Hotărârea nr. 177/2020

Hotărâre privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

MUNICIPIUL BUZAU                                                  ANEXA NR.1

la Hotararea nr. 177 din 07 aug a Consiliului Local al Municipiul

BUGET LOCAL PE ANUL 2020

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Influente

A

VENITURI, total din care:

320.655,00

90,00

1

Subvenții de la bugetul de stat, din care:

42,02

40.835,00

77,00

subvenții din bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42.02.69

7.281,00

77,00

2

Sume primite de la UE/ alti donatori, total din care:

48,02

41.278,00

13,00

Fondul European de Dezvoltare regionala (FEDR), din care:

48.02.01

38.004,00

13,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent.

48.02.01.01

38.004,00

13,00

B

CHELTUIELI, total din care:

333.214,00

90,00

1

Capitolul AUTORITATI EXECUTIVE, din care:

51,02

31.046,00

-809,00

Cheltuieli de personal

10

19.100,00

-1.200,00

Bunuri si servicii

20

5.140,00

386,00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

100,00

5,00

2

Capitolul ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

54,02

2.530,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:

54,02,10

2.487,00

0,00

Cheltuieli de personal

10

2.100,00

-27,00

Bunuri si servicii

20

400,00

27,00

3

Capitolul ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

61,02

26.567,00

-614,00

Ordine Publica

61.02.03.04

23.325,00

-614,00

Cheltuieli de personal

10

22.000,00

-950,00

Bunuri si servicii

20

530,00

296,00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

350,00

40,00

4

Capitolul INVATAMANT, din care:

65,02

69.445,33

-1.979,00

Bunuri si servicii

20

24.101,33

-71,00

Active nefinanciare

71

26.284,00

-1.908,00

5

Capitolul CULTURA, RECREERE si RELIGIE, din care:

67,02

34.289,67

300,00

Bunuri si servicii

20

8.405,00

300,00

6

Capitolul ASIGURARI si ASISTENTA SOCIALA, total, din care:

68,02

44.096,00

-1.610,00

Cheltuieli de personal

10

26.000,00

-1.110,00

Asistenta sociala

57

14.800,00

-500,00

Active nefinanciare

71

716,00

Direcția de Asistenta Sociala, total, din care:

39.625,00

-1.610,00

Cheltuieli de personal, din care;

10

22.800,00

-1.110,00

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Influente

-asistenti personali

10

16.300,00

-1.500,00

-salarii DAS

10

6.500,00

390,00

Asistenta sociala, din care;

57

14.800,00

-500,00

indemnizații persoane handicap

57

13.890,00

-500,00

7

Capitolul LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA din care:

70,02

18.874,00

50,00

Bunuri si servicii

20

7.200,00

50,00

8

Capitolul PROTECTIA MEDIULUI, din care:

74,02

16.807,00

1.500,00

Bunuri si servicii

20

15.300,00

1.500,00

9

Capitolul COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

81,02

8.440,00

150,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

238,00

150,00

10

Capitolul TRANPORTURI, din care:

84,02

68.829,00

3.102,00

Bunuri si servicii

20

11.000,00

500,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

16.500,00

2.500,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58,01

24.505,00

100,00

Finantare nationala

58.01.01

4.180,00

77,00

Finantare externa narambursabila

58.01.02

20.232,00

13,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

93,00

10,00

Active nefinanciare

71

14.824,00

2,00

Deficit

(12.559)

ust 2020 ui Buzau

mii lei_________

Program actualizat

320.745,00

40.912,00

7.358,00 41.291,00

38.017,00

38.017,00

333.304,00

30.237,00

17.900,00

5.526,00

105,00

2.530,00

2.487,00

2.073,00

427,00

25.953,00

22.711,00

21.050,00

826,00

390,00

67.466,33

24.030,33

24.376,00

34.589,67

8.705,00

42.486,00

24.890,00

14.300,00

716,00

38.015,00

21.690,00

Program actualizat 14.800,00

6.890,00 14.300,00 13.390,00 18.924,00

7.250,00 18.307,00

16.800,00

8.590,00

388,00

71.931,00

11.500,00

19.000,00

24.605,00

4.257,00

20.245,00

103,00

14.826,00

(12.559)

MUNICIPIUL BUZAU                                                  ANEXA NR.1

la Hotararea nr. 177 din 07 aug a Consiliului Local al Municipiul

BUGET LOCAL PE ANUL 2020

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Influente

A

VENITURI, total din care:

320.655,00

90,00

1

Subvenții de la bugetul de stat, din care:

42,02

40.835,00

77,00

subvenții din bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42.02.69

7.281,00

77,00

2

Sume primite de la UE/ alti donatori, total din care:

48,02

41.278,00

13,00

Fondul European de Dezvoltare regionala (FEDR), din care:

48.02.01

38.004,00

13,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent.

