Hotărârea nr. 106/2020

Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare sens giratoriu și amplasare locomotivă construită în anul 1936 în vederea expunerii muzeistice – Intersecția dintre b-dul Gării, b-dul 1 Decembrie 1918 și str. Republicii, Municipiul Buzău, Județul Buzău”.

S.C. MODERN PROCONS S.R.L.

J10/287/2002, Cod Fiscal RO14656103

BUZĂU - Bdul. Unirii, Bl.145, ap.1

PROIECT

NR. PROIECT: 860/19

DENUMIREA: „AMENAJARE SENS GIRATORIU SI AMPLASARE LOCOMOTIVA CONSTRUITA IN ANUL 1936 IN VEDEREA EXPUNERII MUZEISTICE’’

la intersectia bulevardelor Garii, 1 Decembrie 1918 si Republicii

FAZA : S.F.

VOLUM: PIESE SCRISE

BENEFICIAR:   U.A.T. MUNICIPIULUI BUZAU

... 2020 ...

S.C. MODERN PROCONS S.R.L.

J10/287/2002, Cod Fiscal RO14656103,

BUZÂU - Bdul. Unirii, BL 145, AP. 1

STUDIU DE FEZABILITATE

PRIVIND REALIZAREA UNEI INVESTIȚII „AMENAJARE SENS GIRATORIU SI AMPLASARE LOCOMOTIVA CONSTRUITA IN ANUL 1936 IN VEDEREA EXPUNERII MUZEISTICE ’’

CUPRINS

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar)

  • 1.4. Beneficiarul investiției

  • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

  • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  • 2.3. Analiza situației existente și necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

  • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA UNEI OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE INVESTITII

  • 3.1. Particularități ale amplasamentelor

  • 3.2. Descrierea constructiilor existente

  • 3.3. Descrierea constructiilor propuse

  • 3.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

 • 3.5. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor

 • 3.6. Durata orientativa de realizare a investiției

 • 3.7. Sursa de finantare a investitiei

 • 4. ANALIZA SCENARIULUI TEHNICO-ECONOMIC PROPUS

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

  • 4.2. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

  • 4.3. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

  • 4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

  • 5.1. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali

 • b) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

 • 5.2. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate

 • 5.3. Masuri de oprotectie civila

 • 5.4. Organizarea executarii lucrarilor

 • 5.5. Masuri de protectie a muncii

 • 6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 6.2. Extras de carte funciară

  • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

  • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2. Strategia de implementare

  • 7.3. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

AMENAJARE SENS GIRATORIU SI AMPLASARE LOCOMOTIVA CONSTRUITA IN ANUL 1936 IN VEDEREA EXPUNERII MUZEISTICE

- Amplasament: Intersectia dintre b-dul Garii, b-dul 1 Decembrie 1918 si str Republicii, Municipiul Buzau, Judetul Buzau.

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

UAT MUNICIPIUL BUZAU

Piața Daciei, nr.1, Municipiul Buzău, jud. Buzău

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar)

Nu este cazul.

 • 1.4. Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL BUZAU

Piața Daciei, nr.1, Municipiul Buzău, jud. Buzău

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

PROIECTANT GENERAL:

S.C. MODERN PROCONS S.R.L.

Bdul. Unirii, BL 145, AP. 1, Municipiul Buzau, județul Buzau

J10/287/2002, Cod Fiscal RO14656103,

tel: 0733670791

modernprocoans@yahoo. com

PROIECTANT ARHITECTURA:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

Str. Scarisorii, nr.13, comuna Cislau, județul Buzau

tel: 0746198359

sandra.podeanu@gmail. com

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII

PROIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

Pentru acest proiect de investiții nu a fost elaborat un Studiu de prefezabilitate.

 • 2.2.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Transporturile reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale procesului de integrare europeană (fiind strâns legate de crearea și finalizarea pieței interne, care promovează ocuparea forței de muncă și creșterea economică) și se numără printre primele domenii de politică comună ale Uniunii Europene. România are o rețea de transporturi, inclusiv feroviara, care asigură realizarea conectării tuturor localităților la rețeaua națională de transport și la sistemele internaționale de transport.

In condițiile unei dezvoltări alerte a economiei si implicit a nivelului de trai in municipiul Buzau, numărul de autovehicole, atat locale cat si in transit, au crescut, ducand la un trafic intens, reteaua de strazi, in special intersectiile, neputand face fata. Astfel in orele de varf se genereaza puncta de conflict ce diminueaza siguranta participantilor la trafic, ducand la pierderea timpului precum si la un consum suplimentar si inutil de carburanti.

Pentru imbunatirea circulatiei rutiere si a traficului Primaria Municipiului Buzau a solicitat intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru amplasarea unui sens giratoriu la intersectia bulevardelor Garii, 1 decembrie 1918 si strazile Republicii, Colonel Ion Buzoianu si Filantropiei.

Acest lucru presupune transformarea scuarului din fata garii intr-un sens giratoriu modern. In mijlocul sensului giratoriu va fi amplasat un monument-un glob care să marcheze locul special ocupat in lume de municipiul Buzău precum si a unei locomotive cu abur construita in 1936 care sa puna in valoare gara Buzau.

Gara Buzău este principala stație feroviară care deservește orașul Buzău, fiind administrată de Regionala de Căi Ferate Galați. Gara Buzau, monument istoric si arhitectural, aflata nu departe de centrul orasului a fost inaugarata in 1873 si a devenit nod feroviar in 1881.

Gara este locul de care se leaga istoria moderna a orasului. Gara Buzau, cladire istorica a fost de mai multe ori renovata, adaugandu-se la constructia initiala si alte anexe pe masura ce a crescut traficul feroviar. Ultima renovare a fost in perioada 2006-2010. Deschisă în 1873, la un an după darea în folosință a căii ferate București-Galați, ea se află la kilometrul 128 pe Magistrala CFR 500 și reprezintă nodul feroviar în care această magistrală se leagă de cea ce duce spre Făurei și mai departe spre Galați și Constanța. De asemenea, gara Buzău este punct terminus pentru linia de interes local Buzău-Nehoiașu.

În municipiul Buzău paralela mijlocie trece prin fața gării feroviare, practic chiar prin piațeta din fața gării, unde există un spațiu generos și utilizat doar pentru inestetice panouri publicitare - spațiu ce poate fi excelent valorificat printr-un monument corespunzător ..

Formularea acestui loc geografic special al Buzăului, acela de: „Cel mai mare oraș din România situat exact la jumătatea distanței dintre Polul Nord și Ecuator”, are la bază rezultatele cercetărilor științifice ale domnului Prof. univ. dr. ing. Alexandru BOROIU (obținute cu metoda matematică elaborată pentru elipsoidul Krasovsky, utililizat în sistemul cartografic din România), cel care a calculat această poziție unică a orașului, aflat la o distanță egală, de 5001,205 km față de Ecuator și de Polul Nord, fiind situat pe paralela de 45° 08' 37.8" N.

Astfel, cu ajutorul programului GoogleEarth au fost identificate orașele prin care trece paralela mijlocie 45° 08’ 37,8’’ N: Curtea de Argeș, Buzău și Horezu, Buzăul fiind cel mai mare dintre acestea, atât ca întindere, cât și ca număr de locuitori.

Cercetătorul a mai constatat, vizualizând în detaliu secțiunile pe care le generează paralela mijlocie pe hărțile acestor orașe, că ele sunt foarte favorabile pentru a fi semnalate prin monumente adecvate, așa cum se practică în întreaga lume. Consolidarea identității orașului Buzău, prin transformarea unei analize științifice riguroase într-un obiectiv turistic al municipiului Buzău, care să marcheze în mod spectaculos o realitate geografică favorabilă. De asemenea acest monument poate să marcheze locul special ocupat de municipiul Buzău atat in tara cat si pe glob.

Anexa 1: Vedere satelitară a amplasamentului monumentului și a paralelei mijlocii

Anexa 2: Vedere frontală a locului de amplasare a globului

Amplasarea unei locomotiva cu abur construita in anul 1936 la Uzinele Malaxa,se incadreaza in tematica zonei (transport feroviar) si poate deveni o atractie turistica care sa puna in valoare atat gara Buzau cat si cladirile istorice invecinate. Aceasta se va amplasa in scuarul din fata Garii CFR Buzau, la intersectia a trei bulevarde de importanta majora: Garii, 1 Decembrie 1918 si Republicii. Terenul este domeniu public.

Monumentul va fi un reper si va fi perceput din multiple directii, fiind amplasat intr-o zona inainte de capatul de perspectiva pe care il reprezinta Gara Buzau.

 • 2.3. Analiza situației existente și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

In fata garii din Buzau se afla un scuar care este perceput din multiple directii, fiind o zona de spatiu verde inainte de capatul de perspectiva pe care il reprezinta Gara Buzau . Acesta directioneaza in mod natural prin geometria sa (triunghiulara) circulatia din aceasta intersectie dar care nu satisfice nevoile actuale de siguranta a circulatiei auto si pietonale din zona.

Anexa 3 : Vedere frontal actuala a scuarului din fata garii Buzau

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Obiectivul general al proiectului:

Amenajarea sensului giratoriu si amplasarea unei locomotive construita in anul 1936 in vederea expunerii muzeistice reprezinta obiectivul general al proiectului.

Obiective specifice ale proiectului:

 • 1. Unul din obiectivele specifice ale proiectului este amenajarea sensului giratoriu in intersecția a trei bulevarde de importanta majora: Garii, 1 Decembrie 1918 si Republicii.

Intersecția bulevardelor Garii cu 1 Decembrie 1918 si Republicii si strazile Cl. Ion Buzoianu si Filantropiei constă într-o pereche de artere colectoare de trafic auto și care asigură preluarea fluxurilor rutiere din sud spre nord, est si vest.

