Hotărârea nr. 84/2020

Hotărâre privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum şi al instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar, pe anul 2020.

ANEXA nr. 1a

la Hotărârea nr. 84 din 29 aprilie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Rectificarea bugetelor instituțiilor publice din învățământul preuniversitar de stat, pe anul 2020, pentru finanțarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile

-mii lei-

Nr. crt

Denumire instituție de învățământ

Bunuri si servicii 65.20

1.

Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu”

+325

2.

Primaria Buzau

-325

TOTAL

0,00

ANEXA nr. 1a

la Hotărârea nr. 84 din 29 aprilie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Rectificarea bugetelor instituțiilor publice din învățământul preuniversitar de stat, pe anul 2020, pentru finanțarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile

-mii lei-

Nr. crt

Denumire instituție de învățământ

Bunuri si servicii 65.20

1.

Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu”

+325

2.

Primaria Buzau

-325

TOTAL

0,00

ANEXA Nr.lb

La Hotărârea nr. 84 din 29 aprilie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 -MODIFICARE REPARTIȚIE TRIMESTRIALA -

-mii lei-

Nr. crt

Denumire indicator

Cod indicator

Program

2020

Trim. II

T rim III

Trim IV

Program actualizat

A.

VENITURI, total din care:

319.379

+1.737

-1.137

-600

319.379

-cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130.811

+1.737

-1.137

-600

130.811

B.

CHELTUIELI, total din care:

331.938

+1.737

-1.137

-600

331.938

1.

Cap.AUTORITATI PUBLICE, din care:

51.02

30.665

+60

-60

0

30.665

-bunuri si servicii, din care:

20.

4.930

+60

-60

0

4.930

-alte cheltuieli

20.30

1.390

+60

-60

0

1.390

2.

Cap.ORDINE  PUBLICA  SI

SIGURANTA NATIONALA, din care:

61.02

28.267

+1.600

-1.000

-600

28.267

-bunuri si servicii, din care:

20

5.455

+1.600

-1000

-600

5.455

-alte cheltuieli

20.30

4.897

+1.600

-1000

-600

4.897

3.

Cap. INVATAMANT, din care:

65.02

67.239

+70

-70

0

67.239

-active nefinanciare, din care:

71

26.214

+70

-70

0

26.214

-alte active fixe

71.30

917

+70

-70

0

917

4.

Cap.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA,din care:

68.02

43.585

+7

-7

0

43.585

-bunuri si servicii, din care:

20

1.650

+7

-7

0

1.650

-reparatii curente

20.02

108

+7

-7

0

108

MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA NR. 2

la Hotararea nr. 84 din 29 aprilie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

2020

mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Program

2020

Influente

Program rectificat 2020

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

1

TOTAL VENITURI,  din care:

28,136

10,948

39,084

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

28,136

10,948

39,084

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

28,136

10,948

39,084

2

TOTAL CHELTUIELI din care:

28,136

10,948

39,084

Capitolul AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE, din care:

51.07

6,246

0

6,246

Active nefinanciare

71

6,246

0

6,246

Capitolul INVATAMANT,din care:

65.07

13,261

7,013

20,274

Active nefinanciare

71

13,261

7,013

20,274

Capitolul CULTURA, RECREERE, RELIGIE, din care:

67.07

5,500

0

5,500

Active nefinanciare

71

5,500

0

5,500

Capitolul LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, din care:

70.07

708

1,646

2,354

Active nefinanciare

71

708

1,646

2,354

Capitolul COMBUSTIBIL SI ENERGIE,din care:

81.07

2,065

0

2,065

Active nefinanciare

71

2,065

0

2,065

Capitolul TRANSPORTURI; din care:

84.07

356

2289

2645

Active nefinanciare

71

356

2289

2645

ANEXA 3 C

la Hotararea nr. 84 din 29 aprilie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA

Investitiilor finantate din imprumuturi interne

-mii lei-

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare autorizata

Propuneri

2020

Finantate din :

Buget local

Credite interne

A lte surse

Buget de stat

TOTAL

132.502

28.136

28.136

LUCRĂRI IN CONTINUARE

-

LUCRARI NOI

132.502

28.136

28.136

-

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

-

-

-

-

Cap. AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

9.055

6.246

6.246

1.

Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar-transformare în sediu administrativ al Primăriei municipiului Buzău

9.055

6.246

6.246

Cap.INVATAMANT

21.927

13.261

13.261

1.

