Hotărârea nr. 198/2020

Hotărâre privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

MUNICIPIUL BUZAU


ANEXA NR.1

la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGET LOCAL PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program actualizat 2020

Realizat 31.07.2020

Influente

Program rectificat

A

VENITURI, total din care:

320,745.00

152,041.00

3,055.00

323,800.00

1

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

11.02

31,514.00

19,362.00

1,254.00

32,768.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

31,112.00

19,195.00

1,135.00

32,247.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

402.00

167.00

119.00

521.00

2

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care:

39.02

34.00

39.00

5.00

39.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale

39.02.07

34.00

39.00

5.00

39.00

3

Subvenții de la bugetul de stat, din care:

42.02

40,912.00

1,185.00

194.00

41,106.00

Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42.02.69

7,358.00

198.00

171.00

7,529.00

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

983.00

987.00

23.00

1,006.00

4

Sume primite de la UE/ alti donatori, total din care:

48.02

41,291.00

0.00

1,602.00

42,893.00

Fondul European de Dezvoltare regionala (FEDR), din care:

48.02.01

38,017.00

0.00

1,602.00

39,619.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent.

48.02.01.01

38,017.00

0.00

1,602.00

39,619.00

B

CHELTUIELI, total din care:

333,304.00

142,242.00

3,055.00

336,359.00

1

Capitolul AUTORITATI EXECUTIVE, din care:

51.02

30,237.00

14,794.00

1,500.00

31,737.00

Cheltuieli de personal

10

17,900.00

9,905.00

0.00

17,900.00

Bunuri si servicii

20

5,526.00

3,175.00

55.00

5,581.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala

58

3,854.00

698.00

0.00

3,854.00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

105.00

83.00

50.00

155.00

Active nefinanciare

71

1,592.00

1,237.00

65.00

1,657.00

Rambursari de credite

81

1,260.00

0.00

1,330.00

2,590.00

Plati efectuate in anii precedenti

85

0.00

-304.00

0.00

0.00

2

Capitolul ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

54.02

2,530.00

1,278.00

50.00

2,580.00

Cheltuieli de personal

10

2,073.00

1,058.00

15.00

2,088.00

Bunuri si servicii

20

427.00

207.00

35.00

462.00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

30.00

14.00

0.00

30.00

Plati efectuate in anii precedenti

85

0.00

-1.00

0.00

0.00

3

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

1,920.00

879.00

50.00

1,970.00

Dobanzi

55

1,920.00

879.00

50.00

1,970.00

4

Capitolul ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

61.02

25,953.00

15,756.00

0.00

25,953.00

Cheltuieli de personal

10

21,050.00

11,933.00

0.00

21,050.00

Bunuri si servicii

20

4,051.00

3,500.00

0.00

4,051.00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

390.00

230.00

0.00

390.00

Active nefinanciare

71

462.00

94.00

0.00

462.00

Plati efectuate in anii precedenti

85

0.00

-1.00

0.00

0.00

5

Capitolul INVATAMANT, din care:

65.02

67,466.33

13,504.00

2,957.00

70,423.33

Bunuri si servicii

20

24,030.33

9,684.00

1,924.00

25,954.33

Transferuri curente către instituții publice,

51

320.00

67.00

0.00

320.00

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program actualizat 2020

Realizat 31.07.2020

Influente

Program rectificat

Alte transferuri

55

402.00

235.00

119.00

521.00

Asistenta sociala

57

820.00

585.00

1,135.00

1,955.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58

17,450.00

59.00

0.00

17,450.00

Alte cheltuieli

59

68.00

37.00

0.00

68.00

Active nefinanciare

71

24,376.00

2,837.00

-221.00

24,155.00

6

Capitolul SANATATE, din care:

66.02

9,770.00

4,744.00

0.00

9,770.00

Cheltuieli de personal

10

9,600.00

4,704.00

0.00

9,600.00

Bunuri si servicii

20

90.00

15.00

0.00

90.00

Asistenta sociala

57

10.00

3.00

0.00

10.00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

70.00

23.00

0.00

70.00

Plati efectuate in anii precedenti

85

-1.00

0.00

0.00

7

Capitolul CULTURA, RECREERE si RELIGIE, din care:

67.02

34,589.67

17,308.00

-1,536.00

33,053.67

Bunuri si servicii

20

8,705.00

5,315.00

700.00

9,405.00

Transferuri curente către instituții publice, din care:

51

19,442.67

11,660.00

503.00

19,945.67

Sport Club Municipal Gloria Buzau

51.01

14,892.67

9,811.00

503.00

15,395.67

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

2,395.00

144.00

0.00

2,395.00

Active nefinanciare

71

2,447.00

189.00

-1,139.00

1,308.00

Active financiare

72

1,600.00

-1,600.00

0.00

8

Capitolul ASIGURARI si ASISTENTA SOCIALA, total, din care:

68.02

42,486.00

22,697.00

-74.00

42,412.00

Cheltuieli de personal

10

24,890.00

13,506.00

0.00

24,890.00

Bunuri si servicii

20

1,675.00

1,217.00

23.00

1,698.00

Asistenta sociala

57

14,300.00

7,588.00

0.00

14,300.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58

380.00

4.00

0.00

380.00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

525.00

295.00

0.00

525.00

Active nefinanciare

71

716.00

87.00

-97.00

619.00

8.1

Direcția de Asistenta Sociala, total, din care:

38,015.00

20,894.00

23.00

38,038.00

Cheltuieli de personal

10

21,690.00

11,890.00

0.00

21,690.00

Bunuri si servicii

20

1,525.00

1,134.00

23.00

1,548.00

Ajutoare sociale

57

14,300.00

7,588.00

0.00

14,300.00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

500.00

282.00

0.00

500.00

9

Capitolul LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA din care:

70.02

18,924.00

7,249.00

-1,176.00

17,748.00

Bunuri si servicii

20

7,250.00

4,074.00

200.00

7,450.00

Alte transferuri

55

1,701.00

0.00

0.00

1,701.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58

3,681.00

785.00

0.00

3,681.00

Active nefinanciare

71

6,292.00

2,390.00

-1,376.00

4,916.00

10

Capitolul PROTECTIA MEDIULUI, din care:

74.02

18,307.00

13,712.00

-1,488.00

16,819.00

Bunuri si servicii

20

16,800.00

13,564.00

-1,330.00

15,470.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58

40.00

0.00

800.00

840.00

Finantare nationala

58.01.01

5.00

0.00

104.00

109.00

Finantare externa nerambursabila

58.01.02

34.00

0.00

680.00

714.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1.00

0.00

16.00

17.00

Active nefinanciare

71

1,467.00

148.00

-958.00

509.00

11

Capitolul ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE

80.02

600.00

371.00

0.00

600.00

Asociatii si fundatii

59

600.00

371.00

0.00

600.00

12

Capitolul COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

81.02

8,590.00

2,255.00

180.00

8,770.00

Bunuri si servicii

20

80.00

0.00

180.00

260.00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

388.00

116.00

0.00

388.00

Alte cheltuieli

59

4,200.00

1,658.00

0.00

4,200.00

Active nefinanciare

71

1,252.00

23.00

0.00

1,252.00

Active financiare

72

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

Rambursari de credite

81

1,470.00

731.00

0.00

1,470.00

Plati efectuate in anii precedenti

85

-1,473.00

0.00

0.00

13

Capitolul TRANPORTURI, din care:

84.02

71,931.00

27,695.00

2,592.00

74,523.00

Bunuri si servicii

20

11,500.00

6,325.00

1,600.00

13,100.00

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program actualizat 2020

Realizat 31.07.2020

Influente

Program rectificat

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

19,000.00

16,300.00

2,264.00

21,264.00

Transferuri interne

55

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58.01

24,605.00

29.00

999.00

25,604.00

Finantare nationala

58.01.01

4,257.00

0.00

67.00

4,324.00

Finantare externa nerambursabila

58.01.02

20,245.00

0.00

922.00

21,167.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

103.00

0.00

10.00

113.00

Active nefinanciare

71

14,826.00

5,041.00

-2,271.00

12,555.00

Deficit

(12,559)

(12,559)

MUNICIPIUL BUZAU


ANEXA NR.1

la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGET LOCAL PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program actualizat 2020

Realizat 31.07.2020

Influente

Program rectificat

A

VENITURI, total din care:

320,745.00

152,041.00

3,055.00

323,800.00

1

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

11.02

31,514.00

19,362.00

1,254.00

32,768.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

31,112.00

19,195.00

1,135.00

32,247.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

402.00

167.00

119.00

521.00

2

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care:

39.02

34.00

39.00

5.00

39.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale

39.02.07

34.00

39.00

5.00

39.00

3

Subvenții de la bugetul de stat, din care:

42.02

40,912.00

1,185.00

194.00

41,106.00

Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42.02.69

7,358.00

198.00

171.00

7,529.00

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

983.00

987.00

23.00

1,006.00

4

Sume primite de la UE/ alti donatori, total din care:

48.02

41,291.00

0.00

1,602.00

42,893.00

Fondul European de Dezvoltare regionala (FEDR), din care:

48.02.01

38,017.00

0.00

1,602.00

39,619.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent.

48.02.01.01

38,017.00

0.00

1,602.00

39,619.00

B

CHELTUIELI, total din care:

333,304.00

142,242.00

3,055.00

336,359.00

1

Capitolul AUTORITATI EXECUTIVE, din care:

51.02

30,237.00

14,794.00

1,500.00

31,737.00

Cheltuieli de personal

10

17,900.00

9,905.00

0.00

17,900.00

Bunuri si servicii

20

5,526.00

3,175.00

55.00

5,581.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala

58

3,854.00

698.00

0.00

3,854.00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

105.00

83.00

50.00

155.00

Active nefinanciare

71

1,592.00

1,237.00

65.00

1,657.00

Rambursari de credite

81

1,260.00

0.00

1,330.00

2,590.00

Plati efectuate in anii precedenti

85

0.00

-304.00

0.00

0.00

2

Capitolul ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

54.02

2,530.00

1,278.00

50.00

2,580.00

Cheltuieli de personal

10

2,073.00

1,058.00

15.00

2,088.00

Bunuri si servicii

20

427.00

207.00

35.00

462.00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

30.00

14.00

0.00

30.00

Plati efectuate in anii precedenti

85

0.00

-1.00

0.00

0.00

3

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

1,920.00

879.00

50.00

1,970.00

Dobanzi

55

1,920.00

879.00

50.00

1,970.00

4

Capitolul ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

61.02

25,953.00

15,756.00

0.00

25,953.00

Cheltuieli de personal

10

21,050.00

11,933.00

0.00

21,050.00

Bunuri si servicii

20

4,051.00

3,500.00

0.00

4,051.00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

390.00

230.00

0.00

390.00

Active nefinanciare

71

462.00

94.00

0.00

462.00

Plati efectuate in anii precedenti

85

0.00

-1.00

0.00

0.00

5

Capitolul INVATAMANT, din care:

65.02

67,466.33

13,504.00

2,957.00

70,423.33

Bunuri si servicii

20

24,030.33

9,684.00

1,924.00

25,954.33

Transferuri curente către instituții publice,

51

320.00

67.00

0.00

320.00

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program actualizat 2020

Realizat 31.07.2020

Influente

Program rectificat

Alte transferuri

55

402.00

235.00

119.00

521.00

Asistenta sociala

57

820.00

585.00

1,135.00

1,955.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58

17,450.00

59.00

0.00

17,450.00

Alte cheltuieli

59

68.00

37.00

0.00

68.00

Active nefinanciare

71

24,376.00

2,837.00

-221.00

24,155.00

6

Capitolul SANATATE, din care:

66.02

9,770.00

4,744.00

0.00

9,770.00

Cheltuieli de personal

10

9,600.00

4,704.00

0.00

9,600.00

Bunuri si servicii

20

90.00

15.00

0.00

90.00

Asistenta sociala

57

10.00

3.00

0.00

10.00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

70.00

23.00

0.00

70.00

Plati efectuate in anii precedenti

85

-1.00

0.00

0.00

7

Capitolul CULTURA, RECREERE si RELIGIE, din care:

67.02

34,589.67

17,308.00

-1,536.00

33,053.67

Bunuri si servicii

20

8,705.00

5,315.00

700.00

9,405.00

Transferuri curente către instituții publice, din care:

51

19,442.67

11,660.00

503.00

19,945.67

Sport Club Municipal Gloria Buzau

51.01

14,892.67

9,811.00

503.00

15,395.67

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

2,395.00

144.00

0.00

2,395.00

Active nefinanciare

71

2,447.00

189.00

-1,139.00

1,308.00

Active financiare

72

1,600.00

-1,600.00

0.00

8

Capitolul ASIGURARI si ASISTENTA SOCIALA, total, din care:

68.02

42,486.00

22,697.00

-74.00

42,412.00

Cheltuieli de personal

10

24,890.00

13,506.00

0.00

24,890.00

Bunuri si servicii

20

1,675.00

1,217.00

23.00

1,698.00

Asistenta sociala

57

14,300.00

7,588.00

0.00

14,300.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58

380.00

4.00

0.00

380.00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

525.00

295.00

0.00

525.00

Active nefinanciare

71

716.00

87.00

-97.00

619.00

8.1

Direcția de Asistenta Sociala, total, din care:

38,015.00

20,894.00

23.00

38,038.00

Cheltuieli de personal

10

21,690.00

11,890.00

0.00

21,690.00

Bunuri si servicii

20

1,525.00

1,134.00

23.00

1,548.00

Ajutoare sociale

57

14,300.00

7,588.00

0.00

14,300.00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

500.00

282.00

0.00

500.00

9

Capitolul LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA din care:

70.02

18,924.00

7,249.00

-1,176.00

17,748.00

Bunuri si servicii

20

7,250.00

4,074.00

200.00

7,450.00

Alte transferuri

55

1,701.00

0.00

0.00

1,701.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58

3,681.00

785.00

0.00

3,681.00

Active nefinanciare

71

6,292.00

2,390.00

-1,376.00

4,916.00

10

Capitolul PROTECTIA MEDIULUI, din care:

74.02

18,307.00

13,712.00

-1,488.00

16,819.00

Bunuri si servicii

20

16,800.00

13,564.00

-1,330.00

15,470.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58

40.00

0.00

800.00

840.00

Finantare nationala

58.01.01

5.00

0.00

104.00

109.00

Finantare externa nerambursabila

58.01.02

34.00

0.00

680.00

714.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1.00

0.00

16.00

17.00

Active nefinanciare

71

1,467.00

148.00

-958.00

509.00

11

Capitolul ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE

80.02

600.00

371.00

0.00

600.00

Asociatii si fundatii

59

600.00

371.00

0.00

600.00

12

Capitolul COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

81.02

8,590.00

2,255.00

180.00

8,770.00

Bunuri si servicii

20

80.00

0.00

180.00

260.00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

388.00

116.00

0.00

388.00

Alte cheltuieli

59

4,200.00

1,658.00

0.00

4,200.00

Active nefinanciare

71

1,252.00

23.00

0.00

1,252.00

Active financiare

72

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

Rambursari de credite

81

1,470.00

731.00

0.00

1,470.00

Plati efectuate in anii precedenti

85

-1,473.00

0.00

0.00

13

Capitolul TRANPORTURI, din care:

84.02

71,931.00

27,695.00

2,592.00

74,523.00

Bunuri si servicii

20

11,500.00

6,325.00

1,600.00

13,100.00

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program actualizat 2020

Realizat 31.07.2020

Influente

Program rectificat

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

19,000.00

16,300.00

2,264.00

21,264.00

Transferuri interne

55

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58.01

24,605.00

29.00

999.00

25,604.00

Finantare nationala

58.01.01

4,257.00

0.00

67.00

4,324.00

Finantare externa nerambursabila

58.01.02

20,245.00

0.00

922.00

21,167.00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

103.00

0.00

10.00

113.00

Active nefinanciare

71

14,826.00

5,041.00

-2,271.00

12,555.00

Deficit

(12,559)

(12,559)

ANEXA nr. 1a

la Hotărârea nr.198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al MunicipiuluiBuzău

Rectificarea bugetelor instituțiilor publice finanțate din bugetul municipiului Buzău

pe anul 2020

-mii lei-

Nr. crt

Denumireinstituție

Bunuri și servicii 20

Transferuri institutii publice 51

Cheltuieli de capital 71

1.

Liceul Tehnologic Grigore C Moisil

353,00

+20,00

2.

Colegiul National BP Hașdeu

10,00

3.

Scoala Grigore Bastan

149,00

4.

Sc gimnaziala Ep. Dionisie Romano

120,00

5.

Liceul de Artă Margareta Sterian

210,00

6.

Liceul cu program sportiv Iolanda Balas Soter

-23,00

7.

Scoala gimnaziala “Sf. Apostol Andrei”

150,00

8.

Gradinita cu Program Prelungit nr. 3

20,00

-8,50

9.

Gradinita cu Program Prelungit nr. 9

+0,50

10.

Liceul Tehnologic Henri Coanda

510,00

11.

Colegiul National Pedagogic Spiru Haret

25,00

12.

Liceul Tehnic Municipiul Buzau

25,00

13.

Liceul Tehnologic de Meserii și Servicii

50,00

14.

Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu

50,00

15.

Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul

30,00

16.

Scoala Gimnazială Ion Creangă

9,00

17.

Scoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu

100,00

18.

Scoala Gimnazială Nicolae Titulescu

20,00

19.

Scoala Gimnazială Nicu Constantinescu

25,00

20.

Scoala Gimnazială Nr.11

12,00

21.

Scoala gimnazială PH Zangopol

14,00

22.

Municipiul Buzau

65,00

23.

Sport Club Municipal Gloria Buzau

503,00

TOTAL

+1.924,00

+503,00

+12,00

MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA NR. 2

la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL CREDITELOR INTERNE

2020

mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Influente

Program rectificat 2020

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

1

TOTAL VENITURI, din care:

39,084

0

39,084

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

39,084

0

39,084

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

39,084

39,084

2

TOTAL CHELTUIELI din care:

39,084

0

39,084

Capitolul A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE, din care:

51.07

6,246

-2,008

4,238

Active nefinanciare

71

6,246

-2,008

4,238

Capitolul INVATAMANT,din care:

65.07

20,274

-700

19,574

Active nefinanciare

71

20,274

-700

19,574

Capitolul CULTURA, RECREERE, RELIGIE, din care:

67.07

5,500

2,728

8,228

Active nefinanciare

71

5,500

2,728

8,228

Capitolul LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, din care:

70.07

2,354

-278

2,076

Active nefinanciare

71

2,354

-278

2,076

Capitolul COMBUSTIBIL SI ENERGIE,din care:

81.07

2,065

-891

1,174

Active nefinanciare

71

2,065

-891

1,174

Capitolul TRANSPORTURI; din care:

84.07

2,645

1,149

3,794

Active nefinanciare

71

2,645

1,149

3,794

ANEXA 3

la Hotararea nr.198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 CU FINANTARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL

mii lei

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Data inceperii execuției (luna, an)

Nr. si data de aprobare

Valoare

totala actualizata

TOTAL

2020

PREVEDERI 2020

Estimari

2021

Estimari

2022

Estimari

2023

FINANȚATE DIN

Buget local

buget de stat

0

1

2

4

5

6

7

8

9

A.

TOTAL

din care :

LUCRĂRI IN CONTINUARE

162,291

72,287

34,874

23,231

11,974

331

22,900

22,900

0

0

B.

C.

LUCRĂRI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

95,502

2,322

9,321

2,322

9,321

0

0

0

0

1

2

6

7

8

9

I.

AUTORITATI PUBLICE

SI ACȚIUNI EXTERNE 51.02

1,657

1,657

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRĂRI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1,657

1,657

C1

_dotari independente

1,392

1,392

C2

_studii,proiecte

265

265

II.

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

_

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

_dotari independente

III.

APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02

97

97

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

97

97

C1

_dotari independente

97

97

C2

_cheltuieli proiectare

IV

INVATAMANT 65.02

50,183

24,155

1,255

22,900

credite de angajament credite bugetare

0

1

2

6

7

8

9

A.

A1

A2

B.

B1.

B2

B3

C.

C1

C2

V

A.

B.

C.

LUCRĂRI IN CONTINUARE credite de angajament credite bugetare

Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura,instalatii)interior si exterior corp 3, C5,C6,C7 " la Colegiul National Mihai Eminescu, municipiul Buzau

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

LUCRĂRI NOI

credite de angajament credite bugetare

Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala gimnaziala nr.11 municipiul Buzau Cofinantare lucrari Gradinita cu program normal Mun.Buzau Alimentare cu energie electrica Colegiul Tehnic

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII -dotari independente

-cheltuieli de proiectare

SĂNĂTATE

credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE LUCRARI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INV.

_dotari independente cheltuieli de proiectare

48,733

24,965

23,768

1,450

1,135

300

15

23,096

22,996

100

198

100

83

15

861

528

333

196

96

100

198

100

83

15

861

528

333

22,900

22,900

0

1

2

VI

CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE

11,002

1,293

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

Reabilitare Stadion de atletism si

8,328

26

A1

refacere imprejmuire teren

8,328

21

A2

Reabilitare porti Parc Al. Marghiloman

5

B.

LUCRĂRI NOI

2,674

492

credite de angajament

-

credite bugetare

Amenajare locuri de joaca in

B1

municipiul Buzău

415

1

Realizarea de fântâni arteziene in

B2

parcurile Tineretului si Crâng din municipiul Buzău

2,128

360

Lucrări ornamentale la Pasaj Unirii

B3

Buzău, cu tema "Istoria municipiului Buzău"

131

131

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

-

775

C1

_dotari independente

190

C2

_cheltuieli de proiectare

-

585

VII.

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA 68.02

619

credite de angajament

credite bugetare

6

7

8

9

1,293

26

21

5

492

1

360

131

775

190

585

619

0

-

0

1

2

6

7

8

9

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

B.

LUCRĂRI NOI

Creșterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educației timpurii in municipiul Buzau prin constructia si dotarea unei crese (str. Col. Buzoianu

5,498

110

110

B1

nr.91)

5,498

10

10

Instalatii incalzire Cresa 1 si Centrul

B2

Speranta

100

100

C.

ALTE CHELTUIELI DE INV.

509

509

C1

_dotari independente

63

63

C2

_cheltuieli de proiectare

446

446

VIII.