B-dul Garii este o arteră rutieră cu dublu sens de circulație care preia o parte importantă din traficul din b- dul 1 Decembrie si Republicii și-l dirijează către zona centrală a municipiului Buzau.

Suprafața aferentă acestor străzi are o îmbrăcăminte semirigidă care parțial a fost reabilitată dar în zona intersecției suprafața carosabilă prezintă unele defecțiuni ale îmbrăcăminții rutiere bituminoase, precum fisuri și crăpături, faianțări- gropi, degradări din îngheț-dezgheț.

Bulevardele Garii, 1 Decembrie 1918 si Republicii sunt clasificate ca străzi de categoria a II-a iar strazile Colonel Ion Buzoianu si Filantropiei sunt clasificate ca străzi de categoria a II-a.

Față de cele menționate, factorii principali de decizie din Primăria Buzau au concluzionat că această zonă constituie un important nod rutier ce concentrează multe puncte conflictuale.

Pentru aceasta este necesara reamenajarea si reconfigurarea scuarului (care in prezent are forma triunghiulara) intr-un sens giratoriu (care va avea un diametru de 24 m si va fi semnalizat corespunzator) pentru asigurarea circulatiei auto in conditii de siguranta.

Realizarea acestui sens giratoriu se întocmește în conformitate cu tema de proiectare respectând prevederile P.U.G. al municipiului Buzau.

Lucrările de configurare a intersecției în vederea realizării sensului giratoriu au în vedere și o serie de lucrări privind mobilizarea zonei adiacente. Zona imediat adiacentă intersecției va suferi unele modificări pentru încadrarea corespunzătoare a girației în limitele prevăzute de normativele și reglementările în vigoare, cu afectarea doar a unei suprafețe de teren (spațiu verde) aferent domeniului public al municipiului (nu și a proprietăților adiacente).

Având în vedere că prin intersecția respectivă traficul principal al circulației este pe sensul de sud b-dul 1 Decembrie 1918 si Republicii spre nord, b-dul Garii, dar si spre vest str. Filantropiei și spre est str. Cl. Ion Buzoianu fluxuri care tranzitează parțial girația considerăm că varianta cu un inel format din doua benzi de circulație , fiecare cu latimea de 6,50m și cu diametrul insulei de 24 m corespunde acestei zone. Diametrul total al girației de 50 m se înscrie perfect pe cele trei laturi ale scuarului triunghiular existent.

Pentru realizarea insulei centrale circulare și a inelului carosabil sunt propuse o serie de lucrări ca:

 • -  borduri denivelate pentru realizarea insulei centrale;

 • -  amenajarea zonelor verzi adiacente acestei lu crări;

 • -  amenajarea la cota din proiect a căminelor și gurilor de scurgere existente;

 • -   sistem rutier nou pe inelul carosabil;

 • -   racordări la străzile adiacente;

 • -   trotuare pietonale la străzile intersecției;

 • -  reamplasare stâlpi electrici dezafectați de pe amplasament;

Având în vedere că pe toate străzile aferente intersecției sistemul rutier existent este din beton asfaltic, sistemul rutier proiectat va fi tot din structuri asfaltice.

Lucrările de executie constau in decaparea asfaltului carosabil, a parcarilor si a trotuarelor existente din fata garii, demontarea bordurilor si decaparea partiala a zonelor de spatiu verde din scuarul existent.

Se va reface instalatia de canalizare pluviala. Se vor executa asfaltari noi a aleilor carosabile, parcari si trotuare pietonale. Se vor monta borduri noi si se vor reface zonele de spatii verzi afectate.

Sistemul rutier proiectat va fi:

 • •   Structura carosabilă nouă ( in fostul spatiu verde ) constă din:

 • -  4 cm îmbrăcăminte din mixtură asfaltică BA16;

 • -   10 cm, strat de legătură din beton asfaltic , BAD-22,4;

 • -  20 cm, strat de bază din piatră spartă;

 • -  30 cm, strat filtrant din balast compactat

 • -  borduri prefabricate din beton de ciment de100 x 15 x 25 cm așezate pe fundație din beton de ciment C8/10.

 • •   Structura carosabilă reabilitată constă din:

 • - 1 cm îmbrăcăminte din mixtură asfaltică BAPC8;

 • - 4 cm îmbrăcăminte din mixtură asfaltică BA16;

 • - 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu cribulură, BAD-22,4;

 • - frezarea structurii rutiere existente pe adâncimea de 3 - 4 cm.

 • •   Sistemul constructiv al trotuarelor noi constă din:

 • -  6 cm, beton asfaltic BA-8;

 • -   20 cm, strat filtrant din balast compactat;

 • -  borduri prefabricate din beton de ciment de 50 x 10 x 15, așezate pe o fundație din beton de ciment de 10 x 20 cm.

 • •   Sistemul constructiv al trotuarelor reabilitate constă din:

- 4 cm, beton asfaltic BA-8;

 • - structura existentă a trotuarelor.

 • 2. Al doilea obiectiv specific al proiectului este amplasarea unui glob care să marcheze locul special ocupat pe glob de municipiul Buzău.

El este vizibil doar din directia Bulevardului Garii. Aceasta perspectiva capata o importanta diferita, ce reprezinta amplasarea Buzaului din punct de vedere geografic pe globul pamantesc.

Informația pe care o va transmite va fi vizibilă atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte (prin iluminare arhitecturală), și nu va incomoda în niciun fel traficul în sensul giratoriu (nu va obtura vizibilitatea participanților la trafic).

Monumentul va avea și un rol de separator, de fundal (prin partea sa posterioară uniformă) pentru locomotiva istorică ce va ocupa partea dinspre gară a rondului.

Anexa 4: Vedere de ansamblu glob

Monumentul este atât simbolic (înfățișând schematic globul pământesc cu paralele și meridiane, încorporând catarge cu steaguri ale logoului orașului Buzău) cât și informativ (făcând cunoscute privitorilor datele esențiale de interes: semnificația monumentului, distanțele egale Polul Nord - Buzău - Ecuator, paralela pe care este situat).

 • 3. Alt obiectiv specific al acestui proiect consta in amplasarea unei locomotive cu abur construita in anul 1936 la Uzinele Malaxa in insula din sensul giratoriu de la Gara CFR Buzau

Locomotiva se va amplasa in scuarul din fata Garii CFR Buzau astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea si circulatia auto in zona.

Peste drum de gara se afla alte doua clădiri istorice, hotelul garii, fost AL.Mihailescu, astazi hotel Bucegi, pe dreapta si fostul restaurant al garii, pe stanga. Vreme de un an ,,carciuma garii’’ a fost administrata de dramaturgul I. L. Caragiale.

Anexa 6: Vedere spre hotelul Bucegi

Acest spatiu deschis creeaza oportunitatea implementarii unui obiect care poate deveni reper pentru aceasta zona.

Amplasarea globului si a locomotivei în locația menționată va aduce beneficii de imagine orașului Buzău, va dezvolta mândria cetățenilor săi pentru unicitatea locului în care trăiesc și va crea un nou punct de interes pe harta turistică a orașului.

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA UNEI OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului

încadrare in localitate si zona:

Amplasament: Intersecția dintre b-dul Garii, b-dul 1 Decembrie 1918 si str.Republicii, Municipiul Buzau, Judetul Buzau.

Terenul este situat in intravilanul municipiului Buzau, la intersectia strazilor: b-dul Garii in nord, str. Filantropiei in nord-est, b-dul Repubicii la sud, b-dul 1 Decembrie 1918 la vest si str. Col. Ion Buzoianu la nord-vest. Suprafata de teren studiata are 4372,70 mp din care 457,50 suprafata scuarului.

Anexa 7: încadrarea in zona a terenului studiat

Descrierea terenului: Intravilan. Teren - domeniul public al municipiului Buzau.

Conform D.U.A.T -U.T.R. 3 - O - Zona cai de comunucatie si constructii aferente - subzona cai rutiere si SV - zone verzi, scuaruri, recreere, agrement.

Terenul are o suprafata de 4372.70 mp mp, este plat si are o forma poligonala.

Conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor: conform Regulamentului local de urbanism, DUAT UTR 3 si Certificatul de urbanism nr. 151/09.03.2020, emis de Primaria Municipiului Buzau ;

 • 3.2. Descrierea constructiilor existente

Pe terenul studiat nu exista constructii existente. Scuarul aflat la intersectia celor trei bulevarde este in prezent spatiu verde in care sunt amplasate neste panouri publicitare.

Indicatori tehnici existenti :

 • - suprafata construita        - Sc = 0.00 mp;     POT = 0.00%

 • - suprafata desfasurata      - Sd = 0.00 mp;     CUT = 0.000

 • 3.3. Descrierea construcțiilor propuse

Monumentul propus se incadreaza in tematica zonei (transport feroviar).

Este reprezentat de o locomotiva cu abur construita in anul 1936 la Uzinele Malaxa.

Dimensiunile de gabarit ale locomotivei sunt : 18,94m lungime ; 3,60m latime si 4,10 inaltime.

Aceasta va fi fixata prin intermediul sinelor si traverselor pe un strat piatra sparta de 20cm peste pe o placa de beton armat. Placa radier de beton pentru locomotiva are dimensiunile in plan de 3.40m x20.00m si un rebord perimetral de 20 cm. Placa de beton cu clasa betonului C25/30 (B400) va fi armata cu 2 plase 010 /100/100 si va avea grosimea de 20 cm. Sub placa de beton va fi asternut un strat de 30cm de pietris compactat.

