Hotărârea nr. 80/2020

Hotărâre pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de societățile RER Sud S.A și Compania de Apă S.A. Buzău pentru prestarea activităților de dezinfecție cu substanțe Biocide ce se vor efectua pe perioada instituirii stării de urgență în Municipiul Buzău.

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- Direcția Tehnică -Nr. 43.226/13.04.2020

În atenția Secretarului General al Municipiului Buzău

NOTĂ DE CORECTARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de societățile RER Sud S.A și Compania de Apă Buzău pentru prestarea activităților de dezinfecție cu substanțe Biocide ce se vor efectua pe perioada instituirii stării de urgență în Municipiul Buzău

Referitor la Anexa Nr. 1 la proiectul de hotărâre mai sus menționat, dintr-o eroare de redactare a unității de măsură a tarifului pentru împrăștiat dezinfectat cu cisterna de către RER Sud S.A., s-a notat eronat ”tariful de 2073 lei + TVA care era pentru distribuția dezinfectantului pe o perioadă de 1,5 ore” în loc de 1384 lei/oră + TVA pentru o oră de prestare serviciu, tariful pentru ora de funcționare fiind același, respectiv de 1384 lei/oră + TVA.

În consecință forma corectă a Anexei nr. 1 este următoarea :

Nr. crt.

Denumire operatiune

Unitate de masura

Tarif lei, fără TVA

1.

Dezinfecție scara bloc cu 4-5 etaje

96

2.

Dezinfecție scara bloc cu 6-8 etaje

115

3.

Dezinfecție scara bloc cu 10-11 etaje

134

4.

Împrăștiat dezinfectant cu cisterna

oră funcționare

1384

5.

Dezinfecție spații deschise

mp

1,2

Director executiv, Ileana Bănucu

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU

- Direcția Tehnică -Nr. 43.226/13.04.2020

În atenția Secretarului General al Municipiului Buzău

NOTĂ DE CORECTARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de societățile RER Sud S.A și Compania de Apă Buzău pentru prestarea activităților de dezinfecție cu substanțe Biocide ce se vor efectua pe perioada instituirii stării de urgență în Municipiul Buzău

Referitor la Anexa Nr. 1 la proiectul de hotărâre mai sus menționat, dintr-o eroare de redactare a unității de măsură a tarifului pentru împrăștiat dezinfectat cu cisterna de către RER Sud S.A., s-a notat eronat ”tariful de 2073 lei + TVA care era pentru distribuția dezinfectantului pe o perioadă de 1,5 ore” în loc de 1384 lei/oră + TVA pentru o oră de prestare serviciu, tariful pentru ora de funcționare fiind același, respectiv de 1384 lei/oră + TVA.

În consecință forma corectă a Anexei nr. 1 este următoarea :

Nr. crt.

Denumire operatiune

Unitate de masura

Tarif lei, fără TVA

1.

Dezinfecție scara bloc cu 4-5 etaje

96

2.

Dezinfecție scara bloc cu 6-8 etaje

115

3.

Dezinfecție scara bloc cu 10-11 etaje

134

4.

Împrăștiat dezinfectant cu cisterna

oră funcționare

1384

5.

Dezinfecție spații deschise

mp

1,2

Director executiv, Ileana Bănucu

NOTĂ

cu privire la îndreptarea unei erori materiale de redactare în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 80/13 aprilie 2020 pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de societățile RER Sud S.A și Compania de Apă S.A. Buzău pentru prestarea activităților de dezinfecție cu substanțe Biocide ce se vor efectua pe perioada instituirii stării de urgență în Municipiul Buzău

Prin adresa Direcției Tehnice nr. 43.226 din 13.04.2020, ni s-a comunicat că la Anexa nr. 1 la hotărârea mai sus menționată, dintr-o eroare de redactare a unității de măsură a tarifului pentru împrăștiat dezinfectant cu cisterna de către RER Sud S.A., s-a notat eronat "tariful de 2073 lei + TVA”, care era pentru distribuția dezinfectantului pe o perioadă de 1,5 ore, în loc de 1384 lei/oră + TVA, pentru o oră de prestare serviciu, tariful pentru ora de funcționare fiind același, respectiv de 1384 lei/oră + TVA.

Urmare a constatării acestei erori materiale de redactare, strecurate la pct. 4 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 80/13 aprilie 2020 pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de societățile RER Sud S.A și Compani a de Apă S.A. Buzău pentru prestarea activităților de dezinfecție cu substanțe Biocide ce se vor efectua pe perioada instituirii stării de urgență în Municipiul Buzău, în conformitate cu prevederile art. 71, alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare, alăturat publicăm rectificarea, după cum urmează:

RECTIFICARE MATERIALĂ:

În anexa nr. 1 la Hotărâre, la pct. 4, în loc de:

Nr. crt.

Denumire operatiune

Unitate de masura

Tarif lei, fără TVA

1.

Dezinfecție scara bloc cu 4-5 etaje

96

2.

Dezinfecție scara bloc cu 6-8 etaje

115

3.

Dezinfecție scara bloc cu 10-11 etaje

134

4.

Împrăștiat dezinfectant cu cisterna

oră funcționare

2073

5.

Dezinfecție spații deschise

mp

1,2

SE VA CITI:

Nr. crt.

Denumire operatiune

Unitate de masura

Tarif lei, fără TVA

1.

Dezinfecție scara bloc cu 4-5 etaje

96

2.

Dezinfecție scara bloc cu 6-8 etaje

115

3.

Dezinfecție scara bloc cu 10-11 etaje

134

4.

Împrăștiat dezinfectant cu cisterna

oră funcționare

1384

5.

Dezinfecție spații deschise

mp

1,2

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol