Hotărârea nr. 150/2020

Hotărâre privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

MUNICIPIUL BUZAU                                                  ANEXA NR.1

la Hotararea nr. 150     din 20 iu

a Consiliului Local al Municipiul

BUGET LOCAL PE ANUL 2020

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Influente

A

VENITURI, total din care:

320.612,00

43,00

1

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care:

39,02

20,00

23,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

9,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale

39.02.07

20,00

14,00

2

Subventii de la bugetul de stat, din care:

42,02

40.832,00

3,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri

42.02.34

0,00

1,00

3

Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42.02.69

7.279,00

2,00

4

Sume primite de la UE/ alti donatori, total din care:

48,02

41.261,00

17,00

Fondul European de Dezvoltare regionala (FEDR), din care:

48.02.01

37.987,00

17,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent.

48.02.01.01

37.987,00

17,00

B

CHELTUIELI, total din care:

333.171,00

43,00

1

Capitolul AUTORITATI EXECUTIVE, din care:

51,02

30.891,00

155,00

Bunuri si servicii

20

5.090,00

50,00

Active nefinanciare

71

1.487,00

105,00

2

Capitolul ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

54,02

3.530,00

-1.000,00

Cheltuieli de personal

10

3.100,00

-1.000,00

3

Capitolul ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

61,02

28.567,00

-2.000,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale, din care:

61.02.50

5.132,00

-2.000,00

Bunuri si servicii

20

5.115,00

-2.000,00

4

Capitolul INVATAMANT, din care:

65,02

68.167,36

1.277,97

Bunuri si servicii

20

22.923,36

1.177,97

Transferuri catre institutii publice-( Palatul Copiilor)

51

310,00

10,00

Asistenta sociala-copii cu CES

57

800,00

20,00

Active nefinanciare

71

26.214,00

70,00

5

Capitolul CULTURA, RECREERE si RELIGIE, din care:

67,02

38.863,64

-4.573,97

Transferuri curente către instituții publice, din care:

51

21.653,64

-2.210,97

Sport Club Municipal Gloria

51,01

15.133,64

-240,97

Centrul Cultural " Al.Marghiloman"

51,01

6.520,00

-1.970,00

Active nefinanciare

71

4.810,00

-2.363,00

6

Capitolul ASIGURARI si ASISTENTA SOCIALA, din care:

68,02

43.990,00

106,00

Bunuri si servicii

20

1.650,00

25,00

Asistenta sociala

57

14.825,00

-25,00

Active nefinanciare

71

610,00

106,00

7

Capitolul LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA din care:

70,02

18.877,00

-3,00

Bunuri si servicii

20

7.000,00

200,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58,01

4.542,00

-861,00

Finantare nationala

58.01.01

397,00

0,00

Finantare externa narambursabila

58.01.02

3.125,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1.020,00

-861,00

Active nefinanciare

71

5.634,00

658,00

8

Capitolul PROTECTIA MEDIULUI, din care:

74,02

14.507,00

2.300,00

Bunuri si servicii

20

13.000,00

2.300,00

9

Capitolul COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

81,02

7.430,00

1.010,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

1.238,00

-1.000,00

Active nefinanciare

71

442,00

810,00

Participare la capitalul social al societăților

72

0,00

1.200,00

10

Capitolul TRANPORTURI, din care:

84,02

66.058,00

2.771,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

14.000,00

2.500,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58,01

24.483,00

22,00

Finantare nationala

58.01.01

4.178,00

2,00

Finantare externa narambursabila

58.01.02

20.215,00

17,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

90,00

3,00

Active nefinanciare

71

14.575,00

249,00

Deficit

(12.559)

lie 2020 ui Buzau

mii lei_________

Program actualizat

320.655,00

43,00

9,00

34,00

40.835,00

1,00 7.281,00 41.278,00

38.004,00

38.004,00 333.214,00

31.046,00

5.140,00

1.592,00

2.530,00

2.100,00

26.567,00

3.132,00

3.115,00

69.445,33

24.101,33

320,00

820,00

26.284,00

34.289,67

19.442,67

14.892,67

4.550,00

2.447,00

44.096,00

1.675,00

14.800,00

716,00

18.874,00

7.200,00

3.681,00

397,00

3.125,00

159,00

6.292,00

16.807,00

15.300,00

8.440,00

238,00

1.252,00

1.200,00

68.829,00

16.500,00

24.505,00

4.180,00

20.232,00

93,00

14.824,00

(12.559)

MUNICIPIUL BUZAU                                                  ANEXA NR.1

la Hotararea nr. 150     din 20 iu

a Consiliului Local al Municipiul

BUGET LOCAL PE ANUL 2020

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Influente

A

VENITURI, total din care:

320.612,00

43,00

1

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care:

39,02

20,00

23,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

9,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale

39.02.07

20,00

14,00

2

Subventii de la bugetul de stat, din care:

42,02

40.832,00

3,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri

42.02.34

0,00

1,00

3

Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42.02.69

7.279,00

2,00

4

Sume primite de la UE/ alti donatori, total din care:

48,02

41.261,00

17,00

Fondul European de Dezvoltare regionala (FEDR), din care:

48.02.01

37.987,00

17,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent.

48.02.01.01

37.987,00

17,00

B

CHELTUIELI, total din care:

333.171,00

43,00

1

Capitolul AUTORITATI EXECUTIVE, din care:

51,02

30.891,00

155,00

Bunuri si servicii

20

5.090,00

50,00

Active nefinanciare

71

1.487,00

105,00

2

Capitolul ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care:

54,02

3.530,00

-1.000,00

Cheltuieli de personal

10

3.100,00

-1.000,00

3

Capitolul ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

61,02

28.567,00

-2.000,00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale, din care:

61.02.50

5.132,00

-2.000,00

Bunuri si servicii

20

5.115,00

-2.000,00

4

Capitolul INVATAMANT, din care:

65,02

68.167,36

1.277,97

Bunuri si servicii

20

22.923,36

1.177,97

Transferuri catre institutii publice-( Palatul Copiilor)

51

310,00

10,00

Asistenta sociala-copii cu CES

57

800,00

20,00

Active nefinanciare

71

26.214,00

70,00

5

Capitolul CULTURA, RECREERE si RELIGIE, din care:

67,02

38.863,64

-4.573,97

Transferuri curente către instituții publice, din care:

51

21.653,64

-2.210,97

Sport Club Municipal Gloria

51,01

15.133,64

-240,97

Centrul Cultural " Al.Marghiloman"

51,01

6.520,00

-1.970,00

Active nefinanciare

71

4.810,00

-2.363,00

6

Capitolul ASIGURARI si ASISTENTA SOCIALA, din care:

68,02

43.990,00

106,00

Bunuri si servicii

20

1.650,00

25,00

Asistenta sociala

57

14.825,00

-25,00

Active nefinanciare

71

610,00

106,00

7

Capitolul LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA din care:

70,02

18.877,00

-3,00

Bunuri si servicii

20

7.000,00

200,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58,01

4.542,00

-861,00

Finantare nationala

58.01.01

397,00

0,00

Finantare externa narambursabila

58.01.02

3.125,00

0,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

1.020,00

-861,00

Active nefinanciare

71

5.634,00

658,00

8

Capitolul PROTECTIA MEDIULUI, din care:

74,02

14.507,00

2.300,00

Bunuri si servicii

20

13.000,00

2.300,00

9

Capitolul COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

81,02

7.430,00

1.010,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

1.238,00

-1.000,00

Active nefinanciare

71

442,00

810,00

Participare la capitalul social al societăților

72

0,00

1.200,00

10

Capitolul TRANPORTURI, din care:

84,02

66.058,00

2.771,00

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

14.000,00

2.500,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), din care:

58,01

24.483,00

22,00

Finantare nationala

58.01.01

4.178,00

2,00

Finantare externa narambursabila

58.01.02

20.215,00

17,00

Cheltuieli neeligibile

58.01.03

90,00

3,00

Active nefinanciare

71

14.575,00

249,00

Deficit

(12.559)

lie 2020 ui Buzau

mii lei_________

Program actualizat

320.655,00

43,00

9,00

34,00

40.835,00

1,00 7.281,00 41.278,00

38.004,00

38.004,00 333.214,00

31.046,00

5.140,00

1.592,00

2.530,00

2.100,00

26.567,00

3.132,00

3.115,00

69.445,33

24.101,33

320,00

820,00

26.284,00

34.289,67

19.442,67

14.892,67

4.550,00

2.447,00

44.096,00

1.675,00

14.800,00

716,00

18.874,00

7.200,00

3.681,00

397,00

3.125,00

159,00

6.292,00

16.807,00

15.300,00

8.440,00

238,00

1.252,00

1.200,00

68.829,00

16.500,00

24.505,00

4.180,00

20.232,00

93,00

14.824,00

(12.559)

ANEXA nr. 1a

la Hotărârea nr. 150 din 20  iulie 2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Rectificarea bugetelor instituțiilor publice finanțate din bugetul municipiului

Buzău pe anul 2020

-mii lei-

Nr. crt

Denumire instituție

Bunuri și servicii

65.20

Cheltuieli cu ajutoare sociale 65.57

Cheltuieli de capital

65.71

1.

Grădinița cu Program Prelungit " Boboceii din Micro 3"

+90,00

2.

Liceul cu Program Sportiv "lolanda Balaș"

+480,00

3.

Colegiul Național " B. P. Hașdeu"

+560,00

4.

Școala Gimnazială nr.11

+560,00

5.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 18

+200,00

6.

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

+5,00

+20,00

7.

Liceul Agricol "Dr. C-tin Angelescu"

+2,10

8.

Liceul Tehnologic Meserii și Servicii

+8,10

9.

Liceul Tehnologic " Henri Coandă"

+6,00

10.

Scoala Gimnazială " Sf. Apostol Andrei"

+4,00

11.

Școala Gimnazială " Nicu Constantinescu"

+4,30

12.

Școala Gimnazială " M. Kogălniceanu"

+ 1,00

13.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 1

+ 1,30

14.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 3

+2,00

15

Grădinița cu Program Prelungit nr. 8

+0,40

16.

Liceul de Artă " Margareta Sterian"

+2,50

17.

Primăria Buzău

-712,03

-36,70

TOTAL

1.177,97

0,00

+20

CENTRUL CULTURAL “ALEXANDRU MARGHILOMAN” BUZAU


Anexa nr. 2a

la Hotararea nr. _150 /__20.07.2020 a Consiliului Local a Municipiului Buzau

Programul principalelor evenimente culturale pe anul 2020

DATA

DENUMIREA MANIFESTARII

LOCUL DE DESFASURARE

ORGANIZATORI

CHELTUIELI ( mii lei)

ianuarie

Saptamana Eminescu

Vila Albatros

Centrul Cultural “Al. Marghiloman”

Total :  5,00

ianuarie

Simpozion “Ziua Principatelor Unite”

Vila Albatros

Centrul Cultural “Al. Marghiloman”

Total:   5,00

martie

Finala Concursului National Eurovision 2020

Sala Sprturilor „Romeo lamandi”

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total: 1.190,00 Din care: -   956,00 parteneriat

TVR -   194,00 organizare

si promov eveniment -   40,00 cheltuieli

inchiriere sala

martie

Realizarea „Notelor politice” ale lui „Al. Marghiloman”

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total: 100,00

martie-octombr.

Concursul „Arata arta” edit. a 2-a

Sala   Teatrului   „G.

Ciprian” Buzau

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total : 75,00

martie-nov.

Scoala de gandire si dezvoltare personala tinerilor buzoieni „Dan Puric” - ateliere de creatie si conferinte

Mun. Buzau

Centrul Cultura; „Al. Marghiloman”

Total: 100,00

martie-nov.

Organizarea a 10 spectacole concept cu artisti de marca din Romania si strainatate

Mun. Buzau

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total: 100,00

mai

Festivalul National de Epigrama “Cat e Buzaul de mare”

Vila Albatros - Parc Marghiloman

Centrul Cultural “Al. Marghiloman”

Total: 10,00

Iulie -sept.

„Seri de vara la Buzau” in cadrul proiectului Scoala in parc

Amfiteatrul in aer liber la Parcul Tineretului

Centrul   cultural   al

Marghiloman Buzau

Total : 90,00

septembrie

Festival National de Rock “TOP T”

Mun. Buzau

Centrul  Cultural  Al.

