Hotărârea nr. 116/2020

Hotărâre pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I – 2020.

ANEXA NR. 1a

la Hotararea nr. 116 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL LOCAL 2020

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE VENITURI

mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Program

2020

Realizat 31.03.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

VENITURI, din care:

220,690

60,742

27.52

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

132,111

31,319

23.71

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130,811

31,004

23.70

Sume repartizate din fd. la disp. Consiliului judetean

04.02.05

1,300

315

24.23

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, din care:

11.00

31,514

8,825

28.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, din care :

11.02.02

31,112

8,725

28.04

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

402

100

24.88

Venituri proprii, din care:

21

70,167

21,100

30.07

Impozit pe venit

03.02

365

48

13.15

Impozite si taxe pe proprietate, din care:

07.02

41,136

11,757

28.58

-impozit si taxa cladiri, din care:

07.02.01

31,174

8,460

27.14

- impozit cladiri persoane fizice

07.02.01.01

7,065

3,752

53.11

- impozit cladiri persoane juridice

07.02.01.02

24,109

4,708

19.53

- impozit si taxa teren din care:

07.02.02

8,186

2,896

35.38

- impozit terenuri persoane fizice

07.02.01

3,455

1,806

52.27

- impozit terenuri persoane juridice

07.02.02

4,292

921

21.46

- impozit pe teren extravilan

07.02.03

439

169

38.50

- taxe judiciare de timbru

07.02.03

1,776

401

22.58

Taxe pe servicii specifice, din care:

15.02

468

147

31.41

- impozit pe spectacole

15.02.01

75

20

26.67

- alte taxe pe servicii

15.02.50

393

127

32.32

Taxe pe utilizarea bunurilor, din care:

16.02

11,044

4,336

39.26

- impozit mijloace transp. pers. fizice

16.02.02.01

6,495

3,079

47.41

- imp. mijloace transport pers. juridice

16.02.02.02

3,761

1,138

30.26

- taxe si tarife eliberare licente, autorizatii

16.02.03

788

119

15.10

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

711

245

34.46

-alte impozite si taxe

18.02.50

711

245

34.46

Venituri din proprietate,

30.02

4,512

1,908

43.66

- venituri din concesiuni si inchirieri

30.05.30

4,370

1,908

43.66

- alte venituri din proprietate

30.50.00

142

0

Venituri din prestari servicii, din care:

33.02

3,619

858

23.71

- venituri din prestari servicii

33.02.08

2,829

629

22.23

- contributia parintilor pt. copii in crese

33.02.10

42

29

69.05

- contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

5

0

0.00

- venituri din recup.chelt de judecat

33.02.28.

33

12

36.36

- alte venituri din prestări servicii

33.02.50

710

188

26.48

Venituri din taxe administrative, din care:

34.02

2,221

204

9.19

- taxe extrajudiciare de timbru

34.02.50

2,221

204

9.19

Venituri din amenzi, din care:

35.02

5,980

1,566

26.19

- venituri din amenzi si sanctiuni

35.01.02

4,212

1,069

25.38

- penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei

35.02.02

143

32

22.38

- alte amenzi, penalitati, confiscari

35.02.50

1,625

465

28.62

Diverse venituri, din care:

36.02

93

13

13.98

- taxe speciale

36.02.06

13

7

53.85

- alte venituri

36.02.50

80

6

7.50

- donații și sponsorizări

37.02.01

18

18

100.00

- varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

-22,772

-2,596

11.40

Subvenții de la bugetul de stat, total din care :

42.02

9,670

2,094

21.65

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

1

Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

9,670

2,093

21.64

ANEXA NR. 1b

la Hotararea nr.116 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL LOCAL 2020 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE CHELTUIELI

mii lei

Nr. crt

Denumire indicator

cod indicator

Program 2020

Realizat 31.03.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

TOTAL CHELTUIELI, din care:

220,690

52,793

23.92

1

AUTORITATI PUBLICE

51.02

25,390

5,331

21.00

-cheltuieli de personal

10

19,100

4,105

21.49

-bunuri si servicii

20

4,930

1,435

29.11

-alte cheltuieli

59

100

32

32.00

-rambursari de credite

81

1,260

0

0.00

- plati recuperate

85

0

-241

2

ALTE SERVICII PUBLICE

54.02

3,530

505

14.31

-cheltuieli de personal

10

3,100

436

14.06

-bunuri si servicii

20

400

64

16.00

-alte cheltuieli

59

30

6

20.00

- plati recuperate

85

-1

3

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA

55.02

1,920

605

31.51

-dobanzi

30

1,920

605

31.51

4

ORDINE PUBLICA

61.02

22,960

4,754

20.71

- Ordine Publica, din care :

22,850

4,733

20.71

-cheltuieli de personal

10

22,000

4,469

20.31

-bunuri si servicii

20

500

166

33.20

-alte cheltuieli

59

350

98

28.00

- Protecție Civila, din care :

61.02.05

110

21

19.09

-bunuri si servicii

20

110

21

19.09

5

INVATAMANT

65.02

23,575

5,349

22.69

-bunuri si servicii

20

22,025

4,986

22.64

~transferuri intre unitati

51

310

10

3.23

transf invatamant particular

55

402

100

24.88

- asistenta sociala

57

770

225

29.22

-alte cheltuieli

59

68

28

41.18

- plati recuperate

85

6

SANATATE

66.02

9,770

2,109

21.59

-cheltuieli de personal

10

9,600

2,083

21.70

-bunuri si servicii

20

90

13

14.44

-asistenta sociala

57

10

2

20.00

-alte cheltuieli

59

70

11

15.71

7

CULTURA, RECREERE,

67.02

33,120

9,832

29.69

-bunuri si servicii

20

8,405

1,713

20.38

- transferuri institutii cultura,

51

22,820

8,119

35.58

Centrul cultural Al. Marghiloman

6,520

1,975

30.29

Sport Club Municipal Gloria

16,300

6,144

37.69

-alte cheltuieli

59

1,895

0

0.00

8

ASISTENTA SOCIALA

68.02

42,975

8,888

20.68

8.1

ASISTENTA SOCIALA

68.02.50

39,600

8,179

20.65

-cheltuieli de personal

10

22,800

4,526

19.85

-bunuri si servicii

20

1,500

388

25.87

-asistenta sociala

57

14,800

3,146

21.26

-alte cheltuieli

59

500

119

23.80

8.2

Crese, din care :

68.02.11

3,375

709

21.01

-cheltuieli de personal

10

3,200

689

21.53

-bunuri si servicii

20

150

15

10.00

-alte cheltuieli

59

25

5

20.00

9

LOCUINTE, SERVICII, DEZVOLTARE

70.02

7,000

1,360

19.43

-bunuri si servicii

20

7,000

1,360

19.43

10

PROTECTIA MEDIULUI

74.02

13,000

4,873

37.48

-bunuri si servicii

20

13,000

4,873

37.48

11

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE

80.02

600

147

24.50

-alte cheltuieli

59

600

147

24.50

12

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

11,850

1,099

9.27

-bunuri si servicii

20

80

0

0.00

-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

6,100

0

0.00

-alte cheltuieli

59

4,200

733

17.45

- rambursari de credite

81

1,470

366

24.90

13

TRANSPORTURI

84.02

25,000

7,941

31.76

-bunuri si servicii

20

11,000

941

8.55

-subventii

40

14,000

7,000

50.00

-alte cheltuieli

59

0

0

EXCEDENT

7,949

ANEXA NR. 1a

la Hotararea nr. 116 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL LOCAL 2020

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE VENITURI

mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Program

2020

Realizat 31.03.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

VENITURI, din care:

220,690

60,742

27.52

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

132,111

31,319

23.71

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

130,811

31,004

23.70

Sume repartizate din fd. la disp. Consiliului judetean

04.02.05

1,300

315

24.23

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, din care:

11.00

31,514

8,825

28.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, din care :

11.02.02

31,112

8,725

28.04

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

402

100

24.88

Venituri proprii, din care:

21

70,167

21,100

30.07

Impozit pe venit

03.02

365

48

13.15

Impozite si taxe pe proprietate, din care:

07.02

41,136

11,757

28.58

-impozit si taxa cladiri, din care:

07.02.01

31,174

8,460

27.14

- impozit cladiri persoane fizice

07.02.01.01

7,065

3,752

53.11

- impozit cladiri persoane juridice

07.02.01.02

24,109

4,708

19.53

- impozit si taxa teren din care:

07.02.02

8,186

2,896

35.38

- impozit terenuri persoane fizice

07.02.01

3,455

1,806

52.27

- impozit terenuri persoane juridice

07.02.02

4,292

921

21.46

- impozit pe teren extravilan

07.02.03

439

169

38.50

- taxe judiciare de timbru

07.02.03

1,776

401

22.58

Taxe pe servicii specifice, din care:

15.02

468

147

31.41

- impozit pe spectacole

15.02.01

75

20

26.67

- alte taxe pe servicii

15.02.50

393

127

32.32

Taxe pe utilizarea bunurilor, din care:

16.02

11,044

4,336

39.26

- impozit mijloace transp. pers. fizice

16.02.02.01

6,495

3,079

47.41

- imp. mijloace transport pers. juridice

16.02.02.02

3,761

1,138

30.26

- taxe si tarife eliberare licente, autorizatii

16.02.03

788

119

15.10

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

711

245

34.46

-alte impozite si taxe

18.02.50

711

245

34.46

Venituri din proprietate,

30.02

4,512

1,908

43.66

- venituri din concesiuni si inchirieri

30.05.30

4,370

1,908

43.66

- alte venituri din proprietate

30.50.00

142

0

Venituri din prestari servicii, din care:

33.02

3,619

858

23.71

- venituri din prestari servicii

33.02.08

2,829

629

22.23

- contributia parintilor pt. copii in crese

33.02.10

42

29

69.05

- contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

5

0

0.00

- venituri din recup.chelt de judecat

33.02.28.

33

12

36.36

- alte venituri din prestări servicii

33.02.50

710

188

26.48

Venituri din taxe administrative, din care:

34.02

2,221

204

9.19

- taxe extrajudiciare de timbru

34.02.50

2,221

204

9.19

Venituri din amenzi, din care:

35.02

5,980

1,566

26.19

- venituri din amenzi si sanctiuni

35.01.02

4,212

1,069

25.38

- penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei

35.02.02

143

32

22.38

- alte amenzi, penalitati, confiscari

35.02.50

1,625

465

28.62

Diverse venituri, din care:

36.02

93

13

13.98

- taxe speciale

36.02.06

13

7

53.85

- alte venituri

36.02.50

80

6

7.50

- donații și sponsorizări

37.02.01

18

18

100.00

- varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

-22,772

-2,596

11.40

Subvenții de la bugetul de stat, total din care :

42.02

9,670

2,094

21.65

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0

1

Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

9,670

2,093

21.64

ANEXA NR. 1b

la Hotararea nr.116 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL LOCAL 2020 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE CHELTUIELI

mii lei

Nr. crt

Denumire indicator

cod indicator

Program 2020

Realizat 31.03.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

TOTAL CHELTUIELI, din care:

220,690

52,793

23.92

1

AUTORITATI PUBLICE

51.02

25,390

5,331

21.00

-cheltuieli de personal

10

19,100

4,105

21.49

-bunuri si servicii

20

4,930

1,435

29.11

-alte cheltuieli

59

100

32

32.00

-rambursari de credite

81

1,260

0

0.00

- plati recuperate

85

0

-241

2

ALTE SERVICII PUBLICE

54.02

3,530

505

14.31

-cheltuieli de personal

10

3,100

436

14.06

-bunuri si servicii

20

400

64

16.00

-alte cheltuieli

59

30

6

20.00

- plati recuperate

85

-1

3

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA

55.02

1,920

605

31.51

-dobanzi

30

1,920

605

31.51

4

ORDINE PUBLICA

61.02

22,960

4,754

20.71

- Ordine Publica, din care :

