Hotărârea nr. 77/2020

Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

NR. 39511 /31.03.2020


REFERAT


Aprobat

Primar

Constantin Toma


iijid/măsuri de prevenire a


Potrivit prevederilor Ordonanței militare nr. 4/2020

răspândirii COVID-19 si a Hotărârii nr. 5/30.03.2020 privind prevenirea infecțiilor cu  Coronavirusul COVID-19 pe teritoriul municipiului Buzău, feț/nisă de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Buzău, vă solicităm rectifi


area bugetului Primăriei


municipiului Buzău prin adăugarea unui buget suplimentar de 4,506 mii lei necesar implementării masurilor stabile de cele 2 acte normative, pe perioada stării de urgență.

Măsurile care se vor implementa la nivelul municipiului Buzău constau in urmatorele acțiuni:

 • -  Dezinfecția scărilor de bloc cu substanță biocidă

 • -  Dotarea cu un dozator pentru substanță dezinfectantă pentru mâini pe fiecare scara de bloc

 • -  Dotarea cu substanță dezifectantă a dozatoarelor din scările de bloc

 • -   Dezinfecția cu soluție biocidă a străzilor, toaletelor ecologice, stațiilor de autobuz si a aleilor din parcuri

 • -   Dezinfecția cu soluție biocidă a trotuarelor

 • -  Dezinfecția cu soluție biocidă a parcărilor pe domeniul public

 • -  Dotarea cu dozatoare pentru dezinfectant de mâini in spațiile de acces din clădirile UAT Buzău

 • -  Dotarea cu dezinfectant a dozatoarelor din spațiile de acces din clădirile UAT Buzău

 • -  Dotarea personalului UAT Buzău cu măști de protecție

 • -  Dotarea personalului UAT Buzău cu mânuși de protecție

 • -  Dotarea încăperilor cele mai circulate din cadrul clădirilor UAT Buzău cu lămpi UV pentru dezinfecție aer

 • -  Dotarea cu covorașe umezite cu dezinfectant la intrarea in scările de blocuri si in clădirile UAT Buzău

 • -   Lavoare portabile pentru spațiile publice circulate

 • -  Alimentarea lavoarelor portabile cu săpun și evacuarea apei uzate de la acestea.

Atașăm la prezenta solicitare, tabelul cu valorile pentru fiecare activitate/măsură.


întocmit Inspector/Prot^ctie civila Popa


Buget necesar pentru implementarea masurilor privind prevenirea infecțiilor cu Coronavirusul Covid-19

pe teritoriul municipiului Buzău, conform Ordonanței militare nr. 4/30.03.2020 al Comitetului National pentru Situații de Urgenta si a Hotărârii nr. 5/30.03.2020 al Comitetului Local pentru Situații de Urgenta Buzău

Nr. Crt.

Măsură

Cantitate

U.M.

Preț (lei/UM) inclusiv TVA

Valoare (lei) inclusiv TVA

Frecventa activitatii pe perioada de 60 zile

Valoare pe perioada de 60 zile (lei) inclusiv TVA

1

Dezinfectia scărilor de bloc

1,690

nr. Scări

124

209,154

8

1,673,235

2

Dotarea cu 1 buc dozator a flecarei scara de bloc

1,690

nr. scări

240

405,600

1

405,600

3

Dotarea cu dezinfectant a dozatoarelor din scările de bloc

1,690

litri

140

236,600

2

473,200

4

Dizinfectie străzi, toalete ecologice, statii de autobuz (52 buc), alei parcuri (22,000 mp) cu substanța biocida

1

nr.

Activitati/sa ptamana

83,700

83,700

8

669,600

5

Dezinfectie trotuare cu substanța biocida

1

nr.

Activitati/sa ptamana

64,000

64,000

8

512,000

6

Dezinfectie parcari cu substanța biocida

1

nr.