48.02.01.01

38.004,00

13,00

B

CHELTUIELI, total din care:

333.214,00

90,00

1

Capitolul AUTORITATI EXECUTIVE, din care:

51,02

31.046,00

-809,00

Cheltuieli de personal

10

19.100,00

-1.200,00

Bunuri si servicii

20

5.140,00

386,00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

100,00

5,00

2

Capitolul ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

54,02

2.530,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:

54,02,10

2.487,00

0,00

Cheltuieli de personal

10

2.100,00

-27,00

Bunuri si servicii

20

400,00

27,00

3

Capitolul ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

61,02

26.567,00

-614,00

Ordine Publica

61.02.03.04

23.325,00

-614,00

Cheltuieli de personal

10

22.000,00

-950,00

Bunuri si servicii

20

530,00

296,00

Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap)

59

350,00

40,00

4

Capitolul INVATAMANT, din care:

65,02

69.445,33

-1.979,00

Bunuri si servicii

20

24.101,33

-71,00

Active nefinanciare

71

26.284,00

-1.908,00

5

Capitolul CULTURA, RECREERE si RELIGIE, din care:

67,02

34.289,67

300,00

Bunuri si servicii

20

8.405,00

300,00

6

Capitolul ASIGURARI si ASISTENTA SOCIALA, total, din care:

68,02

44.096,00

-1.610,00

Cheltuieli de personal

10

26.000,00

-1.110,00

Asistenta sociala

57

14.800,00

-500,00

Active nefinanciare

71

716,00

Direcția de Asistenta Sociala, total, din care:

39.625,00

-1.610,00

Cheltuieli de personal, din care;

10

22.800,00

-1.110,00

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Influente

-asistenti personali

10

16.300,00

-1.500,00

-salarii DAS

10

6.500,00

390,00

Asistenta sociala, din care;

57

14.800,00

-500,00

indemnizații persoane handicap

57

13.890,00

-500,00

7

Capitolul LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA din care:

70,02

18.874,00

50,00

Bunuri si servicii

20

7.200,00

50,00

8

Capitolul PROTECTIA MEDIULUI, din care:

74,02

16.807,00

1.500,00

Bunuri si servicii

20

15.300,00

1.500,00

9

Capitolul COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

81,02

8.440,00

150,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

238,00

150,00

10

Capitolul TRANPORTURI, din care:

84,02

68.829,00

3.102,00

Bunuri si servicii

20

11.000,00

500,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

16.500,00

2.500,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58,01

24.505,00

100,00

Finantare nationala

58.01.01

4.180,00

77,00

Finantare externa narambursabila

58.01.02

20.232,00

13,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

93,00

10,00

Active nefinanciare

71

14.824,00

2,00

Deficit

(12.559)

ust 2020 ui Buzau

mii lei_________

Program actualizat

320.745,00

40.912,00

7.358,00 41.291,00

38.017,00

38.017,00

333.304,00

30.237,00

17.900,00

5.526,00

105,00

2.530,00

2.487,00

2.073,00

427,00

25.953,00

22.711,00

21.050,00

826,00

390,00

67.466,33

24.030,33

24.376,00

34.589,67

8.705,00

42.486,00

24.890,00

14.300,00

716,00

38.015,00

21.690,00

Program actualizat 14.800,00

6.890,00 14.300,00 13.390,00 18.924,00

7.250,00 18.307,00

16.800,00

8.590,00

388,00

71.931,00

11.500,00

19.000,00

24.605,00

4.257,00

20.245,00

103,00

14.826,00

(12.559)

ANEXA nr. 1a

la Hotărârea nr. 177 din 07 august 2020 a Consiliului Local al MunicipiuluiBuzău

Rectificarea bugetelor instituțiilor publice finanțate din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020

-mii lei-

Nr. crt

Denumireinstituție

Bunuri și servicii 65.20

Cheltuieli de capital 65.71

1.

Colegiul Economic

18,30

2.

Scoala Gimnaziala nr.7

24,70

3.

