Hotărârea nr. 48/2020

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2019.

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI


Anexa nr. 1

la Hotararea nr. 48 din 30 martie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

Pag. 1 / 50       (|ej)


la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incas.

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

total, din care:

din anii preced.

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

*

257867000

303368000

335464130

76896638

258567492

266863793

19110244

49490093

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

*

181018000

182809000

243686367

76896638

166789729

175086030

19110244

49490093

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

*

226192000

252684000

313517572

76895785

236621787

244920955

19110244

49486373

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

*

209883000

236369000

261413775

44826791

216586984

228262278

8415410

24736087

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

*

105179000

105179000

103173677

103173677

103173677

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

*

105179000

105179000

103173677

103173677

103173677

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

*

275000

275000

364950

364950

364950

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

275000

275000

364950

364950

364950

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

*

104904000

104904000

102808727

102808727

102808727

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

103604000

103604000

101772074

101772074

101772074

Sume repartizate din Fondul la disp. Consiliului Judetean

04.02.05

1300000

1300000

1036653

1036653

1036653

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

*

45976000

45976000

62776599

31309591

31467008

41153780

8195918

13426901

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

*

45976000

45976000

62776599

31309591

31467008

41153780

8195918

13426901

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

*

34980000

34980000

46225925

23257699

22968226

31191612

6412569

8621744

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

7780000

7780000

10891400

4107533

6783867

7082688

6840

3801872

Impozit si taxa pe cladiri de la persoanejuridice *)

07.02.01.02

27200000

27200000

35334525

19150166

16184359

24108924

6405729

4819872

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

*

8715000

8715000

14472360

7791748

6680612

8185770

1777979

4508611

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3850000

3850000

7028220

3491798

3536422

3455270

9454

3563496

Impozit si taxa pe teren de la persoanejuridice *)

07.02.02.02

4415000

4415000

6752866

3982864

2770002

4291738

1694315

766813

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe ter

07.02.02.03

450000

450000

691274

317086

374188

438762

74210

178302

Taxejudiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

2281000

2281000

2078194

260144

1818050

1776278

5370

296546

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

120

120

120

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

*

57948000

84434000

94710493

13372454

81338039

83223082

205752

11281659

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

*

45223000

71709000

71707719

71707719

71707719

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizat

11.02.02

12846000

12846000

12846000

12846000

12846000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

32210000

58581000

58581000

58581000

58581000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sa

11.02.09

167000

282000

280719

280719

280719

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

*

418000

418000

481190

116404

364786

466941

14249

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI


Pag. 2/50


(lei)


la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incas.

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

total, din care:

din anii preced.

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Impozit pe spectacole

15.02.01

80000

80000

88781

116404

-27623

74532

14249

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

338000

338000

392409

392409

392409

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activ

16.02

*

12307000

12307000

22521584

13256050

9265534

11048422

205752

11267410

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

*

11318000

11318000

21694863

12406586

9288277

10260544

205752

11228567

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

7065000

7065000

15665797

8594857

7070940

6495071

16802

9153924

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanejuridice *)

16.02.02.02

4253000

4253000

6029066

3811729

2217337

3765473

188950

2074643

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

989000

989000

826721

849464

-22743

787878

38843

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

*

780000

780000

753006

144746

608260

711739

13740

27527

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

*

780000

780000

753006

144746

608260

711739

13740

27527

Alte impozite si taxe

18.02.50

780000

780000

753006

144746

608260

711739

13740

27527

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

*

16309000

16315000

52103797

32068994

20034803

16658677

10694834

24750286

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

*

5740000

5740000

6157785

3027270

3130515

4728550

70298

1358937

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

*

5740000

5740000

6157785

3027270

3130515

4728550

70298

1358937

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

*

5740000

5340000

5790643

3027270

2763373

4370070

70298

1350275

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

5740000

5340000

5790643

3027270

2763373

4370070

70298

1350275

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

*

250000

216339

216339

216339

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

250000

216339

216339

216339

Alte venituri din proprietate

30.02.50

150000

150803

150803

142141

8662

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

*

10569000

10575000

45946012

29041724

16904288

11930127

10624536

23391349

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.2

33.02

*

1420000

1420000

4255531

702823

3552708

3618522

7513

629496

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

528000

528000

2828600

2828600

2828600

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

25000

50000

42184

42184

42184

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1000

6000

11541

11170

371

4574

6967

Venituri din recuperarea cheltuielilor dejudecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

48000

48000

663626

691653

-28027

33584

7513

622529

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

818000

788000

709580

709580

709580

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

*

1906000

1906000

2229649

30432

2199217

2221302

8347

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

1906000

1906000

2229649

30432

2199217

2221302

8347

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

*

7062000

7062000

39306602

28248398

11058204

5980644

10617023

22708935

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI


Pag. 3/50


(lei)


la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incas.

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

total, din care:

din anii preced.

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.

35.02.01

*

4942000

4942000

18119679

12331716

5787963

4212531

1950236

11956912

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

4942000

4942000

18119679

12331716

5787963

4212531

1950236

11956912

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

175000

175000

205745

37379

168366

142926

4741

58078

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

1945000

1945000

20981178

15879303

5101875

1625187

8662046

10693945

Diverse venituri

36.02

*

170000

170000

137257

60071

77186

92686

44571

Taxe speciale

36.02.06

5000

5000

57238

57238

12722

44516

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

44

44

44

Alte venituri

36.02.50

165000

165000

79975

60027

19948

79964

11

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02

*

11000

17000

16973

16973

16973

Donatii si sponsorizari **)

37.02.01

11000

17000

16973

16973

16973

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fnantarea sectiunii de dezvoltare a bugetul

37.02.03

-16326000

-23385000

-23385000

-23385000

-23385000

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

16326000

23385000

23385000

23385000

23385000

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

*

60000

1851000

1893487

853

1892634

1889767

3720

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

*

60000

1851000

1893487

853

1892634

1889767

3720

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

10000

18000

57008

853

56155

53288

3720

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilo

39.02.07

50000

1833000

1836479

1836479

1836479

Alte operatiuni financiare (cod 41.02.05)

41.02

*

5000000

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii

41.02.14

5000000

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

*

23482000

34132000

18240174

18240174

18240174

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

*

23482000

34132000

18240174

18240174

18240174

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02

*

23482000

34087000

18195174

18195174

18195174

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

7587000

7587000

7587000

7587000

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combus

42.02.34

1000

3165

3165

3165

Subventii din bugetul de stat pentru fnantarea sanatatii

42.02.41

7580000

10104000

8656912

8656912

8656912

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor fnantate din Fondul Social Eu

42.02.45

45939

45939

45939

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

15000000

15000000

1643367

1643367

1643367

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiect

42.02.69

902000

1395000

258791

258791

258791

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+

43.02

*

45000

45000

45000

45000

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31/12/2019

Pag. 4/50       (|ej)


Denumire indicator

Cod

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incas.

Drepturi constatate de incasat

inițiale

definitive

total, din care:

din anii preced.

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume alocate din ANCPI pt finanțare Program cadastru si carte funciara

43.02.34

45000

45000

45000

45000

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente c

48.02

*

8133000

9701000

1812897

1812897

1812897

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

48.02.01

*

5725000

6821000

1457794

1457794

1457794

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

5725000

6505000

1115399

1115399

1115399

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

316000

342395

342395

342395

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

*

2408000

2880000

355103

355103

355103

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

2408000

2860000

334873

334873

334873

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

20000

20230

20230

20230

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 5 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

*

268778000

314279000

265233572

265215509

265215509

238467548

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

268778000

314279000

265233572

265215509

265215509

238467548

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

226131000

261150000

238899474

238881411

238881411

234685781

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

87465000

68867000

64725996

64725996

64725996

65307836

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

83628600

64257850

61153139

61153139

61153139

61734979

Salarii de baza

10.01.01

69136000

57518250

55988658

55988658

55988658

56570498

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1356000

1350000

1208717

1208717

1208717

1208717

Alte sporuri

10.01.06

525000

425000

411960

411960

411960

411960

Indemnizații platite unor persoane din afara unita

10.01.12

729000

529000

504576

504576

504576

504576

Indemnizații de delegare

10.01.13

217000

47000

19096

19096

19096

19096

Indemnizatii de hrana

10.01.17

5478000

2210000

1458745

1458745

1458745

1458745

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

6187600

2178600

1561387

1561387

1561387

1561387

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

1693400

2454550

2200868

2200868

2200868

2200868

Norme de hrana

10.02.02

783000

679918

679918

679918

679918

Vouchere de vacan??