Activitati/sa ptamana

45,000

45,000

8

360,000

7

Dotarea cu dozatoare pentru dezinfectant in spatiile de acces in clădirile UAT Buzău

46

buc

200

9,200

0

8

Dezinfectant pentru dozatoare in spatiile de acces din caladirile UAT Buzău

4

l/zi

140

560

60

33,600

9

Dotarea personalului UAT Buzău cu masti de protecție

22

buc/zi

5

110

60

6,600

10

Dotarea personalului UAT Buzău cu mânuși de protecție

30

buc/zi

2

60

60

3,600

11

Dotarea încăperilor cele mai circulate din cadrul clădirilor UAT Buzău cu lămpi UV pentru dezinfectie aer

102

buc

1,200

122,400

1

122,400

12

Dotarea cu covorașe la intrarea in scările de blocuri si in caldirile UAT Buzău umezite cu dezinfectant

1,740

buc

25

43,500

1

43,500

13

Lavoare mobile pentru spatiile publice circulate

100

buc

525

52,500

1

52,500

14

Alimentarea lavoarelor mobile cu săpun si evacuarea apei uzate

100

buc/zi

25

2,500

60

150,000

Total Valoare

4,505,835

întocmit, /     ]

Inspector Protecție Civilă

Popa Marian /

NR. 39511 /31.03.2020


REFERAT


Aprobat

Primar

Constantin Toma


iijid/măsuri de prevenire a


Potrivit prevederilor Ordonanței militare nr. 4/2020

răspândirii COVID-19 si a Hotărârii nr. 5/30.03.2020 privind prevenirea infecțiilor cu  Coronavirusul COVID-19 pe teritoriul municipiului Buzău, feț/nisă de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Buzău, vă solicităm rectifi


area bugetului Primăriei


municipiului Buzău prin adăugarea unui buget suplimentar de 4,506 mii lei necesar implementării masurilor stabile de cele 2 acte normative, pe perioada stării de urgență.

Măsurile care se vor implementa la nivelul municipiului Buzău constau in urmatorele acțiuni:

 • -  Dezinfecția scărilor de bloc cu substanță biocidă

 • -  Dotarea cu un dozator pentru substanță dezinfectantă pentru mâini pe fiecare scara de bloc

 • -  Dotarea cu substanță dezifectantă a dozatoarelor din scările de bloc

 • -   Dezinfecția cu soluție biocidă a străzilor, toaletelor ecologice, stațiilor de autobuz si a aleilor din parcuri

 • -   Dezinfecția cu soluție biocidă a trotuarelor

 • -  Dezinfecția cu soluție biocidă a parcărilor pe domeniul public

 • -  Dotarea cu dozatoare pentru dezinfectant de mâini in spațiile de acces din clădirile UAT Buzău

 • -  Dotarea cu dezinfectant a dozatoarelor din spațiile de acces din clădirile UAT Buzău

 • -  Dotarea personalului UAT Buzău cu măști de protecție

 • -  Dotarea personalului UAT Buzău cu mânuși de protecție

 • -  Dotarea încăperilor cele mai circulate din cadrul clădirilor UAT Buzău cu lămpi UV pentru dezinfecție aer

 • -  Dotarea cu covorașe umezite cu dezinfectant la intrarea in scările de blocuri si in clădirile UAT Buzău

 • -   Lavoare portabile pentru spațiile publice circulate

 • -  Alimentarea lavoarelor portabile cu săpun și evacuarea apei uzate de la acestea.

Atașăm la prezenta solicitare, tabelul cu valorile pentru fiecare activitate/măsură.


întocmit Inspector/Prot^ctie civila Popa


Buget necesar pentru implementarea masurilor privind prevenirea infecțiilor cu Coronavirusul Covid-19

pe teritoriul municipiului Buzău, conform Ordonanței militare nr. 4/30.03.2020 al Comitetului National pentru Situații de Urgenta si a Hotărârii nr. 5/30.03.2020 al Comitetului Local pentru Situații de Urgenta Buzău

Nr. Crt.

Măsură

Cantitate

U.M.

Preț (lei/UM) inclusiv TVA

Valoare (lei) inclusiv TVA

Frecventa activitatii pe perioada de 60 zile

Valoare pe perioada de 60 zile (lei) inclusiv TVA

1

Dezinfectia scărilor de bloc

1,690

nr. Scări

124

209,154

8

1,673,235

2

Dotarea cu 1 buc dozator a flecarei scara de bloc

1,690

nr. scări

240

405,600

1

405,600

3

Dotarea cu dezinfectant a dozatoarelor din scările de bloc

1,690

litri

140

236,600

2

473,200

4

Dizinfectie străzi, toalete ecologice, statii de autobuz (52 buc), alei parcuri (22,000 mp) cu substanța biocida

1

nr.