LiceulTehnologic " Henri Coandă"

20,00

4.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 8

+166,00

5

Grădinița cu Program Prelungit nr. 18

+ 10

6

LiceulTehnologic " Meserii și Servicii"

-300,00

TOTAL

-71,00

10

ANEXA 3

la Hotararea nr.177 din 07 august 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 CU FINANTARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL

mii lei

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Data inceperii execuției (luna, an)

Nr. si data de aprobare

Valoare

totala actualizata

TOTAL

2020

PREVEDERI 2020

Estimari

2021

Estimari

2022

Estimari

2023

FINANȚATE DIN

Buget local

buget de stat

0

1

2

4

5

6

7

8

9

II   <1

TOTAL

din care :

LUCRĂRI IN CONTINUARE

162.646

72.287

40.871

23.231

17.971

331

22.900

22.900

0

0

B.

C.

LUCRĂRI  NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

95.857

2.894

14.746

2.894

14.746

0

0

0

0

1

2

6

7

8

9

I.

AUTORITATI PUBLICE

SI ACȚIUNI EXTERNE 51.02

1.592

1.592

A.

credite de angajament

credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRĂRI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.592

1.592

C1

C2

_dotari independente _studii,proiecte

1.487

105

1.487

105

II.

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALI

_

A.

credite de angajament

credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

_dotari independente

III.

APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02

97

97

credite de angajament credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

97

97

C1

C2

_dotari independente _cheltuieli proiectare

97

97

IV

INVATAMANT 65.02

credite de angajament credite bugetare

50.183

24.376

1.476

22.900

2

0

1

2

6

7

8

9

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

48.733

23.096

196

22.900

credite de angajament

credite bugetare

A1

Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura,instalatii)interior si exterior corp 3, C5,C6,C7 " la Colegiul National Mihai Eminescu, municipiul Buzau

24.965

22.996

96

22.900

A2

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

23.768

100

100

B.

LUCRARI noi

1.450

398

398

credite de angajament

credite bugetare

B1.

Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala gimnaziala nr.11 municipiul Buzau

1.135

100

100

B2

Cofinantare lucrari Gradinita cu program normal Mun.Buzau

300

283

283

B3

Alimentare cu energie electrica Colegiul Tehnic

15

15

15

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

882

882

C1

-dotari independente

516

516

C2

-cheltuieli de proiectare

366

366

V

SANATATE

A.

B.

credite de angajament

credite bugetare

LUCRĂRI IN CONTINUARE

LUCRĂRI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INV.

_dotari independente

_cheltuieli de proiectare

3

0

1

2

6

7

8

9

VI

CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE

11.357

1.847

1.847

0

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

Reabilitare Stadion de atletism si

8.328

26

26

A1

refacere imprejmuire teren

8.328

21

21

A2

Reabilitare porti Parc Al.Marghiloman

5

5

B.

LUCRARI NOI

3.029

587

587

credite de angajament

credite bugetare

Amenajare locuri de joaca in

B1

municipiul Buzau

415

1

1

Realizarea de tantani arteziene in

B2

parcurile Tineretului si

Crang din municipiul Buzau

2.128

100

100

Lucrari ornamentale la Pasaj Unirii

B3

Buzau, cu tema "Istoria municipiului

Buzau"

131

131

131

B4

Lucrari ornamentale la Pasaj Gara Buzau, cu tema "Rolul , locul si beneficiile Buzaului in contextul dezvoltarii cailor Ferta Romane"

355

355

355

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.234

1.234

C1

C2

_dotari independente

_cheltuieli de proiectare

350

884

350

884

VII.

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA 68.02

716

716

credite de angajament credite bugetare

4

0

1

2

6

7

8

9

A.

B.

B1

B2

LUCRĂRI IN CONTINUARE LUCRĂRI NOI

Creșterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in municipiul Buzau prin constructia si dotarea unei crese (str. Col. Buzoianu nr.91)

Instalatii incalzire Cresa 1 si Centrul Speranta

5.498

5.498

110

10

100

110

10

100

C.

ALTE CHELTUIELI DE INV.

606

606

C1

C2

_dotari independente

_cheltuieli de proiectare

606

606

VIII.

LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 credite de angajament credite bugetare

130

5.478

5.478

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE credite de angajament credite bugetare

120

39

39

A1

Extindere retele gaze pe strazile:.Aleea Luncii,Hipodrom, Orizont,Simila,Gogu Vicatus, intr.Cosminului, Lăstunului, camine nefamilisti, Intr.Bazalt, Nimfelor, Victoriei, Iazul Morilor,Al.Marghiloman

120

39

39

B.