22,850

4,733

20.71

-cheltuieli de personal

10

22,000

4,469

20.31

-bunuri si servicii

20

500

166

33.20

-alte cheltuieli

59

350

98

28.00

- Protecție Civila, din care :

61.02.05

110

21

19.09

-bunuri si servicii

20

110

21

19.09

5

INVATAMANT

65.02

23,575

5,349

22.69

-bunuri si servicii

20

22,025

4,986

22.64

~transferuri intre unitati

51

310

10

3.23

transf invatamant particular

55

402

100

24.88

- asistenta sociala

57

770

225

29.22

-alte cheltuieli

59

68

28

41.18

- plati recuperate

85

6

SANATATE

66.02

9,770

2,109

21.59

-cheltuieli de personal

10

9,600

2,083

21.70

-bunuri si servicii

20

90

13

14.44

-asistenta sociala

57

10

2

20.00

-alte cheltuieli

59

70

11

15.71

7

CULTURA, RECREERE,

67.02

33,120

9,832

29.69

-bunuri si servicii

20

8,405

1,713

20.38

- transferuri institutii cultura,

51

22,820

8,119

35.58

Centrul cultural Al. Marghiloman

6,520

1,975

30.29

Sport Club Municipal Gloria

16,300

6,144

37.69

-alte cheltuieli

59

1,895

0

0.00

8

ASISTENTA SOCIALA

68.02

42,975

8,888

20.68

8.1

ASISTENTA SOCIALA

68.02.50

39,600

8,179

20.65

-cheltuieli de personal

10

22,800

4,526

19.85

-bunuri si servicii

20

1,500

388

25.87

-asistenta sociala

57

14,800

3,146

21.26

-alte cheltuieli

59

500

119

23.80

8.2

Crese, din care :

68.02.11

3,375

709

21.01

-cheltuieli de personal

10

3,200

689

21.53

-bunuri si servicii

20

150

15

10.00

-alte cheltuieli

59

25

5

20.00

9

LOCUINTE, SERVICII, DEZVOLTARE

70.02

7,000

1,360

19.43

-bunuri si servicii

20

7,000

1,360

19.43

10

PROTECTIA MEDIULUI

74.02

13,000

4,873

37.48

-bunuri si servicii

20

13,000

4,873

37.48

11

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE

80.02

600

147

24.50

-alte cheltuieli

59

600

147

24.50

12

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

11,850

1,099

9.27

-bunuri si servicii

20

80

0

0.00

-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

40

6,100

0

0.00

-alte cheltuieli

59

4,200

733

17.45

- rambursari de credite

81

1,470

366

24.90

13

TRANSPORTURI

84.02

25,000

7,941

31.76

-bunuri si servicii

20

11,000

941

8.55

-subventii

40

14,000

7,000

50.00

-alte cheltuieli

59

0

0

EXCEDENT

7,949

BUGETUL LOCAL 2020

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Program 2020

Realizat 31.03.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

I

VENITURI, din care:

98,689

8,312

8.42

1

Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04

22,772

2,596

11.40

2

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care:

39.02

20

25

125.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

2

Venituri din anzarea unor bunuri apartinand domeniului prvat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale

39.02.07

20

23

115.00

3

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.02

0

3,997

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14

0

3,997

4

Alte operațiuni financiare

41.02

4,930

0.00

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii

41,02,14

4,930

0

0.00

5

Subvenții de la bugetul de stat, total din care :

42.02

30,141

830

2.75

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.65

22,900

684

2.99

Subvenții din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

42.69

7,241

146

2.02

6

Sume primite de la U.E/ alti donatori,total din care :