Marghiloman”

Total: 100,00

septembrie

Festival „Toamna buzoiana”

Mun. Buzau

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total: 150,00

septembrie

Festival pentru copii “Music Factory”

Mun. Buzau

Centrul  Cultural Al..

Marghiloman”

Total:   8,00

octombrie

Festivalul de teatruromanesc Stagiune teatrala Teatru National „M. Eminescu” din Chisinau

Sala Maximilian - Buzau

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total: 240,00

octombrie

Festival concurs de muzica usoara pt copii - “Mihaela Runceanu”

Sala          Consiliului

Judetean Buzau

Centrul Cultural “Al. Marghiloman”

Total : 40,00

octombrie

Concurs national de creatie literara “Vasile Voiculescu”

Vila Albatros - Parc Marghiloman

Centrul Cultural “Al. Marghiloman”

Total: 20,00

octombrie

Bienala Internaționala „I Andreescu” - ed. a XII-a

Mun Buzau

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total: 30,00

octombrie

Tabara de documentare si creatie „Buzaul oras deschis artei”

Mun. Buzau

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total: 15,00

octombrie

Spectacol muzica usoara “Armonii de toamna”

Sala          Consiliului

Judetean Buzau

Centrul Cultural “Al. Marghiloman”

Total: 30.00

noiembrie

„Foto Art” Salonul anual al artistilor fotografi

Vila Albatros

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total: 25,00

noiembrie

Festival National de Blues « BLUZAU »

Sala          Consiliului

Judetean Buzau

Centrul Cultural “Al. Marghiloman”

Total: 30,00

noiembrie

Festival Concurs de fabule Grigore Alexandrescu

Vila Albatros - Parc Marghiloman

Centrul Cultural “Al. Marghiloman”

Total:   5,00

noiembrie

Concert simfonic Camerata „Elite”

Sala          Consiliului

Judetean Buzau

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total: 50,00

decembrie

Spectacol dedicat “Zilei Nationale a Romaniei”

Piata DACIA

Centrul Cultural “Al. Marghiloman”

Total: 50,00

decembrie

Targ de Craciun

Piata DACIA

Centrul Cultural  “Al.

Marghiloman”

Total: 175,00

decembrie

Spectacol deschidere Oraselul Copiilor “Poveste de Craciun”

Parcul “Crang”

Centrul Cultural “Al. Marghiloman”

Total: 50,00

Trimestrial

Revista “Esente” - Clubul literar

Vila Albatros

Centrul  Cultural “Al.

Marghiloman”

Total:  17,00

lan-dec.

„Personalitati buzoiene de ieri si de azi”

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total: 75,00

Aprilie-dec.

Realizare carti, albume de istorie si monografie si manuale scolare, lansare carte

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total: 350,00

lan-dec.

Schimb intercultural etnografic

Vila Albatros

Centrul Cultural „Al. Marghiloman”

Total: 40,00

Ian -dec.

Activitati desfasurate in cadrul “Clubului Seniorilor”

Spatiile din municipiul

Buzau         destinate

Clubului Seniorilor

Centrul Cultural “Al. Marghiloman”

Total

3.175,00

ANEXA 3

la Hotararea nr. 150 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 CU FINANTARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL

mii lei

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Data inceperii execuției (luna, an)

Nr. si data de aprobare

Valoare

totala actualizata

TOTAL

2020

PREVEDERI 2020

Estimari

2021

Estimari

2022

Estimari

2023

FINANȚATE DIN

Buget local

buget de stat

0

1

2

4

5

6

7

8

9

II   <1

TOTAL

din care :

LUCRĂRI IN CONTINUARE

162.646

72.287

42.777

23.435

19.877

535

22.900

22.900

0

0

B.

C.

LUCRĂRI  NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

95.857

3.591

15.751

3.591

15.751

0

0

0

0

1

2

6

7

8

9

I.

AUTORITATI PUBLICE

SI ACȚIUNI EXTERNE 51.02

1.592

1.592

A.

credite de angajament

credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRĂRI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.592

1.592

C1

C2

_dotari independente _studii,proiecte

1.592

1.592

II.

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALI

_

A.

credite de angajament

credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

_dotari independente

III.

APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02

462

462

credite de angajament credite bugetare

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

462

462

C1

C2

_dotari independente _cheltuieli proiectare

462

462

IV

INVATAMANT 65.02

credite de angajament credite bugetare

50.183

24.587

1.687

22.900

2

0

1

2

6

7

8

9

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

48.733

23.300

400

22.900

credite de angajament

credite bugetare

A1

Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura,instalatii)interior si exterior corp 3, C5,C6,C7 " la Colegiul National Mihai Eminescu, municipiul Buzau

24.965

23.200

300

22.900

A2

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

23.768

100

100

B.

LUCRARI noi

1.450

415

415

credite de angajament

credite bugetare

B1.

Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala gimnaziala nr.11 municipiul Buzau

1.135

100

100

B2

Cofinantare lucrari Gradinita cu program normal Mun.Buzau

300

300

300

B3

Alimentare cu energie electrica Colegiul Tehnic

15

15

15

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

872

872

C1

-dotari independente

506

506

C2

-cheltuieli de proiectare

366

366

V

SANATATE

A.

B.

credite de angajament

credite bugetare

LUCRĂRI IN CONTINUARE

LUCRĂRI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INV.

_dotari independente

_cheltuieli de proiectare

3

0

1

2

6

7

8

9

VI

CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE

11.357

1.847

1.847

0

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

Reabilitare Stadion de atletism si

8.328

26

26

A1

refacere imprejmuire teren

8.328

21

21

A2

Reabilitare porti Parc Al.Marghiloman

5

5

B.

LUCRARI NOI

3.029

587

587

credite de angajament

credite bugetare

Amenajare locuri de joaca in

B1

municipiul Buzau

415

1

1

Realizarea de tantani arteziene in

B2

parcurile Tineretului si

Crang din municipiul Buzau

2.128

100

100

Lucrari ornamentale la Pasaj Unirii

B3

Buzau, cu tema "Istoria municipiului

Buzau"

131

131

131

B4

Lucrari ornamentale la Pasaj Gara Buzau, cu tema "Rolul , locul si beneficiile Buzaului in contextul dezvoltarii cailor Ferta Romane"

355

355

355

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.234

1.234

C1

C2

_dotari independente

_cheltuieli de proiectare

350

884

350

884

VII.