LUCRĂRI NOI

10

507

507

credite de angajament

credite bugetare

B1

Branșament gaze spatiu PT35

Instalatie incalzire imobil Cartier

10

10

10

B2

Brosteni,bl.D1, ap.19

Instalatie incalzire imobil.

10

3

3

B3

Str.Al.Marghiloman nr.158

10

17

17

5

0

1

2

6

7

8

9

Instalatie incalzire imobil str.Libertatii

B4

nr.35

20

20

20

Alimentare cu energie electrica

B5

Tarlaua 32

436

436

436

B6

Amplasare locomotiva in rond Gara

1

1

B7

Centrala termica PT 20

10

10

Centrala termica imobil bd.N.Balcescu

B8

nr.43-45

10

10

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4.932

4.932

C1

_cheltuieli de proiectare

4.072

4.072

C2

_dotari independente

805

805

C3

_achizitie active fixe

55

55

IX.

PROTECȚIA MEDIULUI

26.442

1.467

1.467

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

525

B.

LUCRĂRI NOI

25.917

298

298

credite de angajament

credite bugetare

1

Realizare foraje la Depozitul de deșeuri Vadu Pasii

30

30

30

2

Amenajare platforme deseuri menaj ingropate

4.738

258

258

3

Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului

21.149

10

10

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.169

1.169

_dotari independente

161

161

_cheltuieli de proiectare

1.008

1.008

X.

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

9.119

602

602

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

9.119

40

40

A1

Surse alternative de asigurare a agentului termic in municipiul Buzau

7.000

23

23

6

0

1

2

6

7

8

9

A2

Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral,municipiul Buzău

2.119

17

17

B.

LUCRĂRI NOI

0

0

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

562

562

_cheltuieli proiectare

562

562

XI

TRANSPORTURI

65.415

4.696

4.696

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

5.462

30

30

credite de angajament

A1

credite bugetare

Sistematizare verticala,parcare, accese rutiere si pietonale,realizare drumuri interioare aferente Cartier Orizont

5.462

30

30

B.

LUCRĂRI NOI

59.953

994

994

credite de angajament

credite bugetare

B1

Modernizare iluminat public pe Pasaj Dragaica

700

2

2

B2

Realizarea statiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public autobuze electrice

2.282

318

318

B3

Modernizarea si cresterea gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

21.499

10

10

B4

Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

23.599

10

10

7

0

1

2

6

7

8

9

B5

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor -Buzau Velocity

11.871

10

10

B7

Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti, pe coridoarele deservite de transportul public

88.301

10

10

B8

Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrata

25.445

10

10

B9

Centru intermodal de transport al municipiului Buzau integrat cu sistem park and ride

3.410

10

10

B10

Construire statii autobuz in municipiul

Buzau

4.856

10

10

B11

Reabilitare Pasaj Unirii

Amenajare sens giratoriu si amplasare locomotiva construita in 1934, in vederea expunerii muzeistice

292

292

B12

, intersectia dintre Bd.Garii, bd.Republicii, bd.1 Decembrie 1918

312

312

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3.672

3.672

C1

_cheltuieli de proiectare

_dotari independente

3.672

3.672

ANEXA 3/1

la Hotararea nr.177 din 07 august 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

mii lei

Nr.

Denumirea achizițiilor de bunuri

Cantitate

Total

crt.

si alte cheltuieli

bc

alocatii

T O T A L

1,592

din care :

I

DOTARI INDEPENDENTE

1,487

1

Licență server e-mail

1

40

2

Licență SQL server

2

39

3

Licența Windows server 2019

4

105

4

Licență soft arhivare

10

2

5

Licență soft monitorizare și administrare rețea

1

18

6

Imprimante laser monocrom

15

17

7

Data center (Rack + 4 servere + storage+ ups + switch)

1

524

8

Sistem de calcul (calculator,monitor)

90

283

9

Sistem Operare Windows 10 si office 2019 (set )

