Hotărârea nr. 117/2020

Hotărâre privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

MUNICIPIUL BUZAU


ANEXA NR.1

la Hotararea nr. 117 din 26 iunie 2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGET LOCAL PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Influente

Program actualizat

A

VENITURI, total din care:

320,135.00

477.00

320,612.00

1

Subventii de la bugetul de stat, total din care:

42.02

40,425.00

407.00

40,832.00

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

576.00

407.00

983.00

2

Subventii de la alte administratii, total din care:

43.02

0.00

70.00

70.00

Sume alocate pt.alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pt.personalul din serviciile sociale publice aflate in izolare preventiva la locul de munca

43.02.41

0.00

70.00

70.00

B

CHELTUIELI, total din care:

332,694.00

477.00

333,171.00

1

Capitolul AUTORITATI EXECUTIVE, din care:

51.02

30,731.00

160.00

30,891.00

-bunuri si servicii

20

4,930.00

160.00

5,090.00

2

Capitolul ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

61.02

28,537.00

30.00

28,567.00

Politia locala, din care:

61.02.03.04

23,295.00

30.00

23,325.00

-bunuri si servicii

20

500.00

30.00

530.00

3

Capitolul INVATAMANT, din care:

65.02

67,239.00

928.36

68,167.36

-bunuri si servicii

20

22,025.00

898.36

22,923.36

-asistenta sociala-copii cu CES

57

770.00

30.00

800.00

4

Capitolul CULTURA, RECREERE, RELIGIE, din care:

67.02

39,530.00

-666.36

38,863.64

Transferuri curente către instituții publice, din care:

51

22,320.00

-666.36

21,653.64

Sport Club Municipal Gloria

51.01

15,800.00

-666.36

15,133.64

5

Capitolul ASIGURARI si ASISTENTA SOCIALA, din care:

68.02

43,965.00

25.00

43,990.00

5.1

Directia de Asistenta Sociala, din care:

68.02

39,600.00

25.00

39,625.00

Asistenta sociala(H.G.329/2020, Ordin 725/2020)

57

14,800.00

25.00

14,825.00

0.00

0.00

6

Capitolul TRANPORTURI, din care:

84.02

66,058.00

0.00

66,058.00

Transferuri interne-transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

55.42

0.00

2,000.00

2,000.00

Active nefinanciare

71

16,575.00

-2,000.00

14,575.00

Deficit

12,559

12,559

MUNICIPIUL BUZAU


ANEXA NR.1

la Hotararea nr. 117 din 26 iunie 2020

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGET LOCAL PE ANUL 2020

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Influente

Program actualizat

A

VENITURI, total din care:

320,135.00

477.00

320,612.00

1

Subventii de la bugetul de stat, total din care:

42.02

40,425.00

407.00

40,832.00

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

576.00

407.00

983.00

2

Subventii de la alte administratii, total din care:

43.02

0.00

70.00

70.00

Sume alocate pt.alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pt.personalul din serviciile sociale publice aflate in izolare preventiva la locul de munca

43.02.41

0.00

70.00

70.00

B

CHELTUIELI, total din care:

332,694.00

477.00

333,171.00

1

Capitolul AUTORITATI EXECUTIVE, din care:

51.02

30,731.00

160.00

30,891.00

-bunuri si servicii

20

4,930.00

160.00

5,090.00

2

Capitolul ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, din care:

61.02

28,537.00

30.00

28,567.00

Politia locala, din care:

61.02.03.04

23,295.00

30.00

23,325.00

-bunuri si servicii

20

500.00

30.00

530.00

3

Capitolul INVATAMANT, din care:

65.02

67,239.00

928.36

68,167.36

-bunuri si servicii

20

22,025.00

898.36

22,923.36

-asistenta sociala-copii cu CES

57

770.00

30.00

800.00

4

Capitolul CULTURA, RECREERE, RELIGIE, din care:

67.02

39,530.00

-666.36

38,863.64

Transferuri curente către instituții publice, din care:

51

22,320.00

-666.36

21,653.64

Sport Club Municipal Gloria

51.01

15,800.00

-666.36

15,133.64

5

Capitolul ASIGURARI si ASISTENTA SOCIALA, din care:

68.02

43,965.00

25.00

43,990.00

5.1

Directia de Asistenta Sociala, din care:

68.02

39,600.00

25.00

39,625.00

Asistenta sociala(H.G.329/2020, Ordin 725/2020)

57

14,800.00

25.00

14,825.00

0.00

0.00

6

Capitolul TRANPORTURI, din care:

84.02

66,058.00

0.00

66,058.00

Transferuri interne-transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara

55.42

0.00

2,000.00

2,000.00

Active nefinanciare

71

16,575.00

-2,000.00

14,575.00

Deficit

12,559

12,559

ANEXA nr. 1a

la Hotărârea nr. 117 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Rectificarea bugetelor instituțiilor publice din învățământul preuniversitar de stat, pe anul 2020, pentru finanțarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile precum și a cheltuielilor cu ajutoarele sociale

-mii lei-

Nr. crt

Denumire instituție de învățământ

Bunuri si servicii 65.20

Cheltuieli cu ajutoare sociale 65.57

1.

Grădinița cu program prelungit nr.9

+50,00

2.

Liceul Pedagogic " Spiru Haret"

+129,00

+3,50

3.

Colegiul Economic

+1,45

4.

Liceul Tehnologic “ Dimitrie Filipescu”

+4,70

5.

Liceul Tehnologic " Grigore Moisil"

+41,00

6.

Scoala gimnaziala “Episcop Dionisie Romano”

+87,00

7.

Scoala gimnaziala “Nicolae Titulescu”

+16,00

8.

Colegiul Național “ M.Eminescu”

+1,11

9.

Scoala gimnazială nr.11

+11,50

10.

Scoala gimnazială “ General G.Baștan”

+12,00

11.

Liceul cu program sportive “lolanda Balaș”

+3,00

12.

Scoala gimnazială “ N.Constantinescu”

+6,70

13.

Scoala gimnazială “ G.Emil Palade”

+12,00

14.

Scoala gimnazială nr.7

+9,00

15.

Primaria Buzau

+591,36

-80,96

TOTAL

+898,36

0,00

MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA nr. 1b

la Hotărârea nr. 117 din iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 -MODIFICARE REPARTIȚIE TRIMESTRIALA -

-mii lei-

Nr. crt

Denumire indicator

Cod indicator

Program

2020

Trim III

Trim. IV

Program actualizat

A.

VENITURI, total din care:

320.612

+1.497

-1.497

320.612

-cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130.518

+1.497

-1.497

130.518

B.

CHELTUIELI, total din care:

333.171

+1.497

-1.497

333.171

1.

Capitolul INVATAMANT, din care:

65.02

68.167,36

+8

-8

68.167,36

-active fixe, din care:

71.01

26.214

+8

-8

26.214

-alte active fixe

71.01.30

917

+8

-8

917

2.

Capitolul PROTECTIA MEDIULUI, din care:

74.02

14.507

+1.489

-1.489

14.507

-bunuri și servicii, din care:

20.01

13.000

+1.489

-1.489

13.000

-apă, canal, salubritate

20.01.04

12.410

+1.489

-1.489

12.410

Deficit

12.559

12.559

ANEXA 3

la Hotararea nr. 117 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020 CU FINANȚARE INTEGRALA DE LA BUGETUL LOCAL

mii lei

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Data inceperii executiei (luna, an)

Nr. si data de aprobare

Valoare

totala actualizata

TOTAL

2020

PREVEDERI 2020

Estimari

2021

Estimari

2022

Estimari

2023

FINANTATE DIN

Buget local

buget de stat

0

1

2

4

5

6

7

8

9

TOTAL

181,182

43,142

20,242

22,900

0

din care :

A.

LUCRARI IN CONTINUARE

72,287

26,032

3,132

22,900

0

B.

LUCRARI NOI

114,393

3,207

3,207

0

0

C.

ALTE CHELTUIELI DE

13,903

13,903

0

INVESTITII

0

1

2

4

5

6

7

8

9

I.

 • A.

 • B.

 • C.

C1

C2

 • II.

 • A.

 • B.

 • C.

 • III.

