-      Zona tarifară 8

Pret bilet 6 lei / călătorie/zonă

Pret bilet interior, o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o luna – 175 lei 

Abonament zonă 15 zile – 93 lei

Abonament zonă 7 zile – 50 lei

Abonament zonă 24 ore  - 18 lei

Pachet 10 calatorii zonă – 54 lei, valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii zonă – 106 lei, valabil 6 luni 

 

Art.3.- Titlul de călătorie ABONAMENT/zonă, eliberat pentru o zonă tarifară superioară dă dreptul deținătorului să circule cu acesta in toată zona pentru care a fost eliberat cât și în zonele inferioare ca nr. de zonă tarifara.

Titlurile de călătorie – ABONAMENTE sunt netransmisibile.

 

Art. 4  Se aprobă modul de acordare al facilităților/gratuităților în transportul public de persoane prin curse regulate realizat de S.C. TRANSBUS S.A., precum și modul de decontare al acestora prin sistemul  electronic de taxare al operatorului SC Trans Bus SA, facilitati / gratuitati in acord cu noul sistem de tarifare astfel:

 

4.1 a) Pensionarilor din municipiul Buzău  , cu venituri până la 2500 lei/lună, venit menționat pe cuponul de pensie la rubrica < PENSIE>,  vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) , abonament în valoare de 70 lei,  subvenționat de catre consiliul local parțial , cu suma de  40 lei , diferența de 30 lei fiind suportată de solicitant, valabilitatea ofertei tarifare  lunară .

b) Pensionarilor din municipiul Buzău  , cu venituri până la 2500 lei/luna, venit menționat pe cuponul de pensie la rubrica < PENSIE>,  vor beneficia de  20 călătorii (zona 1)  acordate lunar , călătorii în valoare de 40 lei, subvenționate 100% de Consiliul Local Buzau, valabilitatea ofertei tarifare  un an calendaristic .

Călătoriile nu se reporteaza de la o lună la alta.

 

4.2 a) Persoanelor fără venituri, cu vârsta de minim 60 ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1), abonament în valoare de 70 lei,  subvenționat de catre consiliul local parțial, cu suma de  40 lei , diferența de 30 lei fiind suportată de solicitant, valabilitatea ofertei tarifare  lunară .

b) Persoanelor fără venituri, cu vârsta de minim 60 ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, vor beneficia de  20 călătorii (zona 1)  acordate lunar , calatorii în valoare de 40 lei, subventionate 100% de Consiliul Local Buzau, valabilitatea ofertei tarifare  un an calendaristic .

Călătoriile nu se reporteaza de la o luna la alta.

 

4.3 a) Persoanelor aflate în șomaj, cu domiciliul în municipiul Buzău, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) , abonament în valoare de 70 lei,  subvenționat de catre consiliul local parțial , cu suma de  40 lei, diferenta de 30 lei fiind suportata de solicitant, valabilitatea ofertei tarifare  lunară.

 

b) Persoanelor aflate în șomaj, cu domiciliul în municipiul Buzău, vor beneficia vor beneficia de  20 călătorii (zona 1) acordate lunar, călătorii  în valoare de 40 lei, subvenționate 100% de Consiliul Local Buzau, valabilitatea ofertei tarifare  lunară.

4.4 Elevilor cu domiciliul/reședința în municipiul Buzău înscriși în programul național de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Buzău vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului   Buzău, abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an școlar .

 

4.5 Persoanelor  care beneficiază de prevederile  Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) subvenționat 100% de Direcția de Asistență Socială  Buzău   abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic.

 

4.6 Persoanelor  care beneficiază de prevederile Decretului – Legii 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, precum și a Legii 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1)  subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău , abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic.

 

4.7 Persoanelor  care beneficiază de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, cu domiciliul în municipiul Buzău, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) în valoare de 70 lei , subvenționat 100% de Consiliul Local Buzau, valabilitatea ofertei tarifare un an calendaristic .

 

4.8 Persoanelor  care beneficiază de prevederile Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, nr. 341/2004, revoluționari și urmași ai celor decedați în decembrie 1989, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic .

 

4.9 Veteranii de război vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) în valoare de 70 lei, abonament subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic .

 

4.10     Copii cu vârsta sub 7 ani circulă fără legitimații de călătorie.

 

4.11 Pensionarii SC TRANS BUS SA, care au lucrat minim 15 ani la această societate, vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) în valoare de 70 lei, abonament subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic.

 

4.12 Donatorii de sânge vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) abonament în valoare de 70 lei, subvenționat 50% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău (35 lei), diferenta de 50% (35 lei) fiind suportată de catre solicitant, valabilitatea ofertei tarifare o lună.

 

4.13 Beneficiarilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 296/21.10.2019 privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III), vor beneficia de abonament/zonă o lună (zona 1) subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic.

 

Art.5. Se aproba Regulamentul de acordare a facilitatilor la transport public local in municipiul Buzau, prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA, conform Anexei la prezenta hotărâre.

 

Art .6. – Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.03.2021.

 

Art .7. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte dispoziții contrare.

 

Art.8. - Primarul  municipiului  Buzău, prin  intermediul Biroului Comerţ  şi Transporturi Locale, Direcția de Asistență Socială Buzău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni, S.C. Trans-Bus S.A Buzău și Inspectoratul Școlar Judetean Buzău, respectiv unitătile de învătământ acreditate/autorizate de pe raza municipiului Buzău, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                      

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

consilier local Vasile Murguleț

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

Buzău, 25 februarie 2021

Nr. 34

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 25 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 21 voturi pentru, 2 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.

 

 

Anexă

la Hotărârea nr. 34/25.02.2021

a Consiliului Local al Muncicipiului Buzău

 

 

 

Regulament de acordare a facilităților

la transport public local in municipiul Buzău,

prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA

 

 

Art. 1  Cardurile de transport public local se emit numai de către operatorul SC Trans Bus SA, prin centrele de emitere/încărcare din municipiul Buzău.

a) Abonamentele acordate ca facilități /gratuități în transportul public de persoane vor fi încărcate pe cardurile de transport public local pentru fiecare categorie de beneficiari conform cu specificațiile de la Art. 4.

b) Emiterea primul card este gratuită. In caz de  pierdere/deteriorare/furt a cardului se achită contravaloarea pentru emiterea unui nou card în cuantum de 6 lei  în baza unei “Cereri Card Pierdut/Furat/Deteriorat” .

Operatorul va emite un nou card de transport public, cel vechi va fi blocat în sistemul electronic de taxare.

În situația deteriorării tehnice a unui card, se eliberează un nou card gratuit, cu obligația predării către operator a cardului deteriorat.

 

Art. 2 Pentru abonamentele prevăzute in HCL la:

a)   Art. 4, pct. 4.1b) ; 4.2 b) ; 4.5 ; 4.6; 4.7; 4.8 ; 4.9 ; 4.11 si 4.13 ,  valabilitatea  ofertei tarifare este de un an calendaristic, oferta tarifară se reîncarcă pe card anual.

b)   Art. 4, pct. 4.1 a) ; 4.2 a) 4.3 a) si b), valabilitatea  ofertei tarifare este de o lună, cardul se reîncarcă lunar la centrele de încărcare.

c)   Art. 4, pct. 4.4 valabilitatea  ofertei tarifare este de un an școlar (01.09 -31.08.), oferta tarifară se reîncarcă pe card anual în baza documentelor justificative, elevii se vor adresa centrelor de emitere/încărcare carduri,  în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar respectiv le vor elibera cardurile de transport aferente.