155

299

10

Modul de export date DRPCIV Avantax

1

6

11

Cerere de Finantare CP 13/2019/POCA/661/2/1)-

Fundamentarea deciziilor si planificare strategică

100

12

Extindere aplicatie Avantax

54

II

STUDII, PROIECTE

105

1

Audit al sistemului informatic sub aspectul securitatii acestuia

105

lotl

cheltuite fara TVA

cheltuite cu TVA

Alocate cu TVA

sisteme de calcul

90

350.447

417.03

540

180

Lot 2

0.00

Data center

denumire

cantitate

pret faraTVA

Rack

1

7.275

8.66

Switch

2

24.83

29.55

UPS

2

17.82

21.21

Server

4

172.875

205.72

Storage

1

54.055

64.33

Echange CAL

300

124.5

148.16

Server 2019 user CAL

200

35.2

41.89

sever 2019 RDP CAL

5

3.175

3.78

Hard

Hard +CAL

439.73

523.28

licenta Sever 2019 data center

4

88.22

104.98

SQL 2017 standard

2

32.75

38.97

Server Exchange 2019

1

33.465

39.82

sost monitorizare

1

14.551

17.32

soft arhivare

10

0.95

1.13

609.67

725.50

761.6

lot 3

imprimante

15

13.627

16.22

25

licente W10 si Office2019

63

2.5

1158.75

1325.6

0.00

132.8

ANEXA 3/3

la Hotararea nr. 177 din 07 august 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

UM bc

Cantitate

Total alocatii

T O T A L

97

din care :

PROTECȚIE CIVILA

I

DOTARI INDEPENDENTE

17

1

Aspirator chirurgical

7

2

Autoclav

10

POLITIA LOCALA

I

DOTARI INDEPENDENTE

80

Dispecerat supraveghere video

1

Monitor 43" LED FHD 1920*1080

14

31

2

Tastatura cu joystick ce permite conectare direct

in LAN

1

4

3

Camera supraveghere exterior fixa

1

2

4

UPS TOWER 2000VA

4

12

5

CAMERA SPEED DOME Exterior

3

28

6

Convertor FE la FO, SM PERECHE

3

3

ANEXA 3/4

la Hotararea nr. 177 din 07 august 2020 a Consiliului Local al municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

INVATAMANT

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Cant.

Total alocatii

T O T A L

882

din care :

I.

DOTARI INDEPENDENTE

516

1

Trusa elev laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

8

40

2

Trusa profesor laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

1

10

3

Nisa chimica cabinet/laborator chimie

1

9

4

Pompa centrala termica DAB 120/360-807

1

15

5

Bazin recuperare

1

7

6

Inlocuire cos fum centrala termica

1

25

7

Plita de gatit profesionala

1

12

8

Hota profesionala cu tubulatura

2

21

9

Masina de gatit profesionala cu cuptor

2

65

10

Masina spalat profesionala

1

10

11

Masina curatat suprafata salii de sport

1

13

12

Porti fotbal, handbal, panouri baschet

6

48

13

Masina curatat fructe si legume

1

8

14

Mese tenis

203

15

Copiator

1

20

16

Tabla interactiva

1

7

17

Laptop

1

3

II.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

366

II1

STUDII FEZABILITATE, PROIECTE TEHNICE

366

1

PT-Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii prin constructia/extinderea si dotarea Gradinitei cu Program prelungit nr.4-str.Aleea Parcului

260

2

Taxe avize, acorduri-Sala sport Scoala gimnalizala nr.11

6

3

PT-Instalatii utilizare gaze la unitati de invatamant

50

4

SF-Amenajare curti interioare gradinite pentru transfer activitati didactice in aer liber

50

ANEXA NR. 3/4a

la Hotararea nr. 177 din 07 august 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

REPARTIZARE CHELTUIELI DE CAPITAL AFERENTE CAPITOLULUI INVATAMANT - 2020

lei

Nr           ______                         Cant. Pret        Centru ,, .x_x_    . _x___x                               ____

, Denumire produs                      _     x x ,      r.     . Unitate de invatamant                 Cant. Valoare

crt                                            Bc total      financiar

1

Trusa elev laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

8

40,000

Colegiul B.P.Hasdeu

8

40,000

2

Trusa profesor laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

1

10,000

Colegiul B.P.Hasdeu

1

10,000

3

Nisa chimica cabinet/laborator chimie

1

9,000

Scoala Gimnaziala Sfantul Apostol Andrei

1

9,000

4

Pompa centrala termica DAB 120/360-807

1

15,000

Liceul Tehnologic "Dimitrie Filipescu"

1

15,000

5

Bazin recuperare

1

7,000

Liceul cu Program Sportiv

1

7,000

6

Inlocuire cos fum centrala termica

1

25,000

Scoala Gimnaz. "N. Constantinescu"

