Hotărârea nr. 152/2020

Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II – 2020.

MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA NR. 1a

la Hotararea nr. 152 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL LOCAL 2020

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

VENITURI

mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Realizat 30.06.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

VENITURI,  din care:

221.420

120.438

54,39

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

131.818

59.509

45,14

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130.518

58.932

45,15

Sume repartizate din fd. la disp. Consiliului județean

04.02.05

1.300

577

44,38

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, din care:

11.00

31.514

16.972

53,86

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, din care :

11.02.02

31.112

16.804

54,01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

402

168

41,79

Venituri proprii, din care:

21

70.167

43.204

61,57

Impozit pe venit

03.02

365

104

28,49

Impozite si taxe pe proprietate, din care:

07.02

41.136

27.911

67,85

-impozit si taxa clădiri, din care:

07.02.01

31.174

22.131

70,99

- impozit cladiri persoane fizice

07.02.01.01

7.065

4.649

65,80

- impozit cladiri persoane juridice

07.02.01.02

24.109

17.482

72,51

- impozit si taxa teren din care:

07.02.02

8.186

5.035

61,51

- impozit terenuri persoane fizice

07.02.01

3.455

2.304

66,69

- impozit terenuri persoane juridice

07.02.02

4.292

2.494

58,11

- impozit pe teren extravilan

07.02.03

439

237

53,99

- taxe judiciare de timbru

07.02.03

1.776

745

41,95

Taxe pe servicii specifice, din care:

15.02

468

267

57,05

- impozit pe spectacole

15.02.01

75

23

30,67

- alte taxe pe servicii

15.02.50

393

244

62,09

Taxe pe utilizarea bunurilor, din care:

16.02

11.044

6.235

56,46

- impozit mijloace transp. pers. fizice

16.02.02.01

6.495

4.043

62,25

- imp. mijloace transport pers. juridice

16.02.02.02

3.761

2.034

54,08

- taxe si tarife eliberare licente, autorizatii

16.02.03

788

158

20,05

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

711

348

48,95

-alte impozite si taxe

18.02.50

711

348

48,95

Venituri din proprietate,

30,02

4.512

2.682

57,44

- venituri din concesiuni si inchirieri

30.05.30

4.370

2.510

57,44

- alte venituri din proprietate

30.50.00

142

0,00

- venituri din dividente de la alti platitori

30.08.02

0

172

Venituri din prestari servicii, din care:

33.02

3.619

2.235

61,76

- venituri din prestari servicii

33.02.08

2.829

1.847

65,29

- contributia parintilor pt. copii in crese

33.02.10

42

28

66,67

- contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

5

0,00

- venituri din recup.chelt de judecat

33.02.28.

33

17

51,52

- alte venituri din prestari servicii

33.02.50

710

343

48,31

Venituri din taxe administrative, din care:

34.02

2.221

918

41,33

- taxe extrajudiciare de timbru

34.02.50

2.221

918

41,33

Venituri din amenzi, din care:

35.02

5.980

2.464

41,20

- venituri din amenzi si sanctiuni

35.01.02

4.212

1.705

40,48

- penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei

35.02.02

143

42

29,37

- alte amenzi, penalitati, confiscari

35.02.50

1.625

717

44,12

Diverse venituri, din care:

36.02

93

22

23,66

- taxe speciale

36.02.06

13

8

61,54

taxa de reabilitare termica

36.02.23

5

- alte venituri

36.02.50

80

9

11,25

- donații și sponsorizări

37.02.01

18

18

100,00

- varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

-22.802

-4.096

17,96

Subvenții de la bugetul de stat, total din care :

42.02

10.653

4.779

44,86

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

1

Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

9.670

4.075

42,14

Subvenții din bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

983

703

71,52

Subvenții de la alte administratii, total din care :

43,02

70

70

100,00

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate in izolare preventiva la locul de munca

