Hotărârea nr. 67/2020

Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Buzău pe anul 2020.

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE BUZĂU

Nr.


Ex.    /

A P R O B, PRIMAR, CONSTANTIN TOMA

PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU

PREAMBUL

Planul de ordine și siguranță publică al poliției locale este documentul prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliție locală pentru menținerea ordinii și liniștii publice pe teritoriul municipiului Buzău.

Cadrul legislativ care stă la baza întocmirii Planului de siguranță publică :

 • -  Legea 155/2010 privind organizarea și funcționarea poliției locale;

 • - Hotărârea Guvernului României cu nr. 1332/2010 de aprobare a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor;

 • - Legea 15/2008 de aprobare și modificare a O.U.G 30 /2007;

 • -  Strategia națională de ordine publică 2010-2012 aprobată prin Hotărârea de Guvern 1040/2010;

 • -  Strategia M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 196/2005;

 • -  Ordinul M.A.I. cu nr. 60/2010, completat si modificat cu O.M.A.I. 26/2015 si O.M.A.I. 118/2018 privind organizarea și executarea activităților de menținerea a ordinii și siguranței publice ;

 • - Ordinul M.A.I. cu nr. 92/05.05.2011 privind aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale.

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE :

TERITORIUL

 • a). Amplasarea geografică:

Municipiul Buzău, reședința județului cu același nume, atestat documentar la anul 1431, este situat în zona de câmpie, la o altitudine de 95 m, având o suprafață de 8.178,65 ha, din care: suprafața extravilanului de 3541,13 ha și suprafața intravilanului de 4637,52 ha, fiind delimitat la S-E de cursul râului Buzău, iar în zona vestică de Parcul Crâng - rămășiță a foștilor Codri ai Vlăsiei.

 • b) . Localitați învecinate:

Localitatea se învecinează la Vest cu comuna Merei, la Sud cu comunele Țintești și Costești, la Est cu comuna Vadu Pașii, iar la Nord cu comunele Vernești și Mărăcineni.

 • c) Suprafața și configurația terenului:

Municipiul Buzău are o suprafața totală de 8178,65 de hectare, din aceasta, 6727,71 ha reprezintă teren arabil, din care: 1269,28 ha teren arabil irigat, 695,89 ha pășuni naturale, 106,08 ha fânețe naturale, 54,95 ha vii hibride, 146,00 ha livezi, pomi, pepiniere, arbuști fructiferi, 116,89 ha curți cladiri si 114, 95 ha alte terenuri in intravilan. Relieful se prezintă numai sub forma câmpiei.

 • d) Regimul climateric - al municipiului Buzău este temperat continental, caracterizat prin temperaturi de peste 300 C pe timpul verii, iar iarna prin viscole, care pe fondul căderilor de zăpadă creează blocări la ieșirile din municipiu îndeosebi spre comunele Țintești, Costești, Vernești și municipiul Ramnicul Sarat.

 • e) Rețele hidrografice - reprezentativ pentru municipiu în acest sens este faptul că la S-E pe o lungime de circa 13 kilometri se învecinează cu râul Buzău.

 • f) Rețele electrice și telefonice :

 • a) Rețelele electrice aparținând SC Electrica SA

 • b) Rețelele de telefonie fixă și mobilă aparținând: SC Telekom România SA; Vodafone, RDS&RCS.

 • g) Căi de comunicații - Municipiul Buzău este un important nod de comunicații rutiere și feroviare fiind străbătut de D.E. 85 (DN 2 București -Suceava, prin Focșani și Bacău) și calea ferată ce face legătura între București și Zona Moldovei, București-Galați.

Alte rute importante sunt: DN 1 B - Ploiești; DN 10 Buzău - Brașov; DN 2 B - spre Brăila și calea ferată Buzău - Nehoiașu.

Infrastructura drumurilor din municipiu se prezintă astfel: 18,5 km drum național, 2 km drum județean, 10,3 km drum comunal; 191 km străzi.

 • h) Zone de agrement - sunt reprezentate în mediul urban de parcurile Marghiloman, Crâng și Tineretului, săli de sport și baze sportive.

Obiective turistice care pot fi vizitate sunt: Palatul Municipal, Muzeul Județean Buzău cu piese descoperite la Aldeni, Biserica Episcopală - ctitorie a domnitorului Matei Basarab, Biserica Banului, Biserica Neguțători în stil neoclasic, Casa Memorială Vergu Mănăilă. Principalele zone de agrement urbane sunt :

 • - Parcul Crâng

 • - Parcul Tineretului

 • - Parcul Marghiloman

 • - Complex Aqua Center

 • - Stadionul municipal - SCM Gloria Buzău

 • - Sala sporturilor „Romeo lamandi”

 • - 14 terenuri minifotbal

 • - 16 terenuri tenis de camp

i) Obiectivele de interes pentru ordinea publică din municipiu:

De importanță deosebită pentru ordinea publică din acestă categorie sunt sediile autorităților publice județene și locale, sediile filialelor partidelor politice, societățile comerciale mari ce sunt concentrate în zona industrială a municipiului, precum și stadionul municipal unde se desfășoară meciuri de fotbal din divizia secundă, dar și parcul Crâng și Piata Daciei unde se desfășoara majoritatea manifestărilor sociale și cultural artistice cu public numeros, gradul de risc al cestora fiind de nivel mediu.

Principalele obiective turistice și economice sunt :

Prefectura Județului Buzău, Primaria Municipiului Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău, SC Ulvex SA, Stadionul „Gloria”, Stația CFR Buzău, Autogările Buzău Sud-Nord, Unitațile comerciale din zona de Sud și de Nord a municipiului, Castelul de apă, cele 32 de unitați de învățământ, Muzeul Județean Buzău, Casa de Cultură „Ion Caraion”, Casa memorială Vergu Mănăila, parcurile Crâng, Marghiloman si Tineretului, sediile partidelor politice, etc.

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                            5

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

 • B. POPULAȚIA

 • a) număr - Cu o populație după domiciliu la data de 01 Iulie 2019 de

131 629 locuitori, municipiul Buzău poate fi catalogat drept o aglomerație urbană, din care aproximativ 5 466 sunt cetațeni de etnie rromă ( cf. recesământului populației din anul 2011).

 • b) structura - Numărul populației stabile, cf. recesământului populației din anul 2011, este de 115 494 persoane, împărțită în - populație activă 55 588 persoane, populație inactivă 59 906 persoane din care: elevi/studenți 14 474, pensionari 28 378, casnice 6 516, întretinuți de alte persoane 8 870, întreținuți de stat sau de organizații private 663, intreținuți din alte surse 420, alte situații 585.

Populația ocupată este de 51 558 persoane, pe grupe majore de ocupații: membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori 2 189, specialiști în diverse domenii de activitate 12 576, tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic 6 769, funcționari administrativi 2 658, lucrători în domeniul serviciilor 9 835, lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit 1 470, muncitori calificați și asimilați 8 242, operatori la instalații si mașini, asamblori de mașini și echipamente 4 635, muncitori necalificați 3 184.

Populația pe vârste și grupe de vârste:

0-19 ani - 23.238 persoane (17,65%); 20-64 ani - 86.705 persoane (65,87%); peste 64 ani - 21.686 persoane (16,48%).

Datele statistice de la recensământ conduc la concluzia că există o tendință de îmbătrânire a populației generată de migrarea tineretului spre zone cu locuri de muncă și infrastructură dezvoltată, inclusiv în străinătate.

Numărul mediu al salariaților în 2018 - 50218, nu s-a calculat pe anul 2019.

c) date preliminare privind rata șomajului - numarul șomerilor înregistrați la nivelul municipiului Buzău până la 30.06.2019 - 4.423 persoane din care: 1.917

femei.

Observăm un număr de șomeri relativ mic la nivelul municipiului, în comparație cu numărul de șomeri la nivelul județului.

Șomerii cu vârstele cuprinse intre 40-49 ani, dar și tinerii cu vârsta până la 25 ani dețin ponderea cea mai mare în ceea ce privește distribuția pe grupe de vârste. De asemenea, observăm că aproximativ 60% dintre ei sunt persoane de sex feminin, aceasta însemnând că și femeile își găsesc mai greu de lucru.

d) fluctuația - În ultima perioadă se înregistrează o creștere a migrației din mediul urban către mediul rural, multe persoane vânzând proprietățile imobiliare ce le dețin pe raza municipiului, datorită creșterii costurilor cotidiene, deplasându-se în comune și sate unde cumpără diferite imobile cu prețuri mai mici. Totodată o mare parte din populație, mai ales din mediul rural, se deplasează în străinătate, respectiv țările din occident, Italia, Spania, Anglia, Portugalia, unde lucrează uneori fără îndeplinirea condițiilor necesare la diferiți cetățeni, activități în construcții și agricultură privată.

Municipiul Buzău, date definitive 2018: stabiliri de reședință - 878; plecări cu reședință - 1 110.

 • C. EVENIMENTE SOCIAL -ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

În municipiul Buzău, anual sunt organizate manifestări social-culturale și ceremoniale militare ori procesiuni religioase, la care participă public numeros, necesitând constituirea unor dispozitive de ordine cu participarea forțelor din sistemul integrat, astfel:

 • - sărbători naționale,

 • - zilele localităților,

 • - manifestări tradiționale

 • 1. SĂRBĂTORI NAȚIONALE

 • - 1 decembrie - Ziua Națională;

 • - 22 decembrie - Ziua Revoluției din 1989;

 • - 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;

 • - 01 mai - Ziua Muncii;

 • - 09 mai - Ziua Eroilor;

 • - 25 octombrie - Ziua Armatei;

 • - Ziua Imnului național, Ziua Drapelului național, Ziua Europei, Ziua copilului, Ziua Poliției Române, Ziua Jandarmeriei, zilele în care se sărbătoresc principalele instituții, precum și cele care definesc anumite activități profesionale cu tradiții în zona Buzăului;

 • 2. SĂRBĂTORI CULTURALE

 •  Sărbători de iarnă la Buzău;

 • •  Concertul Tradițional de Crăciun Johann Strauss Ensemble din Viena;

 • •  10-24 iunie - „Drăgaica IarmaFest”

 • Festivalul concurs „Benone Sinulescu”;

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                           7

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

 • octombrie - Festivalul Toamna Buzoiană;

 • Festivalul Teatrului Românesc „Chișinău pentru Buzău”;

 • •  Festivalul de teatru de comedie;

 • •  Festivalul Internațional de film;

 • EUROVISION Song Contest - 1 Martie 2020.

 • 3. MANIFESTĂRI TRADIȚIONALE

 • - 10-24 iunie - „Târgul de vară Drăgaica”

 • - 22 decembrie - 03 ianuarie - Orășelul Copiilor

 • 4. Piețe, Târguri

- săptămânal duminica,

-Talcioc - zona Drăgaica

-Târg de vite și cereale - Obor ieșire Vadu-Pașii.

 • 5. MANIFESTĂRI RELIGOASE

 • - 06 ianuarie Boboteaza cu procesiuni la râul Buzău

 • -  luna Aprilie - Sfintele Paști

 • - Sfântul Sava Gotul - Zilele Municipiului Buzău.

 • 6. MANIFESTĂRI SPORTIVE

 • -  etapele campionatului de fotbal Liga a II-a, la care participă echipa SCM Buzău, loc de desfășurare stadionul municipal din parcul C râng;

 • -  etapele campionatului de handbal feminin din Liga Florilor la care participă echipa locală SCM Buzău, locul de desfășurare fiind Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”;

 • -  etapele campionatului de Rugby - Liga CEC BANK;

 • -  etapele campionatelor de tenis, șah și modelism;

 • -  etapele campionatului de handbal masculin din Liga Zimbrilor la care participă echipa locală CS HC BUZAU 2012, locul de desfășurare fiind Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”

 • -  ocazional se desfășoară partide internaționale de handbal ale echipelor românești angrenate în cupele europene, locul de desfășurare fiind Sala Sporturilor „Romeo lamandi”

 • -  meciuri de fotbal din divizia județeană de fotbal pe stadionul „Cornel Negoescu”

 • -  Campionatul Mondial de Rachetomodele - August 2020.

 • D. STAREA INFRACȚIONALĂ ȘI CONTRAVENȚIONALĂ

 • A. Date referitoare la evoluția fenomenului infracțional

Criminalitatea sesizată a înregistrat o ușoară scădere cu 244 de infracțiuni, reprezentând 9,18 % de la 2657 la 2413 și a infracțiunilor constatate în flagrant cu 28% de la 374 la 336. Infracțiunile contra persoanei au înregistrat scăderi cu 14 % de la 664 la 569, ponderea, infracțiunile de lovire sau alte violențe au crescut cu 2% de la 357 la 365. Infracțiunile de furt se află în scădere față de 2018 (-8%), de la 1024 la 832 (-192). Pe principalele genuri de furt, scăderi s-au înregistrat la furturile din locuință au scăzut de la 101 la 89 (-12%) din curți, au crescut de la 24 la 27 (+13%), furturile din buzunare au scăzut de la 71 la 51 (-10%), la furturile din societăți comerciale au scăzut de la 252 la 198 (-8%), pe fondul faptelor sesizate în supermarketuri în timpul programului de lucru de pe rafturi, în timp ce prin efracție de la societăți sau înregistrat mai puține, a furturilor privind autovehiculele: din aut o de la 106 la 84 (-25%), de componente exterioare cu 29, de la 50 la 21, de placuțe de înmatriculare cu 5, de la 12 la 7, în timp ce furturile de auto au scăzut de la 16 la 11 . Au fost sesizate 26 de infracțiuni de tâlhărie iar reclamațiile privind distrugerile de bunuri (90% vizând autoturisme) au scăzut.

Infracțiunile contra siguranței publice au crescut de la 185 la 212, fiind constatate 158 infracțiuni contra siguranței circulației (+31), cu cea mai mare creștere la conducerea unui vehicul sub influența alcoolului 117 infracțiuni. 5                                                                                                                                                 5                                                                            5

Infracțiunile contra ordinii și liniștii publice au înregistrat creșteri de la 14 la 19 pe fondul constatării a 12 tulburări ale ordinii și liniștii publice și 4 ultraje contra bunelor moravuri.

Criminalitatea stradală a scăzut cu 9,25% de la 227 la 206, în timp ce faptele stradale constatate în flagrant au scăzut de la 10 la 6. Din punct de vedere al timpului de comitere, ponderea infracțiunilor stradale sesizate este pe timp de zi.

În cursul anului 2018 infracționalitatea sesizată, cu implicarea elevilor, în calitate de autori sau victime, a cunoscut o cretere de la 8 la 14 fapte, fiind sesizate 1 lovire, 8 furturi, 1 insușire a unui bun găsit, 1 înșelăciune, 1 purtare abuzivă și 1 port fără drept de obiecte periculoase, toate în incinta unităților.