10.02.06

1693400

1671550

1520950

1520950

1520950

1520950

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

2143000

2154600

1371989

1371989

1371989

1371989

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

2143000

2154600

1371989

1371989

1371989

1371989

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

62632000

86859000

83008085

82990406

82990406

82068138

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

48204420

57842779

54824094

54815726

54815726

54918817

Furnituri de birou

20.01.01

365460

331663

298906

298905

298905

293810

Materiale pentru curatenie

20.01.02

671760

650850

585997

585823

585823

644885

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

9669570

9036008

8931594

8931594

8931594

8875959

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11683050

20176980

19913208

19913172

19913172

19953692

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

209500

217800

186344

186344

186344

188589

Piese de schimb

20.01.06

2500

6040

1039

1039

1039

1654

Transport

20.01.07

174440

150920

126162

125840

125840

124727

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

1001700

1262760

1184869

1184738

1184738

1194424

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

3383650

4349060

3648106

3648062

3648062

3635351

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 6 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

21042790

21660698

19947869

19940209

19940209

20005726

Reparații curente

20.02

8177720

20417900

20180037

20177004

20177004

20239011

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

1045000

1049600

877898

877898

877898

844487

Hrana pentru oameni

20.03.01

1045000

1049600

877898

877898

877898

844487

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

80800

127600

58033

52447

52447

52267

Medicamente

20.04.01

66800

105010

52961

47375

47375

47194

Materiale sanitare

20.04.02

14000

20390

3065

3065

3065

3066

Reactivi

20.04.03

2200

2007

2007

2007

2007

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

892840

2136421

2085271

2084780

2084780

967403

Uniforme si echipament

20.05.01

140500

139830

139829

139829

139829

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

39150

39098

39098

39098

Alte obiecte de inventar

20.05.30

752340

1957441

1906344

1905853

1905853

967403

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

248600

257590

136272

136175

136175

136175

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

185400

165400

55224

55127

55127

55127

Deplasari ?n str?in?tate

20.06.02

63200

92190

81048

81048

81048

81048

Materiale de laborator

20.09

15090

13690

6145

6145

6145

6883

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

24270

22810

9691

9691

9691

89794

Consultanta si expertiza

20.12

321000

262460

254971

254971

254971

254971

Pregatire profesionala

20.13

299560

236060

162764

162760

162760

164625

Protectia muncii

20.14

61440

47230

40338

40338

40338

40564

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24

*

35000

30000

30000

30000

30000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

35000

30000

30000

30000

30000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

3261260

4409860

4342571

4342471

4342471

4323141

Reclama si publicitate

20.30.01

336500

375471

369321

369221

369221

369337

Protocol si reprezentare

20.30.02

47000

73000

45266

45266

45266

45266

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

109800

59320

51137

51137

51137

51137

Chirii

20.30.04

1567000

1869129

1861978

1861978

1861978

1861978

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1200960

2032940

2014869

2014869

2014869

1995423

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 7 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

*

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30

30.01

*

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

*

12000000

31513000

31484250

31484250

31484250

33750195

Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?

40.03

12000000

31513000

31484250

31484250

31484250

33750195

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

21793000

30229000

29875406

29875406

29875406

29875406

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

21793000

30229000

29875406

29875406

29875406

29875406

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

21793000

30229000

29875406

29875406

29875406

29875406

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

167000

3867000

3835719

3835719

3835719

3835719

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

167000

3867000

3835719

3835719

3835719

3835719

Investitii ale agentilor economici cu capital de s

55.01.12

3555000

3555000

3555000

3555000

3555000

Transferuri din bugetul local c?tre asocia?iile de

55.01.42

30000

Finan?area ?nv???mYntului particular sau confesion

55.01.63

167000

282000

280719

280719

280719

280719

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

22118000

17995000

14673066

14672682

14672682

14548953

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

22118000

17995000

14673066

14672682

14672682

14548953

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

20514000

16391000

14024328

14023944

14023944

14025669

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

500000

500000

500000

500000

500000

374546

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10000

10000

4550

4550

4550

4550

Suport alimentar

57.02.05

1094000

1094000

144188

144188

144188

144188

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

10285000

12029000

2425990

2425990

2425990

404407

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

7445000

8660000

2032022

2032022

2032022

10439

Finan?area na?ional?

58.01.01

540000

963000

263549

263549

263549

1196

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

5725000

6505000

1427304

1427304

1427304

7510

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1180000

1192000

341169

341169

341169

1733

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

2840000

3369000

393968

393968

393968

393968

Finan?area na?ional?

58.02.01

362000

432000

51216

51216

51216

51216

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

2408000

2860000

334873

334873

334873

334873

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

70000

77000

7879

7879

7879

7879

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 8 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

8171000

8641000

7721600

7721600

7721600

3745605

Burse

59.01

4000

13000

12600

12600

12600

12600

Programe pentru tineret

59.08

40000

40000

Asociații si fundații

59.11

780000

940000

892700

892700

892700

892700

Susținerea cultelor

59.12

500000

500000

500000

500000

500000

500000

Desp?gubiri civile

59.17

4112000

4412000

4272739

4272739

4272739

669578

Sume destinate finantarii programelor sportive rea

59.20

570000

590000

579800

579800

579800

579800

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

700000

600000

483385

483385

483385

483385

Programe si proiecte privind prevenirea si combate

59.30

55000

82000

60762

60762

60762

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1410000

1464000

919614

919614

919614

607542

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

41047000

51629000

25212749

25212749

25212749

3026183

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

41047000

51529000

25112749

25112749

25112749

3026183

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

30586000

33816000

15289324

15289324

15289324

3026183

Construc?ii

71.01.01

17264000

19534000

5909032

5909032

5909032

9504

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

769000

1174000

181436

181436

181436

542572

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

1020500

389500

290821

290821

290821

386104

Alte active fixe

71.01.30

11532500

12718500

8908035

8908035

8908035

2088003

Repara?ii capitale aferente activelor fixe

71.03

10461000

17713000

9823425

9823425

9823425

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

*

100000

100000

100000

100000

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

*

100000

100000

100000

100000

Participare la capitalul social al societatilor co

72.01.01

100000

100000

100000

100000

OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

*

1600000

1500000

1484602

1484602

1484602

755584

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.

81

*

1600000

1500000

1484602

1484602

1484602

755584

Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02

81.02

*

1600000

1500000

1484602

1484602

1484602

755584

Rambursari de credite aferente datoriei publice in

81.02.05

1600000

1500000

1484602

1484602

1484602

755584

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-363253

-363253

-363253

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-363253

-363253

-363253

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-147215

-147215

-147215

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 9 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.02

-216038

-216038

-216038

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)

50.02

*

34401000

30265000

24868856

24868856

24868856

25593777

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

*

30143000

26610000

21599813

21599813

21599813

22366328

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

30143000

26610000

21599813

21599813

21599813

22366328

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

28672000

25003000

21506218

21506218

21506218

21581284

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

21500000

15592000

15247810

15247810

15247810

15517767

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

20783000

14970000

14642357

14642357

14642357

14912314

Salarii de baza

10.01.01

16153000

12973000

12932290

12932290

12932290

13202247

Alte sporuri

10.01.06

1000

1000

Indemnizatii platite unor persoane din afara unita

10.01.12

729000

529000

504576

504576

504576

504576

Indemnizatii de delegare

10.01.13

200000

30000

19056

19056

19056

19056

Indemnizatii de hrana

10.01.17

1100000

480000

442085

442085

442085

442085

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2600000

957000

744350

744350

744350

744350

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

275000

270000

268350

268350

268350

268350

Vouchere de vacan??

10.02.06

275000

270000

268350

268350

268350

268350

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

442000

352000

337103

337103

337103

337103

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

442000

352000

337103

337103

337103

337103

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

4200000

5910000

5771623

5771623

5771623

5669549

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2198800

3171780

3089820

3089820

3089820

3089820

Furnituri de birou

20.01.01

58000

72310

70187

70187

70187

70187

Materiale pentru curatenie

20.01.02

10400

21090

17682

17682

17682

17682

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

496000

576000

567175

567175

567175

567175

Apa, canal si salubritate

20.01.04

26400

42400

37275

37275

37275

37275

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

40000

45000

45000

45000

45000

45000

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

500000

730000

721517

721517

721517

721517

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

1020000

1660200

1606214

1606214

1606214

1606214

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

48000

24780

24770

24770

24770

24770

Reparatii curente

20.02

300000

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 10 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

96000

104030

102074

102074

102074

Alte obiecte de inventar

20.05.30

96000

104030

102074

102074

102074

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

70400

109140

93076

93076

93076

93076

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

8400

16950

12028

12028

12028

12028

Deplasari ?n str?in?tate

20.06.02

62000

92190

81048

81048

81048

81048

Consultanta si expertiza

20.12

320000

262460

254971

254971

254971

254971

Pregatire profesionala

20.13

30000

13000

10770

10770

10770

10770

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24

*

35000

30000

30000

30000

30000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

35000

30000

30000

30000

30000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1184800

2214590

2190912

2190912

2190912

2190912

Reclama si publicitate

20.30.01

320000

354490

350348

350348

350348

350348

Protocol si reprezentare

20.30.02

22000

42000

33357

33357

33357

33357

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

90800

50100

45447

45447

45447

45447

Chirii

20.30.04

148000

219000

216861

216861

216861

216861

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

604000

1549000

1544899

1544899

1544899

1544899

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

2840000

3369000

393968

393968

393968

393968

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

2840000

3369000

393968

393968

393968

393968

Finan?area na?ional?