43.02.41

70

70

100,00

MUNICIPIUL BUZAU


ANEXA NR. 1b

la Hotararea nr. 152 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL LOCAL 2020

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

CHELTUIELI

mii lei

Nr. crt

Denumire indicator

cod indicator

Program 2020

Realizat 30.06.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

TOTAL CHELTUIELI, din care:

221.420

103.860

46,91

1

AUTORITATI PUBLICE

51.02

25.550

11.059

43,28

-cheltuieli de personal

10

19.100

8.485

44,42

-bunuri si servicii

20

5.090

2.809

55,19

-alte cheltuieli

59

100

70

70,00

-rambursari de credite

81

1.260

0,00

- plati recuperate

85

0

-305

2

ALTE SERVICII PUBLICE

54.02

3.530

1.105

31,30

-cheltuieli de personal

10

3.100

910

29,35

-bunuri si servicii

20

400

184

46,00

-alte cheltuieli

59

30

12

40,00

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-1

3

tranzacții privind datoria publica

55.02

1.920

879

45,78

-dobanzi

30

1.920

879

45,78

4

ORDINE PUBLICA

61.02

28.105

13.367

47,56

-cheltuieli de personal

10

22.000

10.178

46,26

-bunuri si servicii

20

5.755

2.994

52,02

-alte cheltuieli

59

350

197

56,29

- plati recuperate

85

-2

5

INVATAMANT

65.02

24.503,36

9.520

38,85

-bunuri si servicii

20

22.923,36

8.748

38,16

~transferuri intre unitati

51

310

70

22,58

transf invatamant particular

55

402

201

50,00

- asistenta sociala

57

800

464

58,00

-alte cheltuieli

59

68

37

54,41

- plati recuperate

85

6

SANATATE

66.02

9.770

4.125

42,22

-cheltuieli de personal

10

9.600

4.087

42,57

-bunuri si servicii

20

90

15

16,67

-asistenta sociala

57

10

3

30,00

-alte cheltuieli

59

70

20

28,57

7

CULTURA, RECREERE,

67.02

32.453,64

14.170

43,66

-bunuri si servicii

20

8.405

3.873

46,08

- transferuri institutii cultura,

51

21.654

10.297

47,55

Centrul cultural Al. Marghiloman

6.520

2.350

36,04

Sport Club Municipal Gloria

15.133,64

7.947

52,51

-alte cheltuieli

59

2.395

0

0,00

8

ASISTENTA SOCIALA

68,02

43.000

18.450

42,91

-cheltuieli de personal

10

26.000

10.629

40,88

-bunuri si servicii

20

1.650

1.029

62,36

-asistenta sociala

57

14.825

6.540

44,11

-alte cheltuieli

59

525

252

48,00

9

LOCUINȚE, SERVICII, DEZVOLTARE

70.02

7.000

3.142

44,89

-bunuri si servicii

20

7.000

3.142

44,89

10

PROTECTIA MEDIULUI

74.02

13.000

9.513

73,18

-bunuri si servicii

20

13.000

9.513

73,18

11

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE

80.02

600

370

61,67

-alte cheltuieli

59

600

370

61,67

12

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

6.988

1.033

14,78

-bunuri si servicii

20

80

0

0,00

-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

1.238

116

9,37

-alte cheltuieli

59

4.200

1.658

39,48

- rambursari de credite

81

1.470

732

49,80

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-1.473

13

TRANSPORTURI

84,02

25.000

17.127

68,51

-bunuri si servicii

20

11.000

3.527

32,06

-subventii

40

14.000

13.600

97,14

-alte cheltuieli

59

0

0

EXCEDENT

16.578

MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA NR. 1a

la Hotararea nr. 152 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL LOCAL 2020

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

VENITURI

mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Realizat 30.06.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

VENITURI,  din care:

221.420

120.438

54,39

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

131.818

59.509

45,14

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130.518

58.932

45,15

Sume repartizate din fd. la disp. Consiliului județean

04.02.05

1.300

577

44,38

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, din care:

11.00

31.514

16.972

53,86

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, din care :

11.02.02

31.112

16.804

54,01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

402

168

41,79

Venituri proprii, din care:

21

70.167

43.204

61,57

Impozit pe venit

03.02

365

104

28,49

Impozite si taxe pe proprietate, din care:

07.02

41.136

27.911

67,85

-impozit si taxa clădiri, din care:

07.02.01

31.174

22.131

70,99

- impozit cladiri persoane fizice

07.02.01.01

7.065

4.649

65,80

- impozit cladiri persoane juridice

07.02.01.02

24.109

17.482

72,51

- impozit si taxa teren din care:

07.02.02

8.186

5.035

61,51

- impozit terenuri persoane fizice

07.02.01

3.455

2.304

66,69

- impozit terenuri persoane juridice

07.02.02

4.292

2.494

58,11

- impozit pe teren extravilan

07.02.03

439

237

53,99

- taxe judiciare de timbru

07.02.03

1.776

745

41,95

Taxe pe servicii specifice, din care:

15.02

468

267

57,05

- impozit pe spectacole

15.02.01

75

23

30,67

- alte taxe pe servicii

15.02.50

393

244

62,09

Taxe pe utilizarea bunurilor, din care:

16.02

11.044

6.235

56,46

- impozit mijloace transp. pers. fizice

16.02.02.01

6.495

4.043

62,25

- imp. mijloace transport pers. juridice

16.02.02.02

3.761

2.034

54,08

- taxe si tarife eliberare licente, autorizatii

16.02.03

788

158

20,05

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

711

348

48,95

-alte impozite si taxe

18.02.50

711

348

48,95

Venituri din proprietate,

30,02

4.512

2.682

57,44

- venituri din concesiuni si inchirieri

30.05.30

4.370

2.510

57,44

- alte venituri din proprietate

30.50.00

142

0,00

- venituri din dividente de la alti platitori

30.08.02

0

172

Venituri din prestari servicii, din care:

33.02

3.619

2.235

61,76

- venituri din prestari servicii

33.02.08

2.829

1.847

65,29

- contributia parintilor pt. copii in crese

33.02.10

42

28

66,67

- contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

5

0,00

- venituri din recup.chelt de judecat

33.02.28.

33

17

51,52

- alte venituri din prestari servicii

33.02.50

710

343

48,31

Venituri din taxe administrative, din care:

34.02

2.221

918

41,33

- taxe extrajudiciare de timbru

34.02.50

2.221

918

41,33

Venituri din amenzi, din care:

35.02

5.980

2.464

41,20

- venituri din amenzi si sanctiuni

35.01.02

4.212

1.705

40,48

- penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei

35.02.02

143

42

29,37

- alte amenzi, penalitati, confiscari

35.02.50

1.625

717

44,12

Diverse venituri, din care:

36.02

93

22

23,66

- taxe speciale

36.02.06

13

8

61,54

taxa de reabilitare termica

36.02.23

5

- alte venituri

36.02.50

80

9

11,25

- donații și sponsorizări

37.02.01

18

18

100,00

- varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

-22.802

-4.096

17,96

Subvenții de la bugetul de stat, total din care :

42.02

10.653

4.779

44,86

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

1

Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

9.670

4.075

42,14

Subvenții din bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

983

703

71,52

Subvenții de la alte administratii, total din care :

43,02

70

70

100,00

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate in izolare preventiva la locul de munca

43.02.41

70

70

100,00

MUNICIPIUL BUZAU


ANEXA NR. 1b

la Hotararea nr. 152 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL LOCAL 2020

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

CHELTUIELI

mii lei

Nr. crt

Denumire indicator

cod indicator

Program 2020

Realizat 30.06.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

TOTAL CHELTUIELI, din care:

221.420

103.860

46,91

1

AUTORITATI PUBLICE

51.02

25.550

11.059

43,28

-cheltuieli de personal

10

19.100

8.485

44,42

-bunuri si servicii

20

5.090

2.809

55,19

-alte cheltuieli

59

100

70

70,00

-rambursari de credite

81

1.260

0,00

- plati recuperate

85

0

-305

2

ALTE SERVICII PUBLICE

54.02

3.530

1.105

31,30

-cheltuieli de personal

10

3.100

910

29,35

-bunuri si servicii

20

400

184

46,00

-alte cheltuieli

59

30

12

40,00

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-1

3

tranzacții privind datoria publica

55.02

1.920

879

45,78

-dobanzi

30

1.920

879

45,78

4

ORDINE PUBLICA

61.02

28.105

13.367

47,56

-cheltuieli de personal

10

22.000

10.178

46,26

-bunuri si servicii

20

5.755

2.994

52,02

-alte cheltuieli

59

350

197

56,29

- plati recuperate

85

-2

5

INVATAMANT

65.02

24.503,36

9.520

38,85

-bunuri si servicii

20

22.923,36

8.748

38,16

~transferuri intre unitati

51

310

70

22,58

transf invatamant particular

55

402

201

50,00

- asistenta sociala

57

800

464

58,00

-alte cheltuieli

59

68

37

54,41

- plati recuperate

85

6

SANATATE

66.02

9.770

4.125

42,22

-cheltuieli de personal

10

9.600

4.087

42,57

-bunuri si servicii

20

90

15

16,67

-asistenta sociala

57

10

3

30,00

-alte cheltuieli

59

70

20

28,57

7

CULTURA, RECREERE,

67.02

32.453,64

14.170

43,66

-bunuri si servicii

20

8.405

3.873

46,08

- transferuri institutii cultura,

51

21.654

10.297

47,55

Centrul cultural Al. Marghiloman

6.520

2.350

36,04

Sport Club Municipal Gloria

15.133,64

7.947

52,51

-alte cheltuieli

59

2.395

0

0,00

8

ASISTENTA SOCIALA

68,02

43.000

18.450

42,91

-cheltuieli de personal

10

26.000

10.629

40,88

-bunuri si servicii

20

1.650

1.029

62,36

-asistenta sociala

57

14.825

6.540

44,11

-alte cheltuieli

59

525

252

48,00

9

LOCUINȚE, SERVICII, DEZVOLTARE

70.02

7.000

3.142

44,89

-bunuri si servicii

20

7.000

3.142

44,89

10

PROTECTIA MEDIULUI

74.02

13.000

9.513

73,18

-bunuri si servicii

20

13.000

9.513

73,18

11

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE

80.02

600

370

61,67

-alte cheltuieli

59

600

370

61,67

12

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

6.988

1.033

14,78

-bunuri si servicii

20

80

0

0,00

-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

1.238

116

9,37

-alte cheltuieli

59

4.200

1.658

39,48

- rambursari de credite

81

1.470

732

49,80

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-1.473

13

TRANSPORTURI

84,02

25.000

17.127

68,51

-bunuri si servicii

20

11.000

3.527

32,06

-subventii

40

14.000

13.600

97,14

-alte cheltuieli

59

0

0

EXCEDENT

16.578

ANEXA NR. 2a

la Hotararea nr. 152 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL LOCAL 2020

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Realizat 30.06.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

I

VENITURI,  din care:

99.192

11.885

11,98

1

Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04

22.802

4.096

17,96

2

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care:

39,02

20

43

215,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

9

Venituri din anzarea unor bunuri apartinand domeniului prvat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale

39.02.07

20

34

170,00

3

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40,02

0

4.639

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14

0

4.639

4

Alte operațiuni financiare

41,02

4.930

0,00

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investiții

41,02,14

4.930

0

0,00

5

Subvenții de la bugetul de stat, total din care :