Verificarea radierului se va face in baza P100-1/2013 (evaluare eforturi) si a NP112-2013 „Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață” si in baza anexelor acestuia (verificări propriu-zise). Caracteristicile terenului pe care este amplasata constructia consolidata:

 • •  zonă cu valoare seismică de vârf a accelerației terenului ag = 0.35g

 • •  periodă de control (colț) a spectrului de răspuns Tc=1.6s.

 • •  valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, s0k = 2,0 kN/m2 conform CR 1-1-3/2012 având IMR = 50 ani

valoarea caracteristică a presiunii de referință a vântului, mediată pe 10 minute, având IMR = 50 ani este de 0.7 kPa/m2 conform CR 1-1-4/2012.

Avizul eliberat de Compania de apa cerut prin certificatul de urbanism a impus executarea unui tunel de vizitare pentru o conducta de apa principala prevazut cu camin sub placa radier.

Locomotiva va fi amplasata in scuarul din fata Garii CFR Buzau astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea si circulatia auto in zona, fiind necesara reamenajarea si reconfigurarea acestuia intr-un sens giratoriu pentru asigurarea circulatiei auto in conditii de siguranta. Acesta va avea un diametru de 24 m si va fi semnalizat corespunzator. Proiectul va respecta normativele, legislatia nationala privind circulatia pietonala si auto precum si Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor de pe domeniul public din municipiul Buzau( Hotararea Consiliului Local Municipal Buzau din februarie 2019).

Anexa 9: Plan de situatie- propus

Se va fixa un panou informativ si un glob in fata locomotivei care să marcheze locul special ocupat pe glob de municipiul Buzău.

Placa radier de beton pentru glob are dimensiunile in plan de 2.00m x12.00m. Placa de beton cu clasa betonului C25/30 (B400) va fi armata cu 2 plase o10 /100/100 si va avea grosimea de 50 cm. Sub placa de beton va fi asternut un strat de 30cm de pietris compactat. Structura de sustinere a panoului globului va fi o structura metalica usoara, cu inchideri din panouri decorative printate.

Interventia propusa se incadreaza in normele generate de vecinatati, atat functional cat si stilistic

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “D” DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA "IV" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92).

Indicatori tehnici propusi :

 • - suprafata construita      - Sc = 80.00+24=104.00 mp;     POT = 2.38 %

 • - suprafata desfasurata     - Sd = 104.00 mp;                CUT = 0.024

Echipare tehnico-edilitara

 • -      Alimentare cu energie electrica. Iluminarea obiectivului se va face cu reflectoare arhitecturale pentru punerea in valoare a acestuia pe timp de noapte.

 • -      Alimentarea cu apă: nu este cazul.

 • -      Evacuarea apelor uzate: nu este cazul.

 • -      Asigurarea apei tehnologice: nu este cazul.

 • -      Alimentarea cu gaze: nu este cazul

 • -      Asigurarea agentului termic: nu este cazul

 • 3.4. Costurile estimative ale investiției

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

AMENAJARE SENS GIRATORIU SI AMPLASARE LOCOMOTIVA CONSTRUITA IN ANUL 1936 IN VEDEREA EXPUNERII MUZEISTICE

Intersecția dintre b-dul Garii, b-dul 1 Decembrie 1918 si str Republicii, Municipiul Buzau, Județul Buzau

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0,00

0,00

2.2

0,00

0,00

2.3

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1.000,00

190,00

1.190,00

3.1.1. Studii de teren

1.000,00

190,00

1.190,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

3.5

Proiectare

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

4.000,00

760,00

4.760,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

Total capitol 3

27.500,00

5.225,00

32.725,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

710.000,00

134.900,00

844.900,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

4.5

Dotări (locomotiva+glob)

235.295,00

44.705,00

280.000,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

Total capitol 4

945.295,00

179.605,00

1.124.900,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8.000,00

0,00

0,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11.360,00

0,00

11.360,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,6%

4.260,00

0,00

4.260,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (1.0%)

7.100,00

0,00

7.100,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

Total capitol 5

29.360,00

1.900,00

23.260,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

6.2

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.002.155,00

186.730,00

1.180.885,00

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

710.000,00

134.900,00

844.900,00

Valoare totala generala estimata: 1 002 155 lei fara TVA

1 180 885 lei cu TVA

Din care C+M:                  710 000 lei fara TVA

844 900 lei cu TVA

 • 3.5. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor

S-au întocmit documentațiile necesare realizării investiției:

Studiu topografic

 • -      suport topografic pentru intocmirea studiului de fezabilitate pe amplasamentul studiat.

Studiul elaborat a prezentat punctele caracteristice ce permit o geometrizare a figurilor neregulate din plan, precum și efectuarea calculului suprafețelor. Proiectantul s-a conformat standardelor în vigoare. Planul topografic a fost executat in sistem de proiecție STEREO 70 scara 1:1000. Documentația a fost realizată conform cerințelor OCPI, conform LEGII 350/2001 cu modificările ulterioare.

Studiu geotehnic

 • -      studiu geotehnic pentru intocmirea studiului de fezabilitate pe amplasamentul studiat.

Studiul geotehnic a fost elaborate conform legislatiei in vigoareIN MOD DEOSEBIT P7-2000, C56-85, C169-88, ST016-97, P10-86, C29-85, P130-99, P100-2006, NP057-02, STAS 950-89. Conform studiului geotehnic stratul bun de fundare este alcatuit din argila prafoasa nisipoasa cenusie, cu zone galbene-vinetii, cu frecvente concretiuni calcaroase, cu plasticitate medie, plastic vartoasa, intalnita dup adancimea de -2,40m, Valoarea recomandata a presiunii conventionale, pentru sarcini fundamentale, conform NP112-2014, Anexa D are valoarea pconv=190kPa.

Studiu de circulatie auto si pietonala

 • -      studiu de circulatie auto si pietonala pentru intocmirea studiului de fezabilitate pe amplasamentul studiat.

Amplasarea unei locomotive in scuarul aflat la intersectia dintre b-dul Garii, b-dul 1 Decembrie 1918 si str Republicii necesita reamenajarea si reconfigurarea acestuia intr-un sens giratoriu pentru asigurarea circulatiei auto in conditii de siguranta. Sensul giratoriu va avea un diametru de 24 m si va fi semnalizat corespunzator.

Proiectul va respecta Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de administrare a strazilor din municipiul Buzau( Hotararea Consiliului Local Municipal Buzau), precum si normativele, legislatia nationala privind circulatia pietonala si auto .

 • 3.6. Durata orientativa de realizare a investitiei

Durata estimata pentru executia lucrarilor este de trei luni.

 • 3.7. Sursa de finantare a investitiei

Finantarea investitiei se va face de la bugetul local al Primariei Municipiui Buzau..

 • 4.ANALIZA SCENARIULUI TEHNICO-ECONOMIC PROPUS

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Pentru analiza financiara au fost adoptate următoarele ipoteze de baza:

-Perioada de referinta: anul 2020

 • - Scenariu de evaluare: Scenariu de referinta de baza

 • - Fluxuri de crestere/marginale pentru costuri si beneficii

 • - Analiza va fi efectuata cu preturi fixe, constante din 2020

 • - Actualizare: an 2020

 • - Costurile de investitii include cheltuielile diverse si neprevazute

 • - Costurile de intretinere si de operare include cheltuielile de rutina si cheltuielile de intretinere majora si de operare anuala

 • 4.2. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

Obiectivul prezentei analize este de a calcula performantele si sustenabilitatea investitiei propuse. Scopul principal il constituie estimarea unui flux de numerar pe intreaga perioada de analiza (perioada de analiza=perioada de implementare) care sa faca posibila determinarea cu acuratete a indicatorilor de performanta.

 • a)     Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Considerăm că realizarea și amplasarea monumentului în locația menționată va aduce beneficii de imagine orașului Buzău, va dezvolta mândria cetățenilor săi pentru unicitatea locului în care trăiesc și va crea un nou punct de interes pe harta turistică a orașului.

Lucrările propuse au rolul de a crește calitatea locuirii beneficiarilor prin asigurarea unui confort sporit. Impactul social avut se măsoară în creșterea calității vieții.

 • b)     Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

In faza de realizare a investitiei forta de munca ocupata va fi cea existenta fara infiintarea uneia noi.

 • c)     Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului și subsolului și nu sunt generatoare de noxe.

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin functionalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort.

Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante) nu depăsesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajă ri de substanțe nocive în aer, apă și sol.

Pe parcursul executării lucrărilor, deșeurile generate rezultă din desfaceri si decopertari. Aceste deșeuri vor fi colectate de către firma de construcții în pubele tipizate, agreate de către societatea de salub ritate cu care se va încheia un contract.

Din datele prezentate a rezultat că utilajele folosite pentru efectuarea lucrărilor de construcții nu sunt poluante chimic și sonor. Se poate face recomandarea ca orele de utilizare a utilajelor grele să fie alese în afara momentelor de vârf a poluării de fond.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor. În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația de protecția mediului în vigoare. Investiția nu are impact negativ asupra biodiversității și asupra siturilor protejate.

 • d)     Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta

se integrează, după caz

În perioada de exploatare, impactul asupra contextului natural si antropic se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația în vigoare. Investiția nu are impact negativ asupra contextului natural si antropic in care aceasta se integreaza.

 • 4.3. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

Prin realizarea investitiei „AMENAJARE SENS GIRATORIU SI AMPLASARE LOCOMOTIVA CONSTRUITA IN ANUL 1936 IN VEDEREA EXPUNERII MUZEISTICE ‘’ se vor asigura:

 • - Consolidarea identității orașului Buzău, prin transformarea unei analize științifice riguroase într-un obiectiv turistic al municipiului Buzău, care să marcheze în mod spectaculos o realitate geografică favorabilă.

