• Hotărârea 321/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Ivănețu
 • Hotărârea 320/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32
 • Hotărârea 319/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32
 • Hotărârea 318/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea alipirii a două imobile cu numerele cadastrale 68052 şi 68146
 • Hotărârea 317/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi IV
 • Hotărârea 316/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri şi a unui imobil situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău
 • Hotărârea 315/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Piersicului nr. 50 bis
 • Hotărârea 314/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind schimbarea denumirii unor tronsoane din Strada „ Col. Ion Buzoianu ” din municipiul Buzău
 • Hotărârea 313/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Merei, Gherăseni și Poșta Cîlnău, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Merei, Gherăseni și Poșta Cîlnău, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”
 • Hotărârea 312/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunelor Țintești și Smeeni
 • Hotărârea 311/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind gratuitatea acordată pe raza municipiului Buzău în zilele de 23, 24, 25, 30, 31 decembrie 2018 și 1 ianuarie 2019 la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A.
 • Hotărârea 310/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” din municipiul Buzău – Buzău Velocity, proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ Anexa nr. 1
 • Hotărârea 309/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău”, proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ Anexa nr. 1
 • Hotărârea 308/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public in Municipiul Buzău” proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
 • Hotărârea 307/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată” din municipiul Buzău, proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ Anexa nr. 1
 • Hotărârea 306/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul Buzău”, proiect finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ Anexa nr. 1
 • Hotărârea 305/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918, tronson Horticolei și Strada Iazul Morilor” din municipiul Buzău Documentație autorizare lucrări
 • Hotărârea 304/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind recalcularea chiriei pentru anul 2019, la unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 303/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia de Poliţie Locală Buzău
 • Hotărârea 302/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 354/18 decembrie 2017 privind stabilirea salariilor aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Buzău
 • Hotărârea 301/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea înființării unor puncte de lucru ale Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 300/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău
 • Hotărârea 299/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Regiei Autonome Municipale “RAM ” Buzău
 • Hotărârea 298/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2019 până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a anului 2019 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău
 • Hotărârea 297/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea rectificarii a doua a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ” Urbis – Serv ” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 296/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 27.12.2018, ora 11.00, și respectiv 28.12.2018, ora 11.00
 • Hotărârea 295/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea modificării art. 196 din Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Companiei de Apă S.A. Buzău
 • Hotărârea 294/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019
 • Hotărârea 293/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018
 • Hotărârea 292/2018 - Municipiul Buzău - 17.12.2018

