• Hotărârea 381/2019 - Municipiul Buzău - 24.12.2019

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale RER SUD S.A. Buzău, din data de 22.01.2020, ora 12:00, respectiv 23.01.2020, ora 12:00.
 • Hotărârea 380/2019 - Municipiul Buzău - 24.12.2019

  Hotărâre privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
 • Hotărârea 379/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind ,,Accesul gratuit la competiţii sportive pentru copiii până la vârsta de 16 ani”
 • Hotărârea 378/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) ,,Construire clădire de turism cu regim de înălţime P+2 nivele„ amplasată în municipiul Buzău, str. Tunel nr. 2, judeţul Buzău
 • Hotărârea 377/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Siriului nr. 28
 • Hotărârea 376/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada 1 Mai, nr. 26 bis
 • Hotărârea 375/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unor imobile situate în municipiul Buzău, strada Unirii, blocurile 8 F, 8G şi 8H
 • Hotărârea 374/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a două terenuri, categoria de folosinţă drum, situate în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 şi 69683, respectiv între numerele cadastrale 67185 şi 65265
 • Hotărârea 373/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea cumpărării imobilului – Punct Termic Integral, imobil format din construcţie şi terenul aferent acesteia, proprietatea Societăţii Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, imobil situat în municipiul Buzău, Bulevardul Industriei, nr. 5
 • Hotărârea 372/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău
 • Hotărârea 371/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea modificării Contractului nr. 2.734 din 14 februarie 2005 privind asocierea în participaţiune a Municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Business Center EPG” S.R.L. (constituită prin divizarea Societăţii Comerciale „Eximprod Grup” S.A. Buzău)
 • Hotărârea 370/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 250/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea dării unor terenuri proprietate publică în folosinţa gratuită şi temporară a parohiilor „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, „Sf. Ioan Botezătorul” şi „Mihai Viteazul” din municipiul Buzău
 • Hotărârea 369/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind atribuirea denumirii „Primar Ştefan Frăţilă”, parcului situat în strada Sf. Sava de la Buzău din municipiul Buzău
 • Hotărârea 368/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău
 • Hotărârea 367/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
 • Hotărârea 366/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Buzău
 • Hotărârea 365/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului privind administrarea locurilor de joacă din Municipiul Buzău
 • Hotărârea 364/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii situate pe domeniul public din municipiul Buzău
 • Hotărârea 363/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane”
 • Hotărârea 362/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Construire și modernizare stații autobuz în municipiul Buzău”
 • Hotărârea 361/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajarea zonei adiacente Parcul Tineretului şi canalului aferent”
 • Hotărârea 360/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia Poliţiei Locale Buzău
 • Hotărârea 359/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind recalcularea chiriei pentru anul 2020, la unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 358/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi criteriilor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale din municipiul Buzău
 • Hotărârea 357/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă din proprietatea privată a statului sau proprietatea publică a municipiului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 356/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind modificarea Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008″ în conformitate cu noile modificări legislative
 • Hotărârea 355/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind respingerea unei contestaţii administrative
 • Hotărârea 354/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 16.12.2019, ora 12:00, respectiv 23.12.2019, ora 12:00
 • Hotărârea 353/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind schimbarea sediului social al Societății Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 352/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 351/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societăţii Comerciale „Urbis – Serv” S.R.L.Buzău
 • Hotărârea 350/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 349/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău a domnului Gubandru Aurel și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
 • Hotărârea 348/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
 • Hotărârea 347/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2020 până la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli a anului 2020 al Regiei Autonome Municipale „RAM ” Buzău
 • Hotărârea 346/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020
 • Hotărârea 345/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 228/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată
 • Hotărârea 344/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar şi emisiune de obligaţiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local
 • Hotărârea 343/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Staţii de Încărcare autobuze electrice AFERENTE PROIECT COD SMIS 127739
 • Hotărârea 342/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019
 • Hotărârea 341/2019 - Municipiul Buzău - 12.12.2019

  Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL NR.282/21.10.2019 pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul Buzău”
 • Hotărârea 340/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada decembrie 2019 – februarie 2020.
 • Hotărârea 339/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire hale de productie si depozitare corpuri de iluminat si confectii metalice”, U.T.R. 29, Tarla 44, Parcela 787, municipiul Buzău, judeţul Buzău.
 • Hotărârea 338/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2019 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2019/2020.
 • Hotărârea 337/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre pentru aprobarea modificării contractului nr. 22.646 din 20 decembrie 2007 privind asocierea în participaţiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Solgres” S.R.L. Mărăcineni, judeţul Buzău.
 • Hotărârea 336/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Siriului, nr. 6 bis.
 • Hotărârea 335/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, şoseaua Brăilei, limitrof terenurilor cu numerele cadastrale 18829, 16905 şi 66359.
 • Hotărârea 334/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre pentru stabilirea tarifelor de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice.
 • Hotărârea 333/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău (Str. „13 Decembrie”, Str. „Vasile Golea”, Intrării „Iazului”, Str. „Coloniilor”).
 • Hotărârea 332/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău.
 • Hotărârea 331/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale RER SUD S.A. Buzău.
 • Hotărârea 330/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău.
 • Hotărârea 329/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind numirea domnului Ion Bogdan în funcţia de membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău.
 • Hotărârea 328/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău – forma actualizată conform Codului Administrativ, precum și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale.
 • Hotărârea 325/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale «Compania de Apă» S.A Buzău, din data de 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30.
 • Hotărârea 324/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 248/09.09.2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.
 • Hotărârea 323/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termică a sistemului centralizat din cadrul municipiului Buzau”.
 • Hotărârea 322/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind aprobarea DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC PE PASAJ „DRĂGAICA” DIN MUNICIPIUL BUZĂU.
 • Hotărârea 321/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău”.
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Leana Stroe.
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul Buzău - 15.11.2019

  Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Liviu Dragoș, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul Buzău - 31.10.2019

  Hotărâre privind la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE WDP INDUSTRIAL PARK BUZAU, UNITATE PENTRU DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, TEHNICE , ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARE, IMPREJMUIRE, BAZIN RETENTIE APA PLUVIALA, SEMNALISTICA, AMENAJARE SPATII VERZI PLANTATE, AMPLASARE TOTEM SI ORGANIZARE DE SANTIER”.
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Buzău - 31.10.2019

  Hotărâre privind pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARCULUI TINERETULUI.
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Buzău - 31.10.2019

  Hotărâre privind privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău.
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Buzău - 31.10.2019

  Hotărâre privind pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 298/21 octombrie 2019 – privind aprobarea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociaţi URBIS-SERV S.R.L. Buzău şi TRANS BUS S.A. Buzău.
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Buzău - 31.10.2019

  Hotărâre privind DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANTARE DIN CADRUL PROIECTULUI: „Lucrări de reparații la unitățile de învățământ”.
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Buzău - 31.10.2019

  Hotărâre privind DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANTARE DIN CADRUL PROIECTULUI: „LUCRARI INTRETINERE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT”.
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Buzău - 31.10.2019

  Hotărâre privind privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 39.
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului intravilan, în suprafață de 66564 m.p., situat în Tarlaua 34, parcela 541, adiacent Centurii de Est.
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 541.
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, intersecţia Gară CFR Buzău.
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului cu număr cadastral 54.811 (număr cadastral vechi 14.440), situat în strada Depozitului, nr. 2, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra terenului proprietate publică a municipiului Buzău, situat în Bd. Unirii, nr. 203 (Cartierul Orizont) în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău.
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 26 februarie 2004 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor bunuri imobile din municipiul Buzău în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ preuniversitar de stat.
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind atribuirea denumirilor de Aleea „Petuniilor” și Aleea „Brânduşelor” unor drumuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32.
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.549 situat în municipiul Buzău, tarlaua 23, parcelele 141 – 142.
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan, în suprafață de 1.255 m.p., cu nr. cadastral 67661 situat în municipiul Buzău pe bulevardul Republicii, adiacent blocurilor 12A, 12B.
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre pentru completarea HCL nr. 124/24.04.2019 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău.
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău.
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III).
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 41/15.02.2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta.
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind aderarea comunelor Cănești, Țintești și Bălăceanu, judeţul Buzău, prin consiliile locale, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008″.
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Vernești.
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente.
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind schimbarea locuinţelor atribuite unor chiriaşi cu alte locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora, de aceeaşi categorie, din locuinţele pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău.
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind atribuirea unor locuinţe construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău.
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 31.10.2019, ora 13:00, respectiv 01.11.2019, ora 13:00.
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 – 2020.
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind modificarea HCL nr. 155/25 august 2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii din cadrul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”.
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Regenerarea spatiului urban adiacent Parc Tineretului – crerea unui spatiu activ de recreere”.
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul Buzău”.
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția și dotarea unei noi creșe în Buzău”.
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al III-lea, 2019.
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre pentru modificarea 4 a Hotărârii nr. 231/2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale „URBIS-SERV S.R.L.” Buzău, din data de 21.10.2019, ora 12:00.
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Comerciale „TRANS BUS S.A” Buzău, din data de 21.10.2019, ora 11:45.
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalităţi cu merite deosebite.
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Buzău - 21.10.2019

  Hotărâre privind conferirea titlului de „OMUL ANULUI 2019” domnului Costel Vînătoru.
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Buzău - 30.09.2019

  Hotărâre privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Buzău - 30.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Buzau și a participării Consiliului Local al UAT Buzau la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020Indicatori fizici.
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Buzău - 30.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Buzau să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Buzău - 30.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 – 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre privind conferirea post-mortem, a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE”, sublocotenentului post-mortem Ciprian-Ştefan Polschi și acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 10.000 lei, prin Direcția de Asistență Socială Buzău, către familia defunctului
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre privind oportunitatea investiţiei “PUZ – ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEŢUL BUZĂU”
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a terenurilor aferente unor locuri de joacă
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre pentru aprobarea cumpărării prin exercitarea dreptului de preempţiune de către Municipiul Buzău a terenului indiviz în suprafaţă de 858,00 m.p. situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 28, în incinta Şcolii Gimnaziale „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu”
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre pentru aprobarea unui schimb de terenuri între municipiul Buzău, pe de o parte și Societatea Comercială Warehouses de Pauw România S.R.L.
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, parcela 459 – Lot 1, a doamnei Borbely – Gagu Mariana – Luana
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă a unui imobil „Spațiu birouri” proprietatea societății Compania de Apă S.A. Buzău care va avea destinaţia de locuinţe
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea art. I din Hotărârea nr. 279/ 2018 pentru modificarea art. 1, lit. c) și d) și art. 2, alin. 1 din Hotărârea nr. 132/2018 a Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău a unor terenuri propietate publică a municipiului Buzău
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre pentru aprobarea modificării anexei 4 din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Buzău nr. 136/30 mai 2019
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea si transmiterea fara plata a unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău”
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 326/16.11.2017
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea unei cooperării a Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Săptămâna Europeană a Mobilității – inaugurarea „Inelului Verde”
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău, nr. 235/29.10.2009
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția/extinderea și dotarea gradiniției cu program prelungit nr. 4, Buzău, Aleea Parcului, nr. 10” COD SMIS 129524
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre privind prelungirea mandatului domnului Valentin Mihai Dumitru de membru provizoriu în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Buzău - 09.09.2019

  Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie – noiembrie 2019
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 106, cartier Orizont
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcelele 541şi 536, respectiv Tarlaua 35, Parcelele 585 şi 583
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect – „Sală de sport cu tribună de 180 locuri la Şcoala Gimnazială nr. 11 situată în Cartier Micro 3, strada Chiristigii nr. 7, municipiul Buzău, judeţul Buzău”
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2019-2020, a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind darea în administrare către RAM Buzău, a unor echipamente termoenergetice aflate în punctul termic al Colegiului Național “Mihai Eminescu”, situat în municipiul Buzău, strada Independenței, nr. 22, jud. Buzău
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre pentru revocarea pct. 12.2 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 176 din 30 iulie 2019 privind pentru completarea punctului 12 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/28.09.2018, modificată prin HCL nr. 104/24.04.2019, privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Buzău
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice ”Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind revocarea ȋn parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 181 din 30 iulie 2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărȃrea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind convocarea adunarii generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale „Trans Bus„ S.A. Buzău în vederea numirii unui administrator și formularea propunerii de numire a domnului Mihai Cosmin-Petruș
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind convocarea adunarii generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare„ S.A. Buzău în vederea numirii unui administrator și formularea propunerii de numire a domnului Ion Bogdan
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind numirea domnului Valentin – Marian Dragu în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind numirea domnului Aurel Gubandru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 168/30.07.2019 pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului European de rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU CUP, în perioada 21-30.08.2019
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Tabara de documentare si creatie – Buzau- oras deschis artei
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea cooperării/asocierii Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Artiști pe Scena Vieții Buzău în vederea finanțării sumelor necesare deplasării corului „Happy Kids” la „Samaa International Festival For Religious and Sufi Music”, ediția a XII-a, ce se va desfășura în perioada 20-27 septembrie 2019 în Cairo, Egipt
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar și emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Buzău - 23.08.2019