 • A.

 • B.

 • C.

C1

C2

IV

AUTORITATI PUBLICE

SI ACȚIUNI EXTERNE 51.02 credite de angajament credite bugetare LUCRARI IN CONTINUARE

LUCRĂRI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

_dotari independente _studii,proiecte

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE credite de angajament credite bugetare LUCRARI IN CONTINUARE

LUCRARI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII dotari independente

APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61.02

credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE

LUCRARI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _dotari independente _cheltuieli proiectare

INVATAMANT 65.02 credite de angajament credite bugetare

_

50,183

1,487

1,487

1,487

462

462

462

26,214

1,487

1,487

1,487

462

462

462

3,314

22,900

1     1     III     1          III          1   1   1   1 1

0

1

2

4

5

6

7

8

9

 • A.

A1

A2

 • B.

B1.

B2

B3

 • C.

C1 C2

V

 • A.

 • B.

 • C.

LUCRĂRI IN CONTINUARE credite de angajament credite bugetare

Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura,instalatii)interior si exterior corp 3, C5,C6,C7 " la Colegiul National Mihai Eminescu, municipiul Buzau

Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău

LUCRĂRI NOI

credite de angajament credite bugetare

Implementarea de masuri de economie circulara la Scoala gimnaziala nr.11 municipiul Buzau Cofinantare lucrari Gradinita cu program normal Mun.Buzau Alimentare cu energie electrica Colegiul Tehnic

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII -dotari independente -cheltuieli de proiectare

SĂNĂTATE credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE LUCRARI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INV. _dotari independente cheltuieli de proiectare

48,733

24,965

23,768

1,450

1,135

300

15

24,997

23,200

1,797

415

100

300

15

802

486

316

2,097

300

1,797

415

100

300

15

802

486

316

22,900

22,900

0

1

2

4

VI

CULTURA ,RECREERE SI RELIGIE

8,743

1,447

credite de angajament

credite bugetare

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

Reabilitare Stadion de atletism si

8,328

856

A1

refacere imprejmuire teren

8,328

851

A2

Reabilitare porti Parc Al. Marghiloman

5

B.

LUCRĂRI NOI

415

1

credite de angajament

-

credite bugetare

Amenajare locuri de joaca in

B2

municipiul Buzău

415

1

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

-

590

C1

_dotari independente

160

C2

_cheltuieli de proiectare

_

430

VII.

ASIGURĂRI SI

ASISTENTA SOCIALA 68.02

credite de angajament

credite bugetare

610

A.

LUCRĂRI IN CONTINUARE

B.

LUCRĂRI NOI

5,498

10

Creșterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educației timpurii in municipiul Buzău prin construcția si dotarea unei crese (str. Col. Buzoianu nr.91)

5,498

10

C.

ALTE CHELTUIELI DE INV.

600

C1

_dotari independente

C2

cheltuieli de proiectare

600

5

6

7

8

9

1,447

856

851

5

1

1

590

160

430

610

10

10

600

600

0

0

1

2

4

5

6

7

8

9

VIII.

 • A.

A1

 • B.

B1

B2

B3

B4

B5

B6

 • C.

C1

C2

C3

IX.

A.

LOCUINȚE ,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02

credite de angajament credite bugetare

LUCRĂRI IN CONTINUARE credite de angajament credite bugetare

Extindere retele gaze pe strazile:.Aleea Luncii,Hipodrom, Orizont,Simila,Gogu Vicatus, intr.Cosminului, Lastunului, camine nefamilisti, Intr.Bazalt, Nimfelor, Victoriei, Iazul Morilor,Al.Marghiloman

LUCRARI NOI

credite de angajament credite bugetare

Bransament gaze spatiu PT35 Instalatie incalzire imobil Cartier

Brosteni,bl.D1, ap.19 Instalatie incalzire imobil. Str.Al.Marghiloman nr.158 Instalatie incalzire imobil str.Libertatii nr.35

Alimentare cu energie electrica Tarlaua 32

Amplasare locomotiva in rond Gara ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII _cheltuieli de proiectare _dotari independente

achizitie active fixe

PROTECȚIA MEDIULUI credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE

130

120

120

10

10

10

10

20

100

26,442

525

4,814

39

39

101

10

3

17

20

50

1

4,674

3,642

977

55

1,467

4,814

39

39

101

10

3

17

20

50

1

4,674

3,642

977

55

1,467

M

0

1

2

4

5

6

7

8

9

 • B.