58.02.01

362000

432000

51216

51216

51216

51216

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

2408000

2860000

334873

334873

334873

334873

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

70000

77000

7879

7879

7879

7879

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

132000

132000

92817

92817

92817

Desp?gubiri civile

59.17

12000

12000

160

160

160

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

120000

120000

92657

92657

92657

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1471000

1607000

192354

192354

192354

785044

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1471000

1607000

192354

192354

192354

785044

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1471000

1607000

192354

192354

192354

785044

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

69000

993000

8853

8853

8853

140254

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

802000

57000

44999

44999

44999

108716

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 11 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte active fixe

71.01.30

600000

557000

138502

138502

138502

536074

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-98759

-98759

-98759

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-98759

-98759

-98759

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-98759

-98759

-98759

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

*

30143000

26610000

21599813

21599813

21599813

22366328

Autoritati executive

51.02.01.03

30143000

26610000

21599813

21599813

21599813

22366328

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

30143000

26610000

21599813

21599813

21599813

22366328

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

28672000

25003000

21506218

21506218

21506218

21581284

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

21500000

15592000

15247810

15247810

15247810

15517767

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

20783000

14970000

14642357

14642357

14642357

14912314

Salarii de baza

10.01.01

16153000

12973000

12932290

12932290

12932290

13202247

Alte sporuri

10.01.06

1000

1000

Indemnizatii platite unor persoane din afara unita

10.01.12

729000

529000

504576

504576

504576

504576

Indemnizatii de delegare

10.01.13

200000

30000

19056

19056

19056

19056

Indemnizatii de hrana

10.01.17

1100000

480000

442085

442085

442085

442085

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2600000

957000

744350

744350

744350

744350

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

275000

270000

268350

268350

268350

268350

Vouchere de vacan??

10.02.06

275000

270000

268350

268350

268350

268350

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

442000

352000

337103

337103

337103

337103

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

442000

352000

337103

337103

337103

337103

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

4200000

5910000

5771623

5771623

5771623

5669549

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2198800

3171780

3089820

3089820

3089820

3089820

Furnituri de birou

20.01.01

58000

72310

70187

70187

70187

70187

Materiale pentru curatenie

20.01.02

10400

21090

17682

17682

17682

17682

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

496000

576000

567175

567175

567175

567175

Apa, canal si salubritate

20.01.04

26400

42400

37275

37275

37275

37275

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

40000

45000

45000

45000

45000

45000

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

500000

730000

721517

721517

721517

721517

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 12 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Materiale si prestări de servicii cu caracter func

20.01.09

1020000

1660200

1606214

1606214

1606214

1606214

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

48000

24780

24770

24770

24770

24770

Reparații curente

20.02

300000

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

96000

104030

102074

102074

102074

Alte obiecte de inventar

20.05.30

96000

104030

102074

102074

102074

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

70400

109140

93076

93076

93076

93076

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

8400

16950

12028

12028

12028

12028

Deplasari ?n str?in?tate

20.06.02

62000

92190

81048

81048

81048

81048

Consultanta si expertiza

20.12

320000

262460

254971

254971

254971

254971

Pregatire profesionala

20.13

30000

13000

10770

10770

10770

10770

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24

*

35000

30000

30000

30000

30000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilo

20.24.02

35000

30000

30000

30000

30000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1184800

2214590

2190912

2190912

2190912

2190912

Reclama si publicitate

20.30.01

320000

354490

350348

350348

350348

350348

Protocol si reprezentare

20.30.02

22000

42000

33357

33357

33357

33357

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

90800

50100

45447

45447

45447

45447

Chirii

20.30.04

148000

219000

216861

216861

216861

216861

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

604000

1549000

1544899

1544899

1544899

1544899

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

2840000

3369000

393968

393968

393968

393968

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.0

58.02

*

2840000

3369000

393968

393968

393968

393968

Finan?area na?ional?

58.02.01

362000

432000

51216

51216

51216

51216

Finan?are extern? nerambursabil?

58.02.02

2408000

2860000

334873

334873

334873

334873

Cheltuieli neeligibile

58.02.03

70000

77000

7879

7879

7879

7879

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

132000

132000

92817

92817

92817

Desp?gubiri civile

59.17

12000

12000

160

160

160

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

120000

120000

92657

92657

92657

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1471000

1607000

192354

192354

192354

785044

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1471000

1607000

192354

192354

192354

785044

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 13 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1471000

1607000

192354

192354

192354

785044

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

69000

993000

8853

8853

8853

140254

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

802000

57000

44999

44999

44999

108716

Alte active fixe

71.01.30

600000

557000

138502

138502

138502

536074

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-98759

-98759

-98759

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-98759

-98759

-98759

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-98759

-98759

-98759

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

*

2758000

2505000

2119681

2119681

2119681

2077927

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2758000

2505000

2119681

2119681

2119681

2077927

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2740000

2452000

2101950

2101950

2101950

2070172

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

2300000

2000000

1704267

1704267

1704267

1704267

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

2233000

1934000

1641469

1641469

1641469

1641469

Salarii de baza

10.01.01

1826000

1728000

1572571

1572571

1572571

1572571

Indemnizatii de hrana

10.01.17

100000

100000

48760

48760

48760

48760

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

307000

106000

20138

20138

20138

20138

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

31000

30000

27900

27900

27900

27900

Vouchere de vacan??

10.02.06

31000

30000

27900

27900

27900

27900

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

36000

36000

34898

34898

34898

34898

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

36000

36000

34898

34898

34898

34898

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

420000

430000

376399

376399

376399

365905

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

156500

273510

227076

227076

227076

227076

Furnituri de birou

20.01.01

32800

22600

20102

20102

20102

20102

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

32000

26000

23502

23502

23502

23502

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4000

4000

3395

3395

3395

3395

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

7000

4800

4800

4800

4800

4800

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

18800

15700

15046

15046

15046

15046

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

61900

125410

117966

117966

117966

117966

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

75000

42265

42265

42265

42265

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 14 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

14000

14000

10494

10494

10494

Alte obiecte de inventar

20.05.30

14000

14000

10494

10494

10494

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

8500

3000

1965

1965

1965

1965

Deplasări interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

8500

3000

1965

1965

1965

1965

Pregătire profesionala

20.13

10000

400

400

400

400

400

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

231000

139090

136464

136464

136464

136464

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5000

4000

1921

1921

1921

1921

Chirii

20.30.04

131000

129000

128462

128462

128462

128462

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

95000

6090

6081

6081

6081

6081

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

20000

22000

21284

21284

21284

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

20000

22000

21284

21284

21284

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

18000

53000

17731

17731

17731

7755

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

18000

53000

17731

17731

17731

7755

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

18000

53000

17731

17731

17731

7755

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

806

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

928

Alte active fixe

71.01.30

18000

53000

17731

17731

17731

6021

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

2683000

2430000

2077416

2077416

2077416

2035662

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

2683000

2430000

2077416

2077416

2077416

2035662

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

2665000

2377000

2059685

2059685

2059685

2027907

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

2300000

2000000

1704267

1704267

1704267

1704267

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

2233000

1934000

1641469

1641469

1641469

1641469

Salarii de baza

10.01.01

1826000

1728000

1572571

1572571

1572571

1572571

Indemnizatii de hrana

10.01.17

100000

100000

48760

48760

48760

48760

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

307000

106000

20138

20138

20138

20138

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

31000

30000

27900

27900

27900

27900

Vouchere de vacan??