Activitati/sa ptamana

83,700

83,700

8

669,600

5

Dezinfectie trotuare cu substanța biocida

1

nr.

Activitati/sa ptamana

64,000

64,000

8

512,000

6

Dezinfectie parcari cu substanța biocida

1

nr.

Activitati/sa ptamana

45,000

45,000

8

360,000

7

Dotarea cu dozatoare pentru dezinfectant in spatiile de acces in clădirile UAT Buzău

46

buc

200

9,200

0

8

Dezinfectant pentru dozatoare in spatiile de acces din caladirile UAT Buzău

4

l/zi

140

560

60

33,600

9

Dotarea personalului UAT Buzău cu masti de protecție

22

buc/zi

5

110

60

6,600

10

Dotarea personalului UAT Buzău cu mânuși de protecție

30

buc/zi

2

60

60

3,600

11

Dotarea încăperilor cele mai circulate din cadrul clădirilor UAT Buzău cu lămpi UV pentru dezinfectie aer

102

buc

1,200

122,400

1

122,400

12

Dotarea cu covorașe la intrarea in scările de blocuri si in caldirile UAT Buzău umezite cu dezinfectant

1,740

buc

25

43,500

1

43,500

13

Lavoare mobile pentru spatiile publice circulate

100

buc

525

52,500

1

52,500

14

Alimentarea lavoarelor mobile cu săpun si evacuarea apei uzate

100

buc/zi

25

2,500

60

150,000

Total Valoare

4,505,835

întocmit, /     ]

Inspector Protecție Civilă

Popa Marian /

MUNICIPIUL BUZĂU                                   ANEXA NR.1

la Hotărârea nr. din 01 aprilie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

BUGETUL LOCAL

-CHELTUIELI-

~ mii lei ~

Denumire indicator

Cod

Program 2020

Influențe

Program actualizat 2020

(a)

(b)

1

2

3=1+2

TOTAL CHELTUIELI, din care:

331,938

0

331,938

Cap. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA, din care:

61.02

23,405

4,862

28,267

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale, din care:

61.02.50

0

4,862

4,862

- bunuri si servicii

20

0

4,845

4,845

- active nefinanciare

71

0

17

17

Cap. COMBUSTIBILI SI ENERGIE,din care:

81.02

12,292

-4,862

7,430

Energie termica

81.02.06

7,570

-4,862

2,708

- subventii pentru acoperirea diferentei de pret si tarif

40

6,100

-4,862

1,238

DEFICIT

12,559

12,559

PRIMAR ,

Constantin Toma

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,                  ȘEF SERVICIU

Daniela Gogea                          Nicoleta Căpățînă

MUNICIPIUL BUZAU


ANEXA Nr.2

La Hotărârea nr.       din 01 aprilie 2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 -MODIFICARE REPARTIȚIE TRIMESTRIALA -

-mii lei-

Nr. crt

Denumire indicator

Cod indicator

Program

2020

Trim. II

Trim III

Trim. IV

Program actualizat

A.

VENITURI, total din care:

319.379

+257

-115

-142

319.379

-cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130.811

+257

-115

-142

130.811

-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

37.02.03

-22.772

-257

+115

+142

-22.772

-Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

+22.772

+257

-115

-142

+22.772

B.

CHELTUIELI, total din care:

331.938

+257

-115

-142

331.938

Cap.AUTORITATI PUBLICE, din care:

51.02

30.665

+257

-115

-142

30.665

-active nefinanciare, din care:

51.02.70

1.487

+257

-115

-142

1.487

-masini,        echipamente,si

mijloace de transport

71.01.02

807

+257

-115

-142

807

Deficit

12.559

12.559

P R I M A R

Constantin Toma

Director Executiv Adjunct Daniela Gogea

Sef Serviciu

Nicoleta Căpățînă


ANEXA 3

la Hotararea nr. din aprilie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020 CU FINANȚARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL

mii lei

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Data inceperii executiei (luna, an)

Nr. si data de aprobare

Valoare

totala actualizata

TOTAL

2020

PREVEDERI 2020

Estimari

2021

Estimari

2022

Estimari

2023

FINANTATE DIN

Buget local

buget de stat

0

1

2

4

5

6

7

8

9

TOTAL

181,649

45,142

22,242

22,900

0

din care :

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

66,825

25,509

2,609

22,900

0

B.