 • - Obiectiv turistic, patrimoniu simbolic și identitar, monument educativ, lucrare de estetică urbană, punct de reper urban

 • - Imbogatirea patrimoniului cultural al municipiului Buzau

 • - Reamenajarea unei zone de interes a orasului- Gara Buzau

 • 4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2017, analiza economica se realizeaza numai in cazul obiectivelor de investitie a caror valoare totala estimate depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotararea Guvernului, potrivit legii 500/2002.

Investitia nu va genera venituri financiare. Singurele incasari vor fi sub forma de alocatii de la bugetul local, acestea acoperind cheltuielile de intretinere.

S-a pornit de la premiza ca amplasarea monumentelor va fi unul turistic care nu genereaza venituri in beneficiul comunitatii locale.

 • 5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

  • 5.1.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală estimata a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu tva și, respectiv, fără tva

Valoare totala generala estimata: 1 002 155 lei fara TVA

1 180 885 lei cu TVA

Din care C+M:                  710 000 lei fara TVA

844 900 lei cu TVA

 • b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata estimata pentru execuția lucrărilor este de trei luni.

5.2 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Calitatea construcției este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în

exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreagă durată de existența, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților. Sistemul calității în construcții se aplică în mod diferențiat în funcție de categoriile de importantă ale construcțiilor, conform regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. Clasificarea în categorii de importanță a construcțiilor se face în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreagă durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

 • A) Rezistență și stabilitate;

 • B) Securitatea la incendiu;

 • C) Igiena, sănătate și protecția mediului;

 • D) Siguranță și accesibilitate în exploatare;

 • E) Protecția la zgomot;

 • F) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Cerinta ,, A’’ Rezistenta si stabilitate

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 (Codului de proiectare seismică), valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.35g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depasire in 50 ani , iar valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de raspuns este Tc= 1,6s.

Condiții privind rezistența mecanică: materialele trebuie să prezinte stabilitate dimensională și caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcție de structura elementelor de construcție în care sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenților atmosferici sau acțiunilor excepționale.

Condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor trebuie să fie în concordanță cu durabilitatea clădirilor și a elementelor de construcție în care sunt înglobate.

Materialele folosite indeplinesc conditiile de rezistenta si stabilitate.

Cerința ,, B’’ Securitate la incendiu

Siguranța la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanțe generale existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranță la foc a construcțiilor - P118/99” aprobat de MLPAT cu Ordin nr.27/N din 7 aprilie 1999). Gradul de rezistentă la foc - gradul II.

Structura de rezistență este din beton armat la platforme si structura metalica la glob

Aceste construcții se consideră gradul IV de rezistență la foc.

Toate materialele utilizate vor respecta normele de siguranta si calitate in vigoare. Comportarea la foc a materialelor utilizate trebuie să fie în concordanță cu condițiile normate prin reglementă rile tehnice privind siguranța la foc, astfel încat să nu deprecieze rezistența la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/înglobate.

Cerința ,, C’’ Igiena, sănătate și protecția mediului

Lucrările privind amenajarea sensului giratoriu nu influențează negativ asupra mediului decât prin prisma reconfigurarii scuarului cu spatiu verde astfel:

 • -   amenajarea insulei centrale a girației;

 • -  reamenajarea spațiilor verzi adiacente;

 • -   amenajarea racordărilor între străzi și a scuarurilor de dirijare; - fluientizarea circulației în zonă. Astfel factorii de mediu aer, apă, sol, subsol nu suferă modificări care să accentueze poluarea acestora.

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apa și sol.

Cerinta ,, D’’ Siguranță și accesibilitate în exploatare

Se asigură conform “Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” indicativ NP 068-02 aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1576 din 15.10.2002. Prezenta reglementare se referă la cerința de “Siguranta și accesibilitate în exploatare” corespunzătoare clădirilor civile, respectiv stabilește măsurile ce trebuie avute în vedere la proiectarea unei clădiri astfel încât să se asigure:

 • a.      Siguranța circulației pietonale;

 • b.      Siguranța circulației auto;

 • c.      Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

 • d.      Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

 • e.      Siguranța la intruziuni și efracții.

 • f.      Siguranta contra leziunilor

Securitatea utilizatorilor construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare.

 • a. Siguranța circulației pietonale

Nu va fi afectata circulatia pietonala. Vor fi respectate conditiile din studiul de circulatie.

 • b. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate

Amenajarea sensului giratoriu se va face conform studiului de circulatie auto si pietonal

Se vor prevedea marcaje de siguranta si signalistic pentru orientarea si organizarea circulatiei auto.

 • c. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații

Nu necesită masuri speciale.

 • d. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere

Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere presupune protecția utilizatorilor în timpul activităților de curățire sau reparații a unor părți din constructie pe durata exploatării acesteia.

Nu necesită masuri speciale, întreținerea obiectivului putându-se face cu ușurință.

 • e. Siguranța la intruziuni si efracție

Securitatea la intruziuni și efracție presupune protecția utilizatorilor împotriva eventualelor acte de violență, hoție, vandalism, comise de răufăcători din exterior, precum și protecția împotriva animalelor dăunătoare.

 • f. Siguranța contra leziunilor

Securitatea utilizatorilor este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente.

Cerinta ,, E’’ Protecție impotriva zgomotului

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință esențială în Directiva Consiliului Europei nr.89/106/CEE și Documentele Interpretative.Nu este cazul.

Cerinta ,, F’’ Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Iluminatul exterior va fi realizat cu corpuri de iluminat eficiente energetic.

Construcțiile trebuie proiectate si executate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele:

(a) durabilitatea construcțiilor;

(b) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

 • 5.3. Măsuri de protecție civilă

În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind măsurile de protecție civilă și HGR nr.560/2005, modificată și completată de HGR nr.37/2006 privind stabilirea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăpostului de protecție, obiectivul de investitie nu a fost prevăzut cu adăpost de protecție civilă.

 • 5.4. Organizarea de șantier

Organizarea executarii lucrarilor se va face local, si va consta in amplasarea a doua platforme, una pentru materiale constructii si una pentru depozitare deseuri.

 • 5.5. Măsuri de protecția muncii

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative :

 • •     Norme generale de protecția muncii

 • •      Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecția și igiena muncii în construcții - ed. 1995

 • •      Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime

 • •      Ordin MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală

 • •     Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994

 • •       Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

 • 6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

  • 6.1. Certificatul de urbanism

A fost emis Certificatul de Urbanism nr. 151 din 09.03.2020 de Primaria Municipiului Buzau

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Nu este cazul

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protectia mediului, masuri de

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu    in documentatia tehnico-economică

S-a intocmit o notificare pentru obtinerea avizului autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru protectia mediului Buzau) conform certificatului de urbanism, in faza de autorizatie de construire.

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Conform certificatului de urbanism au fost eliberate urmatoarele avize:

-Alimentare cu apa - Compania de Apa

-Canalizare- Compania de Apa

-Alimentare cu energie electrica - S.C. Electrica S.A.

-Gaze naturale- S.C. Distrigaz sud

- Telefonizare- Rotelecom

 • 6.5. Studii de specialitate:

Conform certificatului de urbanism au fost intocmite urmatoarele studii:

 • - Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru si publicitate imobiliară

 • - Studiu geotehnic

 • - Studiu de impact architectural

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz:

 • - I.PJ. Buzau- Serviciul Politiei Rutiere

 • - Administratia Drumurilor

 • - S.N.C.F.R.

 • - Directia pentru Cultura si Culte

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1.   Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

UAT Municipiul Buzau

 • 7.2.   Strategia de implementare ccuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiei, esalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Investiția afost preconizata a se executa in trei luni.

 • 7.3.   Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Avand in vedere ca terenul este domeniul public al municipiului Buzau si obiectivul propus va fi intretinut S.C. URBIS SERV BUZAU S.R.L. se va desemna un reprezentant al Directiei Tehnice ce va urmari periodic lucrarile de exploatare si operare a investitiei propuse.

Pentru amplasarea locomotivei se va desemna un reprezentant al S.N.C.F.R. Buzau.

Se pune accentul pe asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarii. Lucrările se vor executa sub directa supraveghere a unui diriginte de șantier atestat ISC.

 • 8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Prin amenajarea sensului giratoriu la intersecția bulevardelor Garii cu 1 Decembrie 1918 si Republicii precum si a strazilor Cl. Ion Buzoianu si Filantropiei, artere colectoare de trafic auto, care asigură preluarea fluxurilor rutiere din sud spre nord, est si vest, se fluidizeaza circulatia auto in zona.

Această zonă constituia un important nod rutier ce concentra multe puncte conflictuale.

Studiul propus a condus la reamenajarea si reconfigurarea scuarului intr-un sens giratoriu pentru asigurarea circulatiei auto in conditii de siguranta.

In mijlocul sensului giratoriu va fi amplasat un monument-un glob care să marcheze locul special ocupat in lume de municipiul Buzău. Municipiul Buzăul este cel mai mare oras, atât ca întindere, cât și ca număr de locuitori prin care trece paralela mijlocie 45° 08’ 37,8’’ N.

Al doilea monument propus-amplasare locomotiva construita in anul 1936 in vederea expunerii muzeistice- in fata Garii reprezinta un obiectiv turistic care marcheaza locul special ocupat in tara de municipiul Buzău.

Considerăm că realizarea și amplasarea monument elor în locația menționată va aduce beneficii de imagine municipiului Buzău, va dezvolta mândria cetățenilor săi pentru unicitatea locului în care trăiesc va crea un nou punct de interes pe harta turistică a orașului.

Pe baza tuturor celor prezentate în această lucrare, se recomandă derularea în continuare a proiectului și implementarea acestuia.

Intocmit

Ing. Ianculescu Cristian

S.C. MODERN PROCONS S.R.L.