10.02.06

31000

30000

27900

27900

27900

27900

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

36000

36000

34898

34898

34898

34898

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 15 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

36000

36000

34898

34898

34898

34898

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

345000

355000

334134

334134

334134

323640

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

156500

198510

184811

184811

184811

184811

Furnituri de birou

20.01.01

32800

22600

20102

20102

20102

20102

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

32000

26000

23502

23502

23502

23502

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4000

4000

3395

3395

3395

3395

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

7000

4800

4800

4800

4800

4800

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

18800

15700

15046

15046

15046

15046

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

61900

125410

117966

117966

117966

117966

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

14000

14000

10494

10494

10494

Alte obiecte de inventar

20.05.30

14000

14000

10494

10494

10494

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

8500

3000

1965

1965

1965

1965

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

8500

3000

1965

1965

1965

1965

Pregatire profesionala

20.13

10000

400

400

400

400

400

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

156000

139090

136464

136464

136464

136464

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5000

4000

1921

1921

1921

1921

Chirii

20.30.04

131000

129000

128462

128462

128462

128462

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

20000

6090

6081

6081

6081

6081

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

20000

22000

21284

21284

21284

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

20000

22000

21284

21284

21284

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

18000

53000

17731

17731

17731

7755

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

18000

53000

17731

17731

17731

7755

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

18000

53000

17731

17731

17731

7755

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

806

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

928

Alte active fixe

71.01.30

18000

53000

17731

17731

17731

6021

Alte servicii publice generale

54.02.50

75000

75000

42265

42265

42265

42265

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

75000

75000

42265

42265

42265

42265

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 16 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

75000

75000

42265

42265

42265

42265

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

75000

75000

42265

42265

42265

42265

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

75000

42265

42265

42265

42265

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

75000

42265

42265

42265

42265

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

75000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

75000

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ()

55.02

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

*

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30

30.01

*

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

*

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30

30.01

*

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

1500000

1150000

1149362

1149362

1149362

1149522

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

59.02

*

22218000

20777000

20293460

20293460

20293460

19779150

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

*

22218000

20777000

20293460

20293460

20293460

19779150

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

22218000

20777000

20293460

20293460

20293460

19779150

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

22138000

20613000

20219282

20219282

20219282

19715100

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

21200000

19500000

19172358

19172358

19172358

19172358

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

20249000

17783050

17569539

17569539

17569539

17569539

Salarii de baza

10.01.01

16520000

16077050

15902070

15902070

15902070

15902070

Alte sporuri

10.01.06

524000

424000

411960

411960

411960

411960

Indemnizatii de delegare

10.01.13

12000

12000

40

40

40

40

Indemnizatii de hrana

10.01.17

514000

641000

640356

640356

640356

640356

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2679000

629000

615113

615113

615113

615113

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 17 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

551000

1316950

1213868

1213868

1213868

1213868

Norme de hrana

10.02.02

783000

679918

679918

679918

679918

Vouchere de vacan??

10.02.06

551000

533950

533950

533950

533950

533950

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

400000

400000

388951

388951

388951

388951

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

400000

400000

388951

388951

388951

388951

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

608000

743000

682571

682571

682571

542742

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

324800

466900

432379

432379

432379

432379

Furnituri de birou

20.01.01

8000

3730

3710

3710

3710

3710

Materiale pentru curatenie

20.01.02

10300

600

599

599

599

599

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

22000

21740

20868

20868

20868

20868

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8000

7660

7466

7466

7466

7466

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

80000

88500

88500

88500

88500

88500

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

47600

116900

106174

106174

106174

106174

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

98900

200870

192593

192593

192593

192593

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

50000

26900

12469

12469

12469

12469

Reparatii curente

20.02

46000

41470

41404

41404

41404

41404

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

136000

139830

139829

139829

139829

Uniforme si echipament

20.05.01

136000

139830

139829

139829

139829

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

12000

3080

101

101

101

101

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

12000

3080

101

101

101

101

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

89200

91720

68858

68858

68858

68858

Protocol si reprezentare

20.30.02

25000

31000

11909

11909

11909

11909

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

11000

2600

1314

1314

1314

1314

Chirii

20.30.04

2400

2400

2400

2400

2400

2400

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50800

55720

53235

53235

53235

53235

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

330000

370000

364353

364353

364353

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

330000

370000

364353

364353

364353

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

80000

164000

77628

77628

77628

64050

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 18 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

80000

164000

77628

77628

77628

64050

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

80000

164000

77628

77628

77628

64050

Construc?ii

71.01.01

5000

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

54102

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

50000

164000

77628

77628

77628

4948

Alte active fixe

71.01.30

30000

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-3450

-3450

-3450

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-3450

-3450

-3450

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-3450

-3450

-3450

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

*

22110000

20644000

20201592

20201592

20201592

19687282

Politie comunitara

61.02.03.04

22110000

20644000

20201592

20201592

20201592

19687282

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

22110000

20644000

20201592

20201592

20201592

19687282

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

22030000

20480000

20127414

20127414

20127414

19623232

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

21200000

19500000

19172358

19172358

19172358

19172358

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

20249000

17783050

17569539

17569539

17569539

17569539

Salarii de baza

10.01.01

16520000

16077050

15902070

15902070

15902070

15902070

Alte sporuri

10.01.06

524000

424000

411960

411960

411960

411960

Indemnizatii de delegare

10.01.13

12000

12000

40

40

40

40

Indemnizatii de hrana

10.01.17

514000

641000

640356

640356

640356

640356

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

2679000

629000

615113

615113

615113

615113

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

551000

1316950

1213868

1213868

1213868

1213868

Norme de hrana

10.02.02

783000

679918

679918

679918

679918

Vouchere de vacan??

10.02.06

551000

533950

533950

533950

533950

533950

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

400000

400000

388951

388951

388951

388951

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

400000

400000

388951

388951

388951

388951

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

500000

610000

590703

590703

590703

450874

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

241800

367500

353734

353734

353734

353734

Furnituri de birou

20.01.01

8000

3730

3710

3710

3710

3710

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 19 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10300

600

599

599

599

599

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

22000

21740

20868

20868

20868

20868

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8000

7660

7466

7466

7466

7466

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

80000

88500

88500

88500

88500

88500

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

38000

76900

73050

73050

73050

73050

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

71500

164470

156649

156649

156649

156649

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

4000

3900

2892

2892

2892

2892

Reparatii curente

20.02

46000

41470

41404

41404

41404

41404

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

136000

139830

139829

139829

139829

Uniforme si echipament

20.05.01

136000

139830

139829

139829

139829

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

12000

3080

101

101

101

101

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

12000

3080

101

101

101

101

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

64200

58120

55635

55635

55635

55635

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

11000

Chirii

20.30.04

2400

2400

2400

2400

2400

2400

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50800

55720

53235

53235

53235

53235

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

330000

370000

364353

364353

364353

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

330000

370000

364353

364353

364353

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

80000

164000

77628

77628

77628

64050

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

80000

164000

77628

77628

77628

64050

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

80000

164000

77628

77628

77628

64050

Construc?ii

71.01.01

5000

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

54102

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

50000

164000

77628

77628

77628

4948

Alte active fixe

71.01.30

30000

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-3450

-3450

-3450

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-3450

-3450

-3450

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-3450

-3450

-3450

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 20 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

108000

133000

91868

91868

91868

91868

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

108000

133000

91868

91868

91868

91868

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

108000

133000

91868

91868

91868

91868

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

108000

133000

91868

91868

91868

91868

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

83000

99400

78645

78645

78645

78645

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

9600

40000

33124

33124

33124

33124

Materiale si prestari de servicii cu caracter fUnc

20.01.09

27400

36400

35944

35944

35944

35944

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si fUnc

20.01.30

46000

23000

9577

9577

9577

9577

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

25000

33600

13223

13223

13223

13223

Protocol si reprezentare

20.30.02

25000

31000

11909

11909

11909

11909

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2600

1314

1314

1314

1314

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

*

148792000

144345000

117287640

117269577

117269577

110991635

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

*

43945000

45316000

27857115

27839052

27839052

21371028

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

43945000

45316000

27857115

27839052

27839052

21371028

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

24124000

24482000

20889485

20871422

20871422

19976942

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

19313000

19030000

18674652

18656973

18656973

18071252

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

13788720

11507389

11309472

11301104

11301104

11362484

Furnituri de birou

20.01.01

202660

165023

153910

153909

153909

148814

Materiale pentru curatenie

20.01.02

484060

463160

443185

443011

443011

502073

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

6619570

6021268

5967727

5967727

5967727

5912092

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1125050

1076320

1050916

1050880

1050880

1054565

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

28500

25500

25500

25500

25500

27745

Piese de schimb

20.01.06

2500

6040

1039

1039

1039

1654

Transport

20.01.07

174440

150920

126162

125840

125840

124727

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

354300

319160

309703

309572

309572

319258

Materiale si prestari de servicii cu caracter finc

20.01.09

130250

141380

135065

135021

135021

127087

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

4667390

3138618

3096265

3088605

3088605

3144469

Reparatii curente

20.02

2750720

3520430

3490543

3487510

3487510

3482883

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 21 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

