Hotărârea nr. 73/2020

Hotărâre privind atribuirea denumirii de Aleea „Veterinarului” unui drum situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 şi 69683.

PRIMAR, Constantin Toma

Șef Serviciu E.P.L , Marius-Liviu Badiu întocmit, Emilia-lzabela Lungu


PRIMAR, Constantin Toma

Șef Serviciu E.P.L , Marius-Liviu Badiu întocmit, Emilia-lzabela Lungu