În perioada de referință, pe raza municipiului Buzău au fost înregistrate un număr total de 129 accidente, din care : 26 accidente grave în care au rezultat 25 persoane rănite grav și 4 persoane decedate și un număr de 103 accidente ușoare,

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                           9

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

soldate cu 135 persoane rănite ușor. Agenții de poliție rutieră au constatat 284 infracțiuni, conform adresă Nr. 663620 din 25.01.2019 a Poliției Municipiului Buzău.

 • B. Date referitoare la faptele de natură contravențională

Activitatea Direcției Poliției Locale Buzău în anul 2019, a avut ca repere prioritare direcțiile de acțiune și obiectivele stabilite de Dl. Primar al Municipiului Buzău precum și realizarea obiectivelor proprii.

În anul 2019, Directia Poliției Locale Buzău a constatat și aplicat un nr. de 12.582 sancțiuni contravenționale, din care: 6.152 cu amendă și 6.430 cu avertisment, valoarea totală fiind de 1.880.778 lei, după cum urmează:

 • 1. Legea 61/1991R, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice = 1.502 sancțiuni în valoare de 210.075 lei, din care 370 avertismente;

 • 2. Legea 12/1990R, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite = 80 sancțiuni în valoare de 8.500 lei, din care 64 avertismente;

3.OG 97/2005, privind evidența, domiciliul, reedința și actele de identitate ale cetățenilor români = 127 sancțiuni în valoare de 5.020 lei, din care 4 avertismente;

4.OUG 195/2002RMC, privind circulația pe drumurile publice = 6.905 sancțiuni în valoare de 952.070 lei, din care 3.836 avertismente și 13.986 puncte penalizare;

 • 5. Legea 54/2012, privind desfășurarea activităților de picnic = 35 sancțiuni î n valoarea de 1.500 lei, din care 34 avertismente;

 • 6. Legea 349/2002, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun = 204 sancțiuni în valoare de 23.080 lei, din care 47 avertismente;

 • 7. Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții = 97 sancțiuni în valoare de 116.500 lei;

 • 8. Legea 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane = 2 sanctiuni in valoare de 500 lei;

 • 9. HCJ 7/2003, privind stabilirea de sancțiuni contravenționale pentru unele fapte ce aduc atingere ordinii publice și siguranței civice în zona unităților de învățământ din județul Buzău = 779 sancțiuni în valoare de 44.250 lei, din care 59 avertismente;

 • 10. HCL  326/2017, privind măsuri edilitar-gospodăresti, administrarea

fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                          10

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

în municipiul Buzău = 2.431 sancțiuni în valoare de 464.233 lei, din care 1.756 avertismente;

 • 11. HCL 325/2017, privind regulile de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău = 42 sancțiuni în valoare de 2.150 lei, din care 23 avertismente;

 • 12. HCL 107/2017, privind regulamentul de administrare și atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință din municipiul Buzău = 129 sancțiuni în valoare de 6.850 lei, din care 90 avertismente;

 • 13. HCL 171/2016, privind instituirea unor restricții de circulație pentru autovehicule pe străzile Lt. Constantin Godeanu și Independenței (între strada Pompiliu Ștefu și imobilul cu nr. 26) din municipiul Buzău = 2 sancțiuni in valoare de 500 lei;

 • 14. HCL 368/2017, pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea spațiilor verzi în municipiul Buzău = 37 sancțiuni în valoare de 11.500 lei, din care 14 avertismente;

 • 15. HCL 370/2004, pentru alegerea Președintelui României = 3 avertismente;

 • 16. HCL 307/2017, privind deținerea, creșterea, întreținerea și circulația

câinilor, a celorlaltor animale de companie și a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău = 110 sancțiuni in valoare de 2.600 lei, din care 99

avertismente;

17.OG 55/2002, privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi = 54 avertismente;

 • 18. OUG 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân = 1 sancțiune în valoare de 250 lei;

 • 19. HCL 279/2017, privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală, cât și a celor trase sau împinse cu mâna, în municipiul Buzău = 7 sancțiuni în valoare de 2.800 lei;

 • 20. Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap = 20 sancțiuni în valoare de 9.000 lei, din care 11 avertismente;

 • 21. HCL 144.2016, privind aprobarea metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare și de refacere a căilor publice sau spațiilor verzi din municipiul Buzău = 5 sancțiuni în valoare de 1.000 lei, din care 4 avertismente;

 • 22. Legea 101/2011, pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului = 3 sancțiuni în valoare de 500 lei, din care 2 avertismente;

 • 23. O.G.99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață = 52 sancțiuni în valoare de 17.900 lei, din care 11 avertismente;

 • 24.  Legea 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol = 1 avertisment.

Prin „Telefonul Cetateanului” 0238/955, la Dispeceratul Direcției Politiei Locale Buzău, în această perioadă au fost primite un număr de 4.016 sesizări, solicitări, reclamații și opinii, din partea cetățenilor municipiului Buză u cu privire la: stări conflictuale, tulburarea ordinii ș i liniștii publice (muzică la intensitate ridicată), tulburarea ordinii și liniștii publice de grupuri de tineri, autovehicule parcate neregulamentar și blocarea căilor de acces, câini agresivi, locuri de parcare concesionate ocupate, depozitare de materiale de construcții pe domeniul public, consum de băuturi alcoolice în locuri publice, autovehicule expuse la vânzare pe domeniul public, fumatul în locuri interzise, gunoi menajer depozitat lângă platformele pentru depozitarea și colectarea deșeurilor menajere, modificări aduse la structura de rezistență a clădirilor, solicitări din partea SC Urbis SA, Compania de Apă Buzău, Electrica Muntenia Sud, Distrigaz, solicitări primite din partea Poliției Municipiului Buzău și ISU Buzău (repartizări apeluri 112), persoane care apelează la mila publică, efectuarea de reparații auto pe domeniul public, copii pierduți, etc.

Poliția Municipiului Buzău, a aplicat un număr total de 7642 de sancțiuni contravenționale, din care: 5112 la Legea nr.61/1991 rep., 140 la Legea nr.12/1990 rep., 135 la Legea nr.333/2008, 99 la Legea 290/1995 și 224 la alte acte normative, în valoare totala de 6.992.9 mii lei, conform Adresa nr. 700556 din 15.01.2020

 • C. Stările conflictuale sau de altă natură.

D. Alte date care să conducă la o radiografie a fenomenului

Infracționalitatea stradală

În vederea creșterii gradului de siguranță stradală la nivelul municipiului s-a continuat punerea în aplicare a planului de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi al Județului Buzău și cu Poliția Municipiului Buzău, fiind inițiate și puse în aplicare planuri comune de măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire a infracționalității stradale pe raza municipiului Buzău, Plan de colaborare încheiat între IJJ Buzău și Primăria municipiului Buzău - Directia Politiei Locale, nr.7587/09.03.2018 și Program de măsuri pentru prevenirea și combaterea criminalitătii stradale în sistem integrat pentru anul 2019, nr. 16521/11.02.2019 urmărindu-se o cât mai bună acoperire a teritoriului de pe raza de competență.

În perioada analizată, la nivelul Poliției Mun. Buzău au fost sesizate 206 infracțiuni stradale, cu 21 mai puține față de aceeași perioadă, respectiv anul 2018, în timp ce infracționalitatea stradală constatată în flagrant a scăzut de la 10 ( 2018) la 6 în anul 2019.

Nu au fost înregistrate fapte de impact sau de mare violență.

C A P I T O L U L II

DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

Poliția Locală este constituită la nivelul Municipiului Buzău ca Direcție formată în prezent dintr-un număr de 370 de agenți de poliție locală, din care: 112 polițiști locali - funcționari publici, 253 agenți - personal contractual și 5 funcții de conducere, în cadrul Primăriei Municipiului Buzău. Această direcție este alcătuită din 4 servicii, respectiv: Ordine și Liniște Publică; Circulație și Disciplină Rutieră; Dispecerat Logistică, Urmărire Contravenții; Pază bunuri și valori, siguranță unități școlare și 5 Compartimente: Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, Inspecția Comercială, Protecția Mediului, Evidența Persoanelor și Monitorizare și supraveghere video;

Din această direcție sunt angrenați în activități de menținerea ordinii și liniștii publice pe stradă un număr de 70 polițiști locali pentru ordine publică, 23 polițiști locali la Circulație și Disciplină Rutiera, 10 polițiști locali în cadrul dispeceratului ș i 8 agenți - personal contractual asigură monitorizarea video, 10 polițiști locali în cadrul Compartimentelor Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, Inspecția Comercială, Protecția Mediului și Evidența Persoanelor, iar 247 agenți - personal contractual asigură paza unor obiective și a domeniului public și privat al municipiului Buzău.

Astfel, 30-32 de polițiști locali acționează în medie zilnică în patrule auto și pedestre ce au în responsabilitate următoarele locuri și zone:

 • - Parcul Tineretului - 1 patrulă pe 1 schimb (09,00 - 21,00), în perioada noiembrie - aprilie și 2 patrule pe 2 schimburi (sch.1- 08,00 - 16,00, sch.2 - 16,00 -24,00), în perioada mai - octombrie;

 • - Parcul Marghiloman - 1 patrulă pe 1 schimb (09,00 - 21,00), în perioada

noiembrie - aprilie și 2 patrule pe 2 schimburi (sch.1- 08,00 - 16,00, sch.2 - 16,00 -24,00), în perioada mai - octombrie;

 • - Parcul Crâng - 1 patrulă pe 1 schimb (09,00 - 21,00), în perioada noiembrie

 • - aprilie și 2 patrule pe 2 schimburi (sch.1- 08,00 - 16,00, sch.2 - 16,00 - 24,00), în perioada mai - octombrie;

- Parcul Sf. Ingeri - Piata Av Stan Sararu - 2 patrule pe 2 schimburi ( sch 1 -07,00 - 15,00, sch 2 - 15,00 - 23,00);

- Cuza Vodă - 2 patrule pe 2 schimburi ( sch 1 - 07,00 - 15,00, sch 2 - 15,00

 • - 23,00).

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                          14

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

În afara misiunilor menționate mai sus, serviciul de ordine publică asigură în zilele de duminică, ordinea și liniștea publică în târgul Obor de vite și Talcioc-Drăgaica.

De asemenea un numâr de 3 patrule auto din dotarea Poliției Locale acționează pe:

 • - autotransporter VW Transporter T5 cu numărul de înmatriculare BZ 08 PBZ - cu 2 polițiști locali pe 2 schimburi (sch. 1 - 06,30 - 18,30, sch. 2 - 18,30 -06,30) acționează în perimetrul străzilor: bld. Stadionului - bld. N. Bălcescu - bld. Unirii - Șos. de Centură, cu cartierele Micro 14, Crâng 2, bld. Nicolae Titulescu, Simileasca.

 • - autotransporter VW Transporter T5 cu numărul de înmatriculare BZ 09 PBZ - cu 2 polițiști locali pe 2 schimburi (sch. 1 - 06,30 - 18,30, sch. 2 - 18,30 -06,30) acționează în perimetrul străzilor: str. Dorobanți - str. Horticolei - str. Marghiloman - str. Obor - bld. Unirii, cu cartierele Micro 3, Broșteni, Dorobanți I, Dorobanți II.

 • - autoturism Logan cu numărul de înmatriculare BZ 06 YVO - cu 2 polițiști locali pe 2 schimburi (sch. 1 - 06,30 - 18,30, sch. 2 - 18,30 - 06,30) acționează în zona cart. Micro 5, M. Viteazul și Poștă în perimetrul străzilor: str. Dinicu Golescu - str. Cometei - str. Pinului - str. Ion Costinescu - str. Dreptății -str. Profesorilor - str. G-ral Traian Moșoiu - str. Lupeni - str. Depoului str. Șantierului - str. D Filipescu - str. Dan al II-lea - str. Frasinului - str. Urziceni.

B) AMPLASAREA DISPOZITIVELOR DE CIRCULAȚIE ȘI DISCIPLINĂ RUTIERĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL TRAFICULUI RUTIER

Amplasarea dispozitivului rutier:

 • a) Patrule pedestre :

 • 1.    Aleea Trandafirilor - 12 Aprilie 372 - Cuza Vodă - Piața Dacia - doua patrule pe două schimburi ( sch.I-07/00-15/00, sch. II-14/00-22/00 ).

 • 2.    Unirii - Ostrovului - Independenței - Lt. Godeanu - Aleea Procuraturii -doua patrule pe două schimburi ( sch. I,07/00 - 15/00, sch.II, 14/00 - 22/00 ).

 • 3.    Bariere Nicolae Bălcescu - în perioada 1 Aprilie - 31 Octombrie, în intervalul de timp cuprins între ora 12/00, a zilelor de sâmbătă și ora 04/00 a zilelor de luni, conform H.C.L nr. 57/2005.

De asemenea patrulele pedestre acționează în zona adiacentă Școlii Gimnaziale „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” și Colegiul Agricol „Dr.C-tin Angelescu" pentru asigurarea traficului pietonal și auto.

 • b) Patrule auto :

-autoturism Logan cu nr. de înmatriculare BZ 07 RPL - cu doi polițiști locali pe două schimburi, (sch. I - 07/00- 15/00, sch. - II - 14/00 - 22/00 ), acționează prin rotație pe trei variante de patrulare.

Varianta 1.

B-dul. N. Bălcescu inters. cu B-dul Unirii - B-dul Unirii inters. cu str. Obor - str. Al.Marghiloman - str. Victoriei - str. Bistriței - str. Ion Băieșu - str. George Emil Palade- B-dul Gării - str. Colonel Ion Buzoianu, B-dul Unirii inters. cu N. Bălcescu.

Varianta 2.

B-dul Unirii inters. Colonel Ion Buzoianu - B-dul Unirii - B-dul Gral. Averescu -B-dul Stadionului - Aleea Centrală - Aleea Școlilor - B-dul Spiru Haret - B-dul N. Bălcescu - str. I. C. Brătianu cu inters. B-dul Unirii.

Varianta 3.

B-dul Unirii cu str. Transilvaniei - B-dul Unirii Nord, XXL - str. Frăsinet -str.Chiristigii - str. Pietroasele - str. Mesteacănului - Aleea Sporturilor - str. Al. Marghiloman - str. Obor - str. Transilvaniei inters. cu B-dul Unirii.

-autoturism Logan cu nr. de inmatriculare BZ 99 DIT - cu doi polițiști locali pe două schimburi, (sch. I - 07/00- 15/00, sch. - II - 14/00 - 22/00), acționează prin rotație pe trei variante de patrulare.

Varianta 1.