48800

61900

31669

26083

26083

25903

Medicamente

20.04.01

38800

42610

26597

21011

21011

20830

Materiale sanitare

20.04.02

10000

17090

3065

3065

3065

3066

Reactivi

20.04.03

2200

2007

2007

2007

2007

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

616840

1695061

1670509

1670018

1670018

964122

Uniforme si echipament

20.05.01

4500

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

39150

39098

39098

39098

Alte obiecte de inventar

20.05.30

612340

1655911

1631411

1630920

1630920

964122

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

64500

49170

32507

32410

32410

32410

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

63300

49170

32507

32410

32410

32410

Deplasari ?n str?in?tate

20.06.02

1200

Materiale de laborator

20.09

15090

13690

6145

6145

6145

6883

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

14270

12810

9691

9691

9691

89794

Consultanta si expertiza

20.12

1000

Pregatire profesionala

20.13

208560

171660

149514

149510

149510

151375

Protectia muncii

20.14

61440

47230

40338

40338

40338

40564

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1743060

1950660

1934264

1934164

1934164

1914834

Reclama si publicitate

20.30.01

16500

20981

18973

18873

18873

18989

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3000

2620

2455

2455

2455

2455

Chirii

20.30.04

1283600

1516129

1512157

1512157

1512157

1512157

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

439960

410930

400679

400679

400679

381233

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

177000

390000

389512

389512

389512

389512

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

177000

390000

389512

389512

389512

389512

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

177000

390000

389512

389512

389512

389512

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

167000

282000

280719

280719

280719

280719

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

167000

282000

280719

280719

280719

280719

Finan?area ?nv???mYntului particular sau confesion

55.01.63

167000

282000

280719

280719

280719

280719

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

2108000

2385000

1341834

1341450

1341450

1216433

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 22 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

2108000

2385000

1341834

1341450

1341450

1216433

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

504000

781000

693096

692712

692712

693149

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

500000

500000

500000

500000

500000

374546

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10000

10000

4550

4550

4550

4550

Suport alimentar

57.02.05

1094000

1094000

144188

144188

144188

144188

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

2300000

2300000

129406

129406

129406

6426

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

2300000

2300000

129406

129406

129406

6426

Finan?area na?ional?

58.01.01

210000

210000

10367

10367

10367

835

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

1350000

1350000

67789

67789

67789

5463

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

740000

740000

51250

51250

51250

128

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

59000

95000

73362

73362

73362

12600

Burse

59.01

4000

13000

12600

12600

12600

12600

Programe si proiecte privind prevenirea si combate

59.30

55000

82000

60762

60762

60762

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

19821000

20834000

6969038

6969038

6969038

1394086

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

19821000

20834000

6969038

6969038

6969038

1394086

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

19821000

20834000

6969038

6969038

6969038

1394086

Construc?ii

71.01.01

15513000

15282000

1796734

1796734

1796734

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

700000

181000

172583

172583

172583

321390

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

168500

168500

168194

168194

168194

198681

Alte active fixe

71.01.30

3439500

5202500

4831527

4831527

4831527

874015

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-1408

-1408

-1408

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-1408

-1408

-1408

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-1408

-1408

-1408

Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

*

7023240

7528650

6545289

6545289

6545289

5604424

Invatamant prescolar

65.02.03.01

5339210

5854190

5422220

5422220

5422220

4728493

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

5339210

5854190

5422220

5422220

5422220

4728493

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

4596460

5224440

4878209

4878209

4878209

4662260

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

4079530

4559740

4494796

4494796

4494796

4310168

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 23 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

2235910

2102390

2061833

2061833

2061833

2051818

Furnituri de birou

20.01.01

19250

16560

15169

15169

15169

14801

Materiale pentru curățenie

20.01.02

140500

143270

140979

140979

140979

127896

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1032070

922750

902769

902769

902769

909851

Apa, canal si salubritate

20.01.04

187380

169980

166776

166776

166776

168068

Transport

20.01.07

34270

32130

28987

28987

28987

28987

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

45360

40980

38054

38054

38054

37891

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

37100

51050

49864

49864

49864

42024

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

739980

725670

719235

719235

719235

722300

Reparatii curente

20.02

296500

301660

285460

285460

285460

285460

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

7800

5400

4188

4188

4188

4188

Medicamente

20.04.01

6300

5400

4188

4188

4188

4188

Materiale sanitare

20.04.02

1500

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

100400

481350

480369

480369

480369

304597

Uniforme si echipament

20.05.01

1500

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

39150

39098

39098

39098

Alte obiecte de inventar

20.05.30

98900

442200

441271

441271

441271

304597

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

700

1330

976

976

976

976

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

700

1330

976

976

976

976

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

1500

Pregatire profesionala

20.13

27460

37420

36846

36846

36846

38346

Protectia muncii

20.14

14300

11060

10420

10420

10420

10993

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

1394960

1619130

1614704

1614704

1614704

1613790

Reclama si publicitate

20.30.01

1500

1771

1771

1771

1771

677

Chirii

20.30.04

1283600

1516129

1512157

1512157

1512157

1512157

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

109860

101230

100776

100776

100776

100956

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

*

167000

282000

280719

280719

280719

280719

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63)

55.01

*

167000

282000

280719

280719

280719

280719

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 24 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Finan?area ?nv???mYntului particular sau confesion

55.01.63

167000

282000

280719

280719

280719

280719

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

49930

82700

68517

68517

68517

68517

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

49930

82700

68517

68517

68517

68517

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

49930

82700

68517

68517

68517

68517

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

300000

300000

34177

34177

34177

2856

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

300000

300000

34177

34177

34177

2856

Finan?area na?ional?

58.01.01

50000

50000

1781

1781

1781

371

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

150000

150000

11647

11647

11647

2428

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

100000

100000

20749

20749

20749

57

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

742750

629750

544011

544011

544011

66233

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

742750

629750

544011

544011

544011

66233

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

742750

629750

544011

544011

544011

66233

Construc?ii

71.01.01

300000

69000

35424

35424

35424

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

9291

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

6954

Alte active fixe

71.01.30

442750

560750

508587

508587

508587

49988

Invatamant primar

65.02.03.02

1684030

1674460

1123069

1123069

1123069

875931

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1684030

1674460

1123069

1123069

1123069

875931

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1429030

1554460

1011117

1011117

1011117

867598

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

697250

706770

666644

666644

666644

618223

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

609950

617798

582589

582589

582589

585852

Furnituri de birou

20.01.01

9000

6950

6529

6529

6529

6668

Materiale pentru curatenie

20.01.02

22500

15930

15807

15807

15807

16871

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

398300

421100

397504

397504

397504

395323

Apa, canal si salubritate

20.01.04

69000

69800

65360

65360

65360

65371

Transport

20.01.07

18000

20810

19766

19766

19766

19763

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

26500

22600

19378

19378

19378

18761

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

14500

15700

13514

13514

13514

14639

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 25 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

52150

44908

44731

44731

44731

48456

Reparații curente

20.02

29400

10350

5943

5943

5943

5943

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

1000

580

573

573

573

Medicamente

20.04.01

1000

580

573

573

573

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

42000

68702

68702

68702

68702

10720

Alte obiecte de inventar

20.05.30

42000

68702

68702

68702

68702

10720

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

400

400

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

400

400

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

6871

Pregatire profesionala

20.13

8000

8000

7900

7900

7900

7900

Protectia muncii

20.14

1500

940

937

937

937

937

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

5000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

176780

265690

248344

248344

248344

246519

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

176780

265690

248344

248344

248344

246519

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

176780

265690

248344

248344

248344

246519

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

500000

500000

35367

35367

35367

2856

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

500000

500000

35367

35367

35367

2856

Finan?area na?ional?