J10/287/2002, Cod Fiscal RO14656103

BUZĂU - Bdul. Unirii, Bl.145, ap.1

PROIECT

NR. PROIECT: 860/19

DENUMIREA: „AMENAJARE SENS GIRATORIU SI AMPLASARE LOCOMOTIVA CONSTRUITA IN ANUL 1936 IN VEDEREA EXPUNERII MUZEISTICE’’

la intersectia bulevardelor Garii, 1 Decembrie 1918 si Republicii

FAZA : S.F.

VOLUM: PIESE SCRISE

BENEFICIAR:   U.A.T. MUNICIPIULUI BUZAU

... 2020 ...

S.C. MODERN PROCONS S.R.L.

J10/287/2002, Cod Fiscal RO14656103,

BUZÂU - Bdul. Unirii, BL 145, AP. 1

STUDIU DE FEZABILITATE

PRIVIND REALIZAREA UNEI INVESTIȚII „AMENAJARE SENS GIRATORIU SI AMPLASARE LOCOMOTIVA CONSTRUITA IN ANUL 1936 IN VEDEREA EXPUNERII MUZEISTICE ’’

CUPRINS

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar)

  • 1.4. Beneficiarul investiției

  • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

  • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  • 2.3. Analiza situației existente și necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

  • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA UNEI OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE INVESTITII

  • 3.1. Particularități ale amplasamentelor

  • 3.2. Descrierea constructiilor existente

  • 3.3. Descrierea constructiilor propuse

  • 3.4. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

 • 3.5. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor

 • 3.6. Durata orientativa de realizare a investiției

 • 3.7. Sursa de finantare a investitiei

 • 4. ANALIZA SCENARIULUI TEHNICO-ECONOMIC PROPUS

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

  • 4.2. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

  • 4.3. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

  • 4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

  • 5.1. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali

 • b) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

 • 5.2. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate

 • 5.3. Masuri de oprotectie civila

 • 5.4. Organizarea executarii lucrarilor

 • 5.5. Masuri de protectie a muncii

 • 6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 6.2. Extras de carte funciară

  • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

  • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2. Strategia de implementare

  • 7.3. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

AMENAJARE SENS GIRATORIU SI AMPLASARE LOCOMOTIVA CONSTRUITA IN ANUL 1936 IN VEDEREA EXPUNERII MUZEISTICE

- Amplasament: Intersectia dintre b-dul Garii, b-dul 1 Decembrie 1918 si str Republicii, Municipiul Buzau, Judetul Buzau.

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

UAT MUNICIPIUL BUZAU

Piața Daciei, nr.1, Municipiul Buzău, jud. Buzău

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar)

Nu este cazul.

 • 1.4. Beneficiarul investiției

UAT MUNICIPIUL BUZAU

Piața Daciei, nr.1, Municipiul Buzău, jud. Buzău

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

PROIECTANT GENERAL:

S.C. MODERN PROCONS S.R.L.

Bdul. Unirii, BL 145, AP. 1, Municipiul Buzau, județul Buzau

J10/287/2002, Cod Fiscal RO14656103,

tel: 0733670791

modernprocoans@yahoo. com

PROIECTANT ARHITECTURA:

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

Str. Scarisorii, nr.13, comuna Cislau, județul Buzau

tel: 0746198359

sandra.podeanu@gmail. com

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII

PROIECTULUI DE INVESTIȚII

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate

Pentru acest proiect de investiții nu a fost elaborat un Studiu de prefezabilitate.

 • 2.2.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Transporturile reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale procesului de integrare europeană (fiind strâns legate de crearea și finalizarea pieței interne, care promovează ocuparea forței de muncă și creșterea economică) și se numără printre primele domenii de politică comună ale Uniunii Europene. România are o rețea de transporturi, inclusiv feroviara, care asigură realizarea conectării tuturor localităților la rețeaua națională de transport și la sistemele internaționale de transport.

In condițiile unei dezvoltări alerte a economiei si implicit a nivelului de trai in municipiul Buzau, numărul de autovehicole, atat locale cat si in transit, au crescut, ducand la un trafic intens, reteaua de strazi, in special intersectiile, neputand face fata. Astfel in orele de varf se genereaza puncta de conflict ce diminueaza siguranta participantilor la trafic, ducand la pierderea timpului precum si la un consum suplimentar si inutil de carburanti.

Pentru imbunatirea circulatiei rutiere si a traficului Primaria Municipiului Buzau a solicitat intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru amplasarea unui sens giratoriu la intersectia bulevardelor Garii, 1 decembrie 1918 si strazile Republicii, Colonel Ion Buzoianu si Filantropiei.

Acest lucru presupune transformarea scuarului din fata garii intr-un sens giratoriu modern. In mijlocul sensului giratoriu va fi amplasat un monument-un glob care să marcheze locul special ocupat in lume de municipiul Buzău precum si a unei locomotive cu abur construita in 1936 care sa puna in valoare gara Buzau.

Gara Buzău este principala stație feroviară care deservește orașul Buzău, fiind administrată de Regionala de Căi Ferate Galați. Gara Buzau, monument istoric si arhitectural, aflata nu departe de centrul orasului a fost inaugarata in 1873 si a devenit nod feroviar in 1881.

Gara este locul de care se leaga istoria moderna a orasului. Gara Buzau, cladire istorica a fost de mai multe ori renovata, adaugandu-se la constructia initiala si alte anexe pe masura ce a crescut traficul feroviar. Ultima renovare a fost in perioada 2006-2010. Deschisă în 1873, la un an după darea în folosință a căii ferate București-Galați, ea se află la kilometrul 128 pe Magistrala CFR 500 și reprezintă nodul feroviar în care această magistrală se leagă de cea ce duce spre Făurei și mai departe spre Galați și Constanța. De asemenea, gara Buzău este punct terminus pentru linia de interes local Buzău-Nehoiașu.

În municipiul Buzău paralela mijlocie trece prin fața gării feroviare, practic chiar prin piațeta din fața gării, unde există un spațiu generos și utilizat doar pentru inestetice panouri publicitare - spațiu ce poate fi excelent valorificat printr-un monument corespunzător ..

Formularea acestui loc geografic special al Buzăului, acela de: „Cel mai mare oraș din România situat exact la jumătatea distanței dintre Polul Nord și Ecuator”, are la bază rezultatele cercetărilor științifice ale domnului Prof. univ. dr. ing. Alexandru BOROIU (obținute cu metoda matematică elaborată pentru elipsoidul Krasovsky, utililizat în sistemul cartografic din România), cel care a calculat această poziție unică a orașului, aflat la o distanță egală, de 5001,205 km față de Ecuator și de Polul Nord, fiind situat pe paralela de 45° 08' 37.8" N.

Astfel, cu ajutorul programului GoogleEarth au fost identificate orașele prin care trece paralela mijlocie 45° 08’ 37,8’’ N: Curtea de Argeș, Buzău și Horezu, Buzăul fiind cel mai mare dintre acestea, atât ca întindere, cât și ca număr de locuitori.

Cercetătorul a mai constatat, vizualizând în detaliu secțiunile pe care le generează paralela mijlocie pe hărțile acestor orașe, că ele sunt foarte favorabile pentru a fi semnalate prin monumente adecvate, așa cum se practică în întreaga lume. Consolidarea identității orașului Buzău, prin transformarea unei analize științifice riguroase într-un obiectiv turistic al municipiului Buzău, care să marcheze în mod spectaculos o realitate geografică favorabilă. De asemenea acest monument poate să marcheze locul special ocupat de municipiul Buzău atat in tara cat si pe glob.

Anexa 1: Vedere satelitară a amplasamentului monumentului și a paralelei mijlocii

Anexa 2: Vedere frontală a locului de amplasare a globului

Amplasarea unei locomotiva cu abur construita in anul 1936 la Uzinele Malaxa,se incadreaza in tematica zonei (transport feroviar) si poate deveni o atractie turistica care sa puna in valoare atat gara Buzau cat si cladirile istorice invecinate. Aceasta se va amplasa in scuarul din fata Garii CFR Buzau, la intersectia a trei bulevarde de importanta majora: Garii, 1 Decembrie 1918 si Republicii. Terenul este domeniu public.

Monumentul va fi un reper si va fi perceput din multiple directii, fiind amplasat intr-o zona inainte de capatul de perspectiva pe care il reprezinta Gara Buzau.

 • 2.3. Analiza situației existente și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

In fata garii din Buzau se afla un scuar care este perceput din multiple directii, fiind o zona de spatiu verde inainte de capatul de perspectiva pe care il reprezinta Gara Buzau . Acesta directioneaza in mod natural prin geometria sa (triunghiulara) circulatia din aceasta intersectie dar care nu satisfice nevoile actuale de siguranta a circulatiei auto si pietonale din zona.

Anexa 3 : Vedere frontal actuala a scuarului din fata garii Buzau

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Obiectivul general al proiectului:

Amenajarea sensului giratoriu si amplasarea unei locomotive construita in anul 1936 in vederea expunerii muzeistice reprezinta obiectivul general al proiectului.

Obiective specifice ale proiectului:

 • 1. Unul din obiectivele specifice ale proiectului este amenajarea sensului giratoriu in intersecția a trei bulevarde de importanta majora: Garii, 1 Decembrie 1918 si Republicii.

Intersecția bulevardelor Garii cu 1 Decembrie 1918 si Republicii si strazile Cl. Ion Buzoianu si Filantropiei constă într-o pereche de artere colectoare de trafic auto și care asigură preluarea fluxurilor rutiere din sud spre nord, est si vest.

B-dul Garii este o arteră rutieră cu dublu sens de circulație care preia o parte importantă din traficul din b- dul 1 Decembrie si Republicii și-l dirijează către zona centrală a municipiului Buzau.