 

Art. 3 – Documentele în baza cărora se eliberează cardurile de transport public local

-      Eliberarea legitimaților de transport tip card pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de călători prin curse regulate, se face de către operatorul de transport la cererea persoanelor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 4 din HCL , pe baza prezentării următoarelor documente:

a.    Original si copie buletinul sau cartea de identitate (copia se reține de către operator)

b.    Original si copie cupon de pensie din luna anterioară (copia se reține de către operator);

c.    Original si copie decizia medicala pentru pensionarii de boala (copia se retine de către operator);

d.    Original si copie decizie de pensie de urmaș (copia se retine de către operator);

e.    Original si copie legitimația de veteran de război/de văduvă de război (copia se retine de către operator);

f.     Original si copie legitimația de deținut politic (copia se retine de către operator);

g.    Original si copie legitimația de luptător care a contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989 (copia se retine de către operator);

h.    Original si copie legitimația pentru transportul urban gratuit a persoanei cu handicap, vizată la zi (copia se retine de către operator);

i.     Original si copie confirmarea emisă de Centrul de Transfuzie Sanguină (copia se retine de operator);

j.     Adeverinta de vechime original si copie (copia se retine de către operator) pentru pensionarii TRANS BUS SA ;

k.    Carnetul de elev vizat pentru anul respectiv, copie de pe certificatul de naștere sau cartea de identitate (pentru copii cu vârsta de peste 14 ani) precum și copie de pe cartea de identitate a părintelui prin care se dovedește că domiciliază în municipiul Buzău și poate beneficia de facilitățile la transportul public subvenționate de Primăria Buzău.

l.     Declarație  de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorul S.C. Trans Bus S.A. (se completează la centrele de emitere/încărcare o singura data la emiterea primului card).

 

Art. 4 Modul de decontare al gratuităților

 

4.1 Plata contravalorii transportului de către autoritatea administrației publice locale pentru beneficiarii de facilități la transportul public local, stabilite prin lege sau aprobate pentru anumite categorii de persoane de către Consiliul Local, se face în baza numarului de validări a legitimațiilor de transport de tip card în mijlocul de transport (numar calatorii) , conform celor prevăzute în prezenta  H.C.L.M. Buzau  la tariful aprobat pentru un bilet corespunzator ofertei  tarifarezonăle  in vigoare, dar nu mai mult decât tariful unui abonament corespunzător oferteizonăle tarifare încărcate pe card conform facilității  acordate.

4.2 Facturile întocmite de către operator pentru fiecare categorie de persoane care beneficiază de facilități la transportul public local, vor fi însoțite, de o anexă care cuprinde:

- seria cardului

- nume și prenume

- CNP

- tip utilizator(pensionar, elev, alte categorii de beneficiari)

- număr de călătorii validate

- localitatea de domiciliu a beneficiarului

- instituția de învățământ(pentru elevi)

 

Art.5  Dispoziții finale - alte prevederi

5.1 Cardul de transport public local este netransmisibil.

5.2 Persoanele ce beneficiază de facilități la transportul public local de călători prin curse regulate, în baza legitimației de transport tip card, au dreptul de a circula cu mijloacele de transport în comun, în perioada de valabilitate a ofertei tarifare  au obligația validării cardului la fiecare urcare in mijlocul de transport (check-in la urcare).

Nevalidarea călătoriei  constituie contravenție și se sancționează identic cu o călătorie fără titlu de transport valabil conform legislației în vigoare si a regulamentului de transport.

Calatorii care circula fara titlu de călătorie ( bilet sau abonament) validat , pot achita pe loc un bilet contraventional , bilet suprataxa in valoare de 30 lei , fara a se mai  incheia proces-verbal de contraventie.

5.3 Calitatea de beneficiar al facilităților la transportul public în comun, încetează în următoarele situații:

a)       la cerere;

b)       în caz de deces;

c)       în cazul pierderii calității de beneficiar;

d)       în cazul schimbării domiciliului în altă localitate;

e)       în cazul majorării cuantumului pensiei peste nivelul prevăzut la Art. 4, pct 4.1.

5.4.  Operatorul va încheia protocoale de colaborare în vederea actualizării lunare a datelor privind beneficiarii gratuităților din prezenta hotărâre cu D.A.S.M. Buzău, C.J. Pensii Buzău, A.J.O.F.M. Buzău și cu oricare din instituțiile care pot oferi informații referitoare la categoriile de beneficiari.

5.5. La încetarea calității de beneficiar al facilităților/gratuităților la transportul public în comun abonamentul respectiv va fi anulat de către operatorul Trans Bus SA.