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA 68.02

716

716

credite de angajament credite bugetare

4

0

1

2

6

7

8

9

A.

B.

B1

B2

LUCRĂRI IN CONTINUARE LUCRĂRI NOI

Creșterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in municipiul Buzau prin constructia si dotarea unei crese (str. Col. Buzoianu nr.91)

Instalatii incalzire Cresa 1 si Centrul Speranta

5.498

5.498

110

10

100

110

10

100

C.

ALTE CHELTUIELI DE INV.

606

606

C1

C2

_dotari independente

_cheltuieli de proiectare

606

606

VIII.

LOCUINTE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 credite de angajament credite bugetare

130

5.478

5.478

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE credite de angajament credite bugetare

120

39

39

A1

Extindere retele gaze pe strazile:.Aleea Luncii,Hipodrom, Orizont,Simila,Gogu Vicatus, intr.Cosminului, Lăstunului, camine nefamilisti, Intr.Bazalt, Nimfelor, Victoriei, Iazul Morilor,Al.Marghiloman

120

39

39

B.

LUCRĂRI NOI

10

507

507

credite de angajament

credite bugetare

B1

Branșament gaze spatiu PT35

Instalatie incalzire imobil Cartier

10

10

10

B2

Brosteni,bl.D1, ap.19

Instalatie incalzire imobil.

10

3

3

B3

Str.Al.Marghiloman nr.158

10

17

17

5

0

1

2

6

7

8

9

Instalatie incalzire imobil str.Libertatii

B4

nr.35

20

20

20

Alimentare cu energie electrica

B5

Tarlaua 32

436

436

436

B6

Amplasare locomotiva in rond Gara

1

1

B7

Centrala termica PT 20

10

10

Centrala termica imobil bd.N.Balcescu

B8

nr.43-45

10

10

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

4.932

4.932

C1

_cheltuieli de proiectare

4.072

4.072

C2

_dotari independente

805

805

C3

_achizitie active fixe

55

55

IX.

PROTECȚIA MEDIULUI

26.442

1.467

1.467

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

525

B.

LUCRĂRI NOI

25.917

298

298

credite de angajament

credite bugetare

1

Realizare foraje la Depozitul de deșeuri Vadu Pasii

30

30

30

2

Amenajare platforme deseuri menaj ingropate

4.738

258

258

3

Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului

21.149

10

10

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.169

1.169

_dotari independente

161

161

_cheltuieli de proiectare

1.008

1.008

X.

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

9.119

1.252

1.252

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

9.119

40

40

A1

Surse alternative de asigurare a agentului termic in municipiul Buzau

7.000

23

23

6

0

1

2

6

7

8

9

A2

Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral,municipiul Buzău

2.119

17

17

B.

LUCRĂRI NOI

0

0

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

_cheltuieli proiectare

1.212

1.212

1.212

1.212

XI

TRANSPORTURI credite de angajament credite bugetare

65.415

5.376

5.376

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

credite de angajament

5.462

30

30

A1

credite bugetare

Sistematizare verticala,parcare, accese rutiere si pietonale,realizare drumuri interioare aferente Cartier Orizont

5.462

30

30

B.

LUCRĂRI NOI

59.953

1.674

1.674

credite de angajament

credite bugetare

B1

Modernizare iluminat public pe Pasaj Dragaica

700

2

2

B2

Realizarea statiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public autobuze electrice

2.282

1.000

1.000

B3

Modernizarea si cresterea gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

21.499

10

10

B4

Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

23.599

10

10

7

0

1

2

6

7

8

9

B5

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor -Buzau Velocity

11.871

10

10

B7

Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti, pe coridoarele deservite de transportul public

88.301

10

10

B8

Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrata

25.445

10

10

B9

Centru intermodal de transport al municipiului Buzau integrat cu sistem park and ride

3.410

10

10

B10

Construire statii autobuz in municipiul

Buzau

4.856

10

10

B11

Reabilitare Pasaj Unirii

Amenajare sens giratoriu si amplasare locomotiva construita in 1934, in vederea expunerii muzeistice

290

290

B12

, intersectia dintre Bd.Garii, bd.Republicii, bd.1 Decembrie 1918

312

312

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3.672

3.672

C1

_cheltuieli de proiectare

_dotari independente

3.672

3.672

ANEXA 3/1

la Hotararea nr. 150 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

mii lei

Nr.

Denumirea achizițiilor de bunuri

Cantitate

Total

crt.

si alte cheltuieli

bc

alocatii

T O T A L

1.592

din care :

I

DOTARI INDEPENDENTE

1.592

1

Licență server e-mail

1

40

2

Licență SQL server

2

39

3

Licența Windows server 2019

4

105

4

Licență soft arhivare

10

2

5

Licență soft monitorizare și administrare rețea

1

18

6

Imprimante laser monocrom

15

17

7

Data center (Rack + 4 servere + storage+ ups + switch)

1

524

8

Sistem de calcul (calculator,monitor)

90

283

9

Sistem Operare Windows 10 si office 2019 (set )

155

299

10

Modul de export date DRPCIV Avantax

1

6

11

Cerere  de  Finantare  CP   13/2019/POCA/661/2/1)-

Fundamentarea deciziilor si planificare strategică

100

12

Extindere aplicatie Avantax

54

13

Audit al sistemului informatic sub aspectul securitatii acestuia

105

II

STUDII, PROIECTE

0

lotl

cheltuite fara TVA

cheltuite cu TVA

Alocate cu TVA

diferente cu tva

diferente fara tva

sisteme de calcul

90

350,447

417,03

540

180

Lot 2

0,00

Data center

denumire

cantitate

pret faraTVA

Rack

1

7,275

8,66

Switch

2

24,83

29,55

UPS

2

17,82

21,21

Server

4

172,875

205,72

Storage

1

54,055

64,33

Echange CAL

300

124,5

148,16

Server 2019 user CAL

200

35,2

41,89

sever 2019 RDP CAL

5

3,175

3,78

Hard

Hard +CAL

439,73

523,28

licenta Sever 2019 data center

4

88,22

104,98

SQL 2017 standard

2

32,75

38,97

Server Exchange 2019

1

33,465

39,82

sost monitorizare

1

14,551

17,32

soft arhivare

10

0,95

1,13

609,67

725,50

761,6

lot 3

imprimante

15

13,627

16,22

25

licente W10 si Office2019

63

2,5

1158,75

1325,6

0,00

132,8

la Ho a Co

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalc categorii de bunuri repartizate pentru cap

INVATAMANT

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Cant.

