Hotărârea nr. 28/2021

Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020
ANEXA 3A
la Hotararea nr. 28 din 25.02.2021
a Consiliului Local al Municipiului Buzau
L I S T A
OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021 CU FINANTARE
DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI
mii lei
Nr. Denumire obiectivValoare Cheltuieli PREVEDERI 2021
crt.Data inceperii executieitotala efectuate DIN EXCEDENTUL
"(luna, an)"actualizatapina laANILOR ANTERIORI
Nr. si data de aprobare12/31/2012
0123
TOTAL324.00"12,559"
din care :
A. LUCRARI IN CONTINUARE169.00
B.ALTE CHELTUIELI DE 155.00
INVESTITII
IINVATAMANT 65.02169.00
A. LUCRARI IN CONTINUARE169.00
1"Implementarea de masuri de
economie circulara la Scoala
gimnaziala nr.11 municipiul Buzau"169.00
II."CAP.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA"155.00
B.ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII155.00
1Reactualizare Registru spatii verzi al municipiului Buzau155.00

ANEXA 3A
la Hotararea nr. 28 din 25.02.2021
a Consiliului Local al Municipiului Buzau
L I S T A
OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021 CU FINANTARE
DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI
mii lei
Nr. Denumire obiectivValoare Cheltuieli PREVEDERI 2021
crt.Data inceperii executieitotala efectuate DIN EXCEDENTUL
"(luna, an)"actualizatapina laANILOR ANTERIORI
Nr. si data de aprobare12/31/2012
0123
TOTAL324.00"12,559"
din care :
A. LUCRARI IN CONTINUARE169.00
B.ALTE CHELTUIELI DE 155.00
INVESTITII
IINVATAMANT 65.02169.00
A. LUCRARI IN CONTINUARE169.00
1"Implementarea de masuri de
economie circulara la Scoala
gimnaziala nr.11 municipiul Buzau"169.00
II."CAP.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA"155.00
B.ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII155.00
1Reactualizare Registru spatii verzi al municipiului Buzau155.00

ANEXA 3B
la Hotararea nr. 28 din 25.02.2021
a Consiliului Local al Municipiului Buzau
L I S T A
OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021 CU FINANTARE
DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI
PROIECT CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
PROGRAM DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN
COLEGIUL ECONOMIC BUZAU
STR GEORGE EMIL PALADE NR 15mii lei
Nr. Denumire obiectivValoare Cheltuieli PREVEDERI 2021
crt.Data inceperii executieitotala efectuate DIN EXCEDENTUL
"(luna, an)"actualizatapina laANILOR ANTERIORI
Nr. si data de aprobare12/31/2012
0123
TOTAL91.00"12,559"
IINVATAMANT 65.02 TITLUL 5891.00
1PracSIS – Stagii de practica inovative in sectoarele economice cu potential competitiv91.00
PrimarSef serviciu
Constantin TomaAurelia Turcoman