  Hotărâre pentru aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire locuințe individuale cu regim de înălțime P+1, P+2E, și hală depozitare” intravilan, U.T.R. 29, Tarla 41, Parcela 717, municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu la „Construire clădire cu destinație Stație I.T.P.” amplasată în municipiul Buzău, str. Transilvaniei nr. 330, judeţul Buzău
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire spatiu comercial cu regim de inaltime parter,” pe terenul intravilan, cu nr. cad. 68794, situat în B-dul.Unirii, nr. 160, din municipiul Buzău, județul Buzău
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu “Înfiinţare structură de suport a noilor afaceri (Construire clădire cu destinaţia structură suport a noilor afaceri)”, str. Victoriei, nr. 20, municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, fundătura Uzinei nr. 8
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Alexandru Vlahuţă nr. 16
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în ” Sistem de alimentare cu apă cartier Orizont, etapa I,II,III ” și ” Rețea canalizare ape uzate și bazin reținere – Cartier Orizont, etapa I,II,III, rețele aferente blocurilor D1-D5 ”
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Sfântul Sava de la Buzău
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Primăverii nr. 98 bis
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Transilvaniei nr. 401bis
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, bulevardul Unirii nr. 40, aferent construcţiei proprietatea soţilor Neagu Viorel-Cristinel şi Neagu Geanina
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 10, cartier Orizont
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 5, cartier Orizont
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu Constantinescu, nr. 100, cartier Orizont
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Nicolae Vaschide, nr. 5, respectiv strada Ștefan Popescu, nr. 1, nr. 6, nr. 8, nr. 20, nr. 43, nr. 45, nr. 47, nr. 49, nr. 51, nr. 53, nr. 54 și nr. 55,municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 34, cartier Orizont
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii imobilului – Punct Termic Integral, imobil format din construcţie şi terenul aferent acesteia, proprietatea Societăţii Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, imobil situat în municipiul Buzău, bulevardul Industriei, nr. 5
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 35 -Tribunal
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit Universităţii Bucureşti, asupra unor spaţii pentru învăţământ, situate într-un imobil din cartierul Broşteni
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 236/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind transmiterea în folosinţă gratuită către Cruce Roşie din România – Filiala Buzău a unui imobil situat în municipiul Buzău, str. Republicii nr. 18
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, începând cu anul școlar 2019-2020, a imobilului cu destinația de învățământ, situat pe str. Victoriei, nr. 73 din municipiul Buzău
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Buzău, strada Soroca (fostă strada Colonel Ion Buzoianu) nr. 21
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea cererii privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unor terenuri situate în municipiul Buzău, bulevardul Industriei nr. 5, a Societăţii Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a soţilor Stan Doru – Gabriel şi Stan Livia – Emilia
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a soţilor Iancu Georgian şi Iancu Mariana – Daniela
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a soţilor Dima Petre şi Dima Stela
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a doamnei Manolache Mihaela – Valentina
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind modificarea poziției 5 din Anexa la Hotărârea nr. 36/22.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind arondarea imobilelor blocuri de locuinţe colective din cartierul Zona Centrală , municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii “Viceamiral Ion Murgescu “ în “ Amiral Ion Murgescu “
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „ Sfântul Sava Gotul ” în strada „ 12 aprilie 372 ” din municipiul Buzău
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din „Bulevardul Nicolae Bălcescu”, delimitat de intersecția străzilor George Emil Palade și Constantin Garoflid cu Bulevardu l Unir ii în S trada Arhitect Petre Antonescu din municipiul Buzău și arondarea imobilelor blocuri de locuințe colective pe această stradă, cât și atribuirea de numere administrative (poștale)
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Strada Columbelor și arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Dorobanți, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în anexa la H.C.L. nr. 9 din 17 ianuarie 2019 prin care s a aprobat arondarea imobilelor blocuri de locuințe colective din Cartie rul Demo crației, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere administrative, prin eliminarea din coloana ” Denumire bloc ” a cuvântului ” B loc ” ce apare la nr. crt.7
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale, situată în str. Transilvaniei, nr. 442 din municipiul Buzău, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind extinderea locuinţei sociale, situată în str. Transilvaniei, nr. 442, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărȃrea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău, modificat şi completat
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea recalculării preţurilor locale pentru energia termică furnizată de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău consumatorilor racordaţi la sistemul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96 din 26 iunie 2015 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare , a structuii organizatorice şi funcţionale , a numărului de personal şi a ştatului de funcţii ale Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău către Societatea Comercială ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru completarea punctului 12 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/28.09.2018, modificată prin HCL nr. 104/24.04.2019, privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind delegarea gestiunii, prin concesiune, a serviciului public de ecarisaj către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor de referință propuse de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu” Buzău, atât pentru nivelul primar cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA PORTOFOLIILOR DE PROIECTE PRIORITARE AFERENTE „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015-2020” AL MUNICIPIULUI BUZĂU SI „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016-2023”
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, cu rata inflației de 4,6%
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al II-lea, 2019
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului European de rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU CUP, în perioada 21-30.08.2019
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Buzău - 30.07.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău”
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Buzău - 29.07.2019

  Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a domnului Diaconiță Emil Viorel și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Buzău - 14.06.2019

  Hotărâre pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Buzău - 14.06.2019

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 158 din 30 mai 2019 privind reorganizarea Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău din ”regie” în ”societate cu răspundere limitată” cu denumirea Compania de Energie Termică S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Buzău - 14.06.2019

  Hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 2a la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 103 din 24.04.2019 pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2019
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Buzău - 14.06.2019

  Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Kati Orzea
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Buzău - 14.06.2019

  Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Alexandru Mihai, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 261/31.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea trecerii unui imobil, din domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru construirea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice ”Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău”
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind reoganizarea Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău din ”regie” în ”societate cu răspundere limitată” cu denumirea Compania de Energie Termică S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 ale Regiei Autonome Municipale ” RAM ” Buzău
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie – august 2019
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 26, cartier Orizont
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 14, cartier Orizont
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 28, cartier Orizont
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, situate pe strada Pamfil Șeicaru, nr. 24, nr. 32, nr. 22, nr. 30 și nr. 7, în municipiul Buzău, cartier Orizont
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Gogu Vicatus nr. 29
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Ştefănescu Paul şi Ştefănescu Olga
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Nedelcu Florin şi Nedelcu Mihaela – Loredana
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 9 din 17 ianuarie 2019 prin care s-a aprobat arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul Democrației, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere administrative, prin modificarea din ” Strada Colonel Ion Buzoianu ” în ” Strada I.C. Brătianu ”
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr. 253 din 31 octombrie 2018 prin care s-a aprobat renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Bulevardul Mareșal Averescu și arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul Nicolae Bălcescu, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere administrative, prin modificarea din ” Strada Mareșal Averescu ” în ” Bulevardul Mareșal Averescu ”
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară BUZĂU-MĂRĂCINENI să aprobe, să atribuie și să încheie în numele și pe seama municipiului Buzău, contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate ce se va încheia între asociație și operatorul de transport regional S.C. TRANSBUS S.A.
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare Stadion atletism și refacere împrejmuire teren –b-dul Unirii, nr. 1 din municipiul Buzău”
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordi-nară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14.00, și respectiv 31.05.2019, ora 14.00
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13.00, și respectiv 31.05.2019, ora 13.00
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind convocarea adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău în vederea numirii unui administrator provizoriu și formularea propunerii de numire a domnului Ion Bogdan
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind convocarea adunarii generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale Trans Bus S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu și formularea propunerii de numire a domnului Mihai Cosmin Petruș
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea nr. 60/26.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 ale Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău.
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2019 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2018
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară “DRĂGAICA – 2019”
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Buzău - 30.05.2019

  Hotărâre pentru aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului public de ecarisaj
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Buzău - 10.05.2019

  Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1, 2 și 3 ale ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din data de 16.05.2019 orele 12,00, respectiv 17.05.2019 orele 12,00
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Buzău - 10.05.2019

  Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din data de 16.05.2019 orele 11,00, respectiv 17.05.2019 orele 11,00
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Republicii, nr. 85
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, limitrof imobilului cu nr. cadastral 6772
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 69.485, aferent unui drum, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 18
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosință cu titlu gratuit acordat Academiei de Studii Economice București asupra unor spații pentru învățământ, situate într-un imobil din cartierul Broșteni
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre pentru darea unui teren din municipiul Buzău, în folosință gratuită, Parohiei Gârlași Buzău, pentru extinderea cimitirului existent
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a sculpturii „Mareşal Alexandru Averescu ” – creaţie artistică originală
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 316/17.12.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri şi a unui imobil situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi VI
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”, parcului situat în zona Palatului Comunal din municipiul Buzău
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind schimbarea denumirii Șoselei „ Spătaru ” în Șoseaua „ București ” și schimbarea Șoselei „ Pogonele ” în Șoseaua „ Constanței ” din municipiul Buzău
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Broșteni, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Alexandru Marghiloman, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 1, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/11 mai 2017 pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice pentru diferite tipuri de litigii
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/26.09.2013 pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în adunările generale ale acționarilor Societății Comerciale “RER ECOLOGIC SERVICE” S.A. Buzău
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al S.C. Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Dinu Ilie
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind darea în administrare a cazanului de apă fierbinte (C.A.F.) de 10 G-cal, situat in municipiul Buzău, Aleea Industriilor, nr. 7, jud. Buzău precum și a instalațiilor și echipamentelor aferente ce asigură funcționarea acestuia
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind constatarea expirării mandatului de membru numit provizoriu în consiliul de administrație al Societăţii Comerciale “Trans Bus” S.A. Buzău a domnului Mănoiu Georgică şi declararea ca vacant a acestui post
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2019
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019 pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2019
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Stănculea Aurel
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Buzău - 24.04.2019

  Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău, respectiv de viceprimar, a domnului Neder Andrei și declararea ca vacante a celor două locuri
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Buzău, strada Sava Gotul nr. 14
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Micro 14, bloc 29B, ap. 46, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp 3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții “CONSTRUIRE CENTRU DE RECREERE SI SPORT IN ZONA PARCULUI TINERETULUI (ZONA STRAND)
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea “Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Buzău”
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a doamnei Iancu Angela și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind aprobarea Procedurii și criteriilor de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a postului contractual de conducere de director al clubului „Sport Club Municipal Gloria Buzău”
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 12, cartier Orizont
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 36, cartier Orizont
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu Constantinescu, nr. 114, cartier Orizont
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu, nr. 11, cartier Orizont
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente străzilor: Șoseaua Nordului, Libertății, Victoriei, Aleea Centrală, Dinicu Golescu
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 18
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 54.810, categoria de folosinţă curţi construcţii, situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 56
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Pasajului nr. 24
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Pătraşcu Constantin şi Pătraşcu Elena
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Oprescu Adrian şi Oprescu Maria
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Pătraşcu Costin Cristinel şi Pătraşcu Silvia
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţiilor Ţigău Nicolae şi Ţigău Maria – Mădălina
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a doamnei Metescu Mihaela – Claudia
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind modificarea pozitiei 3 din Anexa la Hotărârea nr. 10/17.01.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind modificarea pozitiei 1 din Anexa la Hotărârea nr. 36/22.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Independenței, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierele Gării, Poștă și Mihai Viteazul, municipiul Buzău, pe străzi, respectiv a blocurilor de locuințe pe Bulevardul Industriei și Șoseaua Brăilei, cât şi atribuirea de numere administrative
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 10 la HCL nr. 294/2018 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judeţul Buzău”
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare sistem rutier străzile Griviței, Oltețului, cpt. av. T. Bădulescu din municipiul Buzău”
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare pasaj Metalurgica peste DN 2B, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare pasaj Metalurgica peste calea ferată, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiţii „ REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE” Anexa nr.1
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARC TINERETULUI” din municipiul Buzău Anexa nr.1
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE ȘI ASIGURAREA EDUCAȚIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCȚIA/EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRADINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4, BUZĂU, ALEEA PARCULUI, NR 10” din municipiul Buzău
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE ŞI ASIGURAREA EDUCAŢIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCŢIA ŞI DOTAREA UNEI NOI CREŞE ÎN BUZAU”
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind constituirea unei Comisii speciale de analiză și verificare
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2019
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman” Buzău
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anul școlar 2018-2019
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind numirea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanţilor de locuinţe construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, precum şi pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizarea acestora
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Buzău - 27.03.2019