T O T A L

din care :

I.

DOTARI INDEPENDENTE

1

Trusa elev laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

8

2

Trusa profesor laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

1

3

Nisa chimica cabinet/laborator chimie

1

4

Pompa centrala termica DAB 120/360-807

1

5

Bazin recuperare

1

6

Inlocuire cos fum centrala termica

1

7

Plita de gatit profesionala

1

8

Hota profesionala cu tubulatura

2

9

Masina de gatit profesionala cu cuptor

2

10

Masina spalat profesionala

1

11

Masina curatat suprafata salii de sport

1

12

Porti fotbal, handbal, panouri baschet

6

13

Masina curatat fructe si legume

1

14

Mese tenis

15

Copiator

1

II.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

II1

STUDII FEZABILITATE, PROIECTE TEHNICE

1

PT-Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii prin constructia/extinderea si dotarea Gradinitei cu Program prelungit nr.4-str.Aleea Parcului

2

Taxe avize, acorduri-Sala sport Scoala gimnalizala nr.11

3

PT-Instalatii utilizare gaze la unitati de invatamant

4

SF-Amenajare curti interioare gradinite pentru transfer activitati didactice in aer liber

ANEXA 3/4

tararea nr. 150 din 20 iulie 2020 nsiliului Local al municipiului Buzau

ata pe pitolul

mii lei__________________

Total alocatii________________

872

506

40 10

__9

15

__7

25

12

21

65

10

13

48

__8

203

20

366

366

260

__6

50 50

ANEXA NR. 3/4a

la Hotararea nr. 150 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

REPARTIZARE CHELTUIELI DE CAPITAL AFERENTE CAPITOLULUI INVATAMANT - 2020

lei

Nr crt

Denumire produs

Cant.

Bc

Pret total

Centru financiar

Unitate de invatamant

Cant.

Valoare

1

Trusa elev laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

8

40.000

Colegiul B.P.Hasdeu

8

40.000

2

Trusa profesor laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

1

10.000

Colegiul B.P.Hasdeu

1

10.000

3

Nisa chimica cabinet/laborator chimie

1

9.000

Scoala Gimnaziala Sfantul Apostol Andre

1

9.000

4

Pompa centrala termica DAB 120/360-807

1

15.000

Liceul Tehnologic "Dimitrie Filipescu"

1

15.000

5

Bazin recuperare

1

7.000

Liceul cu Program Sportiv

1

7.000

6

Inlocuire cos fum centrala termica

1

25.000

Scoala Gimnaz. "N. Constantinescu"

1

25.000

7

Plita de gatit profesionala

1

12.000

Gradinita cu pr prel nr.3

1

12.000

8

Hota profesionala cu tubulatura

2

21.000

Gradinita cu pr prel nr.3

1

5.500

Gradinita cu pr prel nr.9

1

15.500

21.000

9

Masina de gatit profesionala cu cuptor

2

65.000

Gradinita cu pr prel nr.9

1

35.000

Gradinita cu pr prel nr.10

1

30.000

65.000

10

Masina spalat profesionala

1

10.000

Gradinita cu pr prel nr.6

1

10.000

11

Masina curatat suprafata salii de sport

1

13.000

Liceul Teoretic "Al. Marghiloman"

1

13.000

12

Porti fotbal, handbal, panouri baschet

6

48.000

Scoala nr .15

6

48.000

13

Masina curatat fructe si legume

1

8.000

Gradinita Bobocei din Micro 3

1

8.000

14

Mese tenis

203.000

203.000

15

Copiator

1

20.000

Scoala gimnaziala Ion Creanga

20.000

TOTAL

506.000

506.000

Calculatoare

267500

267,5

Softuri pt. calculatoare C18020 din 3 laboratoare informatica

64000

64

Licente sistem operare

11800

11,8

Licente antivirus

400

0,4

Licente "office"

6500

6,5

Sistem desktop ( win 10)

12000

12

Trusa elev laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica, optica)

40000

40

Trusa profesor laborator fizica(mecanica, electricitate, termodinamica,

optica)

10000

10

Autorizatie securitate incendiu

325000

325

Sistem de sonorizare

50000

50

Nisa chimica cabinet/laborator chimie

9000

9

Dotari cantina

60000

60

Videoproiector+suport+ecran

24500

24,5

Sistem audio(boxe, active cu stativ, mixer audio si microfoane)