58.01.01

40000

40000

3586

3586

3586

371

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

300000

300000

23451

23451

23451

2428

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

160000

160000

8330

8330

8330

57

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

55000

82000

60762

60762

60762

Programe si proiecte privind prevenirea si combate

59.30

55000

82000

60762

60762

60762

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

255000

120000

111952

111952

111952

8333

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

255000

120000

111952

111952

111952

8333

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

255000

120000

111952

111952

111952

8333

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

200000

65000

56952

56952

56952

Alte active fixe

71.01.30

55000

55000

55000

55000

55000

8333

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 26 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

*

35640760

36293350

20773576

20755513

20755513

15228354

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

7381730

6403066

6056806

6056806

6056806

4985087

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

7381730

6403066

6056806

6056806

6056806

4985087

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

6163130

4680466

4517893

4517893

4517893

4454191

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

5917220

4301332

4194104

4194104

4194104

4128140

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

4765840

2804450

2769297

2769297

2769297

2685930

Furnituri de birou

20.01.01

64760

48430

45310

45310

45310

33734

Materiale pentru curatenie

20.01.02

100700

88260

84778

84778

84778

76058

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

1513410

1295880

1285916

1285916

1285916

1206770

Apa, canal si salubritate

20.01.04

205930

208630

207533

207533

207533

203034

Piese de schimb

20.01.06

615

Transport

20.01.07

35170

41710

26415

26415

26415

25851

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

62040

56800

56578

56578

56578

56518

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

34700

26950

25110

25110

25110

25554

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

2749130

1037790

1037657

1037657

1037657

1057796

Reparatii curente

20.02

783980

880990

880268

880268

880268

880867

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

22500

36620

10816

10816

10816

10816

Medicamente

20.04.01

14000

20530

7751

7751

7751

7750

Materiale sanitare

20.04.02

8500

16090

3065

3065

3065

3066

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

159500

420282

418030

418030

418030

368906

Uniforme si echipament

20.05.01

3000

Alte obiecte de inventar

20.05.30

156500

420282

418030

418030

418030

368906

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

11900

19530

3621

3621

3621

3621

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

11900

19530

3621

3621

3621

3621

Materiale de laborator

20.09

15000

13600

6056

6056

6056

1449

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

8200

2200

159

159

159

69012

Consultanta si expertiza

20.12

1000

Pregatire profesionala

20.13

61800

57530

46011

46011

46011

46011

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 27 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Protecția muncii

20.14

16000

16130

10115

10115

10115

10115

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

71500

50000

49731

49731

49731

51413

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

71500

50000

49731

49731

49731

51413

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

245510

378734

323789

323789

323789

326051

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

245510

378734

323789

323789

323789

326051

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

245510

378734

323789

323789

323789

326051

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

400

400

Burse

59.01

400

400

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1218600

1722600

1540321

1540321

1540321

530896

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1218600

1722600

1540321

1540321

1540321

530896

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1218600

1722600

1540321

1540321

1540321

530896

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

200000

116000

115631

115631

115631

120017

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

64615

Alte active fixe

71.01.30

1018600

1606600

1424690

1424690

1424690

346264

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-1408

-1408

-1408

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-1408

-1408

-1408

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-1408

-1408

-1408

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

28152880

29774284

14606152

14588473

14588473

10153726

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

28152880

29774284

14606152

14588473

14588473

10153726

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

10558230

11422634

9843365

9825686

9825686

9365102

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

8535500

9377098

9237967

9220288

9220288

8944306

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

6106520

5911361

5827896

5819528

5819528

5971491

Furnituri de birou

20.01.01

109650

93083

86902

86901

86901

93611

Materiale pentru curatenie

20.01.02

219310

213760

200061

199887

199887

279688

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

3658140

3363888

3363888

3363888

3363888

3384186

Apa, canal si salubritate

20.01.04

648240

613410

599130

599094

599094

605975

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

8500

5500

5500

5500

5500

6521

Piese de schimb

20.01.06

2500

6040

1039

1039

1039

1039

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 28 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Transport

20.01.07

87000

56270

50994

50672

50672

50126

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

217100

195480

192448

192317

192317

202843

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

41950

45680

44661

44617

44617

42954

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

1114130

1318250

1283273

1275613

1275613

1304548

Reparatii curente

20.02

1640840

2327430

2318872

2315839

2315839

2310613

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

17500

19300

16092

10506

10506

10899

Medicamente

20.04.01

17500

16100

14085

8499

8499

8892

Materiale sanitare

20.04.02

1000

Reactivi

20.04.03

2200

2007

2007

2007

2007

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

304440

714227

692936

692445

692445

279689

Alte obiecte de inventar

20.05.30

304440

714227

692936

692445

692445

279689

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

51500

27910

27910

27813

27813

27813

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

50300

27910

27910

27813

27813

27813

Deplasari ?n str?in?tate

20.06.02

1200

Materiale de laborator

20.09

90

90

89

89

89

5434

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

4570

10610

9532

9532

9532

13911

Pregatire profesionala

20.13

111300

68340

58392

58388

58388

58753

Protectia muncii

20.14

29640

19100

18866

18866

18866

18519

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

269100

278730

267382

267282

267282

247184

Reclama si publicitate

20.30.01

15000

19210

17202

17102

17102

18312

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3000

2620

2455

2455

2455

2455

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

251100

256900

247725

247725

247725

226417

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

519130

532936

532936

532936

532936

407482

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

519130

532936

532936

532936

532936

407482

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

19130

32936

32936

32936

32936

32936

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

500000

500000

500000

500000

500000

374546

TITLUL X Proiecte cu finan?are din fonduri extern

58

*

1500000

1500000

59862

59862

59862

714

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiona

58.01

*

1500000

1500000

59862

59862

59862

714

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 29 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Finan?area na?ional?

58.01.01

120000

120000

5000

5000

5000

93

Finan?are extern? nerambursabil?

58.01.02

900000

900000

32691

32691

32691

607

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

480000

480000

22171

22171

22171

14

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

3600

12600

12600

12600

12600

12600

Burse

59.01

3600

12600

12600

12600

12600

12600

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

17594650

18351650

4762787

4762787

4762787

788624

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

17594650

18351650

4762787

4762787

4762787

788624

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

17594650

18351650

4762787

4762787

4762787

788624

Construc?ii

71.01.01

15213000

15213000

1761310

1761310

1761310

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

300000

192082

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

168500

168500

168194

168194

168194

127112

Alte active fixe

71.01.30

1913150

2970150

2833283

2833283

2833283

469430

Invatamant profesional

65.02.04.03

106150

116000

110618

110234

110234

89541

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

106150

116000

110618

110234

110234

89541

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

96150

106000

100651

100267

100267

89541

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

83500

85060

81141

81141

81141

70415

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

70500

71390

67857

67857

67857

67393

Materiale pentru curatenie

20.01.02

1050

1940

1560

1560

1560

1560

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

17650

17650

17650

17650

17650

15962

Apa, canal si salubritate

20.01.04

14500

14500

12117

12117

12117

12117

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

20000

20000

20000

20000

20000

21224

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

3300

3300

3245

3245

3245

3245

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

2000

2000

1916

1916

1916

1916

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

12000

12000

11369

11369

11369

11369

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

10500

10500

10472

10472

10472

210

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10500

10500

10472

10472

10472

210

Pregatire profesionala

20.13

370

365

365

365

365

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

2500

2800

2447

2447

2447

2447

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 30 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2500

2800

2447

2447

2447

2447

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

12650

20940

19510

19126

19126

19126

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

12650

20940

19510

19126

19126

19126

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

12650

20940

19510

19126

19126

19126

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

10000

10000

9967

9967

9967

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

10000

10000

9967

9967

9967

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

10000

10000

9967

9967

9967

Alte active fixe

71.01.30

10000

10000

9967

9967

9967

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

*

1094000

1094000

144188

144188

144188

144188

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

1094000

1094000

144188

144188

144188

144188

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1094000

1094000

144188

144188

144188

144188

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1094000

1094000

144188

144188

144188

144188

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

1094000

1094000

144188

144188

144188

144188

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

1094000

1094000

144188

144188

144188

144188

Suport alimentar

57.02.05

1094000

1094000

144188

144188

144188

144188

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

187000

400000

394062

394062

394062

394062

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

187000

400000

394062

394062

394062

394062

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

187000

400000

394062

394062

394062

394062

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

177000

390000

389512

389512

389512

389512

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

177000

390000

389512

389512

389512

389512

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

177000

390000

389512

389512

389512

389512

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10000

10000

4550

4550

4550

4550

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10000

10000

4550

4550

4550

4550

Tichete de cresa si tichete soc. pt. gradinita

57.02.03

10000

10000

4550

4550

4550

4550

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

*

9915000

9967000

8929707

8929707

8929707

8883140

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

9915000

9967000

8929707

8929707

8929707

8883140

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

9915000

9967000

8929707

8929707

8929707

8864181

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

9680000

9680000

8768922

8768922

8768922

8769814

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 31 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

9190600

9189200

8446121

8446121

8446121

8447013

Salarii de baza

10.01.01

7219000

7222600

7104484

7104484

7104484

7105376

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1120000

1120000

981965

981965

981965

981965

Indemnizații de hrana

10.01.17

422000

417000

217203

217203

217203

217203

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

429600

429600

142469

142469

142469

142469

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

133400

134800

134250

134250

134250

134250

Vouchere de vacan??

