Hotărârea nr. 97/2020

Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

MUNICIPIUL BUZAU


ANEXA NR.1

la Hotararea nr. 97 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGET LOCAL PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Influente

Program actualizat

A

VENITURI, total din care:

319,379

756

320,135

1

Cote defalcate din impozitil pe venit

04.02.01

130,811

-293

130,518

2

Subventii de la bugetul de stat, total din care:

42.02

39,811

614

40,425

Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42.02.69

7,241

38

7,279

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

-

576

576

3

Sume primite de la UE/ alti donatori, total din care:

48.02

40,826

435

41,261

3.1

Fondul European de Dezvoltare regionala (FEDR), din care:

48.02.01

37,607

380

37,987

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent.

48.02.01.01

37,607

380

37,987

3.2

Fondul Social European (FSE), din care:

48.02.02

3,219

55

3,274

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent.

48.02.02.01

3,219

55

3,274

B

CHELTUIELI, total din care:

331,938

756

332,694

1

Cap. AUTORITATI EXECUTIVE, din care:

51.02

30,665

66

30,731

Programe din Fondul Social European (FSE), din care:

58.02

3,788

66

3,854

Finantare nationala

58.02.01

493

9

502

Finantare externa narambursabila

58.02.02

3,219

55

3,274

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

76

2

78

2

Cap. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

61.02

28,267

270

28,537

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, din care:

61.02.50

4,862

270

5,132

Bunuri si servicii

20

4,845

270

5,115

3

Cap. ASIGURARI si ASISTENTA SOCIALA

68.02

43,585

380

43,965

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58.01

-

380

380

Finantare nationala

58.01.01

-

24

24

Finantare externa narambursabila

58.01.02

-

346

346

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

-

10

10

4

Cap. PROTECTIA MEDIULUI, din care:

74.02

14,467

40

14,507

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58.01

-

40

40

Finantare nationala

58.01.01

-

5

5

Finantare externa narambursabila

58.01.02

-

34

34

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

-

1

1

Deficit

12,559

12,559

MUNICIPIUL BUZAU


ANEXA NR.1

la Hotararea nr. 97 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGET LOCAL PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Influente

Program actualizat

A

VENITURI, total din care:

319,379

756

320,135

1

Cote defalcate din impozitil pe venit

04.02.01

130,811

-293

130,518

2

Subventii de la bugetul de stat, total din care:

42.02

39,811

614

40,425

Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42.02.69

7,241

38

7,279

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

-

576

576

3

Sume primite de la UE/ alti donatori, total din care:

48.02

40,826

435

41,261

3.1

Fondul European de Dezvoltare regionala (FEDR), din care:

48.02.01

37,607

380

37,987

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent.

48.02.01.01

37,607

380

37,987

3.2

Fondul Social European (FSE), din care:

48.02.02

3,219

55

3,274

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent.

48.02.02.01

3,219

55

3,274

B

CHELTUIELI, total din care:

331,938

756

332,694

1

Cap. AUTORITATI EXECUTIVE, din care:

51.02

30,665

66

30,731

Programe din Fondul Social European (FSE), din care:

58.02

3,788

66

3,854

Finantare nationala

58.02.01

493

9

502

Finantare externa narambursabila

58.02.02

3,219

55

3,274

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

76

2

78

2

Cap. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

61.02

28,267

270

28,537

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, din care:

61.02.50

4,862

270

5,132

Bunuri si servicii

20

4,845

270

5,115

3

Cap. ASIGURARI si ASISTENTA SOCIALA

68.02

43,585

380

43,965

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58.01

-

380

380

Finantare nationala

58.01.01

-

24

24

Finantare externa narambursabila

58.01.02

-

346

346

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

-

10

10

4

Cap. PROTECTIA MEDIULUI, din care:

74.02

14,467

40

14,507

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58.01

-

40

40

Finantare nationala

58.01.01

-

5

5

Finantare externa narambursabila

58.01.02

-

34

34

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

-

1

1

Deficit

12,559

12,559

MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA Nr.2

La Hotărârea nr. 97 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 -MODIFICARE REPARTIȚIE TRIMESTRIALA -

-mii lei-

Nr. crt

Denumire indicator

Cod indicator

Program

2020

Trim. II

Trim III

Trim. IV

Program actualizat

A.