LOCUINȚE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02

130

3,838

3,838

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

120

39

39

credite de angajament

credite bugetare

A1

Extindere retele gaze pe strazile:.Aleea Luncii,Hipodrom, Orizont,Simila,Gogu Vicatus, intr.Cosminului, Lastunului, camine nefamilisti, Intr.Bazalt, Nimfelor, Victoriei, Iazul Morilor,Al.Marghiloman

120

39

39

B.

LUCRARI NOI

10

207

207

credite de angajament

credite bugetare

B1

Bransament gaze spatiu PT35

Instalatie incalzire imobil Cartier

10

10

10

B2

Brosteni,bl.D1, ap.19 Instalatie incalzire imobil.

10

3

3

B3

Str.Al.Marghiloman nr.158

10

17

17

0

1

2

6

7

8

9

B4

B5

B6

B7

B8 C.

C1 C2 C3

IX.

A.

B.

1

2

3

C.

X.

A.

A1

Instalație incalzire imobil str.Libertatii nr.35

Alimentare cu energie electrica Tarlaua 32

Amplasare locomotiva in rond Gara

Centrala termica PT 20 Centrala termica imobil bd.N.Balcescu nr.43-45

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

_cheltuieli de proiectare _dotari independente achizitie active fixe

PROTECȚIA MEDIULUI credite de angajament credite bugetare LUCRĂRI IN CONTINUARE

LUCRĂRI NOI

credite de angajament credite bugetare

Realizare foraje la Depozitul de deșeuri Vadu Pasii

Amenajare platforme deșeuri menaj ingropate

Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _dotari independente _cheltuieli de proiectare

COMBUSTIBIL SI ENERGIE LUCRĂRI IN CONTINUARE Surse alternative de asigurare a agentului termic in municipiul Buzau

20

436

26,442

525

25,917

30 4,738

21,149

9,119

9,119

7,000

20

136

1

10

10

3,592

2,732

805

55

509

140

30

100

10

369

161

208

435

40

23

20

136

1

10

10

3,592

2,732

805

55

509

140

30

100

10

369

161

208

435

40

23

0

1

2

6

7

8

9

A2

Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral,municipiul Buzău

2,119

17

17

B.

LUCRĂRI NOI

0

0

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

395

395

_cheltuieli proiectare

395

395

XI

TRANSPORTURI

65,415

2,271

2,271

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

5,462

30

30

credite de angajament

credite bugetare

A1

Sistematizare verticala,parcare, accese rutiere si pietonale,realizare drumuri interioare aferente Cartier Orizont

5,462

30

30

B.

LUCRĂRI NOI

59,953

1,175

1,175

credite de angajament

credite bugetare

B1

Modernizare iluminat public pe Pasaj Dragaica

700

2

2

B2

Realizarea statiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public autobuze electrice

2,282

318

318

B3

Modernizarea si cresterea gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

21,499

10

10

B4

Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

23,599

10

10

7

0

1

2

6

7

8

9

B5

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizând statii automate de inchiriere a bicicletelor -Buzau Velocity

11,871

1

1

B8

Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrata

25,445

10

10

B9

Centru intermodal de transport al municipiului Buzau integrat cu sistem park and ride

3,410

10

10

B10

Construire statii autobuz in municipiul Buzau

4,856

10

10

B11

Reabilitare Pasaj Unirii

292

292

B12

Amenajare sens giratoriu si amplasare locomotiva construita in 1934, in vederea expunerii muzeistice , intersectia dintre Bd.Garii, bd.Republicii, bd.1 Decembrie 1918

312

312

B13

Instalare si montare semafoare la sensul giratoriu Gara CF Buzau

200

200

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1,066

1,066

C1

_cheltuieli de proiectare

996

996

_dotari independente

70

70

ANEXA 3/1

la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

mii lei

Nr.

Denumirea achizițiilor de bunuri

Cantitate

Total

crt.

si alte cheltuieli

bc

alocatii

T O T A L

1,657

din care :

I

DOTARI INDEPENDENTE

1,392

1

Licență server e-mail

1

40

2

Licență SQL server

2

39

3

Licența Windows server 2019

4

105

4

Licență soft arhivare

10

2

5

Licență soft monitorizare și administrare rețea

1

18

6

Imprimante laser monocrom

15

17

7

Data center (Rack + 4 servere + storage+ ups + switch)

1

524

8

Sistem de calcul (calculator,monitor)

90

283

9

Sistem Operare Windows 10 si office 2019 (set )

105

204

10

Modul de export date DRPCIV Avantax

1

6

11

Cerere de Finantare CP 13/2019/POCA/661/2/1)-

Fundamentarea deciziilor si planificare strategică

100

12

Extindere aplicatie Avantax

54

II

STUDII, PROIECTE

265

1

Audit al sistemului informatic sub aspectul securitatii acestuia

105

2

PT-Modificare tema pt.obiectivul "Constructie extindere si refunctionalizare cladire Bazar-transformare in sediu administrativ al Primariei municipiului Buzau

160

lotl

cheltuite fara TVA

cheltuite cu TVA

Alocate cu TVA

sisteme de calcul

90

350.447

417.03

540

180

Lot 2

0.00

Data center

denumire

cantitate

pret faraTVA

Rack

1

7.275

8.66

Switch

2

24.83

29.55

UPS

2

17.82

21.21

Server

4

172.875

205.72

Storage

1

54.055

64.33

Echange CAL

300

124.5

148.16

Server 2019 user CAL

200

35.2

41.89

sever 2019 RDP CAL

5

3.175

3.78

Hard

Hard +CAL

439.73

523.28

licenta Sever 2019 data center

4

88.22

104.98

SQL 2017 standard

2

32.75

38.97

Server Exchange 2019

1

33.465

39.82

sost monitorizare

1

14.551

17.32

soft arhivare

10

0.95

1.13

609.67

725.50

761.6

lot 3

imprimante

15

13.627

16.22

25

licente W10 si Office2019

63

2.5

1158.75

1325.6

0.00

132.8

ANEXA 3/4

la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe

categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

INVATAMANT

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Cant.

Total alocatii

T O T A L

861.00

din care :

I.

DOTARI INDEPENDENTE

528.00

1

Trusa elev laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

8

40.00

2

Trusa profesor laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

1

10.00

3

Nisa chimica cabinet/laborator chimie

1

9.00

4

Pompa centrala termica DAB 120/360-807

1

15.00

5

Bazin recuperare

1

7.00

6

Inlocuire cos fum centrala termica

1

25.00

7

Centrala temica gaze

1

9.00

8

Hota profesionala cu tubulatura

1

16.00

9

Masina de gatit profesionala cu cuptor

2

65.00

10

Masina spalat profesionala

1

10.00

11

Masina curatat suprafata salii de sport

1

13.00

12

Porti fotbal, handbal, panouri baschet

6

48.00

13

Masina curatat fructe si legume

1

8.00

14

Mese tenis

203.00

15

Copiator

1

12.75

16

Tabla interactiva

1

7.00

17

Laptop

1

3.00

18

Licente

35

24.20

19

Multifunctionala

1

3.05

II.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

333.00

II1

STUDII FEZABILITATE, PROIECTE TEHNICE

333.00

1

PT-Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii prin constructia/extinderea si dotarea Gradinitei cu Program prelungit nr.4-str.Aleea Parcului

207.00

2

Taxe avize, acorduri-Sala sport Scoala gimnalizala nr.11

6.00

3

PT-Instalatii utilizare gaze la unitati de invatamant

50.00

4

SF-Amenajare curti interioare gradinite pentru transfer activitati didactice in aer liber

70.00

ANEXA NR. 3/4a

la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

REPARTIZARE CHELTUIELI DE CAPITAL AFERENTE CAPITOLULUI INVATAMANT - 2020

lei

Nr crt

Denumire produs

Cant.