10.02.06

133400

134800

134250

134250

134250

134250

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

356000

356000

188551

188551

188551

188551

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

356000

356000

188551

188551

188551

188551

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

165000

205000

86321

86321

86321

86321

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

126600

132200

49278

49278

49278

49278

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

126600

132200

49278

49278

49278

49278

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

34400

21082

21082

21082

21082

Medicamente

20.04.01

34400

21082

21082

21082

21082

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

25200

25200

7175

7175

7175

7175

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

25200

25200

7175

7175

7175

7175

Pregatire profesionala

20.13

6000

6000

2080

2080

2080

2080

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

7200

7200

6706

6706

6706

6706

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7200

7200

6706

6706

6706

6706

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10000

10000

8021

8021

8021

8046

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10000

10000

8021

8021

8021

8046

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10000

10000

8021

8021

8021

8046

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

60000

72000

66443

66443

66443

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

60000

72000

66443

66443

66443

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

18959

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

18959

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

18959

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

18959

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 32 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Servicii de sanatate publica

66.02.08

9905000

9957000

8921686

8921686

8921686

8875094

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

9905000

9957000

8921686

8921686

8921686

8875094

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

9905000

9957000

8921686

8921686

8921686

8856135

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

9680000

9680000

8768922

8768922

8768922

8769814

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

9190600

9189200

8446121

8446121

8446121

8447013

Salarii de baza

10.01.01

7219000

7222600

7104484

7104484

7104484

7105376

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

1120000

1120000

981965

981965

981965

981965

Indemnizații de hrana

10.01.17

422000

417000

217203

217203

217203

217203

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

429600

429600

142469

142469

142469

142469

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

133400

134800

134250

134250

134250

134250

Vouchere de vacan??

10.02.06

133400

134800

134250

134250

134250

134250

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

356000

356000

188551

188551

188551

188551

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

356000

356000

188551

188551

188551

188551

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

165000

205000

86321

86321

86321

86321

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

126600

132200

49278

49278

49278

49278

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

126600

132200

49278

49278

49278

49278

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

34400

21082

21082

21082

21082

Medicamente

20.04.01

34400

21082

21082

21082

21082

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

25200

25200

7175

7175

7175

7175

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

25200

25200

7175

7175

7175

7175

Pregatire profesionala

20.13

6000

6000

2080

2080

2080

2080

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

7200

7200

6706

6706

6706

6706

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7200

7200

6706

6706

6706

6706

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

60000

72000

66443

66443

66443

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

60000

72000

66443

66443

66443

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

18959

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

18959

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

18959

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 33 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Ma?ini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

18959

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

*

10000

10000

8021

8021

8021

8046

Alte institutii si acțiuni sanitare

66.02.50.50

10000

10000

8021

8021

8021

8046

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

10000

10000

8021

8021

8021

8046

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

10000

10000

8021

8021

8021

8046

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

10000

10000

8021

8021

8021

8046

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

10000

10000

8021

8021

8021

8046

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10000

10000

8021

8021

8021

8046

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

*

38117000

47583000

45179988

45179988

45179988

44975037

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

38117000

47583000

45179988

45179988

45179988

44975037

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

36457000

46514000

44330522

44330522

44330522

44330522

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

13031000

14635000

12974546

12974546

12974546

12974546

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

12787000

14351000

12757770

12757770

12757770

12757770

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

144000

54000

48562

48562

48562

48562

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13600

13600

12282

12282

12282

12282

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

12629400

14283400

12696926

12696926

12696926

12696926

Reparatii curente

20.02

244000

284000

216776

216776

216776

216776

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

21616000

29839000

29485894

29485894

29485894

29485894

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

21616000

29839000

29485894

29485894

29485894

29485894

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

21616000

29839000

29485894

29485894

29485894

29485894

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

1810000

2040000

1870082

1870082

1870082

1870082

Programe pentru tineret

59.08

40000

40000

Asociatii si fundatii

59.11

310000

306897

306897

306897

306897

Sustinerea cultelor

59.12

500000

500000

500000

500000

500000

500000

Sume destinate finantarii programelor sportive rea

59.20

570000

590000

579800

579800

579800

579800

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

700000

600000

483385

483385

483385

483385

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

1660000

1069000

869184

869184

869184

644515

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

1660000

1069000

869184

869184

869184

644515

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 34 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

1660000

1069000

869184

869184

869184

644515

Construc?ii

71.01.01

452000

260000

250179

250179

250179

4504

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

55079

Alte active fixe

71.01.30

1208000

809000

619005

619005

619005

584932

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-19718

-19718

-19718

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-19718

-19718

-19718

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-19718

-19718

-19718

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

*

4068000

5522000

5182179

5182179

5182179

4932000

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

3616000

5262000

4932000

4932000

4932000

4932000

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3616000

5262000

4932000

4932000

4932000

4932000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

3616000

5262000

4932000

4932000

4932000

4932000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

3616000

5262000

4932000

4932000

4932000

4932000

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

3616000

5262000

4932000

4932000

4932000

4932000

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

3616000

5262000

4932000

4932000

4932000

4932000

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

452000

260000

250179

250179

250179

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

452000

260000

250179

250179

250179

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

452000

260000

250179

250179

250179

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

452000

260000

250179

250179

250179

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

452000

260000

250179

250179

250179

Construc?ii

71.01.01

452000

260000

250179

250179

250179

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

*

32493000

40217000

38429492

38429492

38429492

38474720

Sport

67.02.05.01

18570000

25477000

25439041

25439041

25439041

25440591

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

18570000

25477000

25439041

25439041

25439041

25440591

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

18570000

25477000

25440591

25440591

25440591

25440591

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA

51

*

18000000

24577000

24553894

24553894

24553894

24553894

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01

51.01

*

18000000

24577000

24553894

24553894

24553894

24553894

Transferuri catre institu?ii publice

51.01.01

18000000

24577000

24553894

24553894

24553894

24553894

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

570000

900000

886697

886697

886697

886697

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 35 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Asociații si fundații

59.11

310000

306897

306897

306897

306897

Sume destinate finanțării programelor sportive rea

59.20

570000

590000

579800

579800

579800

579800

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-1550

-1550

-1550

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-1550

-1550

-1550

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-1550

-1550

-1550

Tineret

67.02.05.02

40000

40000

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

40000

40000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

40000

40000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

40000

40000

Programe pentru tineret

59.08

40000

40000

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

13883000

14700000

12990451

12990451

12990451

13034129

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

13883000

14700000

12990451

12990451

12990451

13034129

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

13031000

14635000

12974546

12974546

12974546

12974546

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

13031000

14635000

12974546

12974546

12974546

12974546

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

12787000

14351000

12757770

12757770

12757770

12757770

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

144000

54000

48562

48562

48562

48562

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13600

13600

12282

12282

12282

12282

Alte bunuri si servicii pentru ?ntretinere si func

20.01.30

12629400

14283400

12696926

12696926

12696926

12696926

Reparatii curente

20.02

244000

284000

216776

216776

216776

216776

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

852000

65000

34073

34073

34073

59583

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

852000

65000

34073

34073

34073

59583

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

852000

65000

34073

34073

34073

59583

Construc?ii

71.01.01

4504

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

55079

Alte active fixe

71.01.30

852000

65000

34073

34073

34073

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-18168

-18168

-18168

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-18168

-18168

-18168

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-18168

-18168

-18168

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 36 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Servicii religioase

67.02.06

500000

500000

500000

500000

500000

500000

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

500000

500000

500000

500000

500000

500000

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

500000

500000

500000

500000

500000

500000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

500000

500000

500000

500000

500000

500000

Susținerea cultelor

59.12

500000

500000

500000

500000

500000

500000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1056000

1344000

1068317

1068317

1068317

1068317

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1056000

1344000

1068317

1068317

1068317

1068317

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

700000

600000

483385

483385

483385

483385

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

700000

600000

483385

483385

483385

483385

Acțiuni cu caracter stiintific si social-cultural

59.22

700000

600000

483385

483385

483385

483385

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

356000

744000

584932

584932

584932

584932

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

356000

744000

584932

584932

584932

584932

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

356000

744000

584932

584932

584932

584932

Alte active fixe

71.01.30

356000

744000

584932

584932

584932

584932

Asigurari si asistenta sociala(cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10 la

68.02

*

56815000

41479000

35320830

35320830

35320830

35762430

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

56815000

41479000

35320830

35320830

35320830

35762430

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

56460000

41274000

35247783

35247783

35247783

35744678

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

32785000

22095000

19832639

19832639

19832639

20143630

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

31173000

20381600

18853653

18853653

18853653

19164644

Salarii de baza

10.01.01

27418000

19517600

18477243

18477243

18477243

18788234

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

236000

230000

226752

226752

226752

226752

Indemnizatii de delegare

10.01.13

5000

5000

Indemnizatii de hrana

10.01.17

3342000

572000

110341

110341

110341

110341

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

172000

57000

39317

39317

39317

39317

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

703000

702800

556500

556500

556500

556500

Vouchere de vacan??