LUCRARI NOI

120,322

3,800

3,800

0

0

C.

ALTE CHELTUIELI DE

15,833

15,833

0

INVESTITII

0

1

2

4

5

6

7

8

9

I.

 • A.

 • B.

 • C.

C1

C2

 • II.

 • A.

 • B.

 • C.

 • III.

 • A.

 • B.

 • C.

C1

C2

IV

AUTORITATI PUBLICE

SI ACȚIUNI EXTERNE 51.02 credite de angajament credite bugetare LUCRARI IN CONTINUARE

LUCRĂRI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII _dotari independente

_studii,proiecte

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE

LUCRARI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII dotari independente

APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02

credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE

LUCRARI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _dotari independente _cheltuieli proiectare

INVATAMANT 65.02 credite de angajament credite bugetare

_

50,183

1,487

1,487

1,487

462

462

462

26,214

1,487

1,487

1,487

462

462

462

3,314

22,900

1     1     III     1          III          1   1   1   1 1

0

1

2

4

5

6

7

8

9

 • A.

A1

A2

 • B.

B1.

B2

B4

 • C.

C1 C2

V

 • A.

 • B.

 • C.

LUCRĂRI IN CONTINUARE credite de angajament credite bugetare

Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura,instalatii)interior si exterior corp 3, C5,C6,C7 " la Colegiul

National Mihai Eminescu, municipiul Buzau

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

LUCRĂRI NOI

credite de angajament credite bugetare

Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala gimnaziala nr.11 municipiul Buzau Cofinantare lucrari Gradinita cu program normal Mun.Buzau Alimentare cu energie electrica Colegiul Tehnic

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII -dotari independente -cheltuieli de proiectare

SĂNĂTATE credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE LUCRARI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INV. _dotari independente cheltuieli de proiectare

48,733

24,965

23,768

1,450

1,135

300

15

24,997

23,200

1,797

415

100

300

15

802

486

316

2,097

300

1,797

415

100

300

15

802

486

316

22,900

22,900

0

1

2

4

VI

CULTURA ,RECREERE SI

8,743

1,447

~A.

RELIGIE

credite de angajament

credite bugetare

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,328

342

A1

Reabilitare Stadion de atletism si refacere imprejmuire teren

8,328

342

B.

LUCRĂRI NOI

415

415

B2

credite de angajament

credite bugetare

Amenajare locuri de joaca in municipiul Buzău

415

415

C.

ALTE CHELTUIELI DE

690

C1

INVESTIȚII

_dotari independente

160

C2

_cheltuieli de proiectare

_

530

VII.

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA 68.02

credite de angajament

credite bugetare

610

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

B.

LUCRĂRI NOI

5,498

10

Creșterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educației timpurii in municipiul Buzău prin construcția si dotarea unei crese (str. Col. Buzoianu nr.91)

5,498

10

C.

ALTE CHELTUIELI DE INV.

600

C1

_dotari independente

C2

cheltuieli de proiectare

600

5

6

7

8

9

1,447

342

342

415

415

690

160

530

610

10

10

600

600

0

0

1

2

4

5

6

7

8

9

VIII.

 • A.

A1

 • B.

B1

B2

B3

B4

B5

B6

 • C.

C1

C2

C3

IX.

A.