Bc

Pret total

Centru

financiar

Unitate de invatamant

Cant.

Valoare

1

Trusa elev laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

8

40,000

Colegiul B.P.Hasdeu

8

40,000

2

Trusa profesor laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

1

10,000

Colegiul B.P.Hasdeu

1

10,000

3

Nisa chimica cabinet/laborator chimie

1

9,000

Scoala Gimnaziala Sfantul Apostol Andrei

1

9,000

4

Pompa centrala termica DAB 120/360-807

1

15,000

Liceul Tehnologic "Dimitrie Filipescu"

1

15,000

5

Bazin recuperare

1

7,000

Liceul cu Program Sportiv

1

7,000

6

Inlocuire cos fum centrala termica

1

25,000

Scoala Gimnaz. "N. Constantinescu"

1

25,000

7

Centrala termica gaze

1

9,000

Gradinita cu pr prel nr.3

1

9,000

8

Hota profesionala cu tubulatura

1

16,000

Gradinita cu pr prel nr.9

1

16,000

16,000

9

Masina de gatit profesionala cu cuptor

3

55,100

Gradinita cu pr prel nr.9

1

35,000

Gradinita cu pr prel nr.10

2

20,100

55,100

10

Masina spalat profesionala

1

10,000

Gradinita cu pr prel nr.6

1

10,000

11

Masina curatat suprafata salii de sport

1

13,000

Liceul Teoretic "Al. Marghiloman"

1

13,000

12

Porti fotbal, handbal, panouri baschet

6

48,000

Scoala nr .15

6

48,000

13

Masina curatat fructe si legume

1

8,000

Gradinita Bobocei din Micro 3

1

8,000

14

Mese tenis

203,000

203,000

15

Copiator

1

12,750

Scoala gimnaziala Ion Creanga

1

12,750

16

Tabla interactiva

1

11,680

Gradinita cu program normal nr.18

1

7,000

Gradinita cu pr prel nr.10

1

4,680

11,680

17

Laptop

1

3,000

Gradinita cu program normal nr.18

1

3,000

18

Licente

35

24,200

Liceul teoretic Grigore Moisil

28

20,000

Scoala gimnaziala Ion Creanga

7

4,200

24,200

19

Multifunctionala

1

3,050

Scoala gimnaziala Ion Creanga

1

3,050

20 Chiuveta cu fundament                     1      2,520

Gradinita cu pr prel nr.10

1          2,520

21 Gratar electric                                   1       2,700

Gradinita cu pr prel nr.10

1          2,700

TOTAL                                         528,000                                                       528,000

Calculatoare

267500

267.5

Softuri pt. calculatoare C18020 din 3 laboratoare informatica

64000

64

Licente sistem operare

11800

11.8

Licente antivirus

400

0.4

Licente "office"

6500

6.5

Sistem desktop ( win 10)

12000

12

Trusa elev laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

40000

40

Trusa profesor laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica,

optica)

10000

10

Autorizatie securitate incendiu

325000

325

Sistem de sonorizare

50000

50

Nisa chimica cabinet/laborator chimie

9000

9

Dotari cantina

60000

60

Videoproiector+suport+ecran

24500

24.5

Sistem audio(boxe, active cu stativ, mixer audio si microfoane)

7000

7

Table interactive prescolari

35000

35

Table interactive

350400

350.4

Pompa centrala termica DAB 120/360-807

15000

15

Sistem detectie incendii

340000

340

Instalatie stingere hidranti

393000

393

Imprimanta 3D

6000

6

Sistem video

15000

15

Multifunctionala

54000

54

Sistem acces scoala

15000

15

Frigider inox profesional

13200

13.2

Blender industrial

7200

7.2

Robot tenis masa

7000

7

Bazin recuperare

7000

7

Dotare sala multimedia

30000

30

Inlocuire cos fum centrala termica

25000

25

Xerox color

15000

15

Plita de gatit profesionala

24000

24

Hota profesionala cu tubulatura

31000

31

Masina de gatit profesionala cu cuptor

110000

110

Chiuveta cu fundament

5000

5

-D.V.R-Monitorizare video

4500

4.5

-amenajare teren joaca+ansamblu jocuri

208000

208

-masina spalat profesionala

10000

10

-masina curatat suprafata salii de sport

13000

13

-porti fotbal, handbal, panouri baschet

48000

48

-masina curatat fructe si legume

8000

8

Foisor pentru gradina

120000

120

-pachet software educational

30100

30.1

-trusa invatare pt. tehnica curent continuu

29200

29.2

-trusa invatare pt. tehnica curent alternativ

39100

39.1

-trusa invatare circuite digitale

46600

46.6

dulap de incarcare si depozitare pt. trusele TIP-MobileLab

14000

14

-set echipamente laborator

23800

23.8

-Soft -Bazele circuitelor electrice si electronice- modul de invatare si aplicatii

practice (parteaI+II) - B84

23800

23.8

-Transformatoare -Modul de invatare si aplicatii practice

2700

2.7

-Platforma de laborator pt. studiul sistemelor de reglare automata

21900

21.9

-imprimanta multifunctionala laser A3 Color+227

13000

13

-Calculator cu monitor DELL OptiPlex 5050 Intel Core I7-7700 - server

5800

5.8

-Calculator cu monitor DELL OptiPlex 5050 Intel Core I7-7700 - C85

20000

20

-Imprimanta multifunctionala laser A3 Color Minolta Bizhub C227

15000

15

-dotare 3 Sali de grupa mobilier adecvat pt. prescolari

30000

30

ANEXA NR.3/6

la Hotararea nr.198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul CULTURA , RECREERE SI RELIGIE

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Total alocatii

T O T A L

775

din care :

I.

DOTARI INDEPENDENTE

190

1

Aparate fitness

160

2

Casute Satul Pescarilor

30

II.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

585

1

SF-construire Sala sport "Iazul Morilor",municipiul Buzau,jud.Buzau

100

2

Studiu privind analiza de risc in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a locurilor de joaca

30

3

SF-Amplasare fantani arteziene in parcuri

50

4

Studii impact (arhitectural, urbanistic si energetic) aferente proiect Construire baza sportiva tip I

150

5

SF,DTAC,avize-Baza sportiva Bazin Iazul Morilor

100

6

SF-Muzeul Eroilor

50

7

PT Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman - Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste, str Plantelor nr.8B-municipiul Buzau

50

8

SF - Amenajare Centru expozitii Parc Crang

50

9

PT - Restaurare statui

5

ANEXA 3/7

la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri si lucrari repartizate pentru capitolul

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Cant. buc

Total alocatii

T O T A L din care :

509

DOTARI INDEPENDENTE

63

1

Pachet Autoclav

63

I.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

PT- Creșterea calitatii serviciilor sociale si

446

1

asigurarea educatiei timpurii in municipiul Buzau prin constructia si dotarea unei crese (str. Col.

Buzoianu nr.91)

346

2

Expertiza tehnica Camin batrani Mihailesti

100

ANEXA 3/8

la Hotararea nr.198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de lucrari repartizate pentru capitolul

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Nr.

Total

crt.

Denumirea lucrării

alocatii

T O T A L din care :

3,592

I.

ACHIZIȚIE ACTIVE FIXE

55

1

Achiziție punct termic Integral

55

I.