1

2

3

 • C.

X.

 • A. A1

A2

 • B.

 • C.

XI

 • A.

1

 • B.

B1

LUCRĂRI NOI

credite de angajament credite bugetare

Realizare foraje la Depozitul de deșeuri Vadu Pasii

Amenajare platforme deșeuri menaj ingropate

Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII _dotari independente _cheltuieli de proiectare

COMBUSTIBIL SI ENERGIE LUCRARI IN CONTINUARE

Surse alternative de asigurare a agentului termic in municipiul Buzau Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral,municipiul Buzău

LUCRARI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

_cheltuieli proiectare

TRANSPORTURI

credite de angajament credite bugetare

LUCRARI IN CONTINUARE credite de angajament credite bugetare

Sistematizare verticala,parcare, accese rutiere si pietonale,realizare drumuri interioare aferente Cartier Orizont

LUCRARI NOI

credite de angajament credite bugetare

Modernizare iluminat public pe Pasaj Dragaica

25,917

30

4,738

21,149

9,119

9,119

7,000

2,119

86,565

5,462

5,462

81,103

700

298

30

258

10

1,169

161

1,008

442

40

23

17

0

402

402

6,199

100

100

2,382

700

298

30 258

10

1,169

161

1,008

442 40 23

17

0 402 402 6,199

100

100

2,382

700

0

1

2

4

5

6

7

8

9

B2

Realizarea stațiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public autobuze electrice

2,282

1,000

1,000

B3

Modernizarea si creșterea gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

21,499

10

10

B4

Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

23,599

10

10

B5

Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor -Buzau Velocity

11,871

10

10

B6

Regenerare spatiu urban adiacent Parc Tineretului

21,150

10

10

B7

Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti, pe coridoarele deservite de transportul public

88,301

10

10

B8

Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrata

25,445

10

10

B9

Centru intermodal de transport al municipiului Buzau integrat cu sistem park and ride

3,410

10

10

B10

Construire statii autobuz in municipiul Buzau

4,856

10

10

B11

Amenajare sens giratoriu si amplasare locomotiva construita in 1934, in vederea expunerii muzeistice , intersectia dintre Bd.Garii, bd.Republicii, bd.1 Decembrie 1918

985

312

312

B12

Reabilitare Pasaj Unirii

290

290

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

3,717

3,717

C1

_cheltuieli de proiectare

3,717

3,717

dotari independente

ANEXA 3/8

la Hotararea nr. 117 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe

categorii de lucrari repartizate pentru capitolul

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Total alocații

T O T A L din care :

4,674

I.

ACHIZITIE ACTIVE FIXE

55

1

Achizitie punct termic Integral

55

I.

CHELTUIELI PROIECTARE

3,642

PLANURI URBANISTICE ZONALE

854

1

PUZ - tarlaua 33 (Sala sporturilor)

100

2

PUZ - zona Iazului

60

3

PUG-municipiul Buzau

514

4

PUZ -Cimitir UM

60

5

PUZ -Zona str.Frasinet

60

6

PUZ - str.Depozitului

60

II

STUDII FEZABILITATE SI PROIECTE TEHNICE

2,788

1

Documentatie carte funciara, ridicari topo si studii geo, expertize terenuri si constructii aflate in domeniul public si privat al mun.Buzau

400

2

Documentatii privind evaluare/reevaluare terenuri si cladiri aflate in domeniul public sau privat al mun.Buzau

100

3

Reactualizare Registru spatii verzi al mun.Buzau

155

4

Verificari documentatii tehnice

50

5

DALI - Reabilitare termica blocuri-lot 1

155

6

Documentatie accesare fonduri (cerere finantare) pentru Reabilitare termibca lot 1,2,3