LOCUINȚE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02

credite de angajament credite bugetare

LUCRĂRI IN CONTINUARE credite de angajament credite bugetare

Extindere retele gaze pe strazile:.Aleea Luncii,Hipodrom, Orizont,Simila,Gogu Vicatus, intr.Cosminului, Lastunului, camine nefamilisti, Intr.Bazalt, Nimfelor, Victoriei, Iazul Morilor,Al.Marghiloman

LUCRARI NOI

credite de angajament credite bugetare

Bransament gaze spatiu PT35 Instalatie incalzire imobil Cartier

Brosteni,bl.D1, ap.19 Instalatie incalzire imobil. Str.Al.Marghiloman nr.158 Instalatie incalzire imobil str.Libertatii nr.35

Alimentare cu energie electrica Tarlaua 32

Ampalsare locomotiva in rond Gara ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII _cheltuieli de proiectare _dotari independente

achizitie active fixe

PROTECȚIA MEDIULUI credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE

130

120

120

10

10

10

10

20

100

26,442

525

4,814

90

90

180

10

3

17

20

50

80

4,544

4,108

381

55

1,467

4,814

90

90

180

10

3

17

20

50

80

4,544

4,108

381

55

1,467

0

1

2

4

5

6

7

8

9

 • B.

1

2

3

 • C.

X.

 • A. A1

A2

 • B.

 • C.

XI

 • A.

 • B.

B1

LUCRĂRI NOI

credite de angajament credite bugetare

Realizare foraje la Depozitul de deșeuri Vadu Pasii

Amenajare platforme deșeuri menaj ingropate

Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII _dotari independente

_cheltuieli de proiectare

COMBUSTIBIL SI ENERGIE LUCRARI IN CONTINUARE

Surse alternative de asigurare a agentului termic in municipiul Buzau

Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral,municipiul Buzău

LUCRARI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

_cheltuieli proiectare

TRANSPORTURI

credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE

credite de angajament credite bugetare

LUCRARI NOI

credite de angajament credite bugetare

Modernizare iluminat public pe Pasaj Dragaica

25,917

30

4,738

21,149

9,119

9,119

7,000

2,119

87,032

0

87,032

1,167

298

30

258

10

1,169

218

951

442

80

63

17

0

362

362

8,199

0

2,482

1,000

298

30

258

10

1,169

218

951

442

80

63

17

0

362

362

8,199

0

2,482

1,000

0

1

2

4

5

6

7

8

9

B2

Realizarea statiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public autobuze electrice

2,282

1,282

1,282

B3

Modernizarea si cresterea gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

21,499

10

10

B4

Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

23,599

10

10

B5

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor -Buzau Velocity

11,871

10

10

B6

Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului

21,150

10

10

B7

Sistematizare verticala,parcare, accese rutiere si pietonale,realizare drumuri interioare aferente Cartier Orizont

5,462

100

100

B8

Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti, pe coridoarele deservite de transportul public

88,301

10

10

B9

Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrata

25,445

10

10

B10

Centru intermodal de transport al municipiului Buzau integrat cu sistem park and ride

3,410

10

10

B11

Construire statii autobuz in municipiul Buzau

4,856

10

10

B12

Reabilitare str.Republicii

7,962

10

10

B13

Reabilitare str.Iazul Morii

1,985

10

10

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

5,717

5,717

C1

_cheltuieli de proiectare

3,717

3,717

_dotari independente

2,000

2,000

PRIMAR,                                                    SEF SERVICIU,

Constantin T oma                                                     Aurelia Turcoman

ANEXA 3/3

la Hotararea nr.....din aprilie 2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizitiilor de bunuri si alte cheltuieli

UM bc

Cantitate

Total alocatii

I 1 2

I

T O T A L din care :

ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ORDINII PUBLICE SI SIGURANTEI NATIONALE

DOTARI INDEPENDENTE

lampa UV

autoclav

POLITIA LOCALA

DOTARI INDEPENDENTE

Dispecerat supraveghere video

1

1

462

17

7

10

445

1

Monitor 43" LED FHD 1920*1080

14

31

2

Tastatura cu joystick ce permite conectare direct in LAN

1

4

3

Camera supraveghere exterior fixa

1

2

4

UPS TOWER 2000VA

4

12

5

CAMERA SPEED DOME Exterior

3

28

6

Convertor FE la FO, SM PERECHE

3

3

7

Autoturisme

4

346

8

Rampe semnalizare acustica si luminoasa

4

19

PRIMAR, Constantin Toma


SEF SERVICIU, Aurelia Turcoman