42.02

30.179

1.903

6,31

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42,65

22.900

1.705

7,45

Subvenții din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42,69

7.279

198

2,72

6

Sume primite de la U.E/ alti donatori,total din care :

48,02

41.261

1.204

2,92

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.02.01

37.987

612

1,61

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

37.987

612

1,61

Fondul Social European

48.02.02

3.274

592

18,08

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

3.274

592

18,08

ANEXA NR. 2b

la Hotararea nr. 152 din 20 iulie 2020 Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL LOCAL 2020

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI

mii lei

Nr. crt

Denumire indicator

cod

Program 2020

Realizat 30.06.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

TOTAL CHELTUIELI, din care:

111.751

11.397

10,20

1

AUTORITATI PUBLICE

51.02

5.341

1.935

36,23

Programe din Fondul Social European

58,02

3.854

697

18,09

Active nefinanciare

71

1.487

1.238

83,25

2

ALTE SERVICII PUBLICE

54.02

0

0

0,00

Active nefinanciare

71

0

0

0,00

3

ORDINE PUBLICA

61.02

462

94

20,35

- Ordine Publica, din care :

462

94

20,35

Active nefinanciare

71

462

94

20,35

4

INVATAMANT

65.02

43.664

2.162

4,95

Programe din Fondul Social European

58,02

17.450

42

0,24

Active nefinanciare

71

26.214

2.120

8,09

5

CULTURA, RECREERE,

67.02

6.410

110

1,72

Active nefinanciare

71

6.410

110

1,72

Active financiare

72

1.600

0

0,00

6

ASISTENTA SOCIALA

68,02

990

89

14,10

Programe din Fondul Social European

58,02

380

3

Active nefinanciare

71

610

86

14,10

7

locuințe, servicii, dezvoltare

70.02

11.877

2.658

22,38

transferuri interne

55,01

1.701

0

0,00

Programe din Fondul Social European

58,02

4.542

775

17,06

Active nefinanciare

71

5.634

1.883

33,42

8

protecția mediului

74.02

1.507

90

6

Programe din Fondul Social European

58,02

40

Active nefinanciare

71

1.467

90

6,13

9

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81,02

442

22

4,98

Active nefinanciare

71

442

22

4,98

10

TRANSPORTURI

84,02

41.058

4.237

10,32

transferuri interne

55,01

2.000

Programe din Fondul Social European

58

24.483

0

0,00

Active nefinanciare

71

14.575

4.237

29,07

EXCEDENT

488

MUNICIPIUL BUZĂU                                ANEXA NR. 3

la Hotărârea nr. 152 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VENITURI

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

Program 2020

Realizat 30.06.2020

Procent %

I.

Total venituri, din care:

31.575,94

13.824

43,78

1

Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre instituțiile publice

300530

692,80

59

8,52

2

Alte venituri din proprietate

305000

38,00

15

39,47

3

Taxe si alte venituri in invatamant

330500

1.442,00

289

20,04

4

Venituri din prestari de servicii

330800

124,50

26

20,88

5

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331400

5.637,44

1.155

20,49

6

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331600

43,00

0

0,00

7

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

331700

40,00

7

17,50

8

venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica

331030

10,00

0

0,00

9

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

335000

968,00

173

17,87

10

Alte venituri

365000

558,00

369

66,13

11

Donatii si sponsorizari

370100

49,20

50

101,63

12

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezv.

37,03

-347

-86

24,78

13

Varsaminte din sectiunea de functi.

37,04

0

86

#DIV/0!

