Hotărârea nr. 204/2020

Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 4 respectiv a Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157/20.07.2020 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, având ca asociat unic Municipiul Buzău, cu scopul desfăşurării, în municipiul Buzău, activităţilor specifice Serviciului public de alimentarea cu energie termică în sistem centralizat.

ZĂU

ZĂU

STAT DE FUNCȚII AL

SOCIETĂȚII RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU

Nr. Crt.

Nr. post

Functia / Meseria + Cod COR

Nivelul de studii minim

Observatii

CONDUCERE

DIRECTOR GENERAL - 112014

S

DIRECTOR ECONOMIC - 112020

S

BIROU PRODUCȚIE, FACTURARE, CONTRACTARE ȘI RECUPERARE CREANȚE, ’        JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE                     ’

1

1

ȘEF BIROU - 121904

S

2

1

INGINER - 214401/214203

S

3-5

1- 3

ECONOMIST - 263106

S

6

1

INFORMATICIAN/PROGRAMATO R DE SISITEM INFORMATIC -251203/251204

S

7

1

CONSILIER JURIDIC - 261103

S

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE, ANALIZĂ PREȚURI, ÎNCASARE, GESTIUNE

8

1

ȘEF BIROU - 121904

S

9

1

ECONOMIST - 263106

S

10

1

CONTABIL - 331302

M

11

12

1-2

CASIER - 523003

M

BIROU RESURSE UMANE, RELAȚII PUBLICE

13

1

ȘEF BIROU - 121904

S

14

15

1-2

INSPECTOR RESURSE UMANE -

333304

M

16

1

CONSILIER ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - 242201  ’

S

COMPARTIMENT PREVENIRE ȘI PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENȚĂ,

ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE, AUTO

17

1

INSPECTOR SSM - 325723

S

18

19

1-2

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV -

411001

M

20

1

ȘOFER - 832201

G+c. calif

21

1

FEMEIE DE SERVICIU -911201

G

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

22

1

AUDITOR INTERN - 241105

S

BIROU TEHNIC, MANAGEMENT INTEGRAT, CALITATE MEDIU, MARKETING

23

1

ȘEF BIROU - 121904

S

24

25

1-2

INGINER - 214651/214401/251203

S

26

1

INGINER - 215108

S

27

1

REFERENT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - 242204

S

28

1

REFERENT- 331309

M/PL

29

1

FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV -’      411001

M

SECȚIA TERMOFICARE

30

1

ȘEF SECȚIE TERMOFICARE -121903

S

DISPECERAT TERMIC

31

1

MAISTRU - 311303

Sc.ms

32

35

1- 4

DISPECER - 432201

Sc..pr.

SECȚIA DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TREMICĂ, MENTENANȚĂ ȘI ’                            INFORMATIZARE                            ’  ’

INFORMATIZARE

36

1

OPERATOR SUPORT TEHNIC -

351107

M + curs spec.

SECȚIA DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ENERGIE TREMICĂ, MENTENANȚĂ

37

39

1-3

MAISTRU - 311508

Sc.ms

40

72

1-33

FOCHIST - 818207

G+c.calif

73

1

FOCHIST - 818207 / OPERATOR PUNCT TERMIC - 313109

G+c.calif

74

1

FOCHIST - 818207 / OPERATOR STA -313205

G+c.calif

75

82

1-8

ELECTRICIAN - 741307

G+c.calif

83

90

1- 8

INSTALATOR - 712604

G+c.calif

91

92

1 - 2

LĂCĂTUȘ MECANIC -721410

G+c.calif

93

1

LĂCĂTUȘ MECANIC -721410 / STRUNGAR - 722413

G+c.calif

94

95

1-2

SUDOR - 721208

G+c.calif

NOTĂ : STUDII : S -Superioare ; M - Medii ; G+c.calif. - Generale + curs de calificare ;

Sc.ms. -Scoala de maiștri ; Sc.pr - Scoala profesionala