CHELTUIELI PROIECTARE

2,732

PLANURI URBANISTICE ZONALE

300

1

PUZ - tarlaua 33 (Sala sporturilor)

100

2

PUG-municipiul Buzau

20

3

PUZ -Cimitir UM

60

4

PUZ -Zona str.Frasinet

60

5

PUZ - str.Depozitului

60

II

STUDII FEZABILITATE SI PROIECTE TEHNICE

2,432

1

Documentatie carte funciara, ridicari topo si studii geo, expertize terenuri si constructii aflate in domeniul public si privat al mun.Buzau

500

2

Documentatii privind evaluare/reevaluare terenuri si cladiri aflate in domeniul public sau privat al mun.Buzau

150

3

Verificari documentatii tehnice

50

4

DALI - Reabilitare termica blocuri-lot 1

153

5

Documentatie accesare fonduri (cerere finantare) pentru Reabilitare termibca lot 1,2,3

154

6

DALI- Reabilitare termica blocuri-lot 2

152

7

DALI- Reabilitare termica blocuri-lot 3

152

8

PT-Amenajare locomotiva in sensul giratoriu Gara

20

9

SF - Realizarea retelei municipale de canalizatie subterana pentru retele de comunicatii prin cablu

10

10

Harta strategica de zgomot si planul de actiuni pt.aglomerari urbane

50

11

SF-Amenajare mezanin Bloc 8F,8G,8H -bd.Unirii prin schimbarea functiunii din birouri in apartamente

150

12

SF-constructie locuinte sociale

10

13

DALI-Reabilitare Palat Comunal

10

14

SF-Extindere utilitati pe Soseaua Spataru

10

15

Expertiza cladiri Parc Crang

60

16

Masterplan de digitalizare a serviciilor publice

160

17

SF-Proiect privind sprijinirea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a iluminatului public in mun. Buzau

72

18

Documentatie accesare fonduri externe (fonduri norvegiene, AFM, FEDR,etc.)

155

19

SF-PT- Iluminat arhitectural la cladire Bazar

79

20

SF -mobilare si amenajare interioara cladire Bazar si extindere

10

21

Expertiza tehnica si relevee imobil din str.Unirii, bl.8FGH

60

22

SF Amenajare puncte termice in vederea transformarii in spatii cu alte destinatii

20

23

SF-Cimitir uman si imprejmuire -Tarlaua 19

40

24

Expertiza tehnica, studiu geo, doc.avize -Casa gradinarului-Parc Al.Marghiloman

20

25

PT -Reabilitare Casa gradinarului-Parc Al.Marghiloman

17

26

SF Retea apa si canalizare Parc Tineretului

60

27

SF retele apa si canalizare Soseaua Constantei

10

28

SF- reabilitare cladire Casa Gradinarului

50

29

Expertiza th.PT19

18

30

Proiect imbunatatiri funciare drum acces DC246

30

III

DOTARI INDEPENDENTE

805

1

Parcometre

381

2

Containere

165

3

Sistem supraveghere video Cart Posta

12

4

Sistem supraveghere video Parc Tineretului

20

5

Lavoare

227

ANEXA 3/9

la Hotararea nr.198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

PROTECTIA MEDIULUI

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Total

T O T A L

369

I

din care :

CHELTUILEI DE PROIECTARE

208

1

Documentație aviz inchidere depozit deșeuri

6

2

Documentație bilant de mediu inchidere depozit deșeuri

50

3

SF-PT -amenajare platforme deșeuri menajere ingropate

92

4

SF privind stabilire solutii pedo-ameliorative ale solului cu

namol provenit din statia de epurare , in vederea impaduririi zonei adiacente DC246

60

DOTARI

161

1

Sistem supraveghere video a locurilor de depozitare deseuri necontrolate

161

ANEXA 3/10

la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

TRANSPORTURI

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Total alocatii

T O T A L

1,066

din care :

I

DOTARI INDEPENDENTE

70

1

Sistem integrat de parcare modulara

70

I.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

ooc 996

1

PT -Avize- Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrata

30

2

PT-Avize- Centru intermodal de transport al municipiului Buzau integrat cu sistem park and ride

30

3

SF-Centru integrat de mobilitate urbana

160

4

PT-avize -Modernizarea si cresterea gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

1

5

PT -avize -Realizarea statiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public autobuze electrice

100

6

Studiu de circulatie si amenajare rutiera-zona Centru-Obor-Brosteni

153

7

PT-avize -statii de incarcare vehicule electrice

50

8

DALI Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si spatii verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si intrarea dinspre Vernesti)

155

9

PT-Avize- Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si spatii verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si intrarea dinspre Vernesti)

10

10

SF-Parcare supraetajata zona Micro3-Episcopiei

40

11

PT-Realizare trotuare si piste biciclisti pe soseaua Pogonele

7

12

Expertiza Pasaj Gara

15

13

DALI-Reabilitare Pasaj Gara

55

14

PT -Reabilitare str.Republicii, str.1 Decembrie1918, str.Iazul Morii

30

15

PT -Reabilitare str. Horticolei

160

ANEXA 3/11

la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri si lucrari repartizate pentru capitolul

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

cantitate

Valoare

T O T A L

395

din care :

DOTARI INDEPENDENTE

0

CHELTUIELI DE PROIECTARE

395

1

SF-Realizare sistem de urmarire consumuri energetice

142

2

SF-Surse termice alternative la blocurile ANL

50

3

Studiu de analiza si solutii pentru cresterea eficientei sistemului centralizat de alimentare cu energie termica in ZONA UNITARA DE ÎNCĂLZIRE a Municipiului Buzau"

43

4

Strategia de termoficare a municipiului Buzau

160

ANEXA 3A

la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 CU FINANTARE

DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

mii lei

Nr. crt.

Denumire obiectiv Data inceperii execuției (luna, an) Nr. si data de aprobare

Valoare totala actualizata

PREVEDERI 2020 DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

0

1

2

3

TOTAL

12,559

din care :

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,151

B.

LUCRĂRI NOI

1,382

C.

ALTE CHELTUIELI DE

3,026

INVESTITII

I.

CAP.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

365

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

1

Autoturisme

346

2

Rampe semnalizare acustica si luminoasa

19

II.

CAP.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

15

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

15

1

Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii , pe str.Frăsinet prin

1

amenajarea unui spațiu de recreere

4,296

15

III.

CAP.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

1,078

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

1,078

1

Achizitie teren incinta Scoala aviator T.Badulescu

814

2 Expertiza tehnica PT19

3 SF-Cimitir Municipal

4 Reactualizare Registru spatii verzi al municipiului Buzau

18

161

85

IV. CAP.COMBUSTIBIL SI ENERGIE

817

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

817

1

SF- Cresterea productiei de energie din surse regenerabile mai putin exploatate (surse si retele) - POIM

650

2

Plan de actiune entru energie durabila 2021-2027

167

V.

CAP.TRANSPORTURI

10,284

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,136

1

Reabilitare strazi neasfaltate din municipiul Buzau

15,000

120

2

3

Reabilitare pasaj Horticolei peste str.Al.Marghiloman, reabilitare pasaj rutier Metalurgica peste calea ferata Buzau-Faurei, realizare pasaj rutier Metalurgica peste drumul national DN2B

Reabilitare str.Grivitei, Oltetului, cpt.av.T.Badulescu

8,260

1,267

6,267

1,267

4

Reabilitare Pasaj Unirii

1,054

14

5

Sistematizare verticala,parcare, accese rutiere si pietonale,realizare drumuri interioare aferente Cartier Orizont

5,462

468

B.