7000

7

Table interactive prescolari

35000

35

Table interactive

350400

350,4

Pompa centrala termica DAB 120/360-807

15000

15

Sistem detectie incendii

340000

340

Instalatie stingere hidranti

393000

393

Imprimanta 3D

6000

6

Sistem video

15000

15

Multifunctionala

54000

54

Sistem acces scoala

15000

15

Frigider inox profesional

13200

13,2

Blender industrial

7200

7,2

Robot tenis masa

7000

7

Bazin recuperare

7000

7

Dotare sala multimedia

30000

30

Inlocuire cos fum centrala termica

25000

25

Xerox color

15000

15

Plita de gatit profesionala

24000

24

Hota profesionala cu tubulatura

31000

31

Masina de gatit profesionala cu cuptor

110000

110

Chiuveta cu fundament

5000

5

-D.V.R-Monitorizare video

4500

4,5

-amenajare teren joaca+ansamblu jocuri

208000

208

-masina spalat profesionala

10000

10

-masina curatat suprafata salii de sport

13000

13

-porti fotbal, handbal, panouri baschet

48000

48

-masina curatat fructe si legume

8000

8

Foisor pentru gradina

120000

120

-pachet software educational

30100

30,1

-trusa invatare pt. tehnica curent continuu

29200

29,2

-trusa invatare pt. tehnica curent alternativ

39100

39,1

-trusa invatare circuite digitale

46600

46,6

dulap de incarcare si depozitare pt. trusele TIP-MobileLab

14000

14

-set echipamente laborator

23800

23,8

-Soft -Bazele circuitelor electrice si electronice- modul de invatare si

aplicatii practice (parteaI+II) - B84

23800

23,8

-Transformatoare -Modul de invatare si aplicatii practice

2700

2,7

-Platforma de laborator pt. studiul sistemelor de reglare automata

21900

21,9

-imprimanta multifunctionala laser A3 Color+227

13000

13

-Calculator cu monitor DELL OptiPlex 5050 Intel Core I7-7700 - server

5800

5,8

-Calculator cu monitor DELL OptiPlex 5050 Intel Core I7-7700 - C85

20000

20

-Imprimanta multifunctionala laser A3 Color Minolta Bizhub C227

15000

15

-dotare 3 Sali de grupa mobilier adecvat pt. prescolari

30000

30

ANEXA NR.3/6

la Hotararea nr. 150 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul CULTURA , RECREERE SI RELIGIE

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Total alocatii

T O T A L

1.234

din care :

I.

DOTARI INDEPENDENTE

350

1

Mese tenis

160

2

Aparate fitness

160

3

Casute Satul Pescarilor

30

II.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

884

1

SF-construire Sala sport "Iazul Morilor",municipiul Buzau,jud.Buzau

100

2

Studiu privind analiza de risc in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a locurilor de joaca

30

3

SF-Amplasare fantani arteziene in parcuri

50

4

Studii impact (arhitectural, urbanistic si energetic) aferente proiect Construire baza sportiva tip I

150

5

SF,DTAC,avize-Baza sportiva Bazin Iazul Morilor

100

6

SF-Muzeul Eroilor

50

7

PT Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman - Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste, str Plantelor nr.8B-municipiul Buzau

150

8

SF - Amenajare Centru expozitii Parc Crang

144

9

PT - Restaurare statui

60

10

SF - Centru educational

50

ANEXA 3/7

la Hotararea nr. 150 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri si lucrari repartizate pentru capitolul

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Cant. buc

Total alocatii

T O T A L

606

din care :

606

I.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

606

1

PT- Creșterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in municipiul Buzau prin constructia si dotarea unei crese (str. Col. Buzoianu nr.91)

346

2

Expertiza tehnica Camin batrani Mihailesti

100

3

SF Camin Mihailesti

160

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" d categorii de lucrari repartizate pent

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTA

___________________Denumirea lucrării__________________ T O T A L din care :

ACHIZITIE ACTIVE FIXE

Achizitie punct termic Integral

CHELTUIELI PROIECTARE

PLANURI URBANISTICE ZONALE

PUZ - tarlaua 33 (Sala sporturilor)

PUZ - zona Iazului

PUG-municipiul Buzau

PUZ -Cimitir UM

PUZ -Zona str.Frasinet

PUZ - str.Depozitului

STUDII FEZABILITATE SI PROIECTE TEHNICE

Documentatie carte funciara, ridicari topo si studii geo, expertize terenuri si constructii aflate in domeniul public si privat al mun.Buzau

Documentatii privind evaluare/reevaluare terenuri si cladiri aflate in domeniul public sau privat al mun.Buzau Reactualizare Registru spatii verzi al mun.Buzau

Verificari documentatii tehnice

DALI - Reabilitare termica blocuri-lot 1

Documentatie accesare fonduri (cerere finantare) pentru

Reabilitare termibca lot 1,2,3

DALI- Reabilitare termica blocuri-lot 2

DALI- Reabilitare termica blocuri-lot 3

SF-Cimitir Municipal

PT-Amenajare locomotiva in sensul giratoriu Gara

SF - Realizarea retelei municipale de canalizatie subterana pentru retele de comunicatii prin cablu

Harta strategica de zgomot si planul de actiuni pt.aglomerari urbane

SF-Amenajare mezanin Bloc 8F,8G,8H -bd.Unirii prin schimbarea functiunii din birouri in apartamente

14


SF-constructie locuinte sociale/gradinite tip

DALI-Reabilitare Palat Comunal

SF-Extindere utilitati pe Soseaua Spataru expertiza si DALI-Reabilitare turnuri de apa Masterplan de digitalizare a serviciilor publice

SF-Proiect privind sprijinirea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a iluminatului public in mun. Buzau Documentatie accesare fonduri externe (fonduri norvegiene, AFM, FEDR,etc.)

SF-PT- Iluminat arhitectural la cladire Bazar

SF -mobilare si amenajare interioara cladire Bazar si extindere

Expertiza tehnica si relevee imobil din str.Unirii, bl.8FGH SF Amenajare puncte termice in vederea transformarii in spatii cu alte destinatii

SF-Cimitir uman si imprejmuire -Tarlaua 19

Expertiza tehnica, studiu geo, doc.avize -Casa gradinarului-Parc Al.Marghiloman

PT -Reabilitare Casa gradinarului-Parc Al.Marghiloman

Expertiza cladiri Parc Crang

SF Retea apa si canalizare Parc Tineretului

SF retele apa si canalizare Soseaua Constantei

SF- reabilitare cladire Casa Gradinarului

Expertiza th.PT19

DOTARI INDEPENDENTE

Parcometre

Containere

Sistem supraveghere video Cart Posta

Sistem supraveghere video Parc Tineretului

Lavoare

ANEXA 3/8

la Hotararea nr. 150 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau


efalcata pe ru capitolul

RE PUBLICA


Total

alocatii__________________

4.932


55

55


4.072

634

100

60

294

60

60

60

3.438

500


300

185

50

155

155

155

155

60

19

10

50


50

10

100

60

160

160

155

79

150

60

150

40

20

67

60

60

45

50

18

805

381

165

12

20

227

ANEXA 3/10

la Hotararea nr.150 din 20 IULIE 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

TRANSPORTURI

mii lei

Nr.            Denumirea achizițiilor de bunuri

crt.                        si alte cheltuieli

Total alocatii

|                   T O T A L

3.672

din care :