Str. Tudor Vladimirescu - b-dul Gării - b-dul Republicii -- str. Victoriei - str. Al. Marghiloman - str. Victoriei - str. Bistriței - str. Tudor Vladimirescu;

Varianta 2.

B-dul N Bălcescu - str. Spiru Haret - b-dul Maresal Averescu, str. Caraiman, str.Oltului - str. Transilvaniei - b-dul Unirii.

Varianta 3.

Primaria Buzău - Cart.Episcopiei - b-dul Unirii - str. Ostrovului - str. Independenței - str. Al Trandafirilor.

-autoturism Logan cu numărul de înmatriculare BZ 84 KFG cu doi polițiști locali pe 3 schimburi (sch. I - 07,00- 15,00 si sch II - 14,00 - 22,00, sch III -22,00 - 06,00), acționează pentru respectarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și respectarea Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                          16

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

H.G. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, precum și activități în ceea ce privește ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar.

-autoturism Skoda cu nr. de înmatriculare BZ 10 PBZ este folosit de conducerea instituției pentru activități de îndrumare ș i control.

C) AMPLASAREA DISPOZITIVULUI DE PROTECȚIA MEDIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL ZONELOR UNDE SE DEPOZITEAZĂ FRECVENT REZIDUURI DE ORICE NATURĂ

Dispozitivul de pază și supraveghere:

Pentru asigurarea pazei și supravegherii zonelor se organizează patrule pedestre, câte o patrulă pentru fiecare zonă, formate din personal din cadrul Serviciului Pază.

Dispozitivul de pază și supraveghere format din 14 patrule pedestre, va fi monitorizat zilnic de 4 (patru) echipaje auto, formate din personal din cadrul Compartimentului Protecția Mediului și Serviciul Ordine și Liniște Publică, care vor asigura sprijinul acestuia în acțiunile specifice de identificare și sancționare a persoanelor care depozitează pe domeniul public, deșeuri provenite din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare a acestora, resturile vegetale rezultate din curățarea grădinilor și curților, gunoiul menajer, gunoiul rezultat de la animale, pământul, deșeurile și reziduurile de orice natură.

Amplasarea dispozitivului :

 • - autoturism marca Dacia Duster nr.1 / Sector 1 - cu 2 polițiști locali pe 2 schimburi (sch. 1 - 0700 - 1500, sch. 2 - 1500 - 2300) acționează în perimetrul străzilor: str.Transilvaniei - intersecția cu B-dul Unirii - B-dul Unirii Nord - râul Buzău.

 • - autoturism marca Dacia Duster nr.2 / Sector 2 - cu 2 polițiști locali pe 2 schimburi (sch. 1 - 0700 - 1500, sch. 2 - 1500 - 2300) acționează în perimetrul străzilor: B-dul Unirii Nord - intersecția B-dul Unirii cu str.Transilvaniei - str.Obor -str.Al.Marghiloman - Șos. Brăilei - râul Buzău.

 • - autoturism marca Dacia Duster nr.3 / Sector 3 - cu 2 polițiști locali pe 2

schimburi (sch. 1 - 0700 - 1500, sch. 2 - 1500 - 2300) acționează în perimetrul străzilor: str.Obor - str.Al.Marghiloman - latura de sud a Zonei Industriale - B-dul Unirii Sud, până la intersecția cu str.Transilvaniei.__________

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                          17

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

 • - autoturism marca Dacia Duster nr.4 / Sector 4 - cu 2 polițiști locali pe 2 schimburi (sch. 1 - 0700 - 1500, sch. 2 - 1500 - 2300) acționează în perimetrul străzilor: B-dul Unirii Sud - intersecția B-dul Unirii cu str.Transilvaniei - str. Transilvaniei - râul Buzău.

Atașăm Planul de pază și supraveghere a zonelor de pe raza municipiului Buzău, unde se depozitează frecvent gunoi.

D. SERVICIUL PAZĂ BUNURI ȘI VALORI, SIGURANȚĂ UNITAȚI ȘCOLARE,

 • - autoturism Logan cu numărul de înmatriculare BZ 07 HRS este folosit pentru activități de îndrumare și verificare a personalului de pază.

Serviciul Pază, Bunuri și Valori, Siguranță Unități Școlare, are în componență 245 agenți, personal contractual, repartizați astfel:

BENEFICIAR - CONTRACT:

 • I. Contracte: URBIS SERV - 14 agenți;

 • -  Sediu Urbis - parc Crâng;

 • -  Stația de Asfalt;

 • -  Garaje Urbis;

 • -  Pepiniera Dendrologică Urbis Serv.

Personalul contractual repartizat să desfășoare activități de pază și măsuri de ordine conform H.C.L.M. 360/2019, privind stabilirea listei bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții de interes local a căror pază se asigură de Direcția de Poliție Locală Buzău, 30 agenți, după cum urmează:

 • II. Direcția de Asistență Socială - 17 agenți;

 • • Complexul de servicii pentru persoane vârstnice „Alexandru Marghiloman” - 5 agenți pază sediu, măsuri de ordine, acces, post permanent 24/24, program L - D, sch.1, 0700- 1900, sch. 2, 1900- 0700.

 • • Cantina de Ajutor Social - 3 agenți, pază sediu, măsuri de ordine, acces, program: L - V, sch. 1, 0700- 1500, sch. 2, 1500- 2300.

 • • Centru de Urgență de Zi și de Noapte pentru Persoane Adulte fără adăpost -7 agenți, post permanent 24/24, dublat la sch. 2, pază sediu, măsuri de ordine, acces, program: L - D, sch.1, 0700- 1900, sch. 2, 1900- 0700.

 • • Sediu Direcția Asistență Socială - 2 ag., pază sediu, măsuri de ordine, acces, program L - V, 0700- 1800;

 • III. Primăria municipiului Buzău - 7 agenți, pază sediu, măsuri de ordine, acces, program: L - V, program 0700- 1500, 3 ag. sch.1 - 1 ag. sch.2, program: 1500- 2300, 2 ag. S - D, 1 ag. program 0700- 1500 sch.1, program: 1500- 2300, 1 ag. sch. 2.

 • IV. Direcția Finanțe Publice Locale - 3 agenți, pază sediu, măsuri de ordine, acces, program: L - V, program 0700- 1500, 2 ag., program: 1500- 2300, 1ag. sch. 2.

 • V. Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” - 3 agenți:

Departament Club Seniori, Broșteni - Micro 5, ( pază punct de lucru, măsuri de ordine, acces), program L - S 0900- 1900.

Prin Hotărâre de Consiliu Local, dl.primar va avea dreptul să dispună modificări ale planului, dacă situația operativă o impune.

Personalul contractual repartizat să desfășoare activități specifice în cadrul altor compartimente, birouri, servicii sau direcții din cadrul Primăriei Buzău - 24 de agenți repartizați astfel:

 • -  Direcția de Evidența a Persoanelor și Starea Civilă            =  3 ag.

 • -  Direcția pentru Amenajarea Teritoriului ș i Urbanism           =  1 ag.

 • -  Direcția Finanțe Publice Locale                              = 12 ag.

 • -  Direcția Tehnică - S.G.U.P.M                               =  1 ag.

 • -  Serviciul Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații         =  1 ag.

 • -  Serviciul Relații cu Publicul - Organizare Alegeri             =  3 ag.

 • -  Serviciul Administrativ                                         =  1 ag.

 • -  Serviciul Administrativ și Verificare Fond Locativ            =  1 ag.

 • -  Serviciul Juridic                                                  =  1 ag.

Un număr de 156 agenți, asigură paza, ordinea ș i siguranța civică în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal de pe raza municipiului Buzău, conform anexa H.C.L. 360/2019:

LICEE - COLEGII: TOTAL = 91 agenți

 • 1.  LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII:

Luni - Vineri = 07.00 - 15.00,

Duminică - Luni = 07.00 - 19.00;

 • 2.  LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL”

luni - vineri = 07.00- 15.00,07.00 - 19.00

 • 3.  COLEGIUL NAȚIONAL B.P. HAȘDEU”

luni - Duminica, post perm. 24/24: 07.00 19.00 , 19.00 - 07.00

luni - vineri: 07.00 - 15.00, 07.00 - 19.00.

 • 4.  LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MARGHILOMAN”

luni - vineri = 07.00 - 15.00; 15.00 - 23.00;

sâmbîtă - duminică = 07.00 - 19.00.

 • 5.  COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU”:

luni - duminica, post perm. 24/24 07.00 - 19.00, 19.00 - 07.00

luni - vineri = 07.00 - 19.00.

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                          19

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

 • 6.  LICEUL AGRICOL „Dr. C. ANGELESCU”

luni - vineri = 07.00 - 15.00; luni - duminica = 07.00 - 19.00.

 • 7.  COLEGIUL ECONOMIC

luni - duminica = 07.00 - 19.00 ,

 • 8.  LICEUL TEHNIC

luni - duminica, post perm.24/24: 07.00 - 19.00,19.00 - 07.00 luni - vineri = 07.00 - 15.00.

 • 9.  LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ”

luni - vineri = 07.00 - 15.00, luni - duminică =15.00 - 23.00, 23.00 - 07.00.

 • 10. LICEUL PEDAGOGIC „SPIRU HARET”

luni - duminica, post perm. 24/24: 06.30- 22.30, 22.30 - 06.30;

luni - vineri = 06.30 - 14.30, 11.30 - 18.30.

 • 11. LICEUL TEHNOLOGIC „D. FILIPESCU”

luni - duminica, post perm. 24/24: 07.00 - 19.00, 19.00 - 07.00 luni - vineri = 07.00 - 15.00.

 • 12. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „CHESARIE EPISCOPUL”

Luni - Vineri = 07.00 - 23.00.

 • 13. LICEUL DE ARTĂ „MARGARETA STERIAN”

Luni - Vineri, sch.1= 0730- 1530;

Luni - Vineri, sch. 2 = 1200- 2000.

 • 14. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „IOLANDA BALAȘ SOTTER”

Luni - Vineri = 0700- 1500.

Sâmbătă - Duminică , post perm. 24/24: 0700- 1900, 1900- 0700.

 • 15. STADION CONSTRUCTORUL

Sâmbătă - Duminică , post perm. 24/24: 0700- 1900, 1900- 0700.

ȘCOLI GIMNAZIALE : TOTAL = 36 agenți

 • 1. ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 - N. TITULESCU

luni - duminica = 07.00 - 19.00.

 • 2. ȘCOALA GENERALĂ NR. 5 - EP. DIONISIE ROMANO

luni - duminica = 07.00 - 19.00.

 • 3. ȘCOALA GENERALĂ NR. 6 - GRIGORE BASTAN

luni - duminica = 08.00 - 16.30.

 • 4. ȘCOALA GENERALĂ NR. 8 - NICU CONSTANTINESCU

luni - duminica = 07.00 - 19.00.

 • 5. ȘCOALA GENERALĂ NR. 10 - ZANGOPOL

luni - duminica = 07.00 - 19.00.

 • 6. ȘCOALA GENERALĂ NR. 12 - SF.APOSTOL ANDREI

luni - duminica = 07.00 - 19.0.

 • 7. ȘCOALA GENERALĂ NR. 14 - M. KOGALNICEANU

luni - duminică = 09. 00 -19.00.

 • 8. ȘCOALA GENERALĂ NR. 16 - I. CREANGA

luni - duminica = 07.30 -19.30.

 • 9. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7

luni - vineri = 07.00 - 23.00, sâmbătă - dumincă = 07.00 - 19.00.

 • 10. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CPT. AV. M.T. BĂDULESCU,,

luni - duminică = 07.00 - 19.00.

 • 11. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,G. E. PALADE,,

luni - vineri = 06.00 - 22.00, sămbătă - duminică = 09.00 - 17.00.

 • 12. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11

luni - duminică = 07.00 - 19.00;

luni - vineri = 12.00 -20.00.

 • 13. CLUB SPORTIV ȘCOLAR

luni - vineri = 11.00 - 21.00.

GRĂDINIȚE : TOTAL = 29 agenți

 • 1. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1

luni - vineri = 06.00 - 18.00.

 • 2. GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4

luni - vineri = 07.00 - 15.00.

 • 3. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 , sediu A - B.dul Garii;

luni - vineri = 06.30 - 18.30.

 • 4. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 , sediu B - Str. Al. Marghiloman

luni - vineri = 06.30 - 18.30.

 • 5. GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL, “ PITICOT”

luni - vineri = 07.00 - 15.00.

 • 6. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8

luni - duminica = 07.00 - 23.00.

 • 7. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9

luni - duminica = 06.00 - 22.00.

 • 8. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10

luni - vineri = 06.00 - 18.00.

 • 9. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 18

luni - vineri = 06.00 - 22.00.

 • 10. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „BOBOCEII MICRO 3”

luni - vineri = 06.00 - 22.00.

 • 11. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 ,,AL. PARCULUI”

luni - duminica = 06.30 - 18.30.

 • 12. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT,,CĂSUȚA POVEȘTILOR”

luni - vineri = 08.00 - 16.00.

 • 13. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3

luni - vineri = 08.00 - 16.00.

 • 14. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CEI 7 PITICI”

luni - duminica = 06.00 - 18.30.

B. MISIUNI SPECIFICE

MISIUNILE SPECIFICE POLIȚIEI LOCALE

Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 • a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

 • b) circulația pe drumurile publice;

 • c) disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • d) protecția mediului;

 • e) activitatea comercială;

 • f) evidența persoanelor;

 • g) alte domenii stabilite prin lege.

În domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d)  acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul pub lic și care implică aglomerări de persoane;

 • h)  asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • n) acordă, pe teritoriul unităților administrativ teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

În domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puter nic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având d reptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • m) cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul pub lic.

In domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • c) verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • d) participă la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • e) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale în a cărui rază de competență sa săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.

În domeniul protecției mediului, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • b) sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • c) participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • d)  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • g) verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • h) verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • i) verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

În domeniul activității comerciale, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                     26

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

 • b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • g) identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • i) cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • j) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • l) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

In domeniul evidenței persoanelor, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • b) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

C. MISIUNILE EXECUTATE ÎN COMUN

În baza Planurilor de cooperare, Poliția, Jandarmeria și Poliția locală, vor asigura și executa activități punctuale (filtre, razii, acțiuni, etc.), pentru prevenirea, descurajarea și combaterea fenomenului infracțional și contravențional.

Activitățile de ordine și liniște publică, în conformitate cu Planul de Ordine și Sigurantă Publică al Municipiului Buzău se desfășoara pe următoarele direcții:

 • a. - menținerea ordinii și liniștii publice prin 6 patrule mobile și un număr de 15 patrule pedestre zilnic, activități punctuale cu Poliția Municipiului Buzău și Inspectoratul Județean de Jandarmi, în baza Programului de Măsuri pentru prevenirea și combaterea criminalității in sistem integrat pentru anul 2019, nr. 16521/11.02.2019, Plan de colaborare încheiat între IJJ Buzău și Primăria municipiului Buzău - Direcția Poliției Locale, nr. 7587/09.03.2018.