1

25,000

7

Plita de gatit profesionala

1

12,000

Gradinita cu pr prel nr.3

1

12,000

8

Hota profesionala cu tubulatura

2

21,000

Gradinita cu pr prel nr.3

1

5,500

Gradinita cu pr prel nr.9

1

15,500

21,000

9

Masina de gatit profesionala cu cuptor

2

65,000

Gradinita cu pr prel nr.9

1

35,000

Gradinita cu pr prel nr.10

1

30,000

65,000

10

Masina spalat profesionala

1

10,000

Gradinita cu pr prel nr.6

1

10,000

11

Masina curatat suprafata salii de sport

1

13,000

Liceul Teoretic "Al. Marghiloman"

1

13,000

12

Porti fotbal, handbal, panouri baschet

6

48,000

Scoala nr .15

6

48,000

13

Masina curatat fructe si legume

1

8,000

Gradinita Bobocei din Micro 3

1

8,000

14

Mese tenis

203,000

203,000

15

Copiator

1

20,000

Scoala gimnaziala Ion Creanga

1

20,000

16

Tabla interactiva

1

7,000

Gradinita cu program normal nr.18

1

7,000

15

Laptop

1

3,000

3,000

TOTAL                                           516,000                                                         516,000

Calculatoare

267500

267.5

Softuri pt. calculatoare C18020 din 3 laboratoare informatica

64000

64

Licente sistem operare

11800

11.8

Licente antivirus

400

0.4

Licente "office"

6500

6.5

Sistem desktop ( win 10)

12000

12

Trusa elev laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

40000

40

Trusa profesor laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica,

optica)

10000

10

Autorizatie securitate incendiu

325000

325

Sistem de sonorizare

50000

50

Nisa chimica cabinet/laborator chimie

9000

9

Dotari cantina

60000

60

Videoproiector+suport+ecran

24500

24.5

Sistem audio(boxe, active cu stativ, mixer audio si microfoane)

7000

7

Table interactive prescolari

35000

35

Table interactive

350400

350.4

Pompa centrala termica DAB 120/360-807

15000

15

Sistem detectie incendii

340000

340

Instalatie stingere hidranti

393000

393

Imprimanta 3D

6000

6

Sistem video

15000

15

Multifunctionala

54000

54

Sistem acces scoala

15000

15

Frigider inox profesional

13200

13.2

Blender industrial

7200

7.2

Robot tenis masa

7000

7

Bazin recuperare

7000

7

Dotare sala multimedia

30000

30

Inlocuire cos fum centrala termica

25000

25

Xerox color

15000

15

Plita de gatit profesionala

24000

24

Hota profesionala cu tubulatura

31000

31

Masina de gatit profesionala cu cuptor

110000

110

Chiuveta cu fundament

5000

5

-D.V.R-Monitorizare video

4500

4.5

-amenajare teren joaca+ansamblu jocuri

208000

208

-masina spalat profesionala

10000

10

-masina curatat suprafata salii de sport

13000

13

-porti fotbal, handbal, panouri baschet

48000

48

-masina curatat fructe si legume

8000

8

Foisor pentru gradina

120000

120

-pachet software educational

30100

30.1

-trusa invatare pt. tehnica curent continuu

29200

29.2

-trusa invatare pt. tehnica curent alternativ

39100

39.1

-trusa invatare circuite digitale

46600

46.6

dulap de incarcare si depozitare pt. trusele TIP-MobileLab

14000

14

-set echipamente laborator

23800

23.8

-Soft -Bazele circuitelor electrice si electronice- modul de invatare si aplicatii

practice (parteaI+II) - B84

23800

23.8

-Transformatoare -Modul de invatare si aplicatii practice

2700

2.7

-Platforma de laborator pt. studiul sistemelor de reglare automata

21900

21.9

-imprimanta multifunctionala laser A3 Color+227

13000

13

-Calculator cu monitor DELL OptiPlex 5050 Intel Core I7-7700 - server

5800

5.8

-Calculator cu monitor DELL OptiPlex 5050 Intel Core I7-7700 - C85

20000

20

-Imprimanta multifunctionala laser A3 Color Minolta Bizhub C227

15000

15

-dotare 3 Sali de grupa mobilier adecvat pt. prescolari

30000

30

ANEXA 3/8

la Hotararea nr. 177 din 07 august 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de lucrari repartizate pentru capitolul

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Total alocatii

T O T A L din care :

4,932

I.