14

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare

40.15.01

100

15

Sume primite din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa

41.06

0

220

16

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare

41.15.01

0

0

17

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare

40.15,02

0

18

Sume primite pt. indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva

42.10.81

666,36

1.064

19

Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.43.00

0,00

0,00

20

Subventii pentru institutii publice

43.09.00

21.653,64

10.297

47,55

MUNICIPIUL BUZĂU

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN

VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

CHELTUIELI

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

Program 2020

Realizat 30.06.2020

Procent %

II

Total cheltuieli, din care:

31.575,94

12.097,00

38,31

1

Cap. Invatamant, din care:

9.015,94

1.601,00

133,56

1,1

Invatamant prescolar

65030110

240,00

0,00

0,00

1,2

Invatamant prescolar

65030120

3.190,00

548,00

17,18

1,3

Invatamant primar

65030210

127,62

7,00

5,49

1,4

Invatamant primar

65030220

567,68

105,00

18,50

1,5

Invatamant secundar inferior

65040110

24,00

0,00

0,00

1,5

Invatamant secundar inferior

65040120

190,00

4,00

2,11

1,6

Invatamant secundar superior

65040210

24,00

0,00

0,00

1,7

Invatamant secundar superior

65040220

3.402,64

597,00

17,55

1,11

Invatamant postliceal

650510

701,00

218,00

31,10

1,12

Invatamant postliceal

650520

214,00

31,00

14,49

1,13

Internate, cantine

65.11.03.20

335,00

91,00

27,16

2

Cap. Cultura, recreere, religie, din care:

22.560,00

10.496,00

174,90

Institutii publice de spectacole si concerte

6.520,00

2.343,00

79,64

2,1

Institutii publice de spectacole si concerte

67030410

1.215,00

559,00

46,01

2,2

Institutii publice de spectacole si concerte

67030420

5.305,00

1.784,00

33,63

Sport Club Gloria Buzau

16.040,00

8.153,00

95,26

2,3

Sport Club Gloria Buzau

67050110

11.773,00

6.417,00

54,51

2,4

Sport Club Gloria Buzau

67050120

4.267,00

1.739,00

40,75

67038501

-3,00

EXCEDENT

1.727,00

MUNICIPIUL BUZĂU                                ANEXA NR. 4

la Hotărârea nr. 152 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

Program 2020

Realizat 30.06.2020

Procent %

I.

Total venituri, din care:

347,00

81,00

23

1

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare

37,04

347,00

81,00

23

2

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare

41.15.02

0

0,00

CHELTUIELI

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

Program 2020

Realizat 30.06.2020

Procent %

II.

Total cheltuieli, din care:

347,00

81,00

50,00

1

Cap. Invatamant, din care:

86,00

43,00

50,00

Invatamant secundar superior

65040271

86,00

43,00

50,00

0,00

2

Cap. Cultura, recreere, religie, din care:

261,00

38,00

0,00

Institutii publice de spectacole si concerte

67030471

20,00

0,00

0,00

3

Sport

67050171

241,00

38,00

MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA NR. 5

la Hotararea nr. 152 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 2020

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Realizat 30.06.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

VENITURI,  din care:

39.084

12.117

31,00

1

Sume aferente creditelor interne

41.07.01

39.084

12117

31,00

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 2020 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI

mii lei

Nr.

Denumire indicator

cod

Program 2020

Realizat 30.06.2020

Procent %

TOTAL CHELTUIELI, din care:

39.084

12.117

31,00

1

AUTORITATI PUBLICE

51.07

6.246

2.796

44,76

Active nefinanciare

71

6.246

2796

44,76

2

INVATAMANT

65.07

20.274

6.210

30,63

Active nefinanciare

71

20.274

6210

30,63

3

CULTURA, RECREERE

67,07

5.500

1.595

29,00

Active nefinanciare

71

5.500

1.595

29,00

4

locuințe, SERVICII

70,07

2.354

0

0,00

Active nefinanciare

71

2.354

0

0,00

5

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81,07

2.065

1.165

56

Active nefinanciare

71

2.065

1.165

56,42

6

TRANSPORTURI

84,07

2.645

351

13,27

Active nefinanciare

71

2.645

351

13,27