Suprafața aferentă acestor străzi are o îmbrăcăminte semirigidă care parțial a fost reabilitată dar în zona intersecției suprafața carosabilă prezintă unele defecțiuni ale îmbrăcăminții rutiere bituminoase, precum fisuri și crăpături, faianțări- gropi, degradări din îngheț-dezgheț.

Bulevardele Garii, 1 Decembrie 1918 si Republicii sunt clasificate ca străzi de categoria a II-a iar strazile Colonel Ion Buzoianu si Filantropiei sunt clasificate ca străzi de categoria a II-a.

Față de cele menționate, factorii principali de decizie din Primăria Buzau au concluzionat că această zonă constituie un important nod rutier ce concentrează multe puncte conflictuale.

Pentru aceasta este necesara reamenajarea si reconfigurarea scuarului (care in prezent are forma triunghiulara) intr-un sens giratoriu (care va avea un diametru de 24 m si va fi semnalizat corespunzator) pentru asigurarea circulatiei auto in conditii de siguranta.

Realizarea acestui sens giratoriu se întocmește în conformitate cu tema de proiectare respectând prevederile P.U.G. al municipiului Buzau.

Lucrările de configurare a intersecției în vederea realizării sensului giratoriu au în vedere și o serie de lucrări privind mobilizarea zonei adiacente. Zona imediat adiacentă intersecției va suferi unele modificări pentru încadrarea corespunzătoare a girației în limitele prevăzute de normativele și reglementările în vigoare, cu afectarea doar a unei suprafețe de teren (spațiu verde) aferent domeniului public al municipiului (nu și a proprietăților adiacente).

Având în vedere că prin intersecția respectivă traficul principal al circulației este pe sensul de sud b-dul 1 Decembrie 1918 si Republicii spre nord, b-dul Garii, dar si spre vest str. Filantropiei și spre est str. Cl. Ion Buzoianu fluxuri care tranzitează parțial girația considerăm că varianta cu un inel format din doua benzi de circulație , fiecare cu latimea de 6,50m și cu diametrul insulei de 24 m corespunde acestei zone. Diametrul total al girației de 50 m se înscrie perfect pe cele trei laturi ale scuarului triunghiular existent.

Pentru realizarea insulei centrale circulare și a inelului carosabil sunt propuse o serie de lucrări ca:

 • -  borduri denivelate pentru realizarea insulei centrale;

 • -  amenajarea zonelor verzi adiacente acestei lu crări;

 • -  amenajarea la cota din proiect a căminelor și gurilor de scurgere existente;

 • -   sistem rutier nou pe inelul carosabil;

 • -   racordări la străzile adiacente;

 • -   trotuare pietonale la străzile intersecției;

 • -  reamplasare stâlpi electrici dezafectați de pe amplasament;

Având în vedere că pe toate străzile aferente intersecției sistemul rutier existent este din beton asfaltic, sistemul rutier proiectat va fi tot din structuri asfaltice.

Lucrările de executie constau in decaparea asfaltului carosabil, a parcarilor si a trotuarelor existente din fata garii, demontarea bordurilor si decaparea partiala a zonelor de spatiu verde din scuarul existent.

Se va reface instalatia de canalizare pluviala. Se vor executa asfaltari noi a aleilor carosabile, parcari si trotuare pietonale. Se vor monta borduri noi si se vor reface zonele de spatii verzi afectate.

Sistemul rutier proiectat va fi:

 • •   Structura carosabilă nouă ( in fostul spatiu verde ) constă din:

 • -  4 cm îmbrăcăminte din mixtură asfaltică BA16;

 • -   10 cm, strat de legătură din beton asfaltic , BAD-22,4;

 • -  20 cm, strat de bază din piatră spartă;

 • -  30 cm, strat filtrant din balast compactat

 • -  borduri prefabricate din beton de ciment de100 x 15 x 25 cm așezate pe fundație din beton de ciment C8/10.

 • •   Structura carosabilă reabilitată constă din:

 • - 1 cm îmbrăcăminte din mixtură asfaltică BAPC8;

 • - 4 cm îmbrăcăminte din mixtură asfaltică BA16;

 • - 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu cribulură, BAD-22,4;

 • - frezarea structurii rutiere existente pe adâncimea de 3 - 4 cm.

 • •   Sistemul constructiv al trotuarelor noi constă din:

 • -  6 cm, beton asfaltic BA-8;

 • -   20 cm, strat filtrant din balast compactat;

 • -  borduri prefabricate din beton de ciment de 50 x 10 x 15, așezate pe o fundație din beton de ciment de 10 x 20 cm.

 • •   Sistemul constructiv al trotuarelor reabilitate constă din:

- 4 cm, beton asfaltic BA-8;

 • - structura existentă a trotuarelor.

 • 2. Al doilea obiectiv specific al proiectului este amplasarea unui glob care să marcheze locul special ocupat pe glob de municipiul Buzău.

El este vizibil doar din directia Bulevardului Garii. Aceasta perspectiva capata o importanta diferita, ce reprezinta amplasarea Buzaului din punct de vedere geografic pe globul pamantesc.

Informația pe care o va transmite va fi vizibilă atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte (prin iluminare arhitecturală), și nu va incomoda în niciun fel traficul în sensul giratoriu (nu va obtura vizibilitatea participanților la trafic).

Monumentul va avea și un rol de separator, de fundal (prin partea sa posterioară uniformă) pentru locomotiva istorică ce va ocupa partea dinspre gară a rondului.

Anexa 4: Vedere de ansamblu glob

Monumentul este atât simbolic (înfățișând schematic globul pământesc cu paralele și meridiane, încorporând catarge cu steaguri ale logoului orașului Buzău) cât și informativ (făcând cunoscute privitorilor datele esențiale de interes: semnificația monumentului, distanțele egale Polul Nord - Buzău - Ecuator, paralela pe care este situat).

 • 3. Alt obiectiv specific al acestui proiect consta in amplasarea unei locomotive cu abur construita in anul 1936 la Uzinele Malaxa in insula din sensul giratoriu de la Gara CFR Buzau

Locomotiva se va amplasa in scuarul din fata Garii CFR Buzau astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea si circulatia auto in zona.

Peste drum de gara se afla alte doua clădiri istorice, hotelul garii, fost AL.Mihailescu, astazi hotel Bucegi, pe dreapta si fostul restaurant al garii, pe stanga. Vreme de un an ,,carciuma garii’’ a fost administrata de dramaturgul I. L. Caragiale.

Anexa 6: Vedere spre hotelul Bucegi

Acest spatiu deschis creeaza oportunitatea implementarii unui obiect care poate deveni reper pentru aceasta zona.

Amplasarea globului si a locomotivei în locația menționată va aduce beneficii de imagine orașului Buzău, va dezvolta mândria cetățenilor săi pentru unicitatea locului în care trăiesc și va crea un nou punct de interes pe harta turistică a orașului.

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA UNEI OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului

încadrare in localitate si zona:

Amplasament: Intersecția dintre b-dul Garii, b-dul 1 Decembrie 1918 si str.Republicii, Municipiul Buzau, Judetul Buzau.

Terenul este situat in intravilanul municipiului Buzau, la intersectia strazilor: b-dul Garii in nord, str. Filantropiei in nord-est, b-dul Repubicii la sud, b-dul 1 Decembrie 1918 la vest si str. Col. Ion Buzoianu la nord-vest. Suprafata de teren studiata are 4372,70 mp din care 457,50 suprafata scuarului.

Anexa 7: încadrarea in zona a terenului studiat

Descrierea terenului: Intravilan. Teren - domeniul public al municipiului Buzau.

Conform D.U.A.T -U.T.R. 3 - O - Zona cai de comunucatie si constructii aferente - subzona cai rutiere si SV - zone verzi, scuaruri, recreere, agrement.

Terenul are o suprafata de 4372.70 mp mp, este plat si are o forma poligonala.

Conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor: conform Regulamentului local de urbanism, DUAT UTR 3 si Certificatul de urbanism nr. 151/09.03.2020, emis de Primaria Municipiului Buzau ;

 • 3.2. Descrierea constructiilor existente

Pe terenul studiat nu exista constructii existente. Scuarul aflat la intersectia celor trei bulevarde este in prezent spatiu verde in care sunt amplasate neste panouri publicitare.

Indicatori tehnici existenti :

 • - suprafata construita        - Sc = 0.00 mp;     POT = 0.00%

 • - suprafata desfasurata      - Sd = 0.00 mp;     CUT = 0.000

 • 3.3. Descrierea construcțiilor propuse

Monumentul propus se incadreaza in tematica zonei (transport feroviar).

Este reprezentat de o locomotiva cu abur construita in anul 1936 la Uzinele Malaxa.

Dimensiunile de gabarit ale locomotivei sunt : 18,94m lungime ; 3,60m latime si 4,10 inaltime.

Aceasta va fi fixata prin intermediul sinelor si traverselor pe un strat piatra sparta de 20cm peste pe o placa de beton armat. Placa radier de beton pentru locomotiva are dimensiunile in plan de 3.40m x20.00m si un rebord perimetral de 20 cm. Placa de beton cu clasa betonului C25/30 (B400) va fi armata cu 2 plase 010 /100/100 si va avea grosimea de 20 cm. Sub placa de beton va fi asternut un strat de 30cm de pietris compactat.

Verificarea radierului se va face in baza P100-1/2013 (evaluare eforturi) si a NP112-2013 „Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață” si in baza anexelor acestuia (verificări propriu-zise). Caracteristicile terenului pe care este amplasata constructia consolidata:

 • •  zonă cu valoare seismică de vârf a accelerației terenului ag = 0.35g

 • •  periodă de control (colț) a spectrului de răspuns Tc=1.6s.