 • b. - asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică în Stația CFR Buzău, împreună cu polițiștii postului TF Buzău, în conformitate cu prevederile Protocolului de Cooperare nr. 17420/19.08.2016, încheiat cu BJPT Buzău, privind intărirea dispozitivului de ordine și siguranță publică din zona de competență a Biroului Județean de Poliție Transporturi Buzău.

 • c. - participarea, în cooperare cu celelalte forțe ale sistemului integrat de ordine publică, la menținerea ordinii publice în imediata apropiere a unităților de învățământ, în baza Planului de Acțiune în sistem integrat, privind îmbunătățirea activității de prevenire a infractionalității stradale în zona unităților de învățământ și pe traseele de defluire ale elevilor pe raza municipiului Buzău în anul școlar 2019/2020 nr. 110955/16.09.2019, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale ș i de agrement, în piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică.

De asemenea pentru îmbunatățirea calității serviciilor, Direcția de Poliție Locala Buzău a încheiat Protocol de Colaborare cu Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor, nr. 6953/10.03.2017, pentru asigurarea monitorizării și supravegherii controlului sanitar-veterinar; Inspectoratul Școlar Județean Buzău, nr. 20574/23.09.2016, pentru prevenirea absenteismului școlar si a delicvenței juvenile; Protocol de Colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău nr. 27528/05.12.2016, pentru cazurile în care sunt implicați minori ca victime ale abuzului, ca autori de fapte penale sau ca victime ale violenței în familie, reducerea fenomenului cerșetoriei și a prostituției; Protocol de Colaborare cu Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Buzău, nr. 2883/16.12.2016 pentru respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor, creșterii gradului de protecție a acestora, creșterea performanței activitaților de control la operatorii economici, instituții sau persoane fizice/juridice autorizate; Protocol de Colaborare cu S.C. RER SUD BUZĂU S.A., nr. 20183/20.09.2016 pentru crearea tuturor condițiilor optime, necesare și legale pentru desfașurarea salubrizarii în municipiu și îndeplinirea obiectivelor de mediu. Protocol de colaborare cu Direcția de Asistența Socială Buzău - Centrul de Urgență de Zi și de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost nr.31418/24.10.2018; Protocol de Colaborare cu SC TRANS - BUS SA nr. 10684/05.04.2018; Protocol de Colaborare cu Direcția de Sănătate Publică nr. 8059/14.03.2018; Protocol de Colaborare cu Direcția de Evidență a Persoanelor Buzău nr.10473/04.04.2018.

CAPITOLUL III

FORȚE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC

Efective și dotare Poliția Locală

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                     29

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

Dispozitivul de ordine și siguranță publică al Poliției Locale:

 • a. Structura

Este compusă din 370 de agenti de poliție locală, din care: 117 polițiști locali - funcționari publici (5 funcții de conducere, 112 funcții de execuție) și 253 personal contractual.

 • b. Dotarea

 • - 1 autospecială Skoda Octavia

Serviciul Circulație si Disciplină Rutieră

 • - 3 autospeciale Dacia Logan

Serviciul Ordine și Liniște Publică

 • - 1 autospeciala Dacia Logan - patrula OP

 • - 2 autospeciale VW-Transporter - patrule OP

Serviciul Pază, Bunuri și Valori, Siguranță Unități Școlare

 • - 1 autospeciala Dacia Logan

Altele:

 • - 372 perechi cătușe;

 • - 372 de bastoane de cauciuc (tonfă);

 • - 20 de bastoane telescopice;

 • - 25 stații emisie - recepție;

 • - 372 sprayuri iritant lacrimogene;

 • - 25 pistoale Glock - 17, cal. 9 mm.

 • - 121 bastoane cu electroșocuri;

 • - 30 căști protecție;

 • - 30 scuturi ;

 • - 112 veste multifuncționale;

 • - 14 BodyCam - uri.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA

ACTIVITĂȚILOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                     30

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

 • A. INSTRUIREA EFECTIVELOR

 • ■ INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU MISIUNI PERMANENTE

Instruirea polițiștilor locali care acționează în echipele de siguranță publică se realizează zilnic, înainte de intrarea în serviciu, de către polițiștii desemnați, astfel:

Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dis pozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice are ca scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din analiza tactică, informațiile deținute și zonele de patrulare.

Activitatea de instruire/pregătire se realizează în cadrul programului efectiv de lucru, pe parcursul a maximum 15 minute.

Programul de lucru al efectivelor din dispozitivele de ordine și siguranță publică constituite este de 8 si 12 ore/zi.

Instruirea efectivelor angrenate în activități de menținere a ordinii și siguranței publice se efectuează la sediul structurii de poliție locala sau în altă locație, în funcție de condițiile existente pe plan local, de către personalul desemnat de șefii structurilor de poliție locala.

In registrul dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice din mediul urban se consemnează toate efectivele care acționează în zonele de patrulare, stabilite pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Efectivele participante în dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice din mediul urban semnează în registru despre luarea la cunoștință a zonelor de patrulare.

În timpul activității de instruire a efectivelor, personalul de conducere sau ceilalți lucrători desemnați verifică și starea fizică generală a acestora, ținuta, mijloacele individuale de intervenție din dotare, stabilind măsuri pentru ca fiecare participant să nu intre în serviciu fără a avea asupra sa dotarea aferentă și echipamentul corespunzător.

La misiunile executate în comun cu celelalte forțe din cadrul sistemului integrat de ordine și siguranță publică, activitate de instruire se efectuează în conformitate cu prevederile planurilor de cooperare întocmite între instituțiile participante.

La misiunile de asigurare a ordinii publice instruirea efectivelor participante se realizează de către Șeful I.J.J. Buzău sau cadrele desemnate de acesta.

 • ■ INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA MISIUNILOR TEMPORARE

Instructajul efectivelor ce intra în serviciu va fi realizat de către șefii fiecărei structuri în parte, excepție făcând efectivele ce sunt constituite în echipe mixte (polițist national -jandarm, polițist national -polițist local, etc.) a căror instruire va fi efectuată de către șeful sau ofițerul de poliție desemnat din cadrul subunității de poliție.

Cu ocazia acțiunilor organizate în zone cu potențial criminogen ridicat, identificate în cadrul analizelor tactice, instruirea efectivelor angrenate se efectuează de către ofițerii desemnați de șefii structurilor de poliție și analiști, în baza produselor analitice puse la dispoziție de structurile de analiză a informațiilor.

■ INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA MISIUNILOR SPECIALE

Instructajul va fi efectuat de către șefii fiecărei structuri în parte, excepție făcând situațiile când se acționează în echipe mixte, atunci aceasta realizându-se de către șeful structurii competente în coordonarea activităților conform prevederilor legale sau a planurilor de cooperare.

În situații deosebite, coordonarea activităților și instruirea efectivelor revine prefectului județului.

 • B. CONTROLUL DISPOZITIVELOR

În situația în care primarul municipiului Buzau apreciază că sarcinile ce revin autorităților administrației publice locale pe linie de poliție locală nu sunt îndeplinite corespunzător sau are indicii/sesizări cu privire la încălcarea prevederilor legale de către polițiștii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, în vederea efectuării unui control de specialitate.

Controlul asupra activității poliției locale se poate dispune și prin ordin al ministrului administrației și internelor, la inițiativa acestuia, sau, după caz, a prefectului, a inspectorului-șef al inspectoratului de poliție județean, numai după încunoștințarea prealabilă a Primarului Municipiului Buzau.

Orice control se rezumă strict la asigurarea respectării principiilor constituționale și a legalității specifice. Rezultatele controlului se transmit Primarului și se prezintă în proxima ședință a consiliului local.

Controlul asupra personalului din cadrul Directiei de Poliție Locală se face de către: șefi compartimente, șefi servicii, director executiv adjunct și director executiv, iar în cazul patrulelor mixte controlul se execută de către lucrători desemnati din cadrul celor două structuri( Poliția Municipiului, Poliția Locală Buzău).

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                     32

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA COOPERĂRII ÎNTRE STRUCTURILE

PARTICIPANTE LA ASIGURAREA, MENȚINEREA, ȘI

RESTABILIREA ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE

A. MODUL DE COLABORARE

33


În activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice Direcția de Poliție Locală cooperează cu I.P.J.Buzău si I.J.J. Buzău, prin organizarea de ședințe tactice care vizează schimbul de date și informații de interes operativ, inițierea, organizarea și desfășurarea de acțiuni comune, sarcini specifice menite să conducă la menținerea ordinii și siguranței publice și asigurarea unui climat de siguranță civică corespunzător.

Ședința tactică se convoacă de către șeful I.P.J.Buzău, în funcție de evoluția situației operative și a analizelor tactice.

În cadrul ședințelor tactice se urmărește evaluarea situației operative, identificarea măsurilor de ordine și siguranță publică, a modului de acțiune și a disfuncționalităților apărute în operațiunile anterioare, în scopul optimizării angrenării resurselor umane și logistice în acțiunile viitoare.

Cu această ocazie, se decide asupra activităților ce urmează a fi desfășurate, prin elaborarea planurilor de acțiune, în baza analizelor tactice, întocmite de structurile de analiză a informațiilor.

În cadrul ședințelor tactice, se constituie Grupul de coordonare și trasare a sarcinilor, denumit în continuare G.C.T.S. având rol de organizare și decizie și este constituit din reprezentanți ai structurilor prevăzute la art. 22 alin. (1) din Ordinul nr. 26 din 27 martie 2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 60/2010, cu rol de decizie și un analist din cadrul structurilor de analiză a informațiilor.

Atunci când situația operativă o impune, G.C.T.S. poate angrena, în condițiile legii, structuri de poliție locale din subordinea autorităților administrației publice locale, în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice, prin întocmirea de planuri comune de acțiune sau prin desfășurarea de acțiuni punctuale, în scopul adaptării permanente a misiunilor la situația operativă existentă.

În funcție de situația operativă, pe baza planurilor de acțiune, în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice pot fi angrenate alte persoane juridice, în limitele legii.

Pentru asigurarea ordinii și liniștii publice la manifestări sportive și în special la meciurile de fotbal, handbal și volei organizate pe raza județului Buzău, cu caracter internațional, de nivelul Ligii I, Liga a Il-a sau a unor manifestări sportive poliția locala, în baza contractului de prestări servicii va organiza dispozitivul de ordine și siguranță, aprobat de către IJJ Buzau.

B. MODUL DE MENȚINERE A LEGĂTURILOR

Pentru îndeplinirea atribuțiunilor ce le revin potrivit competenței, efectivele de siguranță publică mențin o legătură permanentă cu polițiștii de la alte servicii, poliții

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                     34

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

municipale, birouri sau formațiuni operative realizând un schimb permanent și operativ de informații. Toți polițiștii indiferent din ce formațiuni fac parte, dacă se găsesc sau nu în timpul serviciului sunt obligați să dea concurs celor din dispozitivele de siguranță publică când aceștia își exercită atribuțiile de serviciu și solicită sprijin.

Comunicarea radio între forțele care acționează, precum și schimbul de date și informații se va realiza astfel:

 • - între patrulele din dispozitivul de menținere a ordinii și siguranțe i publice se realizează pe frecvența stabilită pentru poliția locală pe raza căreia acestea acționează.

 • C. EVALUAREA

Pentru realizarea actului de conducere și executarea cu responsabilitate a misiunilor, se vor organiza controale privind activitatea elementelor de dispozitiv, de către șefii structurilor angajate;

Șefii unităților teritoriale de poliție, jandarmi și poliție locală vor analiza lunar, cu reprezentanții administrației publice și ai comunităților locale, acțiunile desfășurate în sprijinul comunității, solicitările și propunerile acestora și vor stabili măsuri concrete de îmbunătățire a climatului de ordine și siguranță civică.

Termene de executare a analizelor

 • - după fiecare acțiune comună - de către conducătorii acțiunii;

 • - lunar, cu participarea obligatorie a reprezentanților instituțiilor semnatare;

Săptămânal, sub conducerea adjunctului șefului inspectoratului pe linie de ordine publică se organizează o întâlnire comună, între reprezentanții celor trei instituții pentru analiza situației operative și stabilirea activităților comune ce vor fi executate în continuare pentru eficientizarea dispozitivelor de ordine.

Pentru acțiunile punctuale organizate în domeniul ordinii publice sau pentru combaterea infracționalității, planurile de acțiune se întocmesc de structura care le execută și se aprobă de șeful acesteia cu informarea șefului poliției locale, pentru a se evita paralelismele și perturbarea celorlalte acțiuni ori activități operative planificate ori aflate în derulare. Conducerea nemijlocită a activităților desfășurate pentru asigurarea și menținerea ordinii și siguranței publice se realizează de către șefii acestei structurilor potrivit prevederilor regulamentare, iar efectivele angajate în astfel de activități vor fi folosite conform competenței date prin lege.

Fiecare componentă a sistemului integrat de ordine și siguranță publică va acționa în conformitate cu competențele conferite de lege, sens în care se va realiza o cooperare cu parchetele locale.

Polițiștii de la celelalte formațiuni pe timpul cât execută misiuni în cadrul dispozitivelor de ordine și siguranță publică le sunt aplicabile prevederile Dispoziției I.G.P.R. nr. 7/2008, Ordinul nr. 26 din 27 martie 2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 60/2010 si O.M.A.I. 118/2018 privinnd organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice și beneficiază de aceleași drepturi ca și agenții de poliție care acționează pentru menținerea ordinii publice sau dirijarea traficului rutier.

La prezentul plan se anexează:

 • - anexa 1 - HCL 3/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Buzău; HCL 360/12.12.2019 - privind stabilirea bunurilor și obiectivelor de interes local, a căror pază se asigură de Poliția Locală;

 • - anexa 2 - harta municipiului Buzău; Itinerariile de patrulare pe zone;

 • - anexa 3 - planurile de măsuri și cooperare; protocoale de colaborare.

 • - anexa 4 - unități școlare;

 • - anexa 5 - piețe agroalimentare și industriale;

 • - anexa 6 - lăcașe de cult;

 • - anexa 7 - tabel cuprinzând persoane cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare și control.

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALĂ DIRECTOR EXECUTIV, CORNEL DUMITRASCU


DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE BUZĂU

Nr.


Ex.    /

A P R O B, PRIMAR, CONSTANTIN TOMA

PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU

PREAMBUL

Planul de ordine și siguranță publică al poliției locale este documentul prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliție locală pentru menținerea ordinii și liniștii publice pe teritoriul municipiului Buzău.

