Hotărârea nr. 130/2020

Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău.

SC URBIS SERV SRL BUZĂU
Buzău, Str. Spini Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242, capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995, cont: R093BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău, web: wvvw.ufbis-serv.ro, email: urbisservbuzau@yahoo.com, tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411

RAPORT-NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a fost intocmit in conformitate cu prevederile, al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, republicata, ale O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct, ori indirect o participatie majoritara, si ale O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către unii operatori econimici, precum si a anexelor acestuia pentru anul 2020.

La întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 s-au avut in vedere următoarele aspecte:

  • -  Comenzile existente pentru lucrări si servicii ce urmeaza a fi efectuate in anului 2020;

  • -  Veniturile si cheltuielile înregistrate la 31.12.2019;

  • -  Preturile si tarifele aprobate prin H.C.L.M. nr. 32/27.02.2020;

  • -  Cotele de cheltuieli indirecte si profit negociate cu Primăria Municipiului Buzău;

  • -  Organigrama si statul de funcții aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 27/2018.

I. VENITURI

Nr. crt.

REALIZAT 2019(mii lei)

PLANIFICAT 2020(mii Iei)

I.

VENITURI TOTALE

31.444

29.715

1.

VENITURI DIN EXPLOATARE

31.427

29.705

- Venituri piețe

20

-

- Venituri cimitire

955

1.000

- Venituri agrement

116

-

- Venituri străzi

15.530

16.100

- Venituri spatii verzi

6.892

6.100

- Terți cu situații de lucrări

1.265

2.000

- Venituri din vanzari

5.096

3.000

- Taxari auto

51

50

- Producție stocata

15

5

- Alte venituri

85

50

- venituri din prestări servicii

7

10

- Parc ari auto

865

900

- Regie proprie

71

-

- Ridicări autovehicule

29

40

- Activitati veterninare

430

450

2.

VENITURI FINANCIARE

17

10

Veniturile totale scad cu 1.729 mii lei reprezentând 5%.

Veniturile din activitatea de amenajare si întreținere spatii verzi scad cu 792 mii lei, deoarece a scăzut cantitatea de material dendrofloricol plantat.

La capitolul „Terți cu situații de lucrări” veniturile cresc cu 735 mii lei, deoarece vor fi executate lucrări către scoli.

Veniturile din vanzari scad cu 2.096 mii lei deoarece statia de asfalt va fi aport in natura la capitalul social al SC Trans Urbi Mixturi SRL.

Din cauza pandemiei de coronavirus, societatea nu a prevăzut activitati de agrement, ceea ce inseamna o scădere a veniturilor fata de 2019 cu 120 mii lei.

Partea de cheltuieli prevăzută in bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă in structura astfel:

I. CHELTUIELI

Nr. crt.

REALIZAT 2019(mii lei)

PLANIFICAT 2020(mii lei)

II.

CHELTUIELI TOTALE

30.810

29.145

1.

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

30.810

29.145

-Cheltuieli cu materii prime, materiale, ob.de inventar

11.564

8.500

-Cheltuieli cu energia electrica, apa

1.128

1.000

-Cheltuieli cu intretinere si reparații

135

150

-Cheltuieli cu prime de asigurare

91

100

-Cheltuieli cu chiriile

35

200

-Cheltuieli cu onorariile

3

100

-Cheltuieli cu reclama, protocol

25

35

-Cheltuieli cu transportul

10

20

-Cheltuieli cu telecomunicațiile

65

65

-Cheltuieli cu serviciile bancare

34

35

-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti

1.353

1500

-Cheltuieli cu protecția muncii

124

100

-Cheltuieli cu pregătirea profesionala

57

60

-Cheltuieli sociale

256

280

-Cheltuieli cu impozite si taxe

136

150

-Cheltuieli cu salariile

12.424

13.310

-Cheltuieli cu asigurările sociale

569

600

-Cheltuieli cu tichetele de masa

904

1.000

-Alte cheltuieli de exploatare

15

10

-Cheltuieli cu amortizarea

1.850

1.920

-Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi, penalitati

32

10

2.