10.02.06

703000

702800

556500

556500

556500

556500

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

909000

1010600

422486

422486

422486

422486

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

909000

1010600

422486

422486

422486

422486

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 37 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

2795000

2699000

1717056

1717056

1717056

1669032

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

1418000

1343000

729649

729649

729649

725322

Furnituri de birou

20.01.01

64000

68000

50997

50997

50997

50997

Materiale pentru curățenie

20.01.02

167000

166000

124531

124531

124531

124531

zncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

184000

184000

165878

165878

165878

165878

Apa, canal si salubritate

20.01.04

82000

82000

59782

59782

59782

59782

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

54000

54000

22544

22544

22544

22544

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

81000

81000

32429

32429

32429

32429

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

786000

708000

273488

273488

273488

269161

Reparatii curente

20.02

141000

111000

83845

83845

83845

83845

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

1045000

1049600

877898

877898

877898

844487

Hrana pentru oameni

20.03.01

1045000

1049600

877898

877898

877898

844487

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

32000

31300

5282

5282

5282

5282

Medicamente

20.04.01

28000

28000

5282

5282

5282

5282

Materiale sanitare

20.04.02

4000

3300

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

30000

34500

13567

13567

13567

3281

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30000

34500

13567

13567

13567

3281

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20

20.06

*

68000

68000

1448

1448

1448

1448

Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri

20.06.01

68000

68000

1448

1448

1448

1448

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

10000

10000

Pregatire profesionala

20.13

45000

45000

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

6000

6600

5367

5367

5367

5367

Chirii

20.30.04

2000

2600

2098

2098

2098

2098

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4000

4000

3269

3269

3269

3269

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

20000000

15600000

13323211

13323211

13323211

13324474

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

20000000

15600000

13323211

13323211

13323211

13324474

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

20000000

15600000

13323211

13323211

13323211

13324474

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

880000

880000

374877

374877

374877

607542

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 38 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

880000

880000

374877

374877

374877

607542

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

*

355000

205000

96097

96097

96097

17752

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.

71

*

355000

205000

96097

96097

96097

17752

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

*

355000

205000

96097

96097

96097

17752

Mobilier, aparatur? birotic? ?i alte active corpor

71.01.03

17752

Alte active fixe

71.01.30

355000

205000

96097

96097

96097

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-23050

-23050

-23050

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-23050

-23050

-23050

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-23050

-23050

-23050

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

*

37384000

26524000

23557135

23557135

23557135

24022749

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

37384000

26524000

23557135

23557135

23557135

24022749

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

37384000

26524000

23557135

23557135

23557135

24022749

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

37384000

26524000

23560035

23560035

23560035

24022749

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

21165000

12665000

11359006

11359006

11359006

11587792

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

20490000

11890000

10767237

10767237

10767237

10996023

Salarii de baza

10.01.01

17990000

11490000

10767237

10767237

10767237

10996023

Indemnizatii de hrana

10.01.17

2500000

400000

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

435000

435000

351350

351350

351350

351350

Vouchere de vacan??

10.02.06

435000

435000

351350

351350

351350

351350

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

240000

340000

240419

240419

240419

240419

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

240000

340000

240419

240419

240419

240419

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

16000000

13000000

11846709

11846709

11846709

11847972

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

16000000

13000000

11846709

11846709

11846709

11847972

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

16000000

13000000

11846709

11846709

11846709

11847972

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

219000

859000

354320

354320

354320

586985

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

219000

859000

354320

354320

354320

586985

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-2900

-2900

-2900

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-2900

-2900

-2900

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 39 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-2900

-2900

-2900

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

3700000

2300000

1313162

1313162

1313162

1313162

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3700000

2300000

1313162

1313162

1313162

1313162

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

3700000

2300000

1313162

1313162

1313162

1313162

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

*

3700000

2300000

1313162

1313162

1313162

1313162

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

*

3700000

2300000

1313162

1313162

1313162

1313162

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3700000

2300000

1313162

1313162

1313162

1313162

Crese

68.02.11

3268000

2978000

2833231

2833231

2833231

2823095

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

3268000

2978000

2833231

2833231

2833231

2823095

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

3268000

2978000

2833381

2833381

2833381

2823095

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

2952000

2762000

2687485

2687485

2687485

2687485

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

2828000

2636600

2563365

2563365

2563365

2563365

Salarii de baza

10.01.01

2228000

2227600

2186955

2186955

2186955

2186955

Sporuri pentru conditii de munca

10.01.05

236000

230000

226752

226752

226752

226752

Indemnizatii de hrana

10.01.17

192000

122000

110341

110341

110341

110341

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

172000

57000

39317

39317

39317

39317

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

68000

67800

66700

66700

66700

66700

Vouchere de vacan??

10.02.06

68000

67800

66700

66700

66700

66700

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

56000

57600

57420

57420

57420

57420

Contributia asiguratorie pentru munca

10.03.07

56000

57600

57420

57420

57420

57420

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

295000

195000

125339

125339

125339

115053

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.

20.01

*

131000

61000

41496

41496

41496

41496

Furnituri de birou

20.01.01

4000

690

690

690

690

Materiale pentru curatenie

20.01.02

22000

21000

18876

18876

18876

18876

zncalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

4000

4000

781

781

781

781

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8000

8000

4272

4272

4272

4272

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

6000

6000

5737

5737

5737

5737

Materiale si prestari de servicii cu caracter func

20.01.09

91000

18000

11140

11140

11140

11140

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 40 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Reparații curente

20.02

76000

46000

27364

27364

27364

27364

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

45000

45600

39400

39400

39400

39400

Hrana pentru oameni

20.03.01

45000

45600

39400

39400

39400

39400

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 l

20.04

*

17000

16300

1426

1426

1426

1426

Medicamente

20.04.01

13000

13000

1426

1426

1426

1426

Materiale sanitare

20.04.02

4000

3300

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.

20.05

*

20000

19500

10286

10286

10286

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20000

19500

10286

10286

10286

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

*

6000

6600

5367

5367

5367

5367

Chirii

20.30.04

2000

2600

2098

2098

2098

2098

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4000

4000

3269

3269

3269

3269

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.

59

*

21000

21000

20557

20557

20557

20557

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

21000

21000

20557

20557

20557

20557

TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si r

85

*

-150

-150

-150

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01

*

-150

-150

-150

Plati efectuate in anii precedenti si recuperare i

85.01.01

-150

-150

-150

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

*

1000000

1004000

838498

838498

838498

805087

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

1000000

1004000

838498

838498

838498

805087

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

1000000

1004000

838498

838498

838498

805087

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

1000000

1004000

838498

838498

838498

805087

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06

20

*

1000000

1004000

838498

838498

838498

805087

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

*

1000000

1004000

838498

838498

838498

805087

Hrana pentru oameni

20.03.01

1000000

1004000

838498

838498

838498

805087

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

*

11463000

8673000

6778804

6778804

6778804

6798337

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

11463000

8673000

6778804

6778804

6778804

6798337

TOTAL CHELTUIELI (cod01+70+79+85)

00

*

11463000

8673000

6778804

6778804

6778804

6798337

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5

01

*

11108000

8468000

6702707

6702707

6702707

6780585

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

*

8668000

6668000

5786148

5786148

5786148

5868353

JUDEȚUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI                  Pa9- 41 / 50 (lei)

la data de 31/12/2019

Denumire indicator

Cod

Credite angaj.

Credite bugetare

Angajam. bugetare

Angajam. legale

Plati efectuate

Angajam. legale de platit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

initiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01

10.01

*

7855000

5855000

5523051

5523051

5523051

5605256

Salarii de baza

10.01.01

7200000

5800000

5523051

5523051

5523051

5605256

Indemnizații de delegare

10.01.13

5000

5000

Indemnizații de hrana

10.01.17

650000

50000

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

*

200000

200000

138450

138450

138450

138450

Vouchere de vacan??

10.02.06

200000

200000

138450

138450

138450

138450

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

*

613000

613000

124647

124647

124647

124647

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

613000

613000

124647

124647

124647

124647

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06