Cadrul legislativ care stă la baza întocmirii Planului de siguranță publică :

 • -  Legea 155/2010 privind organizarea și funcționarea poliției locale;

 • - Hotărârea Guvernului României cu nr. 1332/2010 de aprobare a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor;

 • - Legea 15/2008 de aprobare și modificare a O.U.G 30 /2007;

 • -  Strategia națională de ordine publică 2010-2012 aprobată prin Hotărârea de Guvern 1040/2010;

 • -  Strategia M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 196/2005;

 • -  Ordinul M.A.I. cu nr. 60/2010, completat si modificat cu O.M.A.I. 26/2015 si O.M.A.I. 118/2018 privind organizarea și executarea activităților de menținerea a ordinii și siguranței publice ;

 • - Ordinul M.A.I. cu nr. 92/05.05.2011 privind aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale.

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE :

TERITORIUL

 • a). Amplasarea geografică:

Municipiul Buzău, reședința județului cu același nume, atestat documentar la anul 1431, este situat în zona de câmpie, la o altitudine de 95 m, având o suprafață de 8.178,65 ha, din care: suprafața extravilanului de 3541,13 ha și suprafața intravilanului de 4637,52 ha, fiind delimitat la S-E de cursul râului Buzău, iar în zona vestică de Parcul Crâng - rămășiță a foștilor Codri ai Vlăsiei.

 • b) . Localitați învecinate:

Localitatea se învecinează la Vest cu comuna Merei, la Sud cu comunele Țintești și Costești, la Est cu comuna Vadu Pașii, iar la Nord cu comunele Vernești și Mărăcineni.

 • c) Suprafața și configurația terenului:

Municipiul Buzău are o suprafața totală de 8178,65 de hectare, din aceasta, 6727,71 ha reprezintă teren arabil, din care: 1269,28 ha teren arabil irigat, 695,89 ha pășuni naturale, 106,08 ha fânețe naturale, 54,95 ha vii hibride, 146,00 ha livezi, pomi, pepiniere, arbuști fructiferi, 116,89 ha curți cladiri si 114, 95 ha alte terenuri in intravilan. Relieful se prezintă numai sub forma câmpiei.

 • d) Regimul climateric - al municipiului Buzău este temperat continental, caracterizat prin temperaturi de peste 300 C pe timpul verii, iar iarna prin viscole, care pe fondul căderilor de zăpadă creează blocări la ieșirile din municipiu îndeosebi spre comunele Țintești, Costești, Vernești și municipiul Ramnicul Sarat.

 • e) Rețele hidrografice - reprezentativ pentru municipiu în acest sens este faptul că la S-E pe o lungime de circa 13 kilometri se învecinează cu râul Buzău.

 • f) Rețele electrice și telefonice :

 • a) Rețelele electrice aparținând SC Electrica SA

 • b) Rețelele de telefonie fixă și mobilă aparținând: SC Telekom România SA; Vodafone, RDS&RCS.

 • g) Căi de comunicații - Municipiul Buzău este un important nod de comunicații rutiere și feroviare fiind străbătut de D.E. 85 (DN 2 București -Suceava, prin Focșani și Bacău) și calea ferată ce face legătura între București și Zona Moldovei, București-Galați.

Alte rute importante sunt: DN 1 B - Ploiești; DN 10 Buzău - Brașov; DN 2 B - spre Brăila și calea ferată Buzău - Nehoiașu.

Infrastructura drumurilor din municipiu se prezintă astfel: 18,5 km drum național, 2 km drum județean, 10,3 km drum comunal; 191 km străzi.

 • h) Zone de agrement - sunt reprezentate în mediul urban de parcurile Marghiloman, Crâng și Tineretului, săli de sport și baze sportive.

Obiective turistice care pot fi vizitate sunt: Palatul Municipal, Muzeul Județean Buzău cu piese descoperite la Aldeni, Biserica Episcopală - ctitorie a domnitorului Matei Basarab, Biserica Banului, Biserica Neguțători în stil neoclasic, Casa Memorială Vergu Mănăilă. Principalele zone de agrement urbane sunt :

 • - Parcul Crâng

 • - Parcul Tineretului

 • - Parcul Marghiloman

 • - Complex Aqua Center

 • - Stadionul municipal - SCM Gloria Buzău

 • - Sala sporturilor „Romeo lamandi”

 • - 14 terenuri minifotbal

 • - 16 terenuri tenis de camp

i) Obiectivele de interes pentru ordinea publică din municipiu:

De importanță deosebită pentru ordinea publică din acestă categorie sunt sediile autorităților publice județene și locale, sediile filialelor partidelor politice, societățile comerciale mari ce sunt concentrate în zona industrială a municipiului, precum și stadionul municipal unde se desfășoară meciuri de fotbal din divizia secundă, dar și parcul Crâng și Piata Daciei unde se desfășoara majoritatea manifestărilor sociale și cultural artistice cu public numeros, gradul de risc al cestora fiind de nivel mediu.

Principalele obiective turistice și economice sunt :

Prefectura Județului Buzău, Primaria Municipiului Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău, SC Ulvex SA, Stadionul „Gloria”, Stația CFR Buzău, Autogările Buzău Sud-Nord, Unitațile comerciale din zona de Sud și de Nord a municipiului, Castelul de apă, cele 32 de unitați de învățământ, Muzeul Județean Buzău, Casa de Cultură „Ion Caraion”, Casa memorială Vergu Mănăila, parcurile Crâng, Marghiloman si Tineretului, sediile partidelor politice, etc.

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                            5

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

 • B. POPULAȚIA

 • a) număr - Cu o populație după domiciliu la data de 01 Iulie 2019 de

131 629 locuitori, municipiul Buzău poate fi catalogat drept o aglomerație urbană, din care aproximativ 5 466 sunt cetațeni de etnie rromă ( cf. recesământului populației din anul 2011).

 • b) structura - Numărul populației stabile, cf. recesământului populației din anul 2011, este de 115 494 persoane, împărțită în - populație activă 55 588 persoane, populație inactivă 59 906 persoane din care: elevi/studenți 14 474, pensionari 28 378, casnice 6 516, întretinuți de alte persoane 8 870, întreținuți de stat sau de organizații private 663, intreținuți din alte surse 420, alte situații 585.

Populația ocupată este de 51 558 persoane, pe grupe majore de ocupații: membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori 2 189, specialiști în diverse domenii de activitate 12 576, tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic 6 769, funcționari administrativi 2 658, lucrători în domeniul serviciilor 9 835, lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit 1 470, muncitori calificați și asimilați 8 242, operatori la instalații si mașini, asamblori de mașini și echipamente 4 635, muncitori necalificați 3 184.

Populația pe vârste și grupe de vârste:

0-19 ani - 23.238 persoane (17,65%); 20-64 ani - 86.705 persoane (65,87%); peste 64 ani - 21.686 persoane (16,48%).

Datele statistice de la recensământ conduc la concluzia că există o tendință de îmbătrânire a populației generată de migrarea tineretului spre zone cu locuri de muncă și infrastructură dezvoltată, inclusiv în străinătate.

Numărul mediu al salariaților în 2018 - 50218, nu s-a calculat pe anul 2019.

c) date preliminare privind rata șomajului - numarul șomerilor înregistrați la nivelul municipiului Buzău până la 30.06.2019 - 4.423 persoane din care: 1.917

femei.

Observăm un număr de șomeri relativ mic la nivelul municipiului, în comparație cu numărul de șomeri la nivelul județului.

Șomerii cu vârstele cuprinse intre 40-49 ani, dar și tinerii cu vârsta până la 25 ani dețin ponderea cea mai mare în ceea ce privește distribuția pe grupe de vârste. De asemenea, observăm că aproximativ 60% dintre ei sunt persoane de sex feminin, aceasta însemnând că și femeile își găsesc mai greu de lucru.

d) fluctuația - În ultima perioadă se înregistrează o creștere a migrației din mediul urban către mediul rural, multe persoane vânzând proprietățile imobiliare ce le dețin pe raza municipiului, datorită creșterii costurilor cotidiene, deplasându-se în comune și sate unde cumpără diferite imobile cu prețuri mai mici. Totodată o mare parte din populație, mai ales din mediul rural, se deplasează în străinătate, respectiv țările din occident, Italia, Spania, Anglia, Portugalia, unde lucrează uneori fără îndeplinirea condițiilor necesare la diferiți cetățeni, activități în construcții și agricultură privată.

Municipiul Buzău, date definitive 2018: stabiliri de reședință - 878; plecări cu reședință - 1 110.

 • C. EVENIMENTE SOCIAL -ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

În municipiul Buzău, anual sunt organizate manifestări social-culturale și ceremoniale militare ori procesiuni religioase, la care participă public numeros, necesitând constituirea unor dispozitive de ordine cu participarea forțelor din sistemul integrat, astfel:

 • - sărbători naționale,

 • - zilele localităților,

 • - manifestări tradiționale

 • 1. SĂRBĂTORI NAȚIONALE

 • - 1 decembrie - Ziua Națională;

 • - 22 decembrie - Ziua Revoluției din 1989;

 • - 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;

 • - 01 mai - Ziua Muncii;

 • - 09 mai - Ziua Eroilor;

 • - 25 octombrie - Ziua Armatei;

 • - Ziua Imnului național, Ziua Drapelului național, Ziua Europei, Ziua copilului, Ziua Poliției Române, Ziua Jandarmeriei, zilele în care se sărbătoresc principalele instituții, precum și cele care definesc anumite activități profesionale cu tradiții în zona Buzăului;

 • 2. SĂRBĂTORI CULTURALE

 •  Sărbători de iarnă la Buzău;

 • •  Concertul Tradițional de Crăciun Johann Strauss Ensemble din Viena;

 • •  10-24 iunie - „Drăgaica IarmaFest”

 • Festivalul concurs „Benone Sinulescu”;

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                           7

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

 • octombrie - Festivalul Toamna Buzoiană;

 • Festivalul Teatrului Românesc „Chișinău pentru Buzău”;

 • •  Festivalul de teatru de comedie;

 • •  Festivalul Internațional de film;

 • EUROVISION Song Contest - 1 Martie 2020.

 • 3. MANIFESTĂRI TRADIȚIONALE

 • - 10-24 iunie - „Târgul de vară Drăgaica”

 • - 22 decembrie - 03 ianuarie - Orășelul Copiilor

 • 4. Piețe, Târguri

- săptămânal duminica,

-Talcioc - zona Drăgaica

-Târg de vite și cereale - Obor ieșire Vadu-Pașii.

 • 5. MANIFESTĂRI RELIGOASE

 • - 06 ianuarie Boboteaza cu procesiuni la râul Buzău

 • -  luna Aprilie - Sfintele Paști

 • - Sfântul Sava Gotul - Zilele Municipiului Buzău.

 • 6. MANIFESTĂRI SPORTIVE

 • -  etapele campionatului de fotbal Liga a II-a, la care participă echipa SCM Buzău, loc de desfășurare stadionul municipal din parcul C râng;

 • -  etapele campionatului de handbal feminin din Liga Florilor la care participă echipa locală SCM Buzău, locul de desfășurare fiind Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”;

 • -  etapele campionatului de Rugby - Liga CEC BANK;

 • -  etapele campionatelor de tenis, șah și modelism;

 • -  etapele campionatului de handbal masculin din Liga Zimbrilor la care participă echipa locală CS HC BUZAU 2012, locul de desfășurare fiind Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”

 • -  ocazional se desfășoară partide internaționale de handbal ale echipelor românești angrenate în cupele europene, locul de desfășurare fiind Sala Sporturilor „Romeo lamandi”

 • -  meciuri de fotbal din divizia județeană de fotbal pe stadionul „Cornel Negoescu”

 • -  Campionatul Mondial de Rachetomodele - August 2020.

 • D. STAREA INFRACȚIONALĂ ȘI CONTRAVENȚIONALĂ

 • A. Date referitoare la evoluția fenomenului infracțional

Criminalitatea sesizată a înregistrat o ușoară scădere cu 244 de infracțiuni, reprezentând 9,18 % de la 2657 la 2413 și a infracțiunilor constatate în flagrant cu 28% de la 374 la 336. Infracțiunile contra persoanei au înregistrat scăderi cu 14 % de la 664 la 569, ponderea, infracțiunile de lovire sau alte violențe au crescut cu 2% de la 357 la 365. Infracțiunile de furt se află în scădere față de 2018 (-8%), de la 1024 la 832 (-192). Pe principalele genuri de furt, scăderi s-au înregistrat la furturile din locuință au scăzut de la 101 la 89 (-12%) din curți, au crescut de la 24 la 27 (+13%), furturile din buzunare au scăzut de la 71 la 51 (-10%), la furturile din societăți comerciale au scăzut de la 252 la 198 (-8%), pe fondul faptelor sesizate în supermarketuri în timpul programului de lucru de pe rafturi, în timp ce prin efracție de la societăți sau înregistrat mai puține, a furturilor privind autovehiculele: din aut o de la 106 la 84 (-25%), de componente exterioare cu 29, de la 50 la 21, de placuțe de înmatriculare cu 5, de la 12 la 7, în timp ce furturile de auto au scăzut de la 16 la 11 . Au fost sesizate 26 de infracțiuni de tâlhărie iar reclamațiile privind distrugerile de bunuri (90% vizând autoturisme) au scăzut.

Infracțiunile contra siguranței publice au crescut de la 185 la 212, fiind constatate 158 infracțiuni contra siguranței circulației (+31), cu cea mai mare creștere la conducerea unui vehicul sub influența alcoolului 117 infracțiuni. 5                                                                                                                                                 5                                                                            5

Infracțiunile contra ordinii și liniștii publice au înregistrat creșteri de la 14 la 19 pe fondul constatării a 12 tulburări ale ordinii și liniștii publice și 4 ultraje contra bunelor moravuri.

Criminalitatea stradală a scăzut cu 9,25% de la 227 la 206, în timp ce faptele stradale constatate în flagrant au scăzut de la 10 la 6. Din punct de vedere al timpului de comitere, ponderea infracțiunilor stradale sesizate este pe timp de zi.

În cursul anului 2018 infracționalitatea sesizată, cu implicarea elevilor, în calitate de autori sau victime, a cunoscut o cretere de la 8 la 14 fapte, fiind sesizate 1 lovire, 8 furturi, 1 insușire a unui bun găsit, 1 înșelăciune, 1 purtare abuzivă și 1 port fără drept de obiecte periculoase, toate în incinta unităților.

În perioada de referință, pe raza municipiului Buzău au fost înregistrate un număr total de 129 accidente, din care : 26 accidente grave în care au rezultat 25 persoane rănite grav și 4 persoane decedate și un număr de 103 accidente ușoare,

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                           9

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

soldate cu 135 persoane rănite ușor. Agenții de poliție rutieră au constatat 284 infracțiuni, conform adresă Nr. 663620 din 25.01.2019 a Poliției Municipiului Buzău.