VENITURI, total din care:

320.135

+1.641

-821

-820

320.135

-cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130.518

+1.641

-821

-820

130.518

B.

CHELTUIELI, total din care:

332.694

+1.641

-821

-820

332.694

1.

Cap.ORDINE  PUBLICA  și

SIGURANTA NATIONALA , din care:

61.02

28.537

+41

-21

-20

28.537

1.1

Ordine Publică, din care:

61.02.03

23.295

+41

-21

-20

23.295

-bunuri și servicii, din care:

20

500

+41

-21

-20

500

-bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

125

+41

-21

-20

125

2.

Cap.TRANSPORTURI, din care:

84.02

66.058

+1.600

-800

-800

66.058

2.1

Transport în comun, din care:

84.02.03.02

38.483

+1.600

-800

-800

38.483

-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif

40.03

14.000

+1.600

-800

-800

14.000

Deficit

12.559

12.559

ANEXA 3

la Hotararea nr. 97 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020 CU FINANȚARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL

mii lei

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Data inceperii executiei (luna, an)

Nr. si data de aprobare

Valoare

totala actualizata

TOTAL

2020

PREVEDERI 2020

Estimari

2021

Estimari

2022

Estimari

2023

FINANTATE DIN

Buget local

buget de stat

0

1

2

4

5

6

7

8

9

TOTAL

181,182

45,142

22,242

22,900

0

din care :

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

72,287

26,012

3,112

22,900

0

B.

LUCRARI  NOI

114,393

3,207

3,207

0

0

C.

ALTE CHELTUIELI DE

15,923

15,923

0

INVESTITII

0

1

2

4

5

6

7

8

9

I.

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE 51.02

1,487

1,487

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRĂRI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1,487

1,487

C1

_dotari independente

1,487

1,487

C2

_studii,proiecte

II.

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

dotari independente

III.

APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02

462

462

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

462

462

C1

_dotari independente

462

462

C2

_cheltuieli proiectare

IV

INVATAMANT 65.02

50,183

26,214

3,314

22,900

credite de angajament credite bugetare

0

1

2

4

5

6

7

8

9

 • A.

A1

A2

 • B.

B1.

B2

B4

 • C.

C1 C2

V

 • A.

 • B.

 • C.

LUCRĂRI IN CONTINUARE credite de angajament credite bugetare

Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura,instalatii)interior si exterior corp 3, C5,C6,C7 " la Colegiul National Mihai Eminescu, municipiul Buzau

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

LUCRĂRI NOI

credite de angajament credite bugetare

Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala gimnaziala nr.11 municipiul Buzau Cofinantare lucrari Gradinita cu program normal Mun.Buzau Alimentare cu energie electrica Colegiul Tehnic

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII -dotari independente -cheltuieli de proiectare

SĂNĂTATE

credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE LUCRARI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INV.

_dotari independente cheltuieli de proiectare

48,733

24,965

23,768

1,450

1,135

300

15

24,997

23,200

1,797

415

100

300

15

802

486

316

2,097

300

1,797

415

100

300

15

802

486

316

22,900

22,900

0

1

2

4

VI

CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE

8,743

1,447

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

Reabilitare Stadion de atletism si

8,328

856

A1

refacere imprejmuire teren

8,328

851

A2

Reabilitare porti Parc Al.Marghiloman

5

B.

LUCRĂRI NOI

415

1

credite de angajament

-

credite bugetare

Amenajare locuri de joaca in municipiul

B2

Buzău

415

1

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

-

590

C1

_dotari independente

160

C2

_cheltuieli de proiectare

_

430

VII.

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA 68.02

credite de angajament

credite bugetare

610

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

B.

LUCRĂRI NOI

5,498

10

Creșterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educației timpurii in municipiul Buzău prin construcția si dotarea unei crese (str. Col. Buzoianu nr.91)

5,498

10

C.

ALTE CHELTUIELI DE INV.

600

C1

_dotari independente

C2

cheltuieli de proiectare

600

5

6

7

8

9

1,447

856

851

5

1

1

590

160

430

610

10

10

600

600

0

-

0

1

2

4

5

6

7

8

9

VIII.

 • A.

A1

 • B.

B1

B2

B3

B4

B5

B6

C.