ACHIZIȚIE ACTIVE FIXE

55

1

Achiziție punct termic Integral

55

I.

CHELTUIELI PROIECTARE

4,072

PLANURI URBANISTICE ZONALE

634

1

PUZ - tarlaua 33 (Sala sporturilor)

100

2

PUZ - zona Iazului

60

3

PUG-municipiul Buzau

294

4

PUZ -Cimitir UM

60

5

PUZ -Zona str.Frasinet

60

6

PUZ - str.Depozitului

60

II

STUDII FEZABILITATE SI PROIECTE TEHNICE

3,438

1

Documentatie carte funciara, ridicari topo si studii geo, expertize terenuri si constructii aflate in domeniul public si privat al mun.Buzau

500

2

Documentatii privind evaluare/reevaluare terenuri si cladiri aflate in domeniul public sau privat al mun.Buzau

300

3

Reactualizare Registru spatii verzi al mun.Buzau

185

4

Verificari documentatii tehnice

50

5

DALI - Reabilitare termica blocuri-lot 1

155

6

Documentatie accesare fonduri (cerere finantare) pentru Reabilitare termibca lot 1,2,3

155

7

DALI- Reabilitare termica blocuri-lot 2

155

8

DALI- Reabilitare termica blocuri-lot 3

155

9

SF-Cimitir Municipal

60

10

PT-Amenajare locomotiva in sensul giratoriu Gara

19

11

SF - Realizarea retelei municipale de canalizatie subterana pentru retele de comunicatii prin cablu

10

12

Harta strategica de zgomot si planul de actiuni pt.aglomerari urbane

50

13

SF-Amenajare mezanin Bloc 8F,8G,8H -bd.Unirii prin schimbarea functiunii din birouri in apartamente

150

14

SF-constructie locuinte sociale/gradinite tip

50

15

DALI-Reabilitare Palat Comunal

10

16

SF-Extindere utilitati pe Soseaua Spataru

100

17

expertiza si DALI-Reabilitare turnuri de apa

60

18

Masterplan de digitalizare a serviciilor publice

160

19

SF-Proiect privind sprijinirea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a iluminatului public in mun. Buzau

160

20

Documentatie accesare fonduri externe (fonduri norvegiene, AFM, FEDR,etc.)

155

21

SF-PT- Iluminat arhitectural la cladire Bazar

79

22

SF -mobilare si amenajare interioara cladire Bazar si extindere

150

23

Expertiza tehnica si relevee imobil din str.Unirii, bl.8FGH

60

24

SF Amenajare puncte termice in vederea transformarii in spatii cu alte destinatii

120

25

SF-Cimitir uman si imprejmuire -Tarlaua 19

40

26

Expertiza tehnica, studiu geo, doc.avize -Casa gradinarului-Parc Al.Marghiloman

20

27

PT -Reabilitare Casa gradinarului-Parc Al.Marghiloman

67

28

Expertiza cladiri Parc Crang

60

29

SF Retea apa si canalizare Parc Tineretului

60

30

SF retele apa si canalizare Soseaua Constantei

45

31

SF- reabilitare cladire Casa Gradinarului

50

32

Expertiza th.PT19

18

33

Proiect imbunatatiri funciare drum acces DC246

30

III

DOTARI INDEPENDENTE

805

1

Parcometre

381

2

Containere

165

3

Sistem supraveghere video Cart Posta

12

4

Sistem supraveghere video Parc Tineretului

20

5

Lavoare                                                   |

227

ANEXA 3/10

la Hotararea nr. 177 din 07 august 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

TRANSPORTURI

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Total alocatii

T O T A L

3,672

din care :

I

DOTARI INDEPENDENTE

0

I.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

3,672

1

PT -Avize- Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrata

30

2

PT-Avize- Centru intermodal de transport al municipiului Buzau integrat cu sistem park and ride

30

3

PT -Avize -Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

500

4

Studiu de trafic la nivelul municipiului Buzau

340

5

SF-Centru integrat de mobilitate urbana

160

6

Strategia de smart city -opencity

400

7

PT-avize -Modernizarea si cresterea gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

620

8

PT -avize -Realizarea statiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public autobuze electrice

100

9

Studiu de circulatie si amenajare rutiera-zona Centru-Obor-Brosteni

155

10

PT-avize -statii de incarcare vehicule electrice

50

11

DALI Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si spatii verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si intrarea dinspre Vernesti)

155

12

PT-Avize- Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si spatii verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si intrarea dinspre Vernesti)