 • •  valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, s0k = 2,0 kN/m2 conform CR 1-1-3/2012 având IMR = 50 ani

valoarea caracteristică a presiunii de referință a vântului, mediată pe 10 minute, având IMR = 50 ani este de 0.7 kPa/m2 conform CR 1-1-4/2012.

Avizul eliberat de Compania de apa cerut prin certificatul de urbanism a impus executarea unui tunel de vizitare pentru o conducta de apa principala prevazut cu camin sub placa radier.

Locomotiva va fi amplasata in scuarul din fata Garii CFR Buzau astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea si circulatia auto in zona, fiind necesara reamenajarea si reconfigurarea acestuia intr-un sens giratoriu pentru asigurarea circulatiei auto in conditii de siguranta. Acesta va avea un diametru de 24 m si va fi semnalizat corespunzator. Proiectul va respecta normativele, legislatia nationala privind circulatia pietonala si auto precum si Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de administrare a parcarilor de pe domeniul public din municipiul Buzau( Hotararea Consiliului Local Municipal Buzau din februarie 2019).

Anexa 9: Plan de situatie- propus

Se va fixa un panou informativ si un glob in fata locomotivei care să marcheze locul special ocupat pe glob de municipiul Buzău.

Placa radier de beton pentru glob are dimensiunile in plan de 2.00m x12.00m. Placa de beton cu clasa betonului C25/30 (B400) va fi armata cu 2 plase o10 /100/100 si va avea grosimea de 50 cm. Sub placa de beton va fi asternut un strat de 30cm de pietris compactat. Structura de sustinere a panoului globului va fi o structura metalica usoara, cu inchideri din panouri decorative printate.

Interventia propusa se incadreaza in normele generate de vecinatati, atat functional cat si stilistic

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “D” DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA "IV" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92).

Indicatori tehnici propusi :

 • - suprafata construita      - Sc = 80.00+24=104.00 mp;     POT = 2.38 %

 • - suprafata desfasurata     - Sd = 104.00 mp;                CUT = 0.024

Echipare tehnico-edilitara

 • -      Alimentare cu energie electrica. Iluminarea obiectivului se va face cu reflectoare arhitecturale pentru punerea in valoare a acestuia pe timp de noapte.

 • -      Alimentarea cu apă: nu este cazul.

 • -      Evacuarea apelor uzate: nu este cazul.

 • -      Asigurarea apei tehnologice: nu este cazul.

 • -      Alimentarea cu gaze: nu este cazul

 • -      Asigurarea agentului termic: nu este cazul

 • 3.4. Costurile estimative ale investiției

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

AMENAJARE SENS GIRATORIU SI AMPLASARE LOCOMOTIVA CONSTRUITA IN ANUL 1936 IN VEDEREA EXPUNERII MUZEISTICE

Intersecția dintre b-dul Garii, b-dul 1 Decembrie 1918 si str Republicii, Municipiul Buzau, Județul Buzau

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0,00

0,00

2.2

0,00

0,00

2.3

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1.000,00

190,00

1.190,00

3.1.1. Studii de teren

1.000,00

190,00

1.190,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.500,00

285,00

1.785,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

3.5

Proiectare

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

4.000,00

760,00

4.760,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.000,00

190,00

1.190,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

Total capitol 3

27.500,00

5.225,00

32.725,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

710.000,00

134.900,00

844.900,00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

4.5

Dotări (locomotiva+glob)

235.295,00

44.705,00

280.000,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

Total capitol 4

945.295,00

179.605,00

1.124.900,00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8.000,00

0,00

0,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11.360,00

0,00

11.360,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,6%

4.260,00

0,00

4.260,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

0,00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (1.0%)

7.100,00

0,00

7.100,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

Total capitol 5

29.360,00

1.900,00

23.260,00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

6.2

0,00

0,00

Probe tehnologice și teste

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.002.155,00

186.730,00

1.180.885,00

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

710.000,00

134.900,00

844.900,00

Valoare totala generala estimata: 1 002 155 lei fara TVA

1 180 885 lei cu TVA

Din care C+M:                  710 000 lei fara TVA

844 900 lei cu TVA

 • 3.5. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor

S-au întocmit documentațiile necesare realizării investiției:

Studiu topografic

 • -      suport topografic pentru intocmirea studiului de fezabilitate pe amplasamentul studiat.

Studiul elaborat a prezentat punctele caracteristice ce permit o geometrizare a figurilor neregulate din plan, precum și efectuarea calculului suprafețelor. Proiectantul s-a conformat standardelor în vigoare. Planul topografic a fost executat in sistem de proiecție STEREO 70 scara 1:1000. Documentația a fost realizată conform cerințelor OCPI, conform LEGII 350/2001 cu modificările ulterioare.

Studiu geotehnic

 • -      studiu geotehnic pentru intocmirea studiului de fezabilitate pe amplasamentul studiat.

Studiul geotehnic a fost elaborate conform legislatiei in vigoareIN MOD DEOSEBIT P7-2000, C56-85, C169-88, ST016-97, P10-86, C29-85, P130-99, P100-2006, NP057-02, STAS 950-89. Conform studiului geotehnic stratul bun de fundare este alcatuit din argila prafoasa nisipoasa cenusie, cu zone galbene-vinetii, cu frecvente concretiuni calcaroase, cu plasticitate medie, plastic vartoasa, intalnita dup adancimea de -2,40m, Valoarea recomandata a presiunii conventionale, pentru sarcini fundamentale, conform NP112-2014, Anexa D are valoarea pconv=190kPa.

Studiu de circulatie auto si pietonala

 • -      studiu de circulatie auto si pietonala pentru intocmirea studiului de fezabilitate pe amplasamentul studiat.

Amplasarea unei locomotive in scuarul aflat la intersectia dintre b-dul Garii, b-dul 1 Decembrie 1918 si str Republicii necesita reamenajarea si reconfigurarea acestuia intr-un sens giratoriu pentru asigurarea circulatiei auto in conditii de siguranta. Sensul giratoriu va avea un diametru de 24 m si va fi semnalizat corespunzator.

Proiectul va respecta Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de administrare a strazilor din municipiul Buzau( Hotararea Consiliului Local Municipal Buzau), precum si normativele, legislatia nationala privind circulatia pietonala si auto .

 • 3.6. Durata orientativa de realizare a investitiei

Durata estimata pentru executia lucrarilor este de trei luni.

 • 3.7. Sursa de finantare a investitiei

Finantarea investitiei se va face de la bugetul local al Primariei Municipiui Buzau..

 • 4.ANALIZA SCENARIULUI TEHNICO-ECONOMIC PROPUS

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Pentru analiza financiara au fost adoptate următoarele ipoteze de baza:

-Perioada de referinta: anul 2020

 • - Scenariu de evaluare: Scenariu de referinta de baza

 • - Fluxuri de crestere/marginale pentru costuri si beneficii

 • - Analiza va fi efectuata cu preturi fixe, constante din 2020

 • - Actualizare: an 2020

 • - Costurile de investitii include cheltuielile diverse si neprevazute

 • - Costurile de intretinere si de operare include cheltuielile de rutina si cheltuielile de intretinere majora si de operare anuala

 • 4.2. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

Obiectivul prezentei analize este de a calcula performantele si sustenabilitatea investitiei propuse. Scopul principal il constituie estimarea unui flux de numerar pe intreaga perioada de analiza (perioada de analiza=perioada de implementare) care sa faca posibila determinarea cu acuratete a indicatorilor de performanta.

 • a)     Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Considerăm că realizarea și amplasarea monumentului în locația menționată va aduce beneficii de imagine orașului Buzău, va dezvolta mândria cetățenilor săi pentru unicitatea locului în care trăiesc și va crea un nou punct de interes pe harta turistică a orașului.

Lucrările propuse au rolul de a crește calitatea locuirii beneficiarilor prin asigurarea unui confort sporit. Impactul social avut se măsoară în creșterea calității vieții.

 • b)     Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

In faza de realizare a investitiei forta de munca ocupata va fi cea existenta fara infiintarea uneia noi.

 • c)     Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului și subsolului și nu sunt generatoare de noxe.

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin functionalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort.

Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante) nu depăsesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajă ri de substanțe nocive în aer, apă și sol.

Pe parcursul executării lucrărilor, deșeurile generate rezultă din desfaceri si decopertari. Aceste deșeuri vor fi colectate de către firma de construcții în pubele tipizate, agreate de către societatea de salub ritate cu care se va încheia un contract.

Din datele prezentate a rezultat că utilajele folosite pentru efectuarea lucrărilor de construcții nu sunt poluante chimic și sonor. Se poate face recomandarea ca orele de utilizare a utilajelor grele să fie alese în afara momentelor de vârf a poluării de fond.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor. În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația de protecția mediului în vigoare. Investiția nu are impact negativ asupra biodiversității și asupra siturilor protejate.

 • d)     Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta

se integrează, după caz

În perioada de exploatare, impactul asupra contextului natural si antropic se estimează a fi favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația în vigoare. Investiția nu are impact negativ asupra contextului natural si antropic in care aceasta se integreaza.

 • 4.3. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

Prin realizarea investitiei „AMENAJARE SENS GIRATORIU SI AMPLASARE LOCOMOTIVA CONSTRUITA IN ANUL 1936 IN VEDEREA EXPUNERII MUZEISTICE ‘’ se vor asigura:

 • - Consolidarea identității orașului Buzău, prin transformarea unei analize științifice riguroase într-un obiectiv turistic al municipiului Buzău, care să marcheze în mod spectaculos o realitate geografică favorabilă.