C1

C2

C3

IX.

A.

LOCUINȚE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 credite de angajament credite bugetare

LUCRĂRI IN CONTINUARE credite de angajament credite bugetare

Extindere retele gaze pe strazile:.Aleea Luncii,Hipodrom, Orizont,Simila,Gogu Vicatus, intr.Cosminului, Lastunului, camine nefamilisti, Intr.Bazalt, Nimfelor, Victoriei, Iazul Morilor,Al.Marghiloman

LUCRARI NOI credite de angajament credite bugetare

Bransament gaze spatiu PT35 Instalatie incalzire imobil Cartier Brosteni,bl.D1, ap.19 Instalatie incalzire imobil.

Str.Al.Marghiloman nr.158 Instalatie incalzire imobil str.Libertatii nr.35

Alimentare cu energie electrica Tarlaua 32

Amplasare locomotiva in rond Gara ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII _cheltuieli de proiectare _dotari independente

achizitie active fixe

PROTECȚIA MEDIULUI credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE

130

120

120

10

10

10

10

20

100

26,442

525

4,814

19

19

101

10

3

17

20

50

1

4,694

3,662

977

55

1,467

4,814

19

19

101

10

3

17

20

50

1

4,694

3,662

977

55

1,467

0

1

2

4

5

6

7

8

9

 • B.

1

2

3

 • C.

X.

 • A. A1

A2

 • B.

C.

XI

 • A.

1

 • B.

B1

LUCRĂRI NOI

credite de angajament credite bugetare

Realizare foraje la Depozitul de deșeuri Vadu Pașii

Amenajare platforme deșeuri menaj ingropate

Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII _dotari independente _cheltuieli de proiectare

COMBUSTIBIL SI ENERGIE LUCRARI IN CONTINUARE

Surse alternative de asigurare a agentului termic in municipiul Buzau Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral,municipiul Buzău

LUCRARI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

_cheltuieli proiectare

TRANSPORTURI

credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE credite de angajament credite bugetare

Sistematizare verticala,parcare, accese rutiere si pietonale,realizare drumuri interioare aferente Cartier Orizont

LUCRARI NOI

credite de angajament credite bugetare

Modernizare iluminat public pe Pasaj Dragaica

25,917

30

4,738

21,149

9,119

9,119

7,000

2,119

86,565

5,462

5,462

81,103

700

298

30 258

10

1,169

161

1,008

442 40 23

17

0

402

402

8,199

100

100

2,382

700

298

30

258

10

1,169

161

1,008

442

40

23

17

0

402

402

8,199

100

100

2,382

700

0

1

2

4

5

6

7

8

9

B2

Realizarea stațiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achiziție de mijloace de transport public autobuze electrice

2,282

1,000

1,000

B3

Modernizarea si creșterea gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

21,499

10

10

B4

Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

23,599

10

10

B5

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor -Buzau Velocity

11,871

10

10

B6

Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului

21,150

10

10

B7

Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti, pe coridoarele deservite de transportul public

88,301

10

10

B8

Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrata

25,445

10

10

B9

Centru intermodal de transport al municipiului Buzau integrat cu sistem park and ride

3,410

10

10

B10

Construire statii autobuz in municipiul Buzau

4,856

10

10

B11

Amenajare sens giratoriu si amplasare locomotiva construita in 1934, in vederea expunerii muzeistice , intersectia dintre Bd.Garii, bd.Republicii, bd.1 Decembrie 1918

985

312

312

B12

Reabilitare Pasaj Unirii

290

290

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

5,717

5,717

C1

_cheltuieli de proiectare

3,717

3,717

dotari independente

2,000

2,000

ANEXA NR.3/6

la Hotararea nr. 97 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

CULTURA , RECREERE SI RELIGIE

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Total alocatii

T O T A L

590

din care :

I.

DOTARI INDEPENDENTE

160

1

Mese tenis

160

II.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

430

1

SF-construire Sala sport "Iazul Morilor",municipiul Buzau,jud.Buzau

100

2

Studiu privind analiza de risc in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a locurilor de joaca

30

3

SF-Amplasare fantani arteziene in parcuri

50

4

Studii impact (arhitectural, urbanistic si energetic) aferente proiect Construire baza sportiva tip I

150

5

SF,DTAC,avize-Baza sportiva Bazin Iazul Morilor

50

6

SF-Muzeul Eroilor

50

ANEXA 3/8

la Hotararea nr. 97 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de lucrari repartizate pentru capitolul

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Total alocații

T O T A L din care :

4,694

I.