 5.6. Titularii cardurilor de transport public care își pierd calitatea de beneficiar al facilităților/gratuităților din prezenta hotărâre, au obligația să anunțe emitentul – operatorul TRANS BUS SA în vederea invalidării ofertei tarifare de care a beneficiat, având posibilitatea de a opta pentru o altă ofertă tarifară care nu beneficiază de facilități/gratuități.

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR -

Nr. 35/CLM/05.02.2021

 

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aplicarea planului de tarifare zonală in cadrul  A.D.I. Buzău – Mărăcineni  și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a  decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA

 

 

Societatea Comercială „Trans-Bus” S.A. Buzău, înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Buzău, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

Prin adresa înregistrată sub nr. 14.087/05.02.2021, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni” solicită inițierea unei hotărâri a Consiliului Local privitoare la aplicarea planului de tarifare zonală in cadrul municipiului Buzău și a A.D.I. Buzău – Mărăcineni  si a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a modului de decontare a contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA  care au fost stabilite prin HCLM Buzău nr. 41/15.02.2018, 100/25.05.2018,  295/21.10.2019, 296/21.10.2019 , 252/23.11.2020  și 16/27.01.2021.

În etapa dezbaterii publice, S.C. TRANS BUS S.A. a propus completarea proiectului, prin adresa nr. 1347/12.02.2021, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 18.725/16.02.2021. Proiectul supus aprobării consiliului local conține aceste completări, care sunt evidențiate cu culoarea roșie.

În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui. 

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-Biroul Comerţ şi Transporturi Locale-

Nr. 14.234/05.02.2021

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre  privind  aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul  A.D.I. Buzău – Mărăcineni  și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a  decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA

 

 

Prin adresa înregistrată la Primăria Buzău sub nr. 14087/05.02.2021  A.D.I. Buzău-Mărăcineni solicită initierea unei hotărâri a Consiliului Local privitoare la aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul  ADI Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a modului de decontare a contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA care au fost stabilite prin HCLM Buzău: nr. 41/15.02.2018, 100/25.05.2018, 295/21.10.2019, 296/21.10.2019, 252/23.11.2020 și 16/27.01.2021.

 

Astfel:

Art.1.-Se  stabilesc urmatoarele zone tarifare :

 

-      Zona tarifara 1 -  UAT  Buzau

 

-      Zona tarifara 2

UAT Maracineni  - localitatea Maracineni

UAT Vadu Pasii – localitatea Vadu Pasii

UAT Galbinasi – localitatea Tabarasti si Galbinasi 

UAT Tintesti – localitatea Pogonele si Tintesti

UAT Merei – localitatea Lipia  

 

-      Zona tarifara 3

UAT Sapoca – localitatea Sapoca

UAT Vadu Pasii – localitatea Scurtesti si Stancesti

UAT Galbinasi – localitatea Bentu

UAT Tintesti – localitatea Maxenu si Odaia Banului

UAT Stalpu – localitatea Stalpu

UAT Merei – localitatea Merei

UAT Vernesti – localitatea Vernesti

 

-      Zona tarifara 4

UAT Cernatesti – localitatea Cernatesti

UAT Merei – localitatea Dealu Viei

UAT Vernesti – localitatile Niscov , Candesti , Zoresti

 

-      Zona tarifara 5

UAT Smeeni – localitatea Smeeni

UAT Cernataesti – Localitatile Zarnesti si Manasia

UAT Merei – localitatile Gura Saratii , Izvoru Dulce si Ciobanoaia

UAT Vernesti – localitatile Mierea 

UAT Tisau – Localitatile Grajdana si Valea Salciilor

 

-      Zona tarifara 6

UAT Smeeni – localitatea Albesti si Moisica

UAT Cernatesti – localitatile Aldeni si Fulga

UAT Merei – localitatile Sarata Monetoru si Nenciulesti

UAT Tisau – localitatile Izvoru si Hales

 

-      Zona tarifara 7

UAT Smeeni – localitatea Caltuna si Udati

UAT Tisau – localitatile Tisau si Padurenii

 