CHELTUIELI FINANCIARE

-

III

PROFIT BRUT

634

570

IV

IMPOZIT

96

91

V

PROFIT NET

538

479

Cheltuielile totale cresc cu 1.665 mii lei, reprezentând 5% din cheltuielile totale realizate in 2019.

Cheltuielile cu energia, apa, gazele, materiile prime, materialele scad cu 26% datorita reducerii volumului vânzărilor.

Profitul net prognozat a fi realizat in anul 2020, va fi repartizat pentru:

-rezerve - 29 mii lei,

-dividende - 250 mii lei,

-surse proprii - 200 mii lei,

conform O.U.G. 29/2017.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Cuza Dan
SC URBIS SERV SRL BUZĂU
Buzău, Str. Spini Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242, capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995, cont: R093BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău, web: wvvw.ufbis-serv.ro, email: urbisservbuzau@yahoo.com, tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411

RAPORT-NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a fost intocmit in conformitate cu prevederile, al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, republicata, ale O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct, ori indirect o participatie majoritara, si ale O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de către unii operatori econimici, precum si a anexelor acestuia pentru anul 2020.

La întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 s-au avut in vedere următoarele aspecte:

  • -  Comenzile existente pentru lucrări si servicii ce urmeaza a fi efectuate in anului 2020;

  • -  Veniturile si cheltuielile înregistrate la 31.12.2019;

  • -  Preturile si tarifele aprobate prin H.C.L.M. nr. 32/27.02.2020;

  • -  Cotele de cheltuieli indirecte si profit negociate cu Primăria Municipiului Buzău;

  • -  Organigrama si statul de funcții aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 27/2018.

I. VENITURI

Nr. crt.

REALIZAT 2019(mii lei)

PLANIFICAT 2020(mii Iei)

I.

VENITURI TOTALE

31.444

29.715

1.

VENITURI DIN EXPLOATARE

31.427

29.705

- Venituri piețe

20

-

- Venituri cimitire

955

1.000

- Venituri agrement

116

-

- Venituri străzi

15.530

16.100

- Venituri spatii verzi

6.892

6.100

- Terți cu situații de lucrări

1.265

2.000

- Venituri din vanzari

5.096

3.000

- Taxari auto

51

50

- Producție stocata

15

5

- Alte venituri

85

50

- venituri din prestări servicii

7

10

- Parc ari auto

865

900

- Regie proprie

71

-

- Ridicări autovehicule

29

40

- Activitati veterninare

430

450

2.

VENITURI FINANCIARE

17

10

Veniturile totale scad cu 1.729 mii lei reprezentând 5%.

Veniturile din activitatea de amenajare si întreținere spatii verzi scad cu 792 mii lei, deoarece a scăzut cantitatea de material dendrofloricol plantat.

La capitolul „Terți cu situații de lucrări” veniturile cresc cu 735 mii lei, deoarece vor fi executate lucrări către scoli.

Veniturile din vanzari scad cu 2.096 mii lei deoarece statia de asfalt va fi aport in natura la capitalul social al SC Trans Urbi Mixturi SRL.

Din cauza pandemiei de coronavirus, societatea nu a prevăzut activitati de agrement, ceea ce inseamna o scădere a veniturilor fata de 2019 cu 120 mii lei.

Partea de cheltuieli prevăzută in bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă in structura astfel:

I. CHELTUIELI

Nr. crt.

REALIZAT 2019(mii lei)

PLANIFICAT 2020(mii lei)

II.

CHELTUIELI TOTALE

30.810

29.145

1.

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

30.810

29.145

-Cheltuieli cu materii prime, materiale, ob.de inventar

11.564

8.500

-Cheltuieli cu energia electrica, apa

1.128

1.000

-Cheltuieli cu intretinere si reparații

135

150

-Cheltuieli cu prime de asigurare

91

100

-Cheltuieli cu chiriile

35

200

-Cheltuieli cu onorariile

3

100

-Cheltuieli cu reclama, protocol

25

35

-Cheltuieli cu transportul

10

20

-Cheltuieli cu telecomunicațiile

65

65

-Cheltuieli cu serviciile bancare

34

35

-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti

1.353

1500

-Cheltuieli cu protecția muncii

124

100

-Cheltuieli cu pregătirea profesionala

57

60

-Cheltuieli sociale

256

280

-Cheltuieli cu impozite si taxe

136

150

-Cheltuieli cu salariile

12.424

13.310

-Cheltuieli cu asigurările sociale

569

600

-Cheltuieli cu tichetele de masa

904

1.000

-Alte cheltuieli de exploatare

15

10

-Cheltuieli cu amortizarea

1.850

1.920

-Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi, penalitati

32

10

2.