 • B. Date referitoare la faptele de natură contravențională

Activitatea Direcției Poliției Locale Buzău în anul 2019, a avut ca repere prioritare direcțiile de acțiune și obiectivele stabilite de Dl. Primar al Municipiului Buzău precum și realizarea obiectivelor proprii.

În anul 2019, Directia Poliției Locale Buzău a constatat și aplicat un nr. de 12.582 sancțiuni contravenționale, din care: 6.152 cu amendă și 6.430 cu avertisment, valoarea totală fiind de 1.880.778 lei, după cum urmează:

 • 1. Legea 61/1991R, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice = 1.502 sancțiuni în valoare de 210.075 lei, din care 370 avertismente;

 • 2. Legea 12/1990R, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite = 80 sancțiuni în valoare de 8.500 lei, din care 64 avertismente;

3.OG 97/2005, privind evidența, domiciliul, reedința și actele de identitate ale cetățenilor români = 127 sancțiuni în valoare de 5.020 lei, din care 4 avertismente;

4.OUG 195/2002RMC, privind circulația pe drumurile publice = 6.905 sancțiuni în valoare de 952.070 lei, din care 3.836 avertismente și 13.986 puncte penalizare;

 • 5. Legea 54/2012, privind desfășurarea activităților de picnic = 35 sancțiuni î n valoarea de 1.500 lei, din care 34 avertismente;

 • 6. Legea 349/2002, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun = 204 sancțiuni în valoare de 23.080 lei, din care 47 avertismente;

 • 7. Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții = 97 sancțiuni în valoare de 116.500 lei;

 • 8. Legea 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane = 2 sanctiuni in valoare de 500 lei;

 • 9. HCJ 7/2003, privind stabilirea de sancțiuni contravenționale pentru unele fapte ce aduc atingere ordinii publice și siguranței civice în zona unităților de învățământ din județul Buzău = 779 sancțiuni în valoare de 44.250 lei, din care 59 avertismente;

 • 10. HCL  326/2017, privind măsuri edilitar-gospodăresti, administrarea

fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                          10

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

în municipiul Buzău = 2.431 sancțiuni în valoare de 464.233 lei, din care 1.756 avertismente;

 • 11. HCL 325/2017, privind regulile de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău = 42 sancțiuni în valoare de 2.150 lei, din care 23 avertismente;

 • 12. HCL 107/2017, privind regulamentul de administrare și atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință din municipiul Buzău = 129 sancțiuni în valoare de 6.850 lei, din care 90 avertismente;

 • 13. HCL 171/2016, privind instituirea unor restricții de circulație pentru autovehicule pe străzile Lt. Constantin Godeanu și Independenței (între strada Pompiliu Ștefu și imobilul cu nr. 26) din municipiul Buzău = 2 sancțiuni in valoare de 500 lei;

 • 14. HCL 368/2017, pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea spațiilor verzi în municipiul Buzău = 37 sancțiuni în valoare de 11.500 lei, din care 14 avertismente;

 • 15. HCL 370/2004, pentru alegerea Președintelui României = 3 avertismente;

 • 16. HCL 307/2017, privind deținerea, creșterea, întreținerea și circulația

câinilor, a celorlaltor animale de companie și a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău = 110 sancțiuni in valoare de 2.600 lei, din care 99

avertismente;

17.OG 55/2002, privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi = 54 avertismente;

 • 18. OUG 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân = 1 sancțiune în valoare de 250 lei;

 • 19. HCL 279/2017, privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul și deplasarea vehiculelor cu tracțiune animală, cât și a celor trase sau împinse cu mâna, în municipiul Buzău = 7 sancțiuni în valoare de 2.800 lei;

 • 20. Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap = 20 sancțiuni în valoare de 9.000 lei, din care 11 avertismente;

 • 21. HCL 144.2016, privind aprobarea metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare și de refacere a căilor publice sau spațiilor verzi din municipiul Buzău = 5 sancțiuni în valoare de 1.000 lei, din care 4 avertismente;

 • 22. Legea 101/2011, pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului = 3 sancțiuni în valoare de 500 lei, din care 2 avertismente;

 • 23. O.G.99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață = 52 sancțiuni în valoare de 17.900 lei, din care 11 avertismente;

 • 24.  Legea 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol = 1 avertisment.

Prin „Telefonul Cetateanului” 0238/955, la Dispeceratul Direcției Politiei Locale Buzău, în această perioadă au fost primite un număr de 4.016 sesizări, solicitări, reclamații și opinii, din partea cetățenilor municipiului Buză u cu privire la: stări conflictuale, tulburarea ordinii ș i liniștii publice (muzică la intensitate ridicată), tulburarea ordinii și liniștii publice de grupuri de tineri, autovehicule parcate neregulamentar și blocarea căilor de acces, câini agresivi, locuri de parcare concesionate ocupate, depozitare de materiale de construcții pe domeniul public, consum de băuturi alcoolice în locuri publice, autovehicule expuse la vânzare pe domeniul public, fumatul în locuri interzise, gunoi menajer depozitat lângă platformele pentru depozitarea și colectarea deșeurilor menajere, modificări aduse la structura de rezistență a clădirilor, solicitări din partea SC Urbis SA, Compania de Apă Buzău, Electrica Muntenia Sud, Distrigaz, solicitări primite din partea Poliției Municipiului Buzău și ISU Buzău (repartizări apeluri 112), persoane care apelează la mila publică, efectuarea de reparații auto pe domeniul public, copii pierduți, etc.

Poliția Municipiului Buzău, a aplicat un număr total de 7642 de sancțiuni contravenționale, din care: 5112 la Legea nr.61/1991 rep., 140 la Legea nr.12/1990 rep., 135 la Legea nr.333/2008, 99 la Legea 290/1995 și 224 la alte acte normative, în valoare totala de 6.992.9 mii lei, conform Adresa nr. 700556 din 15.01.2020

 • C. Stările conflictuale sau de altă natură.

D. Alte date care să conducă la o radiografie a fenomenului

Infracționalitatea stradală

În vederea creșterii gradului de siguranță stradală la nivelul municipiului s-a continuat punerea în aplicare a planului de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi al Județului Buzău și cu Poliția Municipiului Buzău, fiind inițiate și puse în aplicare planuri comune de măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire a infracționalității stradale pe raza municipiului Buzău, Plan de colaborare încheiat între IJJ Buzău și Primăria municipiului Buzău - Directia Politiei Locale, nr.7587/09.03.2018 și Program de măsuri pentru prevenirea și combaterea criminalitătii stradale în sistem integrat pentru anul 2019, nr. 16521/11.02.2019 urmărindu-se o cât mai bună acoperire a teritoriului de pe raza de competență.

În perioada analizată, la nivelul Poliției Mun. Buzău au fost sesizate 206 infracțiuni stradale, cu 21 mai puține față de aceeași perioadă, respectiv anul 2018, în timp ce infracționalitatea stradală constatată în flagrant a scăzut de la 10 ( 2018) la 6 în anul 2019.

Nu au fost înregistrate fapte de impact sau de mare violență.

C A P I T O L U L II

DISPOZITIVELE DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ȘI ZONELE DE RESPONSABILITATE

Poliția Locală este constituită la nivelul Municipiului Buzău ca Direcție formată în prezent dintr-un număr de 370 de agenți de poliție locală, din care: 112 polițiști locali - funcționari publici, 253 agenți - personal contractual și 5 funcții de conducere, în cadrul Primăriei Municipiului Buzău. Această direcție este alcătuită din 4 servicii, respectiv: Ordine și Liniște Publică; Circulație și Disciplină Rutieră; Dispecerat Logistică, Urmărire Contravenții; Pază bunuri și valori, siguranță unități școlare și 5 Compartimente: Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, Inspecția Comercială, Protecția Mediului, Evidența Persoanelor și Monitorizare și supraveghere video;

Din această direcție sunt angrenați în activități de menținerea ordinii și liniștii publice pe stradă un număr de 70 polițiști locali pentru ordine publică, 23 polițiști locali la Circulație și Disciplină Rutiera, 10 polițiști locali în cadrul dispeceratului ș i 8 agenți - personal contractual asigură monitorizarea video, 10 polițiști locali în cadrul Compartimentelor Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, Inspecția Comercială, Protecția Mediului și Evidența Persoanelor, iar 247 agenți - personal contractual asigură paza unor obiective și a domeniului public și privat al municipiului Buzău.

Astfel, 30-32 de polițiști locali acționează în medie zilnică în patrule auto și pedestre ce au în responsabilitate următoarele locuri și zone:

 • - Parcul Tineretului - 1 patrulă pe 1 schimb (09,00 - 21,00), în perioada noiembrie - aprilie și 2 patrule pe 2 schimburi (sch.1- 08,00 - 16,00, sch.2 - 16,00 -24,00), în perioada mai - octombrie;

 • - Parcul Marghiloman - 1 patrulă pe 1 schimb (09,00 - 21,00), în perioada

noiembrie - aprilie și 2 patrule pe 2 schimburi (sch.1- 08,00 - 16,00, sch.2 - 16,00 -24,00), în perioada mai - octombrie;

 • - Parcul Crâng - 1 patrulă pe 1 schimb (09,00 - 21,00), în perioada noiembrie

 • - aprilie și 2 patrule pe 2 schimburi (sch.1- 08,00 - 16,00, sch.2 - 16,00 - 24,00), în perioada mai - octombrie;

- Parcul Sf. Ingeri - Piata Av Stan Sararu - 2 patrule pe 2 schimburi ( sch 1 -07,00 - 15,00, sch 2 - 15,00 - 23,00);

- Cuza Vodă - 2 patrule pe 2 schimburi ( sch 1 - 07,00 - 15,00, sch 2 - 15,00

 • - 23,00).

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                          14

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

În afara misiunilor menționate mai sus, serviciul de ordine publică asigură în zilele de duminică, ordinea și liniștea publică în târgul Obor de vite și Talcioc-Drăgaica.

De asemenea un numâr de 3 patrule auto din dotarea Poliției Locale acționează pe:

 • - autotransporter VW Transporter T5 cu numărul de înmatriculare BZ 08 PBZ - cu 2 polițiști locali pe 2 schimburi (sch. 1 - 06,30 - 18,30, sch. 2 - 18,30 -06,30) acționează în perimetrul străzilor: bld. Stadionului - bld. N. Bălcescu - bld. Unirii - Șos. de Centură, cu cartierele Micro 14, Crâng 2, bld. Nicolae Titulescu, Simileasca.

 • - autotransporter VW Transporter T5 cu numărul de înmatriculare BZ 09 PBZ - cu 2 polițiști locali pe 2 schimburi (sch. 1 - 06,30 - 18,30, sch. 2 - 18,30 -06,30) acționează în perimetrul străzilor: str. Dorobanți - str. Horticolei - str. Marghiloman - str. Obor - bld. Unirii, cu cartierele Micro 3, Broșteni, Dorobanți I, Dorobanți II.

 • - autoturism Logan cu numărul de înmatriculare BZ 06 YVO - cu 2 polițiști locali pe 2 schimburi (sch. 1 - 06,30 - 18,30, sch. 2 - 18,30 - 06,30) acționează în zona cart. Micro 5, M. Viteazul și Poștă în perimetrul străzilor: str. Dinicu Golescu - str. Cometei - str. Pinului - str. Ion Costinescu - str. Dreptății -str. Profesorilor - str. G-ral Traian Moșoiu - str. Lupeni - str. Depoului str. Șantierului - str. D Filipescu - str. Dan al II-lea - str. Frasinului - str. Urziceni.

B) AMPLASAREA DISPOZITIVELOR DE CIRCULAȚIE ȘI DISCIPLINĂ RUTIERĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL TRAFICULUI RUTIER

Amplasarea dispozitivului rutier:

 • a) Patrule pedestre :

 • 1.    Aleea Trandafirilor - 12 Aprilie 372 - Cuza Vodă - Piața Dacia - doua patrule pe două schimburi ( sch.I-07/00-15/00, sch. II-14/00-22/00 ).

 • 2.    Unirii - Ostrovului - Independenței - Lt. Godeanu - Aleea Procuraturii -doua patrule pe două schimburi ( sch. I,07/00 - 15/00, sch.II, 14/00 - 22/00 ).

 • 3.    Bariere Nicolae Bălcescu - în perioada 1 Aprilie - 31 Octombrie, în intervalul de timp cuprins între ora 12/00, a zilelor de sâmbătă și ora 04/00 a zilelor de luni, conform H.C.L nr. 57/2005.

De asemenea patrulele pedestre acționează în zona adiacentă Școlii Gimnaziale „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” și Colegiul Agricol „Dr.C-tin Angelescu" pentru asigurarea traficului pietonal și auto.

 • b) Patrule auto :

-autoturism Logan cu nr. de înmatriculare BZ 07 RPL - cu doi polițiști locali pe două schimburi, (sch. I - 07/00- 15/00, sch. - II - 14/00 - 22/00 ), acționează prin rotație pe trei variante de patrulare.

Varianta 1.

B-dul. N. Bălcescu inters. cu B-dul Unirii - B-dul Unirii inters. cu str. Obor - str. Al.Marghiloman - str. Victoriei - str. Bistriței - str. Ion Băieșu - str. George Emil Palade- B-dul Gării - str. Colonel Ion Buzoianu, B-dul Unirii inters. cu N. Bălcescu.

Varianta 2.

B-dul Unirii inters. Colonel Ion Buzoianu - B-dul Unirii - B-dul Gral. Averescu -B-dul Stadionului - Aleea Centrală - Aleea Școlilor - B-dul Spiru Haret - B-dul N. Bălcescu - str. I. C. Brătianu cu inters. B-dul Unirii.

Varianta 3.

B-dul Unirii cu str. Transilvaniei - B-dul Unirii Nord, XXL - str. Frăsinet -str.Chiristigii - str. Pietroasele - str. Mesteacănului - Aleea Sporturilor - str. Al. Marghiloman - str. Obor - str. Transilvaniei inters. cu B-dul Unirii.

-autoturism Logan cu nr. de inmatriculare BZ 99 DIT - cu doi polițiști locali pe două schimburi, (sch. I - 07/00- 15/00, sch. - II - 14/00 - 22/00), acționează prin rotație pe trei variante de patrulare.

Varianta 1.

Str. Tudor Vladimirescu - b-dul Gării - b-dul Republicii -- str. Victoriei - str. Al. Marghiloman - str. Victoriei - str. Bistriței - str. Tudor Vladimirescu;

Varianta 2.

