Hotărârea nr. 167/2020

Hotărâre privind completarea Anexei nr. 4 la Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul Serviciului public de salubrizare al municipiului Buzău, aprobată prin HCL nr. 71/30.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău.

Anexă

La Hotărârea Nr. 167/20.07.2020

A Consiliului Local al Municipiului Buzău

ANEXA 4

la Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău

PROGRAM UNITAR ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ACTIVITATEA DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE

1. PROGRAM UNITAR DE DEZINSECȚIE -TIP VECTORI ȚÂNȚARI, CĂPUȘE

Nr. crt.

Locații /obiective

Suprafața (mp)

Minim

Maximum

Frecvența /an (martie/aprilie-octombrie/noiembrie)

Suprafata ( mp/an)

Frecventa/an (martie/aprilie-octombrie/noie mbrie

Suprafața (mp)/an

1

Spații deschise din domeniul public și privat al Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri)1

2.927.903,16

8

23.423.225,28

21

61.485.966,36

2.

Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare2

3.886,38

8

31.091,04

21

81.613,98

3.

Intravilan Municipiul Buzău - Aviotratament1

7.700.000

1

7.700.000

2

15.400.000

Total

10.631.789,54

31.154.316,32

76.967.580,34

1

Decontarea lucrărilor se face din bugetul local al Municipiului Buzău.

2

Decontarea lucrărilor se face prin contracte separate încheiate de operator cu reprezentanții legali ai instituțiilor respective.

Anexă

La Hotărârea Nr. 167/20.07.2020

A Consiliului Local al Municipiului Buzău

ANEXA 4

la Caietul de sarcini pentru prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare al Municipiului Buzău

PROGRAM UNITAR ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ACTIVITATEA DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE

1. PROGRAM UNITAR DE DEZINSECȚIE -TIP VECTORI ȚÂNȚARI, CĂPUȘE

Nr. crt.

Locații /obiective

Suprafața (mp)

Minim

Maximum

Frecvența /an (martie/aprilie-octombrie/noiembrie)

Suprafata ( mp/an)

Frecventa/an (martie/aprilie-octombrie/noie mbrie

Suprafața (mp)/an

1

Spații deschise din domeniul public și privat al Municipiului Buzău (terenuri ale instituțiilor din subordine, parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri)1

2.927.903,16

8

23.423.225,28

21

61.485.966,36

2.

Spații comune închise ale instituțiilor din subordinea Municipiului Buzău, căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare2

3.886,38

8

31.091,04

21

81.613,98

3.

Intravilan Municipiul Buzău - Aviotratament1

7.700.000

1

7.700.000

2

15.400.000

Total

10.631.789,54

31.154.316,32

76.967.580,34

1

Decontarea lucrărilor se face din bugetul local al Municipiului Buzău.

2

Decontarea lucrărilor se face prin contracte separate încheiate de operator cu reprezentanții legali ai instituțiilor respective.