ACHIZITIE ACTIVE FIXE

55

1

Achizitie punct termic Integral

55

I.

CHELTUIELI PROIECTARE

3,662

PLANURI URBANISTICE ZONALE

914

1

PUZ - tarlaua 33 (Sala sporturilor)

100

2

PUZ - zona Iazului

60

3

PUG-municipiul Buzau

514

4

PUZ-Groapa deseuri

20

5

PUZ - Cimitir (UM)

60

6

PUZ -Zona str.Frasinet

60

7

PUD-str.Oltetului

40

8

PUZ - str.Depozitului

60

II

STUDII FEZABILITATE SI PROIECTE TEHNICE

2,748

1

Documentatie carte funciara, ridicari topo si studii geo, expertize terenuri si constructii aflate in domeniul public si privat al mun.Buzau

400

2

Documentatii privind evaluare/reevaluare terenuri si cladiri aflate in domeniul public sau privat al mun.Buzau

100

3

Reactualizare Registru spatii verzi al mun.Buzau

155

4

Verificari documentatii tehnice

50

5

DALI - Reabilitare termica blocuri-lot 1

155

6

Documentatie accesare fonduri (cerere finantare) pentru

Reabilitare termibca lot 1,2,3

155

7

DALI- Reabilitare termica blocuri-lot 2

155

8

DALI- Reabilitare termica blocuri-lot 3

155

9

SF-Cimitir Municipal

60

10

PT-Amenajare locomotiva in sensul giratoriu Gara

19

11

SF - Realizarea retelei municipale de canalizatie subterana pentru retele de comunicatii prin cablu

10

12

Harta strategica de zgomot si planul de actiuni pt.aglomerari urbane

50

13

SF-Amenajare mezanin Bloc 8F,8G,8H -bd.Unirii prin schimbarea functiunii din birouri in apartamente

150

14

SF-constructie locuinte sociale/gradinite tip

50

15

DALI-Reabilitare Palat Comunal

10

16

SF-Extindere utilitati pe Șoseaua Spataru

100

17

expertiza si DALI-Reabilitare turnuri de apa

60

18

Masterplan de digitalizare a serviciilor publice

160

19

SF-Proiect privind sprijinirea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a iluminatului public in mun. Buzau

160

20

Documentatie accesare fonduri externe (fonduri norvegiene, AFM, FEDR,etc.)

155

21

SF-PT- Iluminat arhitectural la cladire Bazar

79

22

SF -mobilare si amenajare interioara cladire Bazar si extindere

150

23

Expertiza tehnica si relevee imobil din str.Unirii, bl.8FGH

60

24

SF Amenajare puncte termice in vederea transformarii in spatii cu alte destinatii

150

III

DOTARI INDEPENDENTE

977

1

Parcometre

381

2

Amenajare expozitie pasaje subterane Gara si bd.Unirii

500

3

Containere

84

4

Sistem supraveghere video Cart Posta

12

ANEXA 3/9

la Hotararea nr. 97 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

PROTECȚIA MEDIULUI

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizitiilor de bunuri                           î

1 si alte cheltuieli                                                      ■

Total

i i i i i i

T O T A L                    !

din care :                             î

1,169

I

CHELTUILEI DE PROIECTARE                   ■

1 1 1 1

1,008

1

1 1 1 PT-Avize-Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretul

800

2

Documentatie aviz inchidere depozit deseuri             ■

6

3

Documentatie bilant de mediu inchidere depozit deseuri  î

1

50

4

1

SF-PT -amenajare platforme deseuri menajere ingropate î

SF privind stabilire soluții pedo-ameliorative ale solului cu î

92

5

namol provenit din statia de epurare , in vederea          ■

impaduririi zonei adiacente DC246                       î

1

60

1

DOTARI                                        î

1

Sistem supraveghere video a locurilor de depozitare      î

161

deseuri necontrolate                                      ■

1 1 1 1 1 1

1

161

ANEXA 3/10

la Hotararea nr. 97 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

TRANSPORTURI

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizitiilor de bunuri si alte cheltuieli