-      Zona tarifara 8

UAT Tisau – localitatea Strezeni

 

Art.2.- Preturile pentru titlurile de călătorie (bilete/abonamente) aferente zonelor de transport sunt dupa cum urmeaza :

 

-      Zona tarifara 1 

Pret bilet 2lei / o călătorie /zonă

Abonament zonă  o luna – 70 lei 

Abonament zonă 15 zile – 40 lei

Abonament 7 zile – 24 lei

Abonament 24 ore  -  6 lei

Pachet 10 calatorii – 18 leizonă , valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii – 34 leizonă , valabil 6 luni 

Portofel electronic :

- pentru cei care detin deja un card de transport , suma minima ce poate fi incarcata este contravaloarea unei calatorii (2lei) si maxim 50 lei

- pentru cei care nu detin card de transport costul cardului pentru portofel electronic este de 6 lei si poate fi incarcat cu contravaloarea minima a unei calatorii (2lei) si maxim 50 lei

 

-      Zona tarifara 2

Pret bilet 3lei / o călătorie /zona

Pret bilet interior , o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o luna – 90 lei 

Abonament zonă 15 zile – 50 lei

Abonament zonă 7 zile – 29 lei

Abonament zonă 24 ore  - 9 lei

Pachet 10 calatorii zonă – 27 lei , valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii zonă – 52 lei , valabil 6 luni 

 

-      Zona tarifara 3

Pret bilet 3,5 lei / o călătorie/zonă

Pret bilet interior , o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o luna – 105 lei 

Abonamen tzonă 15 zile – 58 lei

Abonament zonă 7 zile – 32 lei

Abonament zonă 24 ore  - 11 lei

Pachet 10 calatorii zonă – 31 lei , valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii zonă – 60 lei , valabil 6 luni 

 

-      Zona tarifara 4 

Pret bilet 4lei / o călătorie /zona

Pret bilet interior , o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o luna – 110 lei 

Abonament zonă 15 zile – 60 lei

Abonament zonă 7 zile – 34 lei

Abonament 24 orezonă  - 12 lei

Pachet 10 calatorii zonă  – 36 lei , valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii zonă – 70 lei , valabil 6 luni 

 

-      Zona tarifara 5 

 Pret bilet 4.5 lei / călătorie /zona

Pret bilet interior , o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o luna – 115 lei 

Abonament zonă 15 zile – 63 lei

Abonament zonă 7 zile – 35 lei

Abonament zonă 24 ore  - 13 lei

Pachet 10 calatorii zonă  – 40 lei , valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii zonă – 78 lei , valabil 6 luni 

 

-      Zona tarifara 6 

Pret bilet 5 lei / călătorie /zona

Pret bilet interior , o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o luna – 135 lei 

Abonament zonă 15 zile – 73 lei

Abonament zonă  7 zile – 40 lei

Abonament zonă  24 ore  - 15 lei

Pachet 10 calatorii zonă – 45 lei , valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii zonă – 88 lei , valabil 6 luni 

 

-      Zona tarifara 7

Pret bilet 5,5 lei / călătorie /zona

Pret bilet interior , o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o luna – 155 lei 

Abonament zonă 15 zile – 83 lei

Abonament zonă  7 zile – 45 lei

Abonament zonă 24 ore  - 16 lei

Pachet 10 calatorii – 49 lei , valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii –96 lei , valabil 6 luni 

 

-      Zona tarifara 8

Pret bilet 6 lei / călătorie/zonă

Pret bilet interior , o călătorie 2 lei

Abonament zonă  o luna – 175 lei 

Abonament zonă 15 zile – 93 lei

Abonament zonă 7 zile – 50 lei

Abonament zonă 24 ore  - 18 lei

Pachet 10 calatorii zonă – 54 lei , valabil 6 luni 

Pachet 20 calatorii zonă – 106 lei , valabil 6 luni 

 

Art.3.- Titlul de călătorie ABONAMENT zonă , eliberat pentru o zonă tarifară superioara da dreptul detinatorului sa circule cu acesta in toată zona pentru care a fost eliberat cit si in zonele inferioare ca nr. de zonă tarifara .