 • - Obiectiv turistic, patrimoniu simbolic și identitar, monument educativ, lucrare de estetică urbană, punct de reper urban

 • - Imbogatirea patrimoniului cultural al municipiului Buzau

 • - Reamenajarea unei zone de interes a orasului- Gara Buzau

 • 4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performantă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2017, analiza economica se realizeaza numai in cazul obiectivelor de investitie a caror valoare totala estimate depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotararea Guvernului, potrivit legii 500/2002.

Investitia nu va genera venituri financiare. Singurele incasari vor fi sub forma de alocatii de la bugetul local, acestea acoperind cheltuielile de intretinere.

S-a pornit de la premiza ca amplasarea monumentelor va fi unul turistic care nu genereaza venituri in beneficiul comunitatii locale.

 • 5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

  • 5.1.Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală estimata a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu tva și, respectiv, fără tva

Valoare totala generala estimata: 1 002 155 lei fara TVA

1 180 885 lei cu TVA

Din care C+M:                  710 000 lei fara TVA

844 900 lei cu TVA

 • b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata estimata pentru execuția lucrărilor este de trei luni.

5.2 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Calitatea construcției este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în

exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreagă durată de existența, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților. Sistemul calității în construcții se aplică în mod diferențiat în funcție de categoriile de importantă ale construcțiilor, conform regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului. Clasificarea în categorii de importanță a construcțiilor se face în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreagă durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

 • A) Rezistență și stabilitate;

 • B) Securitatea la incendiu;

 • C) Igiena, sănătate și protecția mediului;

 • D) Siguranță și accesibilitate în exploatare;

 • E) Protecția la zgomot;

 • F) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Cerinta ,, A’’ Rezistenta si stabilitate

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 (Codului de proiectare seismică), valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.35g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depasire in 50 ani , iar valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de raspuns este Tc= 1,6s.

Condiții privind rezistența mecanică: materialele trebuie să prezinte stabilitate dimensională și caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcție de structura elementelor de construcție în care sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenților atmosferici sau acțiunilor excepționale.

Condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor trebuie să fie în concordanță cu durabilitatea clădirilor și a elementelor de construcție în care sunt înglobate.

Materialele folosite indeplinesc conditiile de rezistenta si stabilitate.

Cerința ,, B’’ Securitate la incendiu

Siguranța la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanțe generale existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranță la foc a construcțiilor - P118/99” aprobat de MLPAT cu Ordin nr.27/N din 7 aprilie 1999). Gradul de rezistentă la foc - gradul II.

Structura de rezistență este din beton armat la platforme si structura metalica la glob

Aceste construcții se consideră gradul IV de rezistență la foc.

Toate materialele utilizate vor respecta normele de siguranta si calitate in vigoare. Comportarea la foc a materialelor utilizate trebuie să fie în concordanță cu condițiile normate prin reglementă rile tehnice privind siguranța la foc, astfel încat să nu deprecieze rezistența la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/înglobate.

Cerința ,, C’’ Igiena, sănătate și protecția mediului

Lucrările privind amenajarea sensului giratoriu nu influențează negativ asupra mediului decât prin prisma reconfigurarii scuarului cu spatiu verde astfel:

 • -   amenajarea insulei centrale a girației;

 • -  reamenajarea spațiilor verzi adiacente;

 • -   amenajarea racordărilor între străzi și a scuarurilor de dirijare; - fluientizarea circulației în zonă. Astfel factorii de mediu aer, apă, sol, subsol nu suferă modificări care să accentueze poluarea acestora.

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apa și sol.

Cerinta ,, D’’ Siguranță și accesibilitate în exploatare

Se asigură conform “Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” indicativ NP 068-02 aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1576 din 15.10.2002. Prezenta reglementare se referă la cerința de “Siguranta și accesibilitate în exploatare” corespunzătoare clădirilor civile, respectiv stabilește măsurile ce trebuie avute în vedere la proiectarea unei clădiri astfel încât să se asigure:

 • a.      Siguranța circulației pietonale;

 • b.      Siguranța circulației auto;

 • c.      Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

 • d.      Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

 • e.      Siguranța la intruziuni și efracții.

 • f.      Siguranta contra leziunilor

Securitatea utilizatorilor construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare.

 • a. Siguranța circulației pietonale

Nu va fi afectata circulatia pietonala. Vor fi respectate conditiile din studiul de circulatie.

 • b. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate

Amenajarea sensului giratoriu se va face conform studiului de circulatie auto si pietonal

Se vor prevedea marcaje de siguranta si signalistic pentru orientarea si organizarea circulatiei auto.

 • c. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații

Nu necesită masuri speciale.

 • d. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere

Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere presupune protecția utilizatorilor în timpul activităților de curățire sau reparații a unor părți din constructie pe durata exploatării acesteia.

Nu necesită masuri speciale, întreținerea obiectivului putându-se face cu ușurință.

 • e. Siguranța la intruziuni si efracție

Securitatea la intruziuni și efracție presupune protecția utilizatorilor împotriva eventualelor acte de violență, hoție, vandalism, comise de răufăcători din exterior, precum și protecția împotriva animalelor dăunătoare.

 • f. Siguranța contra leziunilor

Securitatea utilizatorilor este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente.

Cerinta ,, E’’ Protecție impotriva zgomotului

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință esențială în Directiva Consiliului Europei nr.89/106/CEE și Documentele Interpretative.Nu este cazul.

Cerinta ,, F’’ Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Iluminatul exterior va fi realizat cu corpuri de iluminat eficiente energetic.

Construcțiile trebuie proiectate si executate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele:

(a) durabilitatea construcțiilor;

(b) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

 • 5.3. Măsuri de protecție civilă

În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind măsurile de protecție civilă și HGR nr.560/2005, modificată și completată de HGR nr.37/2006 privind stabilirea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăpostului de protecție, obiectivul de investitie nu a fost prevăzut cu adăpost de protecție civilă.

 • 5.4. Organizarea de șantier

Organizarea executarii lucrarilor se va face local, si va consta in amplasarea a doua platforme, una pentru materiale constructii si una pentru depozitare deseuri.

 • 5.5. Măsuri de protecția muncii

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative :

 • •     Norme generale de protecția muncii

 • •      Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecția și igiena muncii în construcții - ed. 1995

 • •      Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime

 • •      Ordin MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală

 • •     Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994

 • •       Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

 • 6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

  • 6.1. Certificatul de urbanism

A fost emis Certificatul de Urbanism nr. 151 din 09.03.2020 de Primaria Municipiului Buzau

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Nu este cazul

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protectia mediului, masuri de

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu    in documentatia tehnico-economică

S-a intocmit o notificare pentru obtinerea avizului autoritatii competente pentru protectia mediului (Agentia pentru protectia mediului Buzau) conform certificatului de urbanism, in faza de autorizatie de construire.

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Conform certificatului de urbanism au fost eliberate urmatoarele avize:

-Alimentare cu apa - Compania de Apa

-Canalizare- Compania de Apa

-Alimentare cu energie electrica - S.C. Electrica S.A.

-Gaze naturale- S.C. Distrigaz sud

- Telefonizare- Rotelecom

 • 6.5. Studii de specialitate:

Conform certificatului de urbanism au fost intocmite urmatoarele studii:

 • - Studiu topografic, vizat de către oficiul de cadastru si publicitate imobiliară

 • - Studiu geotehnic

 • - Studiu de impact architectural

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz:

 • - I.PJ. Buzau- Serviciul Politiei Rutiere

 • - Administratia Drumurilor

 • - S.N.C.F.R.

 • - Directia pentru Cultura si Culte

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1.   Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

UAT Municipiul Buzau

 • 7.2.   Strategia de implementare ccuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiei, esalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Investiția afost preconizata a se executa in trei luni.

 • 7.3.   Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Avand in vedere ca terenul este domeniul public al municipiului Buzau si obiectivul propus va fi intretinut S.C. URBIS SERV BUZAU S.R.L. se va desemna un reprezentant al Directiei Tehnice ce va urmari periodic lucrarile de exploatare si operare a investitiei propuse.

Pentru amplasarea locomotivei se va desemna un reprezentant al S.N.C.F.R. Buzau.

Se pune accentul pe asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarii. Lucrările se vor executa sub directa supraveghere a unui diriginte de șantier atestat ISC.

 • 8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Prin amenajarea sensului giratoriu la intersecția bulevardelor Garii cu 1 Decembrie 1918 si Republicii precum si a strazilor Cl. Ion Buzoianu si Filantropiei, artere colectoare de trafic auto, care asigură preluarea fluxurilor rutiere din sud spre nord, est si vest, se fluidizeaza circulatia auto in zona.

Această zonă constituia un important nod rutier ce concentra multe puncte conflictuale.

Studiul propus a condus la reamenajarea si reconfigurarea scuarului intr-un sens giratoriu pentru asigurarea circulatiei auto in conditii de siguranta.

In mijlocul sensului giratoriu va fi amplasat un monument-un glob care să marcheze locul special ocupat in lume de municipiul Buzău. Municipiul Buzăul este cel mai mare oras, atât ca întindere, cât și ca număr de locuitori prin care trece paralela mijlocie 45° 08’ 37,8’’ N.

Al doilea monument propus-amplasare locomotiva construita in anul 1936 in vederea expunerii muzeistice- in fata Garii reprezinta un obiectiv turistic care marcheaza locul special ocupat in tara de municipiul Buzău.

Considerăm că realizarea și amplasarea monument elor în locația menționată va aduce beneficii de imagine municipiului Buzău, va dezvolta mândria cetățenilor săi pentru unicitatea locului în care trăiesc va crea un nou punct de interes pe harta turistică a orașului.

Pe baza tuturor celor prezentate în această lucrare, se recomandă derularea în continuare a proiectului și implementarea acestuia.

Intocmit

Ing. Ianculescu Cristian