10

13

PT-Avize -Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor Buzau-velocity

530

14

SF-Parcare supraetajata zona Micro3-Episcopiei

40

15

PT-Realizare trotuare si piste biciclisti pe soseaua Pogonele

7

16

Expertiza Pasaj Gara

15

17

DALI-Reabilitare Pasaj Gara

155

18

PT -Reabilitare Pasaj Gara

60

19

PT -Reabilitare str.Republicii, str.1 Decembrie1918, str.Iazul Morii

155

22

PT -Reabilitare str. Horticolei

160

ANEXA 3/11

la Hotararea nr. 177 din 07 augu a Consiliului Local al Municipiului

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri si lucrari repartizate pentru capitolul

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

cantitate

Valoare

T O T A L din care :

562

DOTARI INDEPENDENTE

0

1

CHELTUIELI DE PROIECTARE

SF-Realizare sistem de urmarire consumuri energetice

562

la nivelul municipiului Buzau

142

2

Planul de actiune pentru energie durabila 2021-2027

167

3

SF-Surse termice alternative la blocurile ANL

Studiu de analiza si solutii pentru cresterea eficientei

50

4

sistemului centralizat de alimentare cu energie termica in

ZONA UNITARA DE ÎNCĂLZIRE a Municipiului Buzau"

43

5

Strategia de termoficare a municipiului Buzau

160

st 2020 Buzau

ANEXA 3A

la Hotararea nr. 177 din 07 august 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 CU FINANTARE DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

mii lei

Nr. crt.

Denumire obiectiv Data inceperii execuției (luna, an) Nr. si data de aprobare

Valoare totala actualizata

PREVEDERI 2020 DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

0

1

2

3

TOTAL

12,559

din care :

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

9,322

B.

LUCRĂRI NOI

1,382

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

1,855

CAP.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

365

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

1

Autoturisme

346

2

Rampe semnalizare acustica si luminoasa

19

CAP.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

600

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

600

1

Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii , pe str.Frăsinet prin amenajarea unui spațiu de recreere

4,296

600

CAP.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

814

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

814

1

Achizitie teren incinta Scoala aviator T.Badulescu

814

CAP.COMBUSTIBIL SI ENERGIE

650

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

650

SF- Creșterea producției de energie din surse regenerabile mai putin exploatate

1

(surse si retele) - POIM

650

CAP.TRANSPORTURI

10,130

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8,722

1

Reabilitare strazi neasfaltate din municipiul Buzau

Reabilitare pasaj Horticolei peste str.Al.iviargihiloman, reabilitare pasaj

15,000

120

2

rutier Metalurgica peste calea ferata Buzau-Faurei, realizare pasaj rutier Metalurgica peste drumul national DN2B

8,260

6,267

3

Reabilitare str.Grivitei, Oltetului, cpt.av.T.Badulescu

1,853

1,853

4

Reabilitare Pasaj Unirii

Sistematizare verticala,parcare, accese rutiere si pietonale,realizare

1,054

14

5

drumuri interioare aferente Cartier Orizont

5,462

468

B.

LUCRĂRI NOI

2,982

1,382

Modernizare iluminat public pe Pasaj Dragaica

700

700

Realizarea statiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public autobuze electrice

2,282

682

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

26

1

SF-PT Statii incarcare autobuze electrice

26

ANEXA NR. 3B/4

la Hotararea nr. 177 din 07 august 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

mii lei

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

TOTAL 2020

PREVEDERI 2020, din care :

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Finantare nationala

Finantare Uniunea Europeana

Chelt.

Neeligibile bl

0

1

2

4

5

6

8

9

10

TOTAL

175,062.28

24,605.00

4,257.00

20,245.00

103.00

139,716.28

din care :

CAP. 84.02 TITLUL 58

TRANSPORTURI

175,062.28

24,605.00

4,257.00

20,245.00

103.00

139,716.28

1

Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 12 m șes Alba lulia, Buzau,Constanta, Ploiești COD SMIS 127739

30,014.83

20,007.00

3,579.00

16,408.00

20.00

7,504.83

2

Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

23,580.00

4,416.00

579.00

3,787.00

50.00

10,904

8,260

3

Modernizarea si cresterea

gardului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

21,450

60

20

20

20

21,390

4

Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti, pe coridoarele deservite de transportul public

88,301.30

22

2

17

3

88,291.30

5

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor Buzau-velocity

11,716.15

100

77

13

10

11,626.15