CHELTUIELI FINANCIARE

-

III

PROFIT BRUT

634

570

IV

IMPOZIT

96

91

V

PROFIT NET

538

479

Cheltuielile totale cresc cu 1.665 mii lei, reprezentând 5% din cheltuielile totale realizate in 2019.

Cheltuielile cu energia, apa, gazele, materiile prime, materialele scad cu 26% datorita reducerii volumului vânzărilor.

Profitul net prognozat a fi realizat in anul 2020, va fi repartizat pentru:

-rezerve - 29 mii lei,

-dividende - 250 mii lei,

-surse proprii - 200 mii lei,

conform O.U.G. 29/2017.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Cuza Dan
SC URBIS SERV SRL BUZĂUBuzău, Str. Spini Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242, capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995, cont: R093BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău, web: www.urbis-serv.ro, email: urbisservbuzau@yahoo.com,

tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411


LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2020

Nr.

Crt.

Denumire

U/M

Cant.

Valoare (lei)

1.

Sere solarii

buc.

5

274.380

2.

Centrala termica

buc.

1

23.280

3.

Echipamente IT

-

-

40.000

4.

Autoturism

buc.

1

53.900

5.

Mobilier

-

-

15.000

6.

Buldoexcavator

buc.

1

428.800

7.

Miniexcavator pe senile

buc.

1

220.500

8.

Autobasculanta 18 to

buc.

1

367.500

9.

Compresor aer

buc.

1

8.340

10.

Miniincarcator pe pneuri

buc.

1

335.700

11.

Remorca tractor

buc.

1

29.400

12.

Autoutilitara

buc.

1

20.200

13.

Distrugător cioate

buc.

1

49.000

14.

Rezervor apa

buc.

1

29.500

15.

Pompa submersibila

buc.

1

24.500

TOTAL

1.920.000


DIRECTOR ECONOMIC ec.Lazar


ANEXA Nr. 1

U.A.T. BUZĂU

S.C. URBIS-SERVS.R.L. BUZĂU STR. SPIRU HARET, NR. 6, BUZĂU Cod unic de înregistrare: 7158440

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5)

1

31444

29715

95

30400

31250

102

103

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

31427

29705

95

30350

31200

102

103

a)

subvenții, cf.

prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

60

50

83

50

50

100

100

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.l9)

6

30810

29145

95

29800

30590

102

103

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.l0+Rd,18) din care:

7

30810

29145

95

29800

30590

102

103

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

14625

11875

81

12120

12400

102

102

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

136

150

110

150

160

100

107

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.lO=Rd.ll+Rd.l4+Rd.l6+Rd.l7) din care:

10

14153

15190

107

15530

15930

102

102

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.ll=Rd.l2+ Rd.13)

11

13092

13980

106

14300

14650

102

102

CI

ch. cu salariile

12

11932

12700

106

13000

13300

102

102

C2

bonusuri

13

1160

1280

110

1300

1350

101

103

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

492

610

124

610

610

100

100

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

569

600

105

620

670

103

108

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

1896

1930

102

2000

2100

103

105

2

Cheltuieli financiare

19

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.20=Rd.l-Rd.6)

20

634

570

90

600

660

105

110

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

96

91

95

96

106

105

110

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT

AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR

ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.