LUCRĂRI NOI

2,982

1,382

1

Modernizare iluminat public pe Pasaj Dragaica

700

700

2

Realizarea statiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public autobuze electrice

2,282

682

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

766

1

SF-PT Statii incarcare autobuze electrice

26

2

Studiu de trafic la nivelul municipiului Buzau

340

3

Strategia smart city-opencity

400

ANEXA NR. 3B/4

la Hotararea nr.198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

mii lei

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

TOTAL 2020

PREVEDERI 2020, din care :

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Finantare nationala

Finantare Uniunea

Europeana

Chelt.

Neeligibile bl

0

1

2

4

5

6

8

9

10

TOTAL

175,054.28

25,604.00

4,324.00

21,167.00

113.00

140,537.28

8,260

din care :

CAP. 84.02 TITLUL 58

TRANSPORTURI

175,054.28

26,257.00

4,472.00

21,648.00

137.00

140,537.28

8,260

1

Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 12 m șes Alba lulia, Buzau,Constanta, Ploiești COD SMIS 127739

30,014.83

20,007.00

3,579.00

16,408.00

20.00

10,007.83

2

Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

23,560.00

4,916.00

644.00

4,212.00

60.00

10,384

8,260

3

Modernizarea si cresterea

gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

21,450

681

101

547

33

20,769

4

Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti, pe coridoarele deservite de transportul public

88,313.30

22

2

17

3

88,291.30

5

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor Buzau-velocity

11,716.15

631

146

464

21

11,085.15

ANEXA NR. 3B/6

la Hotararea nr.198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

mii lei

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

TOTAL 2020

PREVEDERI 2020, din care :

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Finantare nationala

Finantare Uniunea

Europeana

Chelt.

Neeligibile

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4

TOTAL din care :

CAP.74.02 TITLUL 58

PROTECTIA MEDIULUI

21,150

21,150

840

840

109

109

714

714

17

17

20,310

20,310

1

Regenerearea spațiului urban adiacent Parc Tineretului

21,150

840

109

714

17

20,310

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________i_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA 3 C

la Hotararea nr.198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA

Investitiilor finantate din imprumuturi interne

-mii lei-

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare autorizata

Propuneri 2020

Finantate din :

Buget local

Credite interne

Alte surse

Buget de stat

TOTAL

132.502

28.136

28.136

LUCRĂRI IN CONTINUARE

-

LUCRĂRI NOI

132.502

28.136

28.136

-

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

-

-

-

-

Cap. AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI

EXTERNE

7.047

4.238

4.238

1.

Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar-transformare în sediu administrativ al Primăriei municipiului Buzău

6.347

3.538

3.538

2.

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

700

700

700

Cap.INVATAMANT

21.227

12.561

12.561

1.

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

20.092

12.561

12.561

2.

Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala Gimnaziala nr. 11 municipiul Buzau

1.135

Cap.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

41.461

8.228

8.228

1.

Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii , pe str.Frăsinet prin amenajarea unui spațiu de recreere

1.013

1.000

1.000

2.

Reabilitare Stadion atletism si refacere imprejmuire teren

8.814

6.934

6.934

3.

Amenajare locuri de joaca in municipiul Buzau

470

294

294

4.

Reabilitarea și modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzau

16.511

5.

Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman - Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste, str Plantelor nr.8B-municipiul Buzau

14.653

Cap. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

1.832

430

430

1.

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte C2, 12E, C5 din municipiul Buzau

1.587

430

430

2.

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte B4, D. Filipescu si Gerom2 din municipiul Buzau

245

0

0

Cap.PROTECTIA MEDIULUI

4.738

1

Amenajare platforme ingropate pentru colectarea selectiva a deseurilor urbane

4.738

Cap.COMBUSTIBIL

8.228

1.174

1.174

1.

Surse alternative de asigurare a agentului termic in municipiul Buzau

6.109

1.128

1.128

2.

Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral,municipiul Buzău

2.119

46

46

Cap.TRANSPORTURI

47.969

1.505

1.505

1.

Reabilitare pasaj Unirii

945

356

356

2.

Amenajare sens giratoriu si amplasare locomotiva construita in 1936, in vederea expunerii muzeistice , intersectia dintre Bd. Gari, Bd. 1 Decembrie si str Republicii

1.149

1.149

1.149

3.

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1917, tronson Horticolei si Strada Iazul Morilor din municipiul Buzau

41.018

4.

Construire si modernizare statii autobuz in Municipiul Buzau

4.857

MUNICIPIUL BUZĂU                                   ANEXA NR.5

la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 2020

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

Program actualizat

Influente

Program

2020

rectificat

(a)

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

TOTAL VENITURI, din care:

30,109.94

635.12

30,745.06

-sume alocate pt indem af suspendării temp a contr de munca

42.81

1,064.33

132.12

1,196.45

- subvenții pentru institutii publice

43.09

19,442.67

503.00

19,945.67

TOTAL CHELTUIELI, din care:

30,184.94

635.12

30,820.06

Cap. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, total din care:

67.10

21,008.00

635.12

21,643.12

Subcap. SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE

67.05.01

16,438.00

635.12

17,073.12

Bunuri si servicii, din care

20

4,267.40

132.12

4,399.52

-deplasariinterne, detasari, transferuri

20.06.01

636.70

132.12

768.82

Active nefinanciare, din care

71

398.00

503.00

901.00

-alte active fixe

71.01

398.00

503.00

901.00

DEFICIT

75.00

75.00

ANEXA 6/3

la Hotarârea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

LISTA

transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investitii de interes public al SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZAU

-mii lei-

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Cantitate

Propuneri 2020

Finantate din :

Buget local

Credite externe

A lte surse

Buget de stat

TOTAL

901

901

LUCRĂRI IN CONTINUARE

-

-

-

LUCRĂRI NOI

-

-

-

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

901

901

-

-

-

Cap.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

-

-

-

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

901

901

DOTARI INDEPENDENTE

901

901

-

-

-

1

Tabela electronica de marcaj

5

5

2

Sauna uscata

1

29

29

3

Masina de spalat profesionala

1

42

42

4

Uscator profesional rufe

1

30

30

5

Masina de produs gheata

1

5

5

6

Banci rezerva fotbal

2

120

120

7

Platforma pentru filmare

5

10

10

8

Covor PVC Paraflex

198

198

9

Instalatie LED publicitate

437

437

10

Instalatie sonorizare

11

11

11

Camera de luat vederi pentru inregistrare si transmitere meciuri internatuiomnale de handbal

14

14

MUNICIPIUL BUZĂU


ANEXA NR. 7

la Hotărârea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Procedura privind finanțarea de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru preșcolarii din învățământul general obligatoriu particular care frecventează cursurile la Gradinița cu Program Normal Edustar” din municipiul Buzău

 • I. Scopul procedurii operaționale:

Prezenta procedură are drept scop punerea în aplicare a prevederilor Legii bugetului de stat nr.5/2020 precum și ale Hotărârii Guvernului nr.106/2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/02.03.2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar si stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T. V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar pentru toți preșcolarii si elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional.

 • II. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale:

Gradinița cu Program Normal Edustar” este unitate de învățământ preuniversitar particular, acreditată potrivit Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 3456/06.03.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 266 din 31 martie 2020.

Gradinița cu Program Normal Edustar” are sediul în municipiul Buzău, str. Mioriței, nr.14, are nivel de pregătire - învățământ “preșcolar”, limba de predare “română”, program “normal” .

Potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, statul sprijină și coordonează învățământul particular și confesional, în condițiile legii, respectând în întregime drepturile acestuia.

Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev sau per preșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației și Cercetării.

Gradinița cu Program Normal “Edustar”, a fost cuprinsă în hotararile consiliului local privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar.

Este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

Gradinița cu Program Normal “Edustar”dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.