Total alocatii

T O T A L

5,717

din care :

I

DOTARI INDEPENDENTE

2,000

Microbuze electrice

2,000

I.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

3,717

1

PT -Avize- Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrata

30

2

PT-Avize- Centru intermodal de transport al municipiului Buzau integrat cu sistem park and ride

10

3

PT -Avize -Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

500

4

Studiu de trafic la nivelul municipiului Buzau

340

5

SF-Centru integrat de mobilitate urbana

160

6

Strategia de smart city -opencity

400

7

PT-avize -Modernizarea si cresterea gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

620

8

PT -avize -Realizarea statiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public autobuze electrice

150

9

Studiu de circulatie si amenajare rutiera-zona Centru-Obor-Brosteni

155

10

PT-avize -statii de incarcare vehicule electrice

50

11

DALI Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si spatii verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si intrarea dinspre Vernesti)

155

12

PT-Avize- Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si spatii verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si intrarea dinspre Vernesti)

10

13

PT-Avize -Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor Buzau-velocity

530

14

SF-Parcare supraetajatazona Micro3-Episcopiei

40

15

PT-Realizare trotuare si piste biciclisti pe soseaua Pogonele

7

16

PT -Reabilitare str.1 Decembrie, Republicii, Horticolei, Iazul Morii

560

ANEXA 3/11

la Hotararea nr. 97 din 19 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri si lucrari repartizate pentru capitolul

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizitiilor de bunuri si alte cheltuieli

cantitate

Valoare

T O T A L

402

din care :

DOTARI INDEPENDENTE

0

CHELTUIELI DE PROIECTARE

402

1

SF-Realizare sistem de urmarire consumuri energetice la nivelul municipiului Buzau

142

2

Planul de actiune pentru energie durabila 2021-2027

167

3

SF-Surse termice alternative la blocurile ANL

50

4

Studiu de analiza si solutii pentru cresterea eficientei sistemului centralizat de alimentare cu energie termica in ZONA UNITARA DE INCALZIRE a Municipiului Buzau"

43

ANEXA NR. 3B/1

la Hotararea nr.97 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN

mii lei

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

TOTAL 2020

PREVEDERI 2020, din care :

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Finantare nationala

Finantare Uniunea Europeana

Chelt.

Neeligibile

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4

TOTAL din care :

5,236

3,854

502

3,274

78

1,231

CAP. 51    TITLUL 58

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5,236

3,854

502

3,274

78

1,231

1

Implementarea managementului calitatii serviciilor furnizate de municipiul Buzau

399

345

45

293

7

2

Sisteme informatice inovative pentru simplificare administrativa si optimizare a furnizarii serviciilor pentru cetateni

2,865

2,847

370

2,420

57

0

3

4

Centru operational de management integrat pentru fundamentarea deciziilor in implementarea proiectelor strategice si informarea cetatenilor-Comunicare Promovarea dezvoltarii urbane durabile prin elaborarea

972

596

78

506

12

297

documentelor de planificare strategica pentru perioada 2021-2027 "PLANIFIC"

1,000

66

9

55

2

934

ANEXA NR. 3B/5

la Hotararea nr. 97 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

mii lei

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

TOTAL 2020

PREVEDERI 2020, din care :

Estimari

2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Finantare nationala

Finantare Uniunea Europeana

Chelt. Neeligibile

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4

TOTAL din care :

CAP.68.02 TITLUL 58

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

5,499

5,499

380

380

24

24

346

346

10

10

5,119

5,119

1

Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii prin constructia/extinderea si dotarea unei noi Crese din Buzau

5,499

380

24

346

10

5,119

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA NR. 3B/6

la Hotararea nr. 97 din 18 mai 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

mii lei

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

TOTAL 2020

PREVEDERI 2020, din care :

Estimari

2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Finantare nationala

Finantare Uniunea Europeana

Chelt.

Neeligibile

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4

TOTAL din care :

21,150

40

5

34

1

21,110

CAP.74.02 TITLUL 58

PROTECTIA MEDIULUI

21,150

40

5

34

1

21,110

1

Regenerarea spatiului urban adiacent Parc Tineretului

21,150

40

5

34

1

21,110

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________