155

7

DALI- Reabilitare termica blocuri-lot 2

155

8

DALI- Reabilitare termica blocuri-lot 3

155

9

SF-Cimitir Municipal

60

10

PT-Amenajare locomotiva in sensul giratoriu Gara

19

11

SF - Realizarea retelei municipale de canalizatie subterana pentru retele de comunicatii prin cablu

10

12

Harta strategica de zgomot si planul de actiuni pt.aglomerari urbane

50

13

SF-Amenajare mezanin Bloc 8F,8G,8H -bd.Unirii prin schimbarea functiunii din birouri in apartamente

150

14

SF-constructie locuinte sociale/gradinite tip

50

15

DALI-Reabilitare Palat Comunal

10

16

SF-Extindere utilitati pe Soseaua Spataru

100

17

expertiza si DALI-Reabilitare turnuri de apa

60

18

Masterplan de digitalizare a serviciilor publice

160

19

SF-Proiect privind sprijinirea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a iluminatului public in mun. Buzau

160

20

Documentatie accesare fonduri externe (fonduri norvegiene, AFM, FEDR,etc.)

155

21

SF-PT- Iluminat arhitectural la cladire Bazar

79

22

SF -mobilare si amenajare interioara cladire Bazar si extindere

150

23

Expertiza tehnica si relevee imobil din str.Unirii, bl.8FGH

60

24

SF Amenajare puncte termice in vederea transformarii in spatii cu alte destinatii

150

25

SF-Cimitir uman si imprejmuire -Tarlaua 19

40

III

DOTARI INDEPENDENTE

977

1

Parcometre

381

2

Amenajare expozitie pasaje subterane Gara si bd.Unirii

500

3

Containere

84

4

Sistem supraveghere video Cart Posta

12

ANEXA 3/10

la Hotararea nr. 117 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

L I S T A

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul

TRANSPORTURI

mii lei

Nr. crt.

Denumirea achizitiilor de bunuri si alte cheltuieli

Total alocatii

T O T A L

3,717

din care :

I

DOTARI INDEPENDENTE

0

I.

CHELTUIELI DE PROIECTARE

3,717

1

PT -Avize- Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale PIATA DACIEI si conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrata

30

2

PT-Avize- Centru intermodal de transport al municipiului Buzau integrat cu sistem park and ride

10

3

PT -Avize -Realizarea unui sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative

500

4

Studiu de trafic la nivelul municipiului Buzau

340

5

SF-Centru integrat de mobilitate urbana

160

6

Strategia de smart city -opencity

400

7

PT-avize -Modernizarea si cresterea gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul Buzau

620

8

PT -avize -Realizarea statiilor de incarcare autobuze electrice aferente proiectului Achizitie de mijloace de transport public autobuze electrice

150

9

Studiu de circulatie si amenajare rutiera-zona Centru-Obor-Brosteni

155

10

PT-avize -statii de incarcare vehicule electrice

50

11

DALI Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si spatii verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si intrarea dinspre Vernesti)

155

12

PT-Avize- Reabilitare si modernizare sistem iluminat, canalizatii si spatii verzi str.Transilvaniei (tronson intre Fabrica de bere si intrarea dinspre Vernesti)

10

13

PT-Avize -Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor Buzau-velocity

530

14

SF-Parcare supraetajatazona Micro3-Episcopiei

40

15

PT-Realizare trotuare si piste biciclisti pe soseaua Pogonele

7

16

Expertiza Pasaj Gara

15

17

PT -Reabilitare str.1 Decembrie, Republicii, Horticolei, Iazul Morii

545

ANEXA 3/12

la Hotararea nr. 117 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LISTA transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investiții de interes public al S.C. TRANSBUS S.A. BUZAU

-mii lei-

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Cantitate

Propuneri

2019

Finantate din :

Buget local

Credite externe

A lte surse

Buget de stat

TOTAL

2.000

2.000

LUCRARI IN CONTINUARE

-

-

-

-

-

LUCRARI NOI

-

-

-

-

-

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

2.000

2.000

-

-

-

IV.

TRANSPORTURI

2.000

2.000

-

-

-

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

2.000

2.000

DOTARI INDEPENDENTE

2.000

2.000

-

-

-

C1.

Autobuze hibrid rulate

7

2.000

2.000

-

-

-