B-dul N Bălcescu - str. Spiru Haret - b-dul Maresal Averescu, str. Caraiman, str.Oltului - str. Transilvaniei - b-dul Unirii.

Varianta 3.

Primaria Buzău - Cart.Episcopiei - b-dul Unirii - str. Ostrovului - str. Independenței - str. Al Trandafirilor.

-autoturism Logan cu numărul de înmatriculare BZ 84 KFG cu doi polițiști locali pe 3 schimburi (sch. I - 07,00- 15,00 si sch II - 14,00 - 22,00, sch III -22,00 - 06,00), acționează pentru respectarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și respectarea Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                          16

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

H.G. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, precum și activități în ceea ce privește ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar.

-autoturism Skoda cu nr. de înmatriculare BZ 10 PBZ este folosit de conducerea instituției pentru activități de îndrumare ș i control.

C) AMPLASAREA DISPOZITIVULUI DE PROTECȚIA MEDIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL ZONELOR UNDE SE DEPOZITEAZĂ FRECVENT REZIDUURI DE ORICE NATURĂ

Dispozitivul de pază și supraveghere:

Pentru asigurarea pazei și supravegherii zonelor se organizează patrule pedestre, câte o patrulă pentru fiecare zonă, formate din personal din cadrul Serviciului Pază.

Dispozitivul de pază și supraveghere format din 14 patrule pedestre, va fi monitorizat zilnic de 4 (patru) echipaje auto, formate din personal din cadrul Compartimentului Protecția Mediului și Serviciul Ordine și Liniște Publică, care vor asigura sprijinul acestuia în acțiunile specifice de identificare și sancționare a persoanelor care depozitează pe domeniul public, deșeuri provenite din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare a acestora, resturile vegetale rezultate din curățarea grădinilor și curților, gunoiul menajer, gunoiul rezultat de la animale, pământul, deșeurile și reziduurile de orice natură.

Amplasarea dispozitivului :

 • - autoturism marca Dacia Duster nr.1 / Sector 1 - cu 2 polițiști locali pe 2 schimburi (sch. 1 - 0700 - 1500, sch. 2 - 1500 - 2300) acționează în perimetrul străzilor: str.Transilvaniei - intersecția cu B-dul Unirii - B-dul Unirii Nord - râul Buzău.

 • - autoturism marca Dacia Duster nr.2 / Sector 2 - cu 2 polițiști locali pe 2 schimburi (sch. 1 - 0700 - 1500, sch. 2 - 1500 - 2300) acționează în perimetrul străzilor: B-dul Unirii Nord - intersecția B-dul Unirii cu str.Transilvaniei - str.Obor -str.Al.Marghiloman - Șos. Brăilei - râul Buzău.

 • - autoturism marca Dacia Duster nr.3 / Sector 3 - cu 2 polițiști locali pe 2

schimburi (sch. 1 - 0700 - 1500, sch. 2 - 1500 - 2300) acționează în perimetrul străzilor: str.Obor - str.Al.Marghiloman - latura de sud a Zonei Industriale - B-dul Unirii Sud, până la intersecția cu str.Transilvaniei.__________

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                          17

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

 • - autoturism marca Dacia Duster nr.4 / Sector 4 - cu 2 polițiști locali pe 2 schimburi (sch. 1 - 0700 - 1500, sch. 2 - 1500 - 2300) acționează în perimetrul străzilor: B-dul Unirii Sud - intersecția B-dul Unirii cu str.Transilvaniei - str. Transilvaniei - râul Buzău.

Atașăm Planul de pază și supraveghere a zonelor de pe raza municipiului Buzău, unde se depozitează frecvent gunoi.

D. SERVICIUL PAZĂ BUNURI ȘI VALORI, SIGURANȚĂ UNITAȚI ȘCOLARE,

 • - autoturism Logan cu numărul de înmatriculare BZ 07 HRS este folosit pentru activități de îndrumare și verificare a personalului de pază.

Serviciul Pază, Bunuri și Valori, Siguranță Unități Școlare, are în componență 245 agenți, personal contractual, repartizați astfel:

BENEFICIAR - CONTRACT:

 • I. Contracte: URBIS SERV - 14 agenți;

 • -  Sediu Urbis - parc Crâng;

 • -  Stația de Asfalt;

 • -  Garaje Urbis;

 • -  Pepiniera Dendrologică Urbis Serv.

Personalul contractual repartizat să desfășoare activități de pază și măsuri de ordine conform H.C.L.M. 360/2019, privind stabilirea listei bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții de interes local a căror pază se asigură de Direcția de Poliție Locală Buzău, 30 agenți, după cum urmează:

 • II. Direcția de Asistență Socială - 17 agenți;

 • • Complexul de servicii pentru persoane vârstnice „Alexandru Marghiloman” - 5 agenți pază sediu, măsuri de ordine, acces, post permanent 24/24, program L - D, sch.1, 0700- 1900, sch. 2, 1900- 0700.

 • • Cantina de Ajutor Social - 3 agenți, pază sediu, măsuri de ordine, acces, program: L - V, sch. 1, 0700- 1500, sch. 2, 1500- 2300.

 • • Centru de Urgență de Zi și de Noapte pentru Persoane Adulte fără adăpost -7 agenți, post permanent 24/24, dublat la sch. 2, pază sediu, măsuri de ordine, acces, program: L - D, sch.1, 0700- 1900, sch. 2, 1900- 0700.

 • • Sediu Direcția Asistență Socială - 2 ag., pază sediu, măsuri de ordine, acces, program L - V, 0700- 1800;

 • III. Primăria municipiului Buzău - 7 agenți, pază sediu, măsuri de ordine, acces, program: L - V, program 0700- 1500, 3 ag. sch.1 - 1 ag. sch.2, program: 1500- 2300, 2 ag. S - D, 1 ag. program 0700- 1500 sch.1, program: 1500- 2300, 1 ag. sch. 2.

 • IV. Direcția Finanțe Publice Locale - 3 agenți, pază sediu, măsuri de ordine, acces, program: L - V, program 0700- 1500, 2 ag., program: 1500- 2300, 1ag. sch. 2.

 • V. Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” - 3 agenți:

Departament Club Seniori, Broșteni - Micro 5, ( pază punct de lucru, măsuri de ordine, acces), program L - S 0900- 1900.

Prin Hotărâre de Consiliu Local, dl.primar va avea dreptul să dispună modificări ale planului, dacă situația operativă o impune.

Personalul contractual repartizat să desfășoare activități specifice în cadrul altor compartimente, birouri, servicii sau direcții din cadrul Primăriei Buzău - 24 de agenți repartizați astfel:

 • -  Direcția de Evidența a Persoanelor și Starea Civilă            =  3 ag.

 • -  Direcția pentru Amenajarea Teritoriului ș i Urbanism           =  1 ag.

 • -  Direcția Finanțe Publice Locale                              = 12 ag.

 • -  Direcția Tehnică - S.G.U.P.M                               =  1 ag.

 • -  Serviciul Evidență, Administrare Patrimoniu și Licitații         =  1 ag.

 • -  Serviciul Relații cu Publicul - Organizare Alegeri             =  3 ag.

 • -  Serviciul Administrativ                                         =  1 ag.

 • -  Serviciul Administrativ și Verificare Fond Locativ            =  1 ag.

 • -  Serviciul Juridic                                                  =  1 ag.

Un număr de 156 agenți, asigură paza, ordinea ș i siguranța civică în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal de pe raza municipiului Buzău, conform anexa H.C.L. 360/2019:

LICEE - COLEGII: TOTAL = 91 agenți

 • 1.  LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII:

Luni - Vineri = 07.00 - 15.00,

Duminică - Luni = 07.00 - 19.00;

 • 2.  LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE MOISIL”

luni - vineri = 07.00- 15.00,07.00 - 19.00

 • 3.  COLEGIUL NAȚIONAL B.P. HAȘDEU”

luni - Duminica, post perm. 24/24: 07.00 19.00 , 19.00 - 07.00

luni - vineri: 07.00 - 15.00, 07.00 - 19.00.

 • 4.  LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MARGHILOMAN”

luni - vineri = 07.00 - 15.00; 15.00 - 23.00;

sâmbîtă - duminică = 07.00 - 19.00.

 • 5.  COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU”:

luni - duminica, post perm. 24/24 07.00 - 19.00, 19.00 - 07.00

luni - vineri = 07.00 - 19.00.

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                          19

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

 • 6.  LICEUL AGRICOL „Dr. C. ANGELESCU”

luni - vineri = 07.00 - 15.00; luni - duminica = 07.00 - 19.00.

 • 7.  COLEGIUL ECONOMIC

luni - duminica = 07.00 - 19.00 ,

 • 8.  LICEUL TEHNIC

luni - duminica, post perm.24/24: 07.00 - 19.00,19.00 - 07.00 luni - vineri = 07.00 - 15.00.

 • 9.  LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ”

luni - vineri = 07.00 - 15.00, luni - duminică =15.00 - 23.00, 23.00 - 07.00.

 • 10. LICEUL PEDAGOGIC „SPIRU HARET”

luni - duminica, post perm. 24/24: 06.30- 22.30, 22.30 - 06.30;

luni - vineri = 06.30 - 14.30, 11.30 - 18.30.

 • 11. LICEUL TEHNOLOGIC „D. FILIPESCU”

luni - duminica, post perm. 24/24: 07.00 - 19.00, 19.00 - 07.00 luni - vineri = 07.00 - 15.00.

 • 12. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „CHESARIE EPISCOPUL”

Luni - Vineri = 07.00 - 23.00.

 • 13. LICEUL DE ARTĂ „MARGARETA STERIAN”

Luni - Vineri, sch.1= 0730- 1530;

Luni - Vineri, sch. 2 = 1200- 2000.

 • 14. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „IOLANDA BALAȘ SOTTER”

Luni - Vineri = 0700- 1500.

Sâmbătă - Duminică , post perm. 24/24: 0700- 1900, 1900- 0700.

 • 15. STADION CONSTRUCTORUL

Sâmbătă - Duminică , post perm. 24/24: 0700- 1900, 1900- 0700.

ȘCOLI GIMNAZIALE : TOTAL = 36 agenți

 • 1. ȘCOALA GENERALĂ NR. 2 - N. TITULESCU

luni - duminica = 07.00 - 19.00.

 • 2. ȘCOALA GENERALĂ NR. 5 - EP. DIONISIE ROMANO

luni - duminica = 07.00 - 19.00.

 • 3. ȘCOALA GENERALĂ NR. 6 - GRIGORE BASTAN

luni - duminica = 08.00 - 16.30.

 • 4. ȘCOALA GENERALĂ NR. 8 - NICU CONSTANTINESCU

luni - duminica = 07.00 - 19.00.

 • 5. ȘCOALA GENERALĂ NR. 10 - ZANGOPOL

luni - duminica = 07.00 - 19.00.

 • 6. ȘCOALA GENERALĂ NR. 12 - SF.APOSTOL ANDREI

luni - duminica = 07.00 - 19.0.

 • 7. ȘCOALA GENERALĂ NR. 14 - M. KOGALNICEANU

luni - duminică = 09. 00 -19.00.

 • 8. ȘCOALA GENERALĂ NR. 16 - I. CREANGA

luni - duminica = 07.30 -19.30.

 • 9. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7

luni - vineri = 07.00 - 23.00, sâmbătă - dumincă = 07.00 - 19.00.

 • 10. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CPT. AV. M.T. BĂDULESCU,,

luni - duminică = 07.00 - 19.00.

 • 11. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,G. E. PALADE,,

luni - vineri = 06.00 - 22.00, sămbătă - duminică = 09.00 - 17.00.

 • 12. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11

luni - duminică = 07.00 - 19.00;

luni - vineri = 12.00 -20.00.

 • 13. CLUB SPORTIV ȘCOLAR

luni - vineri = 11.00 - 21.00.

GRĂDINIȚE : TOTAL = 29 agenți

 • 1. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1

luni - vineri = 06.00 - 18.00.

 • 2. GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4

luni - vineri = 07.00 - 15.00.

 • 3. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 , sediu A - B.dul Garii;

luni - vineri = 06.30 - 18.30.

 • 4. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 , sediu B - Str. Al. Marghiloman

luni - vineri = 06.30 - 18.30.

 • 5. GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL, “ PITICOT”

luni - vineri = 07.00 - 15.00.

 • 6. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8

luni - duminica = 07.00 - 23.00.

 • 7. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9

luni - duminica = 06.00 - 22.00.

 • 8. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10

luni - vineri = 06.00 - 18.00.

 • 9. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 18

luni - vineri = 06.00 - 22.00.

 • 10. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „BOBOCEII MICRO 3”

luni - vineri = 06.00 - 22.00.

 • 11. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 ,,AL. PARCULUI”

luni - duminica = 06.30 - 18.30.

 • 12. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT,,CĂSUȚA POVEȘTILOR”

luni - vineri = 08.00 - 16.00.

 • 13. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3

luni - vineri = 08.00 - 16.00.

 • 14. GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CEI 7 PITICI”

luni - duminica = 06.00 - 18.30.

B. MISIUNI SPECIFICE

MISIUNILE SPECIFICE POLIȚIEI LOCALE

Poliția locală se înființează în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 • a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

 • b) circulația pe drumurile publice;

 • c) disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • d) protecția mediului;

 • e) activitatea comercială;

 • f) evidența persoanelor;

 • g) alte domenii stabilite prin lege.

În domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d)  acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul pub lic și care implică aglomerări de persoane;

 • h)  asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • j) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • k) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • m) asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • n) acordă, pe teritoriul unităților administrativ teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

În domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puter nic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d) participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având d reptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • m) cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul pub lic.

In domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • c) verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • d) participă la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • e) constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale în a cărui rază de competență sa săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.

În domeniul protecției mediului, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • b) sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • c) participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • d)  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • g) verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • h) verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • i) verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

În domeniul activității comerciale, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                     26

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

 • b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • c) verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • g) identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • i) cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • j) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • l) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

In domeniul evidenței persoanelor, poliția locală are următoarele atribuții:

 • a) înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • b) cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • c) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

C. MISIUNILE EXECUTATE ÎN COMUN

În baza Planurilor de cooperare, Poliția, Jandarmeria și Poliția locală, vor asigura și executa activități punctuale (filtre, razii, acțiuni, etc.), pentru prevenirea, descurajarea și combaterea fenomenului infracțional și contravențional.

Activitățile de ordine și liniște publică, în conformitate cu Planul de Ordine și Sigurantă Publică al Municipiului Buzău se desfășoara pe următoarele direcții:

 • a. - menținerea ordinii și liniștii publice prin 6 patrule mobile și un număr de 15 patrule pedestre zilnic, activități punctuale cu Poliția Municipiului Buzău și Inspectoratul Județean de Jandarmi, în baza Programului de Măsuri pentru prevenirea și combaterea criminalității in sistem integrat pentru anul 2019, nr. 16521/11.02.2019, Plan de colaborare încheiat între IJJ Buzău și Primăria municipiului Buzău - Direcția Poliției Locale, nr. 7587/09.03.2018.