Titlurile de călătorie – ABONAMENTE sunt netransmisibile .

 

Art. 4  Se aprobă modul de acordare al facilităților/gratuităților în transportul public de persoane prin curse regulate realizat de S.C. TRANSBUS S.A., precum și modul de decontare al acestora prin sistemul  electronic de taxare al operatorului SC Trans Bus SA, facilitati / gratuitati in acord cu noul sistem de tarifare astfel:

 

4.1 a) Pensionarilor din municipiul Buzău  , cu venituri până la 2500 lei/luna, venit mentionat pe cuponul de pensie la rubrica < PENSIE>,  vor beneficia de abonamentzonă o luna (zonă 1) , abonament în valoare de 70 lei,  subvenționat de catre consiliul local partial , cu suma de  40 lei , diferenta de 30 lei fiind suportata de solicitant, valabilitatea ofertei tarifare  lunara .

b) Pensionarilor din municipiul Buzău  , cu venituri până la 2500 lei/luna, venit mentionat pe cuponul de pensie la rubrica < PENSIE>,  vor beneficia de  20 calatorii (zonă 1)  acordate lunar , calatorii în valoare de 40 lei, subventionate 100% de Consiliul Local Buzau, valabilitatea ofertei tarifare  un an calendaristic .

Calatoriile nu se reporteaza de la o luna la alta.

 

4.2 a) Persoanelor fără venituri, cu vârsta de minim 60 ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, vor beneficia de abonamentzonă o luna (zonă 1) , abonament în valoare de 70 lei,  subvenționat de catre consiliul local partial , cu suma de  40 lei , diferenta de 30 lei fiind suportata de solicitant, valabilitatea ofertei tarifare  lunara .

b) Persoanelor fără venituri, cu vârsta de minim 60 ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul Buzău, vor beneficia de  20 calatorii (zonă 1)  acordate lunar , calatorii în valoare de 40 lei, subventionate 100% de Consiliul Local Buzau, valabilitatea ofertei tarifare  un an calendaristic .

Calatoriile nu se reporteaza de la o luna la alta.

 

4.3 a) Persoanelor aflate în șomaj, cu domiciliul în municipiul Buzău, vor beneficia de abonamentzonă o luna (zonă 1) , abonament în valoare de 70 lei,  subvenționat de catre consiliul local partial , cu suma de  40 lei , diferenta de 30 lei fiind suportata de solicitant, valabilitatea ofertei tarifare  lunara .

b) Persoanelor aflate în șomaj, cu domiciliul în municipiul Buzău, vor beneficia vor beneficia de  20 calatorii (zonă 1)  acordate lunar , calatorii  în valoare de 40 lei, subventionate 100% de Consiliul Local Buzau, valabilitatea ofertei tarifare  lunara .

 

4.4 Elevilor cu domiciliul/resedința în municipiul Buzău înscriși în programul național de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat din municipiul Buzău vor beneficia de abonamentzonă o luna (zonă 1) subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului   Buzău, abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an scolar .

 

4.5 Persoanelor  care beneficiază de prevederile  Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, vor beneficia de abonamentzonă o luna (zonă 1) subvenționat 100% de Direcția de Asistență Socială  Buzău   abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic.

 

4.6 Persoanelor  care beneficiază de prevederile Decretului – Legii 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, precum și a Legii 189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, vor beneficia de abonamentzonă o luna (zonă 1)  subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău , abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic.

 

4.7 Persoanelor  care beneficiază de prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

, cu domiciliul în municipiul Buzău, vor beneficia de abonamentzonă o luna (zonă 1) în valoare de 70 lei , subvenționat 100% de Consiliul Local Buzau, valabilitatea ofertei tarifare un an calendaristic .

 

4.8 Persoanelor  care beneficiază de prevederile Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, nr. 341/2004, revoluționari și urmași ai celor decedați în decembrie 1989, vor beneficia de abonamentzonă o luna (zonă 1) subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic .

 

4.9 Veteranii de război vor beneficia de abonamentzonă o luna (zonă 1) în valoare de 70 lei, abonament subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic .

 

4.11     Copii cu vârsta sub 7 ani circulă fără legitimații de călătorie.

 

4.11 Pensionarii SC TRANS BUS SA, care au lucrat minim 15 ani la aceasta societate, vor beneficia de abonamentzonă o luna (zonă 1) în valoare de 70 lei, abonament subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic.

 

4.12 Donatorii de sânge vor beneficia de abonamentzonă o luna (zonă 1) abonament în valoare de 70 lei , subvenționat 50% de către Consiliul Local al Municipiului  Buzău (35 lei)  , diferenta de 50% (35 lei) fiind suportata de catre solicitant  , valabilitatea ofertei tarifare o luna .

 

4.13 Beneficiarilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 296/21.10.2019 privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III), vor beneficia de abonamentzonă o luna (zonă 1) subvenționat 100% de către Consiliul Local al Municipiului Buzău, abonament în valoare de 70 lei, valabilitatea ofertei tarifare de un an calendaristic .

 

Va exista un regulanent de acordare a facilităților la transportul public local de persoane, după cum urmează

 

Regulament de acordare a facilităților

la transport public local in municipiul Buzău ,

prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA

 

 

Art. 1  Cardurile de transport public local se emit numai de către operatorul SC Trans Bus SA, prin centrele de emitere/încărcare din municipiul Buzău.

a) Abonamentele acordate ca facilități /gratuități în transportul public de persoane vor fi încărcate pe cardurile de transport public local pentru fiecare categorie de beneficiari conform cu specificațiile de la Art. 4.

b) Emiterea primul card este gratuită. In caz de  pierdere/deteriorare/furt a cardului se achită contravaloarea pentru emiterea unui nou card în cuantum de 6 lei  în baza unei “Cereri Card Pierdut/Furat/Deteriorat” .

Operatorul va emite un nou card de transport public, cel vechi va fi blocat în sistemul electronic de taxare.

În situația deteriorării tehnice a unui card, se eliberează un nou card gratuit, cu obligația predării către operator a cardului deteriorat.

 

Art. 2 Pentru abonamentele prevăzute in hotărâre la:

d)   Art. 4, pct. 4.1b) ; 4.2 b) ; 4.5 ; 4.6; 4.7; 4.8 ; 4.9 ; 4.11 si 4.13 ,  valabilitatea  ofertei tarifare este de un an calendaristic, oferta tarifară se reîncarcă pe card anual.

e)   Art. 4, pct. 4.1 a) ; 4.2 a) 4.3 a) si b), valabilitatea  ofertei tarifare este de o lună, cardul se reîncarcă lunar la centrele de încărcare.

f)    Art. 4, pct. 4.4 valabilitatea  ofertei tarifare este de un an școlar (01.09 -31.08.), oferta tarifară se reîncarcă pe card anual în baza documentelor justificative, elevii se vor adresa centrelor de emitere/încărcare carduri,  în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar respectiv le vor elibera cardurile de transport aferente.

 

Art. 3 – Documentele în baza cărora se eliberează cardurile de transport public local

-      Eliberarea legitimaților de transport tip card pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la transportul public local de călători prin curse regulate, se face de către operatorul de transport la cererea persoanelor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 4 din HCL , pe baza prezentării următoarelor documente:

m.  Original si copie buletinul sau cartea de identitate (copia se reține de către operator)

n.    Original si copie cupon de pensie din luna anterioară (copia se reține de către operator);

o.    Original si copie decizia medicala pentru pensionarii de boala (copia se retine de către operator);

p.    Original si copie decizie de pensie de urmaș (copia se retine de către operator);

q.    Original si copie legitimația de veteran de război/de văduvă de război (copia se retine de către operator);

r.     Original si copie legitimația de deținut politic (copia se retine de către operator);

s.    Original si copie legitimația de luptător care a contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989 (copia se retine de către operator);

t.     Original si copie legitimația pentru transportul urban gratuit a persoanei cu handicap, vizată la zi (copia se retine de către operator);

u.    Original si copie confirmarea emisă de Centrul de Transfuzie Sanguină (copia se retine de operator);

v.    Adeverinta de vechime original si copie (copia se retine de către operator) pentru pensionarii TRANS BUS SA ;

w.   Carnetul de elev vizat pentru anul respectiv, copie de pe certificatul de naștere sau cartea de identitate (pentru copii cu vârsta de peste 14 ani) precum și copie de pe cartea de identitate a părintelui prin care se dovedește că domiciliază în municipiul Buzău și poate beneficia de facilitățile la transportul public subvenționate de Primăria Buzău.