I  ROTARI INDEPENDENTE

0

IJCHELTUIELI DE PROIECTARE

3.672

1 |PT -Avize- Reabilitarea zonei urbane pietonale ^multifuncționale PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa ^de mobilitate urbana integrata

30

2pT-Avize- Centru intermodal de transport al municipiului Buzau integrat cu sistem park and ride

30

3^

ÎPT -Avize -Realizarea unui sistem inteligent de management ^al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

500

4Studiu de trafic la nivelul municipiului Buzau

340

5SF-Centru integrat de mobilitate urbana

160

6Strategia de smart city -opencity

400

7PT-avize -Modernizarea si cresterea gradului de atractivitate ^si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

620

8PT -avize -Realizarea statiilor de incarcare autobuze electrice ^aferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public

Putobuze electrice

100

9 Studiu de circulatie si amenajare rutiera-zona Centru-Obor-^Brosteni

155

10pT-avize -statii de incarcare vehicule electrice

50

111DALI Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si |spatii verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si ^intrarea dinspre Vernesti)

155

12PT-Avize- Reabilitare si modernizare sistem iluminat, Icanalizatii si spatii verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica ^de bere si intrarea dinspre Vernesti)

10

13PT-Avize -Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand Istatii automate de inchiriere a bicicletelor Buzau-velocity

530

14SF-Parcare supraetajata zona Micro3-Episcopiei

40

15 L— -.............. -     .

= PT-Realizare trotuare si piste biciclist pe soseaua Pogonele

7

16 Expertiza Pasaj Gara

15

17î„ _ ..... -

=SF-Reabilitare Pasaj Gara

20

18 PT -Reabilitare Pasaj Gara

60

19Ș__„   .          „    .....

iPT -Reabilitare str.Republicii

105

20^__„    . ...            . „         . .   ____

iPT -Reabilitare str.1 Decembrie 1918

105

21

1 șPT -Reabilitare str.Iazul Morii

80

22 PT -Reabilitare str. Horticolei

160

ANEXA 3/11

la Hotararea nr. 150     din 20

a Consiliului Local al Municipiulu

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri si lucrari repartizate pentru capitolul

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

cantitate

Valoare

T O T A L din care :

1.212

DOTARI INDEPENDENTE

0

1

CHELTUIELI DE PROIECTARE

SF-Realizare sistem de urmarire consumuri energetice

1.212

la nivelul municipiului Buzau

142

2

Planul de actiune pentru energie durabila 2021-2027

167

3

SF-Surse termice alternative la blocurile ANL

Studiu de analiza si solutii pentru cresterea eficientei

50

4

sistemului centralizat de alimentare cu energie termica in

ZONA UNITARA DE ÎNCĂLZIRE a Municipiului Buzau"

43

5

Strategia de termoficare a municipiului Buzau

SF- Cresterea productiei de energie din surse regenerabile

160

6

mai putin exploatate (surse si retele) - POIM

650

iulie 2020 i Buzau

ANEXA 3A

la Hotararea nr. 150 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 CU FINANTARE DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

mii lei

Nr. crt.

Denumire obiectiv Data inceperii executiei (luna, an) Nr. si data de aprobare

Valoare totala actualizata

PREVEDERI 2020 DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

0

1

2

3

TOTAL

12.559

din care :

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

11.019

B.

LUCRĂRI  NOI

700

C.

ALTE CHELTUIELI DE

840

INVESTITII

A.

1

C.

1

CAP.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

LUCRARI IN CONTINUARE

Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii , pe str.Frăsinet prin amenajarea unui spațiu de recreere

CAP.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

Achizitie teren incinta Scoala aviator T.Badulescu

4.296

600

600

600

814

814

814

CAP.TRANSPORTURI

9.448

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

8.722

1

Reabilitare strazi neasfaltate din municipiul Buzau

15.000

120

2

Reabilitare pasaj Horticolei peste str.Al.iviargriiloman, reabilitare pasaj rutier Metalurgica peste calea ferata Buzau-Faurei, realizare pasaj rutier Metalurgica peste drumul national DN2B

8.260

6.267

3

4

Reabilitare str.Grivitei, Oltetului, cpt.av.T.Badulescu

Reabilitare Pasaj Unirii

1.853

1.054

1.853

14

5

Sistematizare verticala,parcare, accese rutiere si pietonale,realizare drumuri interioare aferente Cartier Orizont

5.462

468

B.

LUCRĂRI NOI

700

700

C.

Modernizare iluminat public pe Pasaj Dragaica

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

700

700

26

1

SF-PT Statii incarcare autobuze electrice

26

CAP.INVATAMANT

1.697

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

1.697

1

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

23.768

1.697

ANEXA NR. 3B/3

la Hotararea nr. 150 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

mii lei

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

TOTAL 2020

PREVEDERI 2020, din care :

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Finantare nationala

Finantare Uniunea Europeana

Chelt.

Neeligibile bl

0

1

2

4

5

6

8

9

10

TOTAL din care :

14.288

3.681

397

3.125

159

5.818

CAP. 70.02.03.30. TITLUL 58

LOCUINTE SI SERVICII

14.288

3.681

397

3.125

159

5.818

1

Reabilitarea termica a blocurilor de

5.237

1.417

205

1.162

50

locuințe C2, 12E, C5 din municipiul Buzau

0

2 Reabilitarea termica a blocurilor de

988

19

2

8

9

0

locuinte B4 D. Filipescu si Gerom 2

0

din municipiul Buzau

0

3

Lucrari de interventie in vederea creșterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 19A,19B,19F,19G din mun.Buzau

4.258

1.535

130

1.355

50

2.723

4

Lucrari de interventie in vederea creșterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 3A Hasdeu, 3B hasdeu si Integral 1 din mun.Buzau

3.805

710

60

600

50

3.095

ANEXA NR. 3B/4

la Hotararea nr. 150 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

mii lei

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totala actualizata

TOTAL 2020

PREVEDERI 2020, din care :

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

Finantare nationala

Finantare Uniunea Europeana

Chelt.