26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-

Rd.25), din care:

26

538

479

89

504

554

105

110

1

Rezerve legale

27

32

29

91

30

33

103

110

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

482

-

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

24

450

1875

474

521

105

110

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

24

250

1042

250

280

100

112

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

24

250

1042

250

280

100

112

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

200

224

241

112

108

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

46

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

270

272

101

272

272

100

100

2

Nr. mediu de salariați total

51

268

268

100

268

268

100

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

3991

4260

106

4446

4555

104

102

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

53

3710

3949

106

4042

4136

102

102

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

117

110

94

113

116

102

102

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.l)xl000)

57

980

980

100

980

979

100

100

9

Plăți restante

58

441

1000

227

800

500

80

63

10

Creanțe restante

59

1000

-

500

300

50

60

*) Rd. 52 = Rd. 150 din Anexa de fundamentare nr. 2


DIRECTOR ECONOMIC


ec. LAZAR MARIA


**) Rd. 53 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR EXECUTIV

ing. CUZA DAN

ANEXA Nr. 2

U.A.T. BUZĂU

S-G URBIS-SERVS.fl.L BUZĂU STR. SPIRU HARET, NR. 6, BUZĂU Cod unic de înregistrare: 715B44O

Detalierea indicatoriIor econormco-fi nanei ari prevăzuti în bugetul rte venituri șT cheItuieii repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizai an

2018

Prevederi an

2019

Propuneri an 2020

%

%

din care:

7=6/5

8=5/4

Preliminat f Realizat

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

5

Ga

6b

6c

6

7

8

t

VENITURI TOTALE

(Rdrl=Rd.2+RdJ22)

1

26900

31444

2641

11050

22378

29715

95

117

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd,12

+ Rd.l3+Rd. 14), din care:

2

26835

31427

2638

11045

22370

29705

95

118

a}

din producție vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

22315

31295

2612

11032

22360

29700

95

141

al)

din vânzarea produselor

4

1280

5012

fcbUO

589

2500

6500

130

392

a2)

din servicii prestate

5

19803

25243

1722

8332

16610

22150

88

128

a3)

din redevenite ți chirii

6

1232

975

300

200

750

10DD

103

80

a4)

alte venituri

7

60

50

34

fa)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de

9

Ci

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

_

c2

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

71

e)

venituri aferente cantului producției m curs de execuție

13

28

4

26

13

10

5

125

15

f)

alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd.l6+Rd. 19+Rd.20+Rd .21, din care;

14

1492

57

4

fi)

din amenzi șl penalități

15

228

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16-Rd.17lRd.L8L din cărei

16

1079

- active corporale

17

1079

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4|

din valorificarea certificatelor CQ2

20

f5) | atte venituri

21

135

57

31

2

Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rtt24+Rd,25t Rd.26+Rd.27L din care:

22

65

17

3

5

8

10

59

27

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

65

4

1

2

3

3

75

7

e)

alto venituri financiare

27

13

2

3

5

7

54

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.l30)

28

27382

30810

6088

13439

21659

29145

95

113

1

Cheltuieli de exploatare

(R d.29- Rd. 3 0+« d .79+ H d. S5+ Rd. L13). din care;

29

27382

30810

6088

13439

21659

29146

95

113

A. Cheltuieli cu iui nu fi ți servidî (Rd.3O=Rd.31+Rd.S9+Rd 45)P din care:

30 1

14D77

J4625

2062

50S2

8957

11875

82

104

AJ.

Cheltuieli pri'.und stocurile (Rd 3l=Rd.32+ Rd.33+Rd.36+

Rd.ST+Rd.BSL din care:

31

11.213

12691

1573

3910

7200

9500

75

_ 114

a)

cheltuieli eu materiile prime

32

6043

6711

590

1960

3700

4900

74

112

b|

cheltuieEi cu materialele ccmsum+biieP din cure:

33

428b

4515

780

1400

2620

3500

78

106

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

250

334

62

112

210

280

84

134

l»2)

cheltuieli cu combustibilii

35

859

762

133

240

450

66C

79

89

ci

cheltuieli privind materia'ele de natura obiectelor de inventar

36

250

337

37

50

80

100

3D

135

kb

cheltuieli privind energia șâ apa

37

640

1128

166

500

8Q0

1000

89

177

&)

cheltuieli privind mărfurile

3B

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.39fcKd 4O+Rd,41 +Rd .44), din care:

39

116

262

91

196

320

450

172

J)

cheltuieli cu întreținerea șȘi reparațiile

40

66

135

24

56

1QO

150

112

205

b)

cheltuieli privind chiridu (Rd.41=Rd 42+Rd,43) din care:

41

35

44

no

140

2D0

572

bl)

către operatori cu capital inTFgral/rnajcirlt ar de stat

42

35

44

90

140

200

572

b2)

tâtre operatori cu capital privat

43

y

pr.me de asigurare

44

50

92

23

50

60

100

109

364

A3

Chtli Ui-nl i cu aRe SE?rvlci 1 executate de terți (Rd4$=Rd.46+R ri .47+Rd .49 + Rd. 56+Rd.61 i-Rd. 62+ Rd .66+ Rd.67+Rd.68+Rd,77), din care:

45

2748

1672

393

946

1437

1925

116

61;

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

b>

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

29

3

-

50

80

100

3334

\_________________ȚI

bl)

cheltuieli privind

consultanța juridică

48

-

50

80

90

c)

chettuleii de protocol, reclamă și publicitate (Rd 51+Rd.53), din care;

49

14

26

6

14

25

35

135

186

cl)

cheltuieli de protocol, din

CBFK

50

3

11

2

5

10

15

137

130

■ tichett cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

SI

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

si

6

J5

1_________!

9

15

20

134

250

-tichete cadou ptr cheltui eh de reclamă ȘÎ publicitate, potriuit 1 egii iu. 193/2006, cu modificării? ufterioarp

53

-tichete cadou ptr campanii da marketing;

studiul pieței. prarftâvarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

54

'di.de promovare a produsului

55

d)

Ch. țu sponsori?.i^re?, potrivit O.U.G. nr. 2/2015

(Rd..‘56=Rd.57-tRd-58’tRd.5D)J

din care:

56

dl)

cti.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

d2)

ch. de sponsorizare tn dompriiiln tirlncHti?. invdldriiarit, social si sport, dm care:

S8

- pentru cluburile sportive

59

d3)

ri.ao sponsorizare pentru alte acțiuni si activitari

60

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și pșr^nan?

61

22

1D

12

15

1S

20

2DC

4fi

0

cheltuieli de depissarp, detașare, transfer, din care:

62

4

-

â

4

5

5

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.b4+Rd.£i-5), din care:

63

4

-interna

64

4

-externa

65

g)

cheltuieli poștale 51 taxe de tel eCeutju ntca ții

£6

64

65

17

30

4S

60

93

102

h>

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

67

36

34

6

13

24

35

103

95

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

63

2579

1534

B54

820

1240

1670

109

60

ill

cheltuieli de asigurare si pază

69

516

520

130

260

390

520

IDO

101

iî)

cheltuieli privind întreținerea țl funcționarea tehnicii dc ■LdlcLl)

70

60

96

24

49

73

95

100

160

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

17

57

-

20

40

60

106

336

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necprpprale, ii in care;

77

aferente bunui ilor de natura domeniului public

73

i5)

cheltuieli tu prestațiile efectuate de filiale

74

16)

cheltuieli privind recrutarea ți plasarea personalului de conducere rf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

îș

17)

lEicIluicIecu anunțurile privind licitațiile fi &tte anunțuri

76

J)

ailte chelțuiell

77

R Cheltuieli cu impozite, taxe ți varsă minte asimilate (Rd .7 8=R d ■ 794 i? d ■ SQ+Rd. 81+Rd. 82+ Rd.83+Rd.«4)r din este:

78

134

136

8

150

150

150

111

SS

a}

ch. cu taxa pt. activitatea de axptoatarfi a resurselor mLitialc

79

b)

th. cu redevența pentru concesiona rea bunurilor publice si resursele minerale

SO

c)

ch. cu taxa de licența

fii

A

rh. cu taxa d-a autorizare

82

ej

ch. cu Qxa de mediu

83

fl

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

234

136

8

150

160

15D

111

59

C- Cheltui ei li eu personalul (Rd.85-Rd.86+Rd.99+Rd.l03+ Rd. 112), din care;

85

12005

14153

3537

7253

11105

15190

108

113

co

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.£7+ Rd.91)

H6

11273

13092

3263

6690

10240

13980

107

117

Ci

Cheltuieli cu salariile (Rd .87■ Rd .&S+R d.SS+Rd .90), dJn care:

87

10159

11932

3043

6070

9370

12700

107

11S

a) salarii de bază

as

^7691

9448

2358

4700

7260

9850

W5

123

b) sporuri, prima și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

2466

2484

685

1370

2110

2850

115

101

e) alte bonificații (conform

CCM)h

90

C2

tonusuri

(Rd.9 1 - Rii .9 2+Rd. 95+fl tk9S+

RJ.97+ Rd 98), din care:

91

1114

1160

220

620

B7D

12S0

iii

105

d) cheltuieli iucidle p r u 7d i u'. e la art. 25 din Legea nr 227/2015 prWnd Codul fiscal*^ cu rnocLificările și completările ulterioare, din tare:

92

231

25f>

B

120

120

zao

110

111

- tlchete de cre$ă. cf. Legii n r. 193/2006.. cu modificările ulterioare;

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Lej’ii nr. JSJî/JnOfi, Cu modificările ulterioare;

94

b) tichet e de masă;

95

751

9M

212

500

750

1000

111

121

c) vouchere de vacanță;

96

■J) eh. privind participare^ salari ați lor la profitul obținut in anul precedent

97

132

4] alte cheltuieli conform CCM.

98

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99-Rd.lOCHRd.101 +

Rd. 102), din care;

99

a) eh. cu plățile compensa terii aferente disponibilizărilor de periona)

IDO

b) ch. cu drepturile ^alariale cuvenite în baza unor hotărâri

Judecătorești

101

cj cheltuieli de natură saiatfelă aferente restructurării, privatizării., adininistratar special atte comisii &i comitete

102

C4

Cheltuieli aferente contractului rfp mandat si a altor orcane de conducere si con trei, comisii si comitete

i Rd. 10> R[f. 104+ R d. 107+ RJ.1I0+ Rd.lll), din care;

103

255

492

130

273

470

610

124

193

h) pentru dirsclori/dh colorat

104

145

376

107

223

340

460

123

Zfifl

componenta fixă

105

145

376

107

223

340

460

123

260

-componentă variabilă

106

□ j pentru edoxiMu! de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

110

116

23

50

80

150

130

106

-componentei fixa

108

110

116

23

50

80

150

130

106

-component a varia bi1 ă

109

c) pentru cen^gri

110

d> pentru alte comisii ți comitete constituite potrivit legii

111

C5

ChtlLuielf EU L-O-CitriîjLițiiIt; datorate de angajator

112

477

569

144

290

445

600

106

120

0. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 113- Rd, 114+Rd.l 17*Rd. 1181

Rd.H9+Rd.l2O+Rd.l21). din care:

113

1066

1S96

431

S84

1447

1930

102

378

cheltuieli cu majorări șl penalități

țRd.114±Rd-115 + Rd.ll6)r din

cure:

114

6

46

1

2

3

5

11

767

- citre b ugetul gcnarai consolidat

115

- către hIți T.rHdirari

116

6

32

53-1

bj

chehuieli privind activele imobil iute

117

317

c. J

r.heltuEFir aferente transferurilor pentru plata perstiiiHlului

113

Jj

alte cheltuieli

119

“13

-

■      2

4

5

e)

eh. cu amortizarea imobilizări lor corporale ji necarporaFe

120

795

lE5p

4&a

980

1440

1920

104

2ÎÎ

f)

ajustări șl deprecieri pentțu

pierdere de valoare și

provir i pan p (Rri. 121 - R d. 122-

Rd.l25}r din care:

121

-67

fi]

cheltuieli privind ajustările șî provizioanele

122

6S

fi 1

)

-provizioane privind participarea la profit a salariațilnr

123

ITT

provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

fi)

ViflEEUl'l 31FTprfiVIțiO3Hâ $1 ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din oare:

125

132

12.1

1

din anularea provizioane lor (Rd.l26=Rd.l27+Rd. 128+

Rd.129), din nare:

126

132

■ din participarea s^lariaților la profit

177

132

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

2

Cheltuieli financiare (Rd.l30=Rd.l31+RdJ134+Rd, 137), din cărei

130

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

bl)

aferente credite'or pentru investiții

135

bl}

a fe rent e ere d ite Io r penta u activitatea curentă

136

<=)

alte cheltuieli financiare

137

III

REZULTATUL BRUT (prafit/pierdcre) |rd,138=Rd.l-Rd 28)