  Hotărâre privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Buzău pentru activitatea desfășurată în anul 2018
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Buzău - 06.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ”Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str. Frăsinet, prin amenajarea unui spațiu de recreere”
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Buzău - 06.03.2019

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordi-nară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 28.03.2019, ora 12.00, și respectiv 29.03.2019, ora 12.00
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Buzău - 06.03.2019

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 28.03.2019, ora 11.00, și respectiv 29.03.2019, ora 11.00
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Buzău - 06.03.2019

  Hotărâre PRIVIND REVOCAREA HCL NR.15/2019 CÂT SI MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 184/27.07.2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Buzău - 06.03.2019

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 95/26.04.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri situate în incinta unităţilor de învăţământ şcolar din municipiului Buzău
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Buzău - 06.03.2019

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 22 februarie 2019 privind modificarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Buzău - 06.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Buzău - 06.03.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public din Municipiul Buzău
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Buzău - 06.03.2019

  Hotărâreprivind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Merei
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2019
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în Tarlaua 34, Parcela 541
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău şi atribuirea denumirii unui drum adiacent numerelor cadastrale 68174 (calea ferată Buzău-Nehoiaşu), 66784 (Pepiniera dendrologică) şi 67550 (cimitir)
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum public, situat în municipiul Buzău, în vecinătatea staţiei electrice Buzău-Nord
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri indivize aferente unor pasaje (ganguri) pietonale
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Sfântul Sava de la Buzău din municipiul Buzău
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.644, strada Primăverii din municipiul Buzău
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren indiviz proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 12 E, parter
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, a unei părţi (lot 1) din imobilul cu număr cadastral 58.130 situat în municipiul Buzău, strada Ion Caraion – Parc Alexandru Marghiloman (în Cartea Funciară – strada Luceafărului)
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi V
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi IV
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 276 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi V
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi IV
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind modificarea Regulamentului și Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre pentru aprobarea “Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Buzău” Obiectivul tematic: promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei Obiectivul specific: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non roma) în orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori prin implemetarea unor măsuri integrate în contextul mecanismului de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 13, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2019
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Cernătești
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Stâlpu
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 96/2005 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind înființarea și organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” Buzău
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea unui mijloc fix proprietate privată a municipiului Buzău, mijloc fix adus aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31 octombrie 2018 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 – 2020
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a domnului Tacea Constantin
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Buzău - 22.02.2019

  Hotărâre privind numirea doamnei ELENA-CAMELIA TOMA în funcția publică de conducere de Director Executiv al Direcției Evidența Persoanelor Buzău
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre privind oportunitatea investiţiei ” PLAN URBANISTIC ZONAL – REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARCULUI TINERETULUI “, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului situat în şoseaua Vadu – Pașii, limitrof Stației de Epurare
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să voteze punctul 8 al ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” din data de 22.01.2019, ora 11.00, și respectiv, ora 11.30
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL 184/27.07.2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire salon evenimente”, Şoseaua Spătarului, Tarlaua 46, Parcela 64, municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire parcare subterană și supraterană etajată”, str. Democraţiei, nr. 6, municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Baldovin Corneliu şi Baldovin Mariana Cireşica a terenului indiviz proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc P8, parter
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării către soţii Dosoftei Alexandru şi Dosoftei Lili a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent garajului situat în municipiul Buzău, strada Bistriţei lângă blocul 1 Haşdeu
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul Democrației, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierele Constituției și Episcopiei, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Buzău în vederea aplicării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ”
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din data de 28.01.2019 orele 12,00, respectiv 29.01.2019 orele 12,00
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 28.01.2019, ora 11.00, și respectiv 29.01.2019, ora 11.00
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre prin care se ia act de renunţarea Cabinetului de insolvență Ivănescu Maria la funcţia de lichidator judiciar pentru S.C. AQUAFOR S.A. din motive personale și numirea în calitate de lichidator judiciar a R&R PROINSOLVENŢĂ prin practician în insolvenţă RÂPEANU ELENA în vederea lichidării Societăţii Comerciale “AQUAFOR” S.A. Buzău
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 12/29.01.2018
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre privind aprobarea planurilor de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2019 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Buzău - 17.01.2019

  Hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2019