Neeligibile bl

0

1

2

4

5

6

8

9

10

TOTAL

75.044,83

24.505,00

4.180,00

20.232,00

93,00

39.798,83

din care :

CAP. 84.02 TITLUL 58

TRANSPORTURI

163.346,13

24.505,00

4.180,00

20.232,00

93,00

128.090,13

1

Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 12 m șes Alba lulia, Buzau,Constanta, Ploiești COD SMIS 127739

30.014,83

20.007,00

3.579,00

16.408,00

20,00

7.504,83

2

Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

23.580,00

4.416,00

579,00

3.787,00

50,00

10.904

8.260

3

Modernizarea si cresterea

gardului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

21.450

60,00

20

20

20

21.390

4

Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti, pe coridoarele deservite de transportul public

88.301,30

22,00

2

17

3

88.291,30

MUNICIPIUL BUZĂU                                   ANEXA NR.5

la Hotararea nr. 150      din 20 iulie 2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 2020

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

Program

Influente

Program

2020

rectificat

(a)

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

TOTAL VENITURI, din care:

31.922,94

-1.813,00

30.109,94

-sume alocate pt indem af suspendării temp a contr de munca

42.81

666,36

397,97

1.064,33

- subvenții pentru institutii publice

43.09

21.653,64

-2.210,97

19.442,67

TOTAL CHELTUIELI, din care:

31.922,94

-1.738,00

30.184,94

Cap: ÎNVĂȚĂMÂNT, din care:

65.10

9.101,94

75,00

9.176,94

Subcap. INVATAMANT secundar superior

65.04.02

3.512,64

75,00

75,00

Active nefinanciare, din care

71

86,00

75,00

161,00

-alte active fixe

71.01

86,00

75,00

161,00

Cap. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, total din care:

67.10

22.821,00

-1.813,00

21.008,00

Subcap. SERVICII CULTURALE

67.03.04

6.540,00

-1.970,00

4.570,00

Bunuri si servicii, din care

20

5.305,00

-1.970,00

3.335,00

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.145,00

-1.970,00

3.175,00

Subcap. SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE

67.05.01

16.281,00

157,00

16.438,00

Active nefinanciare, din care

71

241,00

157,00

398,00

-alte active fixe

71.01

241,00

157,00

398,00

DEFICIT

75,00

ANEXA 6/1

la Hotărârea nr. 150 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

L I S T A

poziției "Alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

ÎNVĂȚĂMÂNT -venituri proprii

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Cant. bc

Total alocatii

T O T A L

86

din care :

I.

DOTĂRI INDEPENDENTE

86

Liceul cu Program Sportiv "I. Balas"

86

1

Tractor intretinere teren fotbal

1

47

2

Utilaj pentru tuns si frezat gazon teren

1

12

3

Copiator

1

13

4

Utilaj de aerat gazon

1

14

ANEXA 6/1

la Hotărârea nr. din martie 2017 Consiliului Local al Municipiului Buză

L I S T A

poziției "Alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

ÎNVĂȚĂMÂNT -venituri proprii

mii lei mii lei

Nr. crt.

achizițiilo   U .M.

ilte cheltuieli

Cant.

Valoare

T O T A L din care :

108

I.

DOTĂRI INDEPEND

ENTE

108

1.


2.


Colegiul Agricol "dr. C. Ange

12

Copiator             2 bc

12

Grup Școlar D.Filipescu

3

Licențe software

3


3.

Liceul Tehnologic Henri Coa

7,5

videoproiector

2 bc

3

imprimanta laser

1

2

DVD- 16 camere

1

1

2

4.

1

Liceul Pedagogic "

Spiru Har

8

masina curatat carte 1

1

8

5.

1

Liceul cu Program

Sportiv "I

77, 5

ventilator hota

1

4,5

masina curatat carto

1

9

Autoturism 7 locuri

1

64

ANEXA 6/1/a

la Hotărârea nr. 150 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

L I S T A

poziției "Alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

ÎNVĂȚĂMÂNT -venituri proprii

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 CU FINANTARE DIN EXCEDENTUL ANILOR ANTERIORI

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizițiilor de bunuri si alte cheltuieli

Cant. bc

Total alocatii

T O T A L

75

din care :

I.

DOTĂRI INDEPENDENTE

75

Colegiul Agricol

75

1

Autoturism

1

75

ANEXA 6/1

la Hotărârea nr. din martie 2017 Consiliului Local al Municipiului Buză

L I S T A

poziției "Alte cheltuieli de investiții" defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

ÎNVĂȚĂMÂNT -venituri proprii

mii lei mii lei

Nr. crt.

achizițiilo   U .M.

ilte cheltuieli

Cant.

Valoare

T O T A L din care :

108

I.

DOTĂRI INDEPEND

ENTE

108

1.


2.


Colegiul Agricol "dr. C. Ange

12

Copiator             2 bc

12

Grup Școlar D.Filipescu

3

Licențe software

3


3.

Liceul Tehnologic Henri Coa

7,5

videoproiector

2 bc

3

imprimanta laser

1

2

DVD- 16 camere

1

1

2

4.

1

Liceul Pedagogic "

Spiru Har

8

masina curatat carte 1

1

8

5.

1

Liceul cu Program

Sportiv "I

77, 5

ventilator hota

1

4,5

masina curatat carto

1

9

Autoturism 7 locuri

1

64

ANEXA 6/3

la Hotarârea nr. 150 din 20 iulie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

LISTA

transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investitii de interes public al SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZAU

-mii lei-

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Cantitate

Propuneri 2020

Finantate din :

Buget local

Credite externe

A lte surse

Buget de stat

TOTAL

398

398

LUCRĂRI IN CONTINUARE

-

-

-

LUCRĂRI NOI

-

-

-

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

398

398

-

-

-

Cap.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

-

-

-

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

B.

LUCRARI NOI

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

398

398

DOTARI INDEPENDENTE

398

398

-

-

-

1

Tabela electronica de marcaj

5

5

2

Sauna uscata

1

29

29

3

Masina de spalat profesionala

1

42

42

4

Uscator profesional rufe

1

30

30

5

Masina de produs gheata

1

5

5

6

Banci rezerva fotbal

2

120

120

7

Platforma pentru filmare

5

10

10

8

Covor PVC Paraflex

41

41

9

Instalatie LED publicitate

91

91

10

Instalatie sonorizare

11

11

11

Camera de luat vederi pentru inregistrare si transmitere meciuri internatuiomnale de handbal

14

14