x.    Declarație  de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorul S.C. Trans Bus S.A. (se completează la centrele de emitere/încărcare o singura data la emiterea primului card).

 

Art. 4 Modul de decontare al gratuităților

 

4.1 Plata contravalorii transportului de către autoritatea administrației publice locale pentru beneficiarii de facilități la transportul public local, stabilite prin lege sau aprobate pentru anumite categorii de persoane de către Consiliul Local, se face în baza numarului de validări a legitimațiilor de transport de tip card în mijlocul de transport (numar calatorii) , conform celor prevăzute în prezenta  H.C.L.M. Buzau  la tariful aprobat pentru un bilet corespunzator ofertei  tarifarezonăle  in vigoare, dar nu mai mult decât tariful unui abonament corespunzător oferteizonăle tarifare încărcate pe card conform facilității  acordate.

4.2 Facturile întocmite de către operator pentru fiecare categorie de persoane care beneficiază de facilități la transportul public local, vor fi însoțite, de o anexă care cuprinde:

- seria cardului

- nume și prenume

- CNP

- tip utilizator(pensionar, elev, alte categorii de beneficiari)

- număr de călătorii validate

- localitatea de domiciliu a beneficiarului

- instituția de învățământ(pentru elevi)

 

Art.5  Dispoziții finale - alte prevederi

5.1 Cardul de transport public local este netransmisibil.

5.2 Persoanele ce beneficiază de facilități la transportul public local de călători prin curse regulate, în baza legitimației de transport tip card, au dreptul de a circula cu mijloacele de transport în comun, în perioada de valabilitate a ofertei tarifare  au obligația validării cardului la fiecare urcare in mijlocul de transport (check-in la urcare).

Nevalidarea călătoriei  constituie contravenție și se sancționează identic cu o călătorie fără titlu de transport valabil conform legislației în vigoare si a regulamentului de transport.

Calatorii care circula fara titlu de călătorie ( bilet sau abonament) validat , pot achita pe loc un bilet contraventional , bilet suprataxa in valoare de 30 lei , fara a se mai  incheia proces-verbal de contraventie.

5.3 Calitatea de beneficiar al facilităților la transportul public în comun, încetează în următoarele situații:

a)       la cerere;

b)       în caz de deces;

c)       în cazul pierderii calității de beneficiar;

d)       în cazul schimbării domiciliului în altă localitate;

e)       în cazul majorării cuantumului pensiei peste nivelul prevăzut la Art. 4, pct 4.1.

5.4.  Operatorul va încheia protocoale de colaborare în vederea actualizării lunare a datelor privind beneficiarii gratuităților din prezenta hotărâre cu D.A.S.M. Buzău, C.J. Pensii Buzău, A.J.O.F.M. Buzău și cu oricare din instituțiile care pot oferi informații referitoare la categoriile de beneficiari.

5.5. La încetarea calității de beneficiar al facilităților/gratuităților la transportul public în comun abonamentul respectiv va fi anulat de către operatorul Trans Bus SA.

 5.6. Titularii cardurilor de transport public care își pierd calitatea de beneficiar al facilităților/gratuităților din prezenta hotărâre, au obligația să anunțe emitentul – operatorul TRANS BUS SA în vederea invalidării ofertei tarifare de care a beneficiat, având posibilitatea de a opta pentru o altă ofertă tarifară care nu beneficiază de facilități/gratuități.

 

În sensul celor de mai sus, anexăm proiectul de hotărâre pentru a fi promovat pe ordinea de zi .

 

 

Şef birou,

Garofiţa Iordache