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

20.792

13.261

13.261

2.

Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala Gimnaziala nr. 11 municipiul Buzau

1.135

Cap.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

38.733

5.500

5.500

1.

Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii , pe str.Frăsinet prin amenajarea unui spațiu de recreere

1.351

1.338

1.338

2.

Reabilitare Stadion atletism si refacere imprejmuire teren

5.714

3.834

3.834

3.

Amenajare locuri de joaca in municipiul Buzau

504

328

328

4.

Reabilitarea și modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzau

16.511

5.

Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman - Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste, str Plantelor nr.8B-municipiul Buzau

14.653

Cap. LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE ,

PUBLICA

2.110

708

708

1.

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte C2, 12E, C5 din municipiul Buzau

1.865

708

708

2.

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte B4, D. Filipescu si Gerom2 din municipiul Buzau

245

0

0

Cap.PROTECTIA MEDIULUI

4.738

1

Amenajare platforme ingropate pentru colectarea selectiva a deseurilor urbane

4.738

Cap.COMBUSTIBIL

9.119

2.065

2.065

1.

Surse alternative de asigurare a agentului termic in municipiul Buzau

7.000

2.019

2.019

2.

Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral,municipiul Buzău

2.119

46

46

Cap.TRANSPORTURI

46.820

356

356

1.

Reabilitare pasaj Unirii

945

356

356

2.

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1917, tronson Horticolei si Strada Iazul Morilor din municipiul Buzau

41.018

3.

Construire si modernizare statii autobuz in Municipiul Buzau

4.857

ANEXA 3 C /1

la Hotararea nr. 84 din 29 aprilie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA

proiectelor cu finantare externa , finantate din imprumuturi interne

mii lei

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare

Propuneri 2020

Finantate din :

Buget local

Credite interne

A lte surse

Buget de stat

Cap.INVATAMANT

7,013

7,013

0

7,013

0

0

1

Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii, prin constructia/extinderea si dotarea gradinitei cu program prelungit nr.4, Buzau, Aleea Parcului, nr.10

2,392

2,392

2,392

2

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice- Liceul Henri Coanda - Corp C4 (Scoala veche si Scoala noua)

418

418

418

3

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Gradinita cu Program Prelungit Cei Sapte Pitici- Corp C1

1,207

1,207

1,207

4

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Scoala gimnaziala nr.11-Corp C1

2,214

2,214

2,214

5

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Liceul Henri Coanda-Corp C5 (Internat)

385

385

385

6

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei eneregetice cladiri publice-Liceul Henri Coanda - Corp C2 (Corp Tehnic)

397

397

397

CAP- LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

3,293

1,646

0

1,646

1

Lucrări de intervenție in vederea creșterii performantei energetice a blocurilor de locuințe 19A, 19B, 19F, 19 G din Municipiul Buzău

1,778

889

889

2

Lucrari de interventie in vederea creșterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 3A Hasdeu, 3B Hasdeu si Integral 1 din Municipiul Buzau

1,515

757

757

Cap.TRANSPORTURI

13,837

2,289

0

2,289

1

Achizitie mijloace de transport public- autobuze electrice 12 m ses, Alba lulia, Buzau, Constanta, Ploiesti

4,790

479

479

2

Sistem inteligent de trafic management si monitorizare bazat pe solutii inovative de eficientizare si reducere a poluarii in Municipiul Buzau

9,047

1,810

1,810

TOTAL

24,143

10,948

0

10,948

MUNICIPIUL BUZĂU                                   ANEXA nr.5

la Hotararea nr. 84 din 29 aprilie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 2020

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

Program

Influente

Program

2020

rectificat

(a)

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

TOTAL VENITURI, din care:

31,921.44

1.50

31,922.94

-donații si sponsorizări

37.01

47.70

1.50

49.20

TOTAL CHELTUIELI, din care:

31,921.44

1.50

31,922.94

Cap: ÎNVĂȚĂMÂNT, din care:

65.10

8,705.61

1.50

8,707.11

Subcap. INVATAMANT secundar superior

65.04.02

3,511.14

1.50

3,512.64

Bunuri si servicii, din care

20

3,401.14

1.50

3,402.64

- alte cheltuieli cu bunuri si serevicii

20.30.30

236.20

1.50

237.70