 • b. - asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică în Stația CFR Buzău, împreună cu polițiștii postului TF Buzău, în conformitate cu prevederile Protocolului de Cooperare nr. 17420/19.08.2016, încheiat cu BJPT Buzău, privind intărirea dispozitivului de ordine și siguranță publică din zona de competență a Biroului Județean de Poliție Transporturi Buzău.

 • c. - participarea, în cooperare cu celelalte forțe ale sistemului integrat de ordine publică, la menținerea ordinii publice în imediata apropiere a unităților de învățământ, în baza Planului de Acțiune în sistem integrat, privind îmbunătățirea activității de prevenire a infractionalității stradale în zona unităților de învățământ și pe traseele de defluire ale elevilor pe raza municipiului Buzău în anul școlar 2019/2020 nr. 110955/16.09.2019, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale ș i de agrement, în piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică.

De asemenea pentru îmbunatățirea calității serviciilor, Direcția de Poliție Locala Buzău a încheiat Protocol de Colaborare cu Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor, nr. 6953/10.03.2017, pentru asigurarea monitorizării și supravegherii controlului sanitar-veterinar; Inspectoratul Școlar Județean Buzău, nr. 20574/23.09.2016, pentru prevenirea absenteismului școlar si a delicvenței juvenile; Protocol de Colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău nr. 27528/05.12.2016, pentru cazurile în care sunt implicați minori ca victime ale abuzului, ca autori de fapte penale sau ca victime ale violenței în familie, reducerea fenomenului cerșetoriei și a prostituției; Protocol de Colaborare cu Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Buzău, nr. 2883/16.12.2016 pentru respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor, creșterii gradului de protecție a acestora, creșterea performanței activitaților de control la operatorii economici, instituții sau persoane fizice/juridice autorizate; Protocol de Colaborare cu S.C. RER SUD BUZĂU S.A., nr. 20183/20.09.2016 pentru crearea tuturor condițiilor optime, necesare și legale pentru desfașurarea salubrizarii în municipiu și îndeplinirea obiectivelor de mediu. Protocol de colaborare cu Direcția de Asistența Socială Buzău - Centrul de Urgență de Zi și de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost nr.31418/24.10.2018; Protocol de Colaborare cu SC TRANS - BUS SA nr. 10684/05.04.2018; Protocol de Colaborare cu Direcția de Sănătate Publică nr. 8059/14.03.2018; Protocol de Colaborare cu Direcția de Evidență a Persoanelor Buzău nr.10473/04.04.2018.

CAPITOLUL III

FORȚE AFLATE LA DISPOZIȚIE ȘI SUPORTUL LOGISTIC

Efective și dotare Poliția Locală

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                     29

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

Dispozitivul de ordine și siguranță publică al Poliției Locale:

 • a. Structura

Este compusă din 370 de agenti de poliție locală, din care: 117 polițiști locali - funcționari publici (5 funcții de conducere, 112 funcții de execuție) și 253 personal contractual.

 • b. Dotarea

 • - 1 autospecială Skoda Octavia

Serviciul Circulație si Disciplină Rutieră

 • - 3 autospeciale Dacia Logan

Serviciul Ordine și Liniște Publică

 • - 1 autospeciala Dacia Logan - patrula OP

 • - 2 autospeciale VW-Transporter - patrule OP

Serviciul Pază, Bunuri și Valori, Siguranță Unități Școlare

 • - 1 autospeciala Dacia Logan

Altele:

 • - 372 perechi cătușe;

 • - 372 de bastoane de cauciuc (tonfă);

 • - 20 de bastoane telescopice;

 • - 25 stații emisie - recepție;

 • - 372 sprayuri iritant lacrimogene;

 • - 25 pistoale Glock - 17, cal. 9 mm.

 • - 121 bastoane cu electroșocuri;

 • - 30 căști protecție;

 • - 30 scuturi ;

 • - 112 veste multifuncționale;

 • - 14 BodyCam - uri.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA

ACTIVITĂȚILOR ȘI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                     30

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

 • A. INSTRUIREA EFECTIVELOR

 • ■ INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU MISIUNI PERMANENTE

Instruirea polițiștilor locali care acționează în echipele de siguranță publică se realizează zilnic, înainte de intrarea în serviciu, de către polițiștii desemnați, astfel:

Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dis pozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice are ca scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din analiza tactică, informațiile deținute și zonele de patrulare.

Activitatea de instruire/pregătire se realizează în cadrul programului efectiv de lucru, pe parcursul a maximum 15 minute.

Programul de lucru al efectivelor din dispozitivele de ordine și siguranță publică constituite este de 8 si 12 ore/zi.

Instruirea efectivelor angrenate în activități de menținere a ordinii și siguranței publice se efectuează la sediul structurii de poliție locala sau în altă locație, în funcție de condițiile existente pe plan local, de către personalul desemnat de șefii structurilor de poliție locala.

In registrul dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice din mediul urban se consemnează toate efectivele care acționează în zonele de patrulare, stabilite pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Efectivele participante în dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice din mediul urban semnează în registru despre luarea la cunoștință a zonelor de patrulare.

În timpul activității de instruire a efectivelor, personalul de conducere sau ceilalți lucrători desemnați verifică și starea fizică generală a acestora, ținuta, mijloacele individuale de intervenție din dotare, stabilind măsuri pentru ca fiecare participant să nu intre în serviciu fără a avea asupra sa dotarea aferentă și echipamentul corespunzător.

La misiunile executate în comun cu celelalte forțe din cadrul sistemului integrat de ordine și siguranță publică, activitate de instruire se efectuează în conformitate cu prevederile planurilor de cooperare întocmite între instituțiile participante.

La misiunile de asigurare a ordinii publice instruirea efectivelor participante se realizează de către Șeful I.J.J. Buzău sau cadrele desemnate de acesta.

 • ■ INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA MISIUNILOR TEMPORARE

Instructajul efectivelor ce intra în serviciu va fi realizat de către șefii fiecărei structuri în parte, excepție făcând efectivele ce sunt constituite în echipe mixte (polițist national -jandarm, polițist national -polițist local, etc.) a căror instruire va fi efectuată de către șeful sau ofițerul de poliție desemnat din cadrul subunității de poliție.

Cu ocazia acțiunilor organizate în zone cu potențial criminogen ridicat, identificate în cadrul analizelor tactice, instruirea efectivelor angrenate se efectuează de către ofițerii desemnați de șefii structurilor de poliție și analiști, în baza produselor analitice puse la dispoziție de structurile de analiză a informațiilor.

■ INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA MISIUNILOR SPECIALE

Instructajul va fi efectuat de către șefii fiecărei structuri în parte, excepție făcând situațiile când se acționează în echipe mixte, atunci aceasta realizându-se de către șeful structurii competente în coordonarea activităților conform prevederilor legale sau a planurilor de cooperare.

În situații deosebite, coordonarea activităților și instruirea efectivelor revine prefectului județului.

 • B. CONTROLUL DISPOZITIVELOR

În situația în care primarul municipiului Buzau apreciază că sarcinile ce revin autorităților administrației publice locale pe linie de poliție locală nu sunt îndeplinite corespunzător sau are indicii/sesizări cu privire la încălcarea prevederilor legale de către polițiștii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, în vederea efectuării unui control de specialitate.

Controlul asupra activității poliției locale se poate dispune și prin ordin al ministrului administrației și internelor, la inițiativa acestuia, sau, după caz, a prefectului, a inspectorului-șef al inspectoratului de poliție județean, numai după încunoștințarea prealabilă a Primarului Municipiului Buzau.

Orice control se rezumă strict la asigurarea respectării principiilor constituționale și a legalității specifice. Rezultatele controlului se transmit Primarului și se prezintă în proxima ședință a consiliului local.

Controlul asupra personalului din cadrul Directiei de Poliție Locală se face de către: șefi compartimente, șefi servicii, director executiv adjunct și director executiv, iar în cazul patrulelor mixte controlul se execută de către lucrători desemnati din cadrul celor două structuri( Poliția Municipiului, Poliția Locală Buzău).

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                     32

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA COOPERĂRII ÎNTRE STRUCTURILE

PARTICIPANTE LA ASIGURAREA, MENȚINEREA, ȘI

RESTABILIREA ORDINII ȘI SIGURANȚEI PUBLICE

A. MODUL DE COLABORARE

33


În activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice Direcția de Poliție Locală cooperează cu I.P.J.Buzău si I.J.J. Buzău, prin organizarea de ședințe tactice care vizează schimbul de date și informații de interes operativ, inițierea, organizarea și desfășurarea de acțiuni comune, sarcini specifice menite să conducă la menținerea ordinii și siguranței publice și asigurarea unui climat de siguranță civică corespunzător.

Ședința tactică se convoacă de către șeful I.P.J.Buzău, în funcție de evoluția situației operative și a analizelor tactice.

În cadrul ședințelor tactice se urmărește evaluarea situației operative, identificarea măsurilor de ordine și siguranță publică, a modului de acțiune și a disfuncționalităților apărute în operațiunile anterioare, în scopul optimizării angrenării resurselor umane și logistice în acțiunile viitoare.

Cu această ocazie, se decide asupra activităților ce urmează a fi desfășurate, prin elaborarea planurilor de acțiune, în baza analizelor tactice, întocmite de structurile de analiză a informațiilor.

În cadrul ședințelor tactice, se constituie Grupul de coordonare și trasare a sarcinilor, denumit în continuare G.C.T.S. având rol de organizare și decizie și este constituit din reprezentanți ai structurilor prevăzute la art. 22 alin. (1) din Ordinul nr. 26 din 27 martie 2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 60/2010, cu rol de decizie și un analist din cadrul structurilor de analiză a informațiilor.

Atunci când situația operativă o impune, G.C.T.S. poate angrena, în condițiile legii, structuri de poliție locale din subordinea autorităților administrației publice locale, în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice, prin întocmirea de planuri comune de acțiune sau prin desfășurarea de acțiuni punctuale, în scopul adaptării permanente a misiunilor la situația operativă existentă.

În funcție de situația operativă, pe baza planurilor de acțiune, în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice pot fi angrenate alte persoane juridice, în limitele legii.

Pentru asigurarea ordinii și liniștii publice la manifestări sportive și în special la meciurile de fotbal, handbal și volei organizate pe raza județului Buzău, cu caracter internațional, de nivelul Ligii I, Liga a Il-a sau a unor manifestări sportive poliția locala, în baza contractului de prestări servicii va organiza dispozitivul de ordine și siguranță, aprobat de către IJJ Buzau.

B. MODUL DE MENȚINERE A LEGĂTURILOR

Pentru îndeplinirea atribuțiunilor ce le revin potrivit competenței, efectivele de siguranță publică mențin o legătură permanentă cu polițiștii de la alte servicii, poliții

Buzău, str.Transilvaniei, nr.5                                                     34

Tel.0238710531; Fax.. 0238/710499

municipale, birouri sau formațiuni operative realizând un schimb permanent și operativ de informații. Toți polițiștii indiferent din ce formațiuni fac parte, dacă se găsesc sau nu în timpul serviciului sunt obligați să dea concurs celor din dispozitivele de siguranță publică când aceștia își exercită atribuțiile de serviciu și solicită sprijin.

Comunicarea radio între forțele care acționează, precum și schimbul de date și informații se va realiza astfel:

 • - între patrulele din dispozitivul de menținere a ordinii și siguranțe i publice se realizează pe frecvența stabilită pentru poliția locală pe raza căreia acestea acționează.

 • C. EVALUAREA

Pentru realizarea actului de conducere și executarea cu responsabilitate a misiunilor, se vor organiza controale privind activitatea elementelor de dispozitiv, de către șefii structurilor angajate;

Șefii unităților teritoriale de poliție, jandarmi și poliție locală vor analiza lunar, cu reprezentanții administrației publice și ai comunităților locale, acțiunile desfășurate în sprijinul comunității, solicitările și propunerile acestora și vor stabili măsuri concrete de îmbunătățire a climatului de ordine și siguranță civică.

Termene de executare a analizelor

 • - după fiecare acțiune comună - de către conducătorii acțiunii;

 • - lunar, cu participarea obligatorie a reprezentanților instituțiilor semnatare;

Săptămânal, sub conducerea adjunctului șefului inspectoratului pe linie de ordine publică se organizează o întâlnire comună, între reprezentanții celor trei instituții pentru analiza situației operative și stabilirea activităților comune ce vor fi executate în continuare pentru eficientizarea dispozitivelor de ordine.

Pentru acțiunile punctuale organizate în domeniul ordinii publice sau pentru combaterea infracționalității, planurile de acțiune se întocmesc de structura care le execută și se aprobă de șeful acesteia cu informarea șefului poliției locale, pentru a se evita paralelismele și perturbarea celorlalte acțiuni ori activități operative planificate ori aflate în derulare. Conducerea nemijlocită a activităților desfășurate pentru asigurarea și menținerea ordinii și siguranței publice se realizează de către șefii acestei structurilor potrivit prevederilor regulamentare, iar efectivele angajate în astfel de activități vor fi folosite conform competenței date prin lege.

Fiecare componentă a sistemului integrat de ordine și siguranță publică va acționa în conformitate cu competențele conferite de lege, sens în care se va realiza o cooperare cu parchetele locale.

Polițiștii de la celelalte formațiuni pe timpul cât execută misiuni în cadrul dispozitivelor de ordine și siguranță publică le sunt aplicabile prevederile Dispoziției I.G.P.R. nr. 7/2008, Ordinul nr. 26 din 27 martie 2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 60/2010 si O.M.A.I. 118/2018 privinnd organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice și beneficiază de aceleași drepturi ca și agenții de poliție care acționează pentru menținerea ordinii publice sau dirijarea traficului rutier.

La prezentul plan se anexează:

 • - anexa 1 - HCL 3/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Buzău; HCL 360/12.12.2019 - privind stabilirea bunurilor și obiectivelor de interes local, a căror pază se asigură de Poliția Locală;

 • - anexa 2 - harta municipiului Buzău; Itinerariile de patrulare pe zone;

 • - anexa 3 - planurile de măsuri și cooperare; protocoale de colaborare.

 • - anexa 4 - unități școlare;

 • - anexa 5 - piețe agroalimentare și industriale;

 • - anexa 6 - lăcașe de cult;

 • - anexa 7 - tabel cuprinzând persoane cu funcții de conducere, cu atribuții de coordonare și control.

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALĂ DIRECTOR EXECUTIV, CORNEL DUMITRASCU