48.02

40,826

864

2.12

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.02.01

37,607

864

2.30

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

37,607

864

2.30

Fondul Social European

48.02.02

3,219

0

0.00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

3,219

0

0.00

BUGETUL LOCAL 2020 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI

mii lei

Nr. crt

Denumire indicator

cod

Program

2020

Realizat 31.03.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

TOTAL CHELTUIELI, din care:

111,248

8,022

7.21

1

AUTORITATI PUBLICE

51.02

5,275

1,209

22.92

Programe din Fondul Social European

58.02

3,788

697

18.40

Active nefinanciare

71

1,487

512

34.43

2

ALTE SERVICII PUBLICE

54.02

0

0

0.00

Active nefinanciare

71

0

0

0.00

3

ORDINE PUBLICA

61.02

445

80

17.98

- Ordine Publica, din care :

445

80

17.98

Active nefinanciare

71

445

80

17.98

4

INVATAMANT

65.02

43,664

759

1.74

Programe din Fondul Social European

58.02

17,450

0

0.00

Active nefinanciare

71

26,214

759

2.90

5

CULTURA, RECREERE,

67.02

6,410

21

0.33

Active nefinanciare

71

6,410

21

0.33

Active financiare

72

1,600

0

0.00

6

ASISTENTA SOCIALA

68.02

610

85

13.93

Active nefinanciare

71

610

85

13.93

7

LOCUINTE, SERVICII, DEZVOLTARE

70.02

11,877

2,294

19.31

transferuri interne

55.01

1,701

0

0.00

Programe din Fondul Social European

58.02

4,542

729

16.05

Active nefinanciare

71

5,634

1,565

27.78

8

PROTECTIA MEDIULUI

74.02

1,467

45

3

Active nefinanciare

71

1,467

45

3.07

9

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.02

442

22

4.98

Active nefinanciare

71

442

22

4.98

10

TRANSPORTURI

84.02

41,058

3,507

8.54

Programe din Fondul Social European

58

24,483

0

0.00

Active nefinanciare

71

16,575

3,507

21.16

EXCEDENT

290

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE VENITURI

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

Program

2020

Realizat 31.03.2020

Procent %

I.

Total venituri, din care:

31,574

10,003

31.68

1

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

300530

693

51

7.36

2

Alte venituri din proprietate

305000

38

5

13.16

3

Taxe si alte venituri in invatamant

330500

1,442

129

8.95

4

Venituri din prestari de servicii

330800

124

23

18.55

5

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331400

5,637

1,012

17.95

6

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331600

43

0

0.00

7

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

331700

40

7

17.50

8

venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica

331030

10

0

0.00

9

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

335000

968

43

4.44

10

Alte venituri

365000

558

364

65.23

11

Donatii si sponsorizari

370100

48

50

104.17

12

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezv.

37.03

-347

0

0.00

13

Varsaminte din sectiunea de functi.

37.04

14

Sume primite din excedentul anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de casa

4106

0

15

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare

41.15.01

0

80

16

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare

4015.02

120

17

Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

424300

0

0.00

18

Subventii pentru institutii publice

430900

22,320

8,119

36.38

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE CHELTUIELI

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

Program

2020

Realizat 31.03.2020

Procent %

II

Total cheltuieli, din care:

31,574.00

8,781.00

27.81

1

Cap. Invatamant, din care:

9,014.00

1,201.00

104.45

1.1

Invatamant prescolar

65030110

240.00

0.00

0.00

1.2

Invatamant prescolar

65030120

3,190.00

492.00

15.42

1.3

Invatamant primar

65030210

127.00

7.00

5.51

1.4

Invatamant primar

65030220

568.00

105.00

18.49

1.5

Invatamant secundar inferior

65040110

24.00

0.00

0.00

1.5

Invatamant secundar inferior

65040120

190.00

0.00

0.00

1.6

Invatamant secundar superior

65040210

24.00

0.00

0.00

1.7

Invatamant secundar superior

65040220

3,401.00

349.00

10.26

1.11

Invatamant postliceal

650510

701.00

142.00

20.26

1.12

Invatamant postliceal

650520

214.00

17.00

7.94

1.13

Internate, cantine

65.11.03.20

335.00

89.00

26.57

2

Cap. Cultura, recreere, religie, din care:

22,560.00

7,580.00

119.75

Institutii publice de spectacole si concerte

6,520.00

1,822.00

51.54

2.1

Institutii publice de spectacole si concerte

67030410

1,215.00

271.00

22.30

2.2

Institutii publice de spectacole si concerte

67030420

5,305.00

1,551.00

29.24

Sport Club Gloria Buzau

16,040.00

5,758.00

68.21

2.3

Sport Club Gloria Buzau

67050110

11,773.00

4,471.00

37.98

2.4

Sport Club Gloria Buzau

67050120

4,267.00

1,290.00

30.23

67038501

-3.00

EXCEDENT

1,222.00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

Program

2020

Realizat 31.03.2020

Procent

%

I.

Total venituri, din care:

347.00

0.00

0.00

1

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare

37.04

347.00

0.00

0.00

2

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare

41.15.02

0

0.00

CHELTUIELI

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

Program

2020

Realizat 31.03.2020

Procent

%

II.

Total cheltuieli, din care:

347.00

0.00

0.00

1

Cap. Invatamant, din care:

86.00

0.00

0.00

Invatamant secundar superior

65040271

86.00

0.00

0.00

2

Cap. Cultura, recreere, religie, din care:

261.00

0.00

0.00

Institutii publice de spectacole si concerte

67030471

20.00

0.00

3

Sport

67050171

241.00

MUNICIPIUL BUZĂU


ANEXA NR. 4

la Hotărârea nr. 116 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURI

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

Program

2020

Realizat 31.03.2020

Procent

%

I.

Total venituri, din care:

347.00

0.00

0.00

1

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare

37.04

347.00

0.00

0.00

2

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare

41.15.02

0

0.00

CHELTUIELI

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

Program

2020

Realizat 31.03.2020

Procent

%

II.

Total cheltuieli, din care:

347.00

0.00

0.00

1

Cap. Invatamant, din care:

86.00

0.00

0.00

Invatamant secundar superior

65040271

86.00

0.00

0.00

2

Cap. Cultura, recreere, religie, din care:

261.00

0.00

0.00

Institutii publice de spectacole si concerte

67030471

20.00

0.00

3

Sport

67050171

241.00

MUNICIPIUL BUZAU

ANEXA NR. 5

la Hotararea nr.116 din 26 iunie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 2020 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI

mii lei

Denumire indicator

Cod indicator

Program

2020

Realizat 31.03.2020

Procent %

(1)

(2)

(3)

VENITURI, din care:

28,136

4,385

15.59

1

Sume aferente creditelor interne

41.07.01

28,136

4385

15.59

BUGETUL CREDITELOR INTERNE 2020 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI

mii lei

Nr.

Denumire indicator

cod

Program

2020

Realizat 31.03.2020

Procent %

TOTAL CHELTUIELI, din care:

28,136

4,385

15.59

1

AUTORITATI PUBLICE

51.07

6,246

1,192

19.08

Active nefinanciare

71

6,246

1192

19.08

2

INVATAMANT

65.07

13,261

2,163

16.31

Active nefinanciare

71

13,261

2163

16.31

3

CULTURA, RECREERE

67.07

5,500

118

2.15

Active nefinanciare

71

5,500

118

2.15

4

LOCUINTE, SERVICII

70.07

708

0

0.00

Active nefinanciare

71

708

0

0.00

5

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

81.07

2,065

847

41

Active nefinanciare

71

2,065

847

41.02

6

TRANSPORTURI

84.07

356

65

18.26

Active nefinanciare

71

356

65

18.26