Hotărârea nr. 98/2020

Hotărâre pentru modificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

SCOALA GIMNAZIALA

GENERAL GRIGORE BASTAN

Anexa nr.1

la Hotararea nr.98 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului

02 - Buget local detaliat

(mii lei)

Mai /

2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

189.83

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

189.83

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

189.83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

183.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

62.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

42.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.00

Transport

20.01.07

0.50

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

3.00

Reparatii curente

20.02

100.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

7.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

Protectia muncii

20.14

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

5.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

6.83

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

6.83

Finan?area na?ional?

58.01.01

6.83

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

189.83

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

189.83

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

189.83

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

189.83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

183.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

62.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.50

Materiale pentru curatenie

20.01.02

6.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

42.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.00

Transport

20.01.07

0.50

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

3.00

Reparatii curente

20.02

100.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

7.00

(mii lei)

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Medicamente

20.04.01

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

Protecția muncii

20.14

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

5.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

6.83

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

6.83

Finan?area na?ional?

58.01.01

6.83

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-189.83

DEFICIT

99.02

189.83

02 - Buget local detaliat Mai / 2020


Pag. 2/ 2


SCOALA GIMNAZIALA

GENERAL GRIGORE BASTAN

Anexa nr.1

la Hotararea nr.98 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului

02 - Buget local detaliat

(mii lei)

Mai /

2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

189.83

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

189.83

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

189.83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

183.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

62.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6.00

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

42.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.00

Transport

20.01.07

0.50

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

3.00

Reparatii curente

20.02

100.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

7.00

Medicamente

20.04.01

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

Protectia muncii

20.14

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

5.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

6.83

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

6.83

Finan?area na?ional?

58.01.01

6.83

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

189.83

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

189.83

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

189.83

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

189.83

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

183.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

62.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.50

Materiale pentru curatenie

20.01.02

6.00

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

42.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.00

Transport

20.01.07

0.50

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

3.00

Reparatii curente

20.02

100.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

7.00

(mii lei)

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Medicamente

20.04.01

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

6.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

5.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

Protecția muncii

20.14

4.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

5.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

6.83

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

6.83

Finan?area na?ional?

58.01.01

6.83

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-189.83

DEFICIT

99.02

189.83

02 - Buget local detaliat Mai / 2020


Pag. 2/ 2


SCOALA GIMNAZIALA

ION CREANGA


Anexa nr.2

la Hotararea nr. 98 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului

02 - Buget local detaliat

(mii lei)

Mai /

2020

Pag. 1 /

2

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

550.17

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

550.17

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

550.17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

517.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

209.30

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16.50

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

154.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

Transport

20.01.07

3.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

3.50

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

2.80

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

13.50

Reparatii curente

20.02

241.70

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

8.00

Medicamente

20.04.01

3.00

Materiale sanitare

20.04.02

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

28.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

26.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

2.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Materiale de laborator

20.09

7.00

Pregatire profesionala

20.13

15.00

Protectia muncii

20.14

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

33.17

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

33.17

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

33.17

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

*

550.17

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

550.17

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

550.17

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

550.17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

517.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

209.30

Furnituri de birou

20.01.01

9.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

16.50

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

154.00

(mii lei)

Denumire indicator

Cod

Total AN

Plati restante

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

Transport

20.01.07

3.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.50

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

2.80

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

13.50

Reparatii curente

20.02

241.70

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

8.00

Medicamente

20.04.01

3.00

Materiale sanitare

20.04.02

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

28.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

26.00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

2.00

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

2.00

Materiale de laborator

20.09

7.00

Pregatire profesionala

20.13

15.00

Protectia muncii

20.14

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

4.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

33.17

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

33.17

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

33.17

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-550.17

DEFICIT

99.02

550.17

02 - Buget local detaliat Mai / 2020


Pag. 2/ 2