Hotărârea nr. 89/2020

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Buzău nr. 47 din 2015 privind aprobarea structurii organigramei, a numărului de personal și statului de funcții ale Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău.

ANEXA NR. 1 la Hotararea nr. 89 din 29.04.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau


TOTAL PERSONAL

36

CONDUCERE

3

EXECUTIV

20

MUNCITORI

13


O R G A N I G R A M A SI NUMĂRUL DE PERSONAL din cadrul SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA BUZAU valabil de la 01.05.2020CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, DIRECTOR GENERAL AUGUST DANIEL


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI PERSONAL , INSPECTOR PERSONAL GHEORGHE MARIANA


ANEXA NR. 1 la Hotararea nr. 89 din 29.04.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau


TOTAL PERSONAL

36

CONDUCERE

3

EXECUTIV

20

MUNCITORI

13


O R G A N I G R A M A SI NUMĂRUL DE PERSONAL din cadrul SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA BUZAU valabil de la 01.05.2020CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, DIRECTOR GENERAL AUGUST DANIEL


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI PERSONAL , INSPECTOR PERSONAL GHEORGHE MARIANA


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI - MUNICIPIUL BUZAU Operatorul economic - PIETE TÂRGURI SI OBOARE SA Sediul/Adresa BUZAU,STR INDEPENDENTEI NR 11 Cod unic de înregistrare :1154822

Anexa.2 la Hotararea Consiliului Local nr. 89 din data 29.04.2020


STAT DE FUNCTII VALABIL DE LA 01.05.2020

Nr. crt

FUNCTIE

COD COR

NIVEL STUDII prev in COR

STUDII efective

NR. PERS

0

1

2

3

4

5

DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA

112004

S

S

1

1.

COMP. AUDIT

AUDITOR INTERN

241105

S

S

1

2.

COMP. SECRETARIAT , RESURSE UMANE

INSPECTOR RESURSE UMANE

333304

S

S

1

3

COMP. JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

261103

S

S

1

4

COMP. FINANTE CONTABILITATE

CONTABIL SEF

121120

S

S

1

ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALA

263102

S

S

1

CASIER

523003

M

S

1

CASIER INCASATOR

962302

G

10 CLASE

2

LUCRATOR GESTIONAR

432111

M

M

6

5

COMP. CONTRACTE

REFERENT

331309

M

M

1

ASISTENT COMERCIAL

243219

S

S

1

6.

COMP. COMERCIAL ADMINISTRATIV, PAZA

SEF SERVICIU

121901

S

S

1

EXPERT ACHIZIȚII

214946

S

S

1

ELECTRICIAN iNtRETINERE

741307

M

G, PROF

1

SOFER AUTOTURISM

832201

M

G, PROF

1

LUCRATOR SALUBRIZARE

961303

G

G

2

ADMINISTRATOR PIETE SI TARGURI

515105

M

S

4

AGENT SECURITATE INCINTA

541403

G

M

9

TOTAL

36

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, DIRECTOR GENERAL AUGUST DANIEL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI PERSONAL , INSPECTOR PERSONAL GHEORGHE MARIANA