În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ, revine fondatorilor.

Procedura se aplică de către Direcția Economică prin intermediul Serviciului Buget, Evidență venituri și cheltuieli , Serviciului Financiar-contabil, cât și în raporturile dintre aceasta și ordonatorul terțiar de credite și privește modul în care compartimentul întocmește situațiile privind distribuirea fondurilor publice aferente finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetele locale, pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat.

 • III. Legislatie:

1 Hotârâre nr. 106/2020 privind modificarea Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev /preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T. V.A. prin bugetele locale pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învațământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional

 • 2. Legea nr. 5 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • 3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

 • 4. Legea nr. 1 / 2011 a educației naționale;

 • 5. Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3456/2020.

 • IV. Modul de identificare a beneficiarilor

Conform prevederilor legale, municipiul Buzău a solicitat Grădiniței cu Program Normal Edustar” date cu privire la:

 • - acreditarea acestor unitati;

 • - numarul de prescolari;

 • - numele si prenumele reprezentantului legal al institutiei;

 • - copie dupa decizia de numire, cu mentiunea conform cu originalul;

 • - numele, telefonul,adresa de mail a persoanei,din cadrul colectivului economic al unitatii respective, care se va ocupa de: evidenta sumelor primite prin Serviciul Buget, evidenta venituri si cheltuieli,

 • - solicitarea lunara a creditelor bugetare, raportare prin nota de fundamentare a sumelor utilizate in luna anterioara.

V. Descrierea procedurii:

Preambul

Conform Hotărârii Guvernului nr.106/2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/02.03.2016 “Statul asigură finanțarea de bază, de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA , prin bugetele locale, pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii si pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional”.

În clasificația economică a cheltuielilor , la Titlul VII” Alte transferuri”, cod 55, la articolul “Transferuri interne”, cod 55.01, este introdus alineatul “ Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat “ , cod 55.01.63. Acești indicatori sunt reflectați în bugetul local în cadrul secțiunii de funcționare iar sumele destinate finanțării acestor cheltuieli vor fi evidențiate la paragraful corespunzător din cadrul capitolului “ Învățământ”, cod 65.02.03.01-“învățământului preșcolar”.

Finanțarea cheltuielilor cu salarile, sporurile, indemnizațile si alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora, pentru unitățile de învățământ se face pe baza costului per elev/prescolar. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli, cheltuielile pentru alocații, pentru transportul la și de la locul de muncă și nici cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanțarea de bază.

În cadrul finanțării de bază sunt cuprinse și cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unitaților de învățământ particular sau confesional acreditat, așa cum este precizat în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea Normelor metodologice, pentru determinarea costului standard per elev /preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la_ bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza și în limitele costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învațământul general obligatoriu particular și confesional acreditat;

Creditele bugetare alocate nu pot avea și nu pot fi folosite pentru alte destinații decât cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 136/2016.

Totodata, în baza Hotărârii Guvernului nr. 136/2016, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată rămase neutilizate la finele anului bugetar vor fi restituite bugetului local în termenele prevăzute de normele metodologice de închidere a exercițiului bugetar, aprobate anual prin ordin al ministrului finanțelor publice, pentru a fi regularizate cu bugetul de stat. În acest sens unitățile de învățământ particular vor prezenta o situație justificativă conform anexei nr.5 din Hotărârea Guvernului nr. 136/2016.

Mod de lucru:

Se va întocmi, bugetul unității, ținându-se cont de bugetul anual și trimestrial alocat prin adresa comunicată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău.

În baza calculului de finanțare se vor întocmi dispoziții bugetare care se vor transmite către Trezoreria municipiului Buzău, de către Serviciul Buget, evidență venituri și cheltuieli, urmând ca Serviciul Financiar-contabil să vireze lunar, cu ordin de plată sumele alocate.

Grădiniță cu Program Normal Edustar” va raporta lunar, până la data de 06 afiecărei luni, catre Serviciul Buget, evidență venituri și cheltuieli, datele solicitate conform anexei nr. 7.1 la prezenta procedura, în conformitate cu H.G.136/02.03.2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev /preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul_de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza și în limitele costului_standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învațământul general obligatoriu particular si confesional acreditat;

Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor învațământului particular sau confesional acreditat, se face prin decizie a directorului Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Municipiului Buzau, cu asistenta tehnica de specialitate a Inspectoratului Școlar Buzău.

In acest sens s-a emis adresa nr. 60817/25.08.2020, prin care se comunică repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de de 16 mii lei, sumă pentru Gradinița cu Program Normal Edustar”, pentru finantarea de bază a învațământului particular sau confesionar acreditat.

In conformitate cu articolul 4, alineatul 1 din Hotărârea Guvernului 136/2016, unitățile de învățământ particular și confesional transmit proiectul planului de școlarizare inspectoratelor școlare spre verificare și aprobare, în raport cu capacitatea de școlarizare a unităților de învățământ, iar până la data de 20 octombrie a fiecărui an calendaristic transmit inspectoratelor școlare numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru elevii și preșcolarii cu vârsta peste 3 ani din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ, pe structura prevăzută în anexele nr. 1 și 3. Directorii unităților de învățământ particular răspund, conform legii, de corectitudinea datelor transmise.

MUNICIPIUL BUZAU


ANEXA Nr. 7.1

la Hotararea nr. 198 din 02 septembrie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL EDUSTAR

Situație justificativă privind utilizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ particular și confesional acreditat

- lei -

Standard de cost aprobat potrivit legii pentru:

Sume calculate (nr. efectiv elevi x cost standard)

Sume primite de la bugetul local pentru finanțarea:

Sume rămase neutilizate de restituit din finanțarea:

pen

tru:

Nr. crt.

Luna

Tip de unitate de învățământ

Nr. efectiv de elevi/preșcolari

cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte

drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și

contribuțiile aferente acestora

cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a

elevilor, precum și cheltuielile

prevăzute la articolul bugetar

"bunuri și servicii"

cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte

drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și

contribuțiile aferente acestora

cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a

elevilor, precum și cheltuielile

prevăzute la articolul bugetar

"bunuri și servicii"

cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora

cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a

elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la

articolul bugetar

"bunuri și servicii"

cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora

cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a

elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la

articolul bugetar

"bunuri și servicii"

0

1

2

3

4

5

6 = 3 * 4

7 = 3 * 5

8

9

10 = 8 - 6

11 = 9 - 7

Director, ....

MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA nr. 7.2

la Hotărârea nr. 198 din 02.09.2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

FINANȚAREA CHELTUIELILOR GRĂDINIȚEI “ADEONA KINDERGARTEN”

PE ANUL 2020

-mii lei -

Nr crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program actualizat 2020

Influente

Program rectificat 2020

1.

Invatamant preuniversitar, din care:

65.03.01

402

103

505

1.1

-salarii, sporuri, indemnizații si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora

10

375

93

468

1.2

-cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curentă a unitatilor de invatamant particular sau confesional acreditat

20

23

4

27

1.3

-finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale special integrați în învățământul de masă

57

4

6

10

MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA nr. 7.3

la Hotărârea nr. 198 din 02.09.2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

FINANȚAREA CHELTUIELILOR GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL “EDUSTAR” PE ANUL 2020

-mii lei -

Nr crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program actualizat 2020

Influente

Program rectificat 2020

1.

Invatamant preuniversitar, din care:

65.03.01

0

16

16

1.1

-salarii, sporuri, indemnizații si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora

10

0

15

15

1.2

-cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curentă a unitatilor de invatamant particular sau confesional acreditat

20

0

1

1