Hotărârea nr. 49/2020

Hotărâre privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

ANEXA nr. 1a

la Hotărârea nr. 49 din 30 martie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Rectificarea bugetelor instituțiilor publice din învățământul preuniversitar de stat,

pe anul 2020, pentru finanțarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile precum și a cheltuielilor cu ajutoarele sociale

-mii lei-

Nr. crt

Denumire instituție de învățământ

Bunuri si servicii 65.20

Cheltuieli cu ajutoare sociale 65.57

1.

Liceul Teoretic “Alexandru Marghiloman”

+150,00

2.

Liceul Tehnologic “ Grigore Moisil”

+3,10

3.

Școala Gimnazială “ Nicolae Titulescu”

+200,00

4.

Școala Gimnazială Sfantul Apostol Andrei

+200,00

5.

Primaria Buzau

-550,00

-3,10

TOTAL

0,00

0,00

ANEXA nr. 1a

la Hotărârea nr. 49 din 30 martie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Rectificarea bugetelor instituțiilor publice din învățământul preuniversitar de stat,

pe anul 2020, pentru finanțarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile precum și a cheltuielilor cu ajutoarele sociale

-mii lei-

Nr. crt

Denumire instituție de învățământ

Bunuri si servicii 65.20

Cheltuieli cu ajutoare sociale 65.57

1.

Liceul Teoretic “Alexandru Marghiloman”

+150,00

2.

Liceul Tehnologic “ Grigore Moisil”

+3,10

3.

Școala Gimnazială “ Nicolae Titulescu”

+200,00

4.

Școala Gimnazială Sfantul Apostol Andrei

+200,00

5.

Primaria Buzau

-550,00

-3,10

TOTAL

0,00

0,00