138

-482

634

-3447

-2389

719

570

90

-132

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURFNT

141

96

-

115

91

95

V

DAT£ DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2]

142

26900

31247

2638

11045

22370

29705

95

117

al

- venituri din subvenții și transferuri

143

1

b}

arte venituri care nu se iau în calcul Ja determinarea productivității muncii și a rezultatului brut. ci. legii anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli tâtate din exploatare, din care:Rd.29

145

273S2

30310

6083

13439

21659

29145

95

113

»)

- alte cheltuieli "in exploatare cartș nu se Iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salariată

[Ftd.86], din care; **)

147

11273

12092

3263

6690

10240

î3®b

107

117

salariu minim

147 a)

110

b)

147 b]

c)

147 c)

4

Ni. de personal prognozat la finele anului

148

270

272

272

280

279

272

100

101

5

Nr. rnădiu de salariați

149

253

26S

256

278

27’3

268

100

106

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat <lci/persoană| determinat pe oaza cheltuielilor de natură sal ari a lă

150

3637

3991

Jt

X

X

4260

107

110

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/periuană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile

151

3345

9710

X

X

3949

107

111

7

a)

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu Imii lel/persoană) (Rd.2/Rd.l49j

152

105

117

K

X

X

110

_________111

b) 1

Productivitatea muncii în unltSțil valorice pe total personal mediu recalculată cf. legti anuale a bufetului de Slut

153

X

X

X

c)

Productivitatea muncii În unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse firiftc/persoanâ]

W“QPF/Rd. 149

154

K

X

X

Clj

Elemente de calcul o productivității muncii in unirăți fizice, din care

155

K

X

X

- cantitatea de produse finite IQPf)

166

X

X

X

preț mediu |p)

157

X

X

X

- valoare=QPF x p

153

X

K

X

- pondere in venituri totale de exploatare ~ Rd,157/Rd.2

15$

,x

K

X

S

Plăți restante

160

441

353

ioao

980

1000

227

5

Creanța [yitânte, din care:

161

-

500

70D

100C

■ de la operatori cu capital

mtcgral/majorltar de stat

. 162

_

de la operatori cu capital privat

163

- de la bugetul de stat

1G4

- de la bugetul local

165

-

500

/O0

1000

■ —

- de la alte entitati

166

10

Credite pentru finanțarea activității curente (vuldul rămas de rambursat!

167

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din

16B

533

479

504

554

- alte rezerva

169

32

29

3Q

33

- rezultatul tâpcrtaț

17D

506

4S0

47*

521 -------

*} îr. limita prevăzută la art. 25 alin. 3 liî. b din tjegea nr 227/2015 privind Codul fiscal cu nM^dlficfirileți ccimplâiaril& ulteirfcart

**) se vor evidența distinct sumele c?re nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzuta in legea anuală a bugewlui de statdirector economic ec. LAZ AR MAR IAU.A.T. BUZĂU

S.C. URBIS-SERV S.R.L. BUZĂU STR. SPIRU HARET, NR. 6, BUZĂU Cod unic de înregistrare: 7158440

ANEXA Nr. 3


Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent

2019

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:

26900

26819

100

30946

31444

102

1

Venituri din exploatare*)

26835

26754

100

30931

31427

102

2

Venituri financiare

65

65

100

15

60

400

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.DIRECTOR ECONOMIC ec. LAZAR MARIA .

U.A.T. BUZĂU

S.C. URBIS-SERV S.R.L. BUZĂU

STR. SPIRU HARET, NR. 6, BUZĂU

Cod unic de înregistrare: 7158440

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent

2020

An 2021

An 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2529

2527

1920

1980

2070

1

Surse proprii, din care:

1855

1850

1920

1980

2070

a) amortizare

1855

1850

1920

1980

2070

b) profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) interne

b) externe

4

Alte surse, din care:

674

677

-majorare capital

604

604

-regie proprie

70

73

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2529

1961

1920

1980

2070

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

2529

1961

1920

1980

2070

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) interne

b) externeDIRECTOR ECONOMIC

ec. LAZAR MARIA

<4^.-