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/2018 privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018
 • Hotărârea 291/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern contractat de municipiul Buzău cu Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Hotărârea 290/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu”, pentru anul şcolar 2018-2019, a unei părţi din imobilul situat pe strada Bazalt, nr. 15 bis, din municipiul Buzău
 • Hotărârea 289/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A. Buzău, din data de 28.11.2018, ora 12.00, și respectiv 29.11.2018, ora 12.00
 • Hotărârea 288/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 28.11.2018, ora 10.00, și respectiv 29.11.2018, ora 10.00
 • Hotărârea 287/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre pentru aprobarea actualizarii documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii„REABILITAREA IN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE CLĂDIRI PUBLICE – LICEUL HENRI COANDĂ – CORP C2 (CORP TEHNIC)”, ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020, APELUL DE PROIECTE POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI ȘI POR/2016/3/3.1/B/1/BI– Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
 • Hotărârea 286/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local – Trofeul “Buzăul Sportiv” de iarnă, ediția a VII-a, decembrie 2018 – ROMÂNIA 100
 • Hotărârea 285/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău
 • Hotărârea 284/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada decembrie 2018 – februarie 2019
 • Hotărârea 283/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+2E” pe terenul intravilan, cu nr. cad. 56824, situat în strada Păcii, nr. 53 din municipiul Buzău, județul Buzău, precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea domnului Niculiţă Irinel Daniel, domiciliat în Buzău, Bdul Unirii, bloc 18 A, ap. 10, etaj 2, administrator al S.C. Matias Agrinvest S.R.L. cu sediul în judeţul Buzău, comuna Amaru, sat Câmpeni
 • Hotărârea 282/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre pentru aprobarea cumpărării terenului intravilan arabil, proprietatea domnilor Vatcu Anton şi Vatcu Adrian, situat în municipiul Buzău, tarlaua 28, parcela 197 (195 în act)
 • Hotărârea 281/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate de stat, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată în municipiul Buzău, strada Păcii nr. 19
 • Hotărârea 280/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2018 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2018/2019
 • Hotărârea 279/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre pentru modificarea art. 1, lit.c) şi lit. d) şi art. 2, alin. 1) din Hotărârea nr. 132/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, a unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău
 • Hotărârea 278/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind modificarea suprafeței străzii Orizontului prevăzută în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 190/2017, privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
 • Hotărârea 277/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum care face legătura între b.dul Unirii și breteaua de circulație aferentă D.N.2 Buzău-Focșani
 • Hotărârea 276/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi V
 • Hotărârea 275/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Tudor Vladimirescu în strada George Emil Palade din municipiul Buzău și arondarea imobilelor – blocuri de locuință colective pe această stradă cât și atribuirea de numere administrative (poștale)
 • Hotărârea 274/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „ Pompiliu Ștefu ” în strada „Constantin Angelescu”,din municipiul Buzău
 • Hotărârea 273/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău, delimitat de imobilele aflate la numerele poștale 163A, respectiv 163B de pe strada Transilvaniei și imobilul cu numărul cadastral 18222
 • Hotărârea 272/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind atribuirea de denumiri unor alei din Parcul Crâng, municipiul Buzău
 • Hotărârea 271/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul Unirii, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
 • Hotărârea 270/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind aprobarea Procedurii și criteriilor de organizare a concursului de ocupare a postului contractual de conducere de director al clubului „Sport Club Municipal Gloria Buzău”
 • Hotărârea 269/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31 octombrie 2018 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2018 – 2019
 • Hotărârea 268/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2018 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.134/2017 privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, și preluarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgență de Zi și de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor Social și a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare și Educație Specială în structura Direcție de Asistență Socială a Municipiului Buzău
 • Hotărârea 267/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018
 • Hotărârea 266/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalităţi cu merite deosebite
 • Hotărârea 265/2018 - Municipiul Buzău - 23.11.2018

  Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalităţi cu merite deosebite
 • Hotărârea 264/2018 - Municipiul Buzău - 02.11.2018

  Hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2018-2019, a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău
 • Hotărârea 263/2018 - Municipiul Buzău - 02.11.2018

  Hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” unor personalităţi cu merite deosebite
 • Hotărârea 262/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1
 • Hotărârea 261/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui imobil, din domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru construirea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale
 • Hotărârea 260/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău
 • Hotărârea 259/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale şi a statului de funcţii ale Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 258/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre pentru aprobarea trecerii unui bun, proprietate publică a municipiului Buzău, din administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 257/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău a unui teren situat pe strada Depoului, nr. 49 Bis
 • Hotărârea 256/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău a unui teren situat pe strada Siriului adiacent numărului cadastral 6288
 • Hotărârea 255/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent drumului de acces situat între străzile Oltețului și Obor
 • Hotărârea 254/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 14.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Hotărârea 253/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre privind renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Bulevardul Mareșal Averescu și arondarea imobilelor –blocuri de locuinţe colective din cartierul Nicolae Bălcescu, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
 • Hotărârea 252/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre privind schimbarea denumirii „Intrarea Pescăruş”, drum public situat între imobilele cu numerele 242-244 de pe Strada Orizontului, cartier Simileasca, în „Intrarea Cocorilor”
 • Hotărârea 251/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 181/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău
 • Hotărârea 250/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre privind utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 249/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice ”Construire monument de for public Statuia Vasile Voiculescu”
 • Hotărârea 248/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 170/27.07.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind completarea Hotărârii nr. 324/16.11.2017 privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău
 • Hotărârea 247/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 246/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2018 – 2019
 • Hotărârea 245/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre pentru adoptarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău
 • Hotărârea 244/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2017 privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, şi preluarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor Social, şi a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială în structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 243/2018 - Municipiul Buzău - 31.10.2018

  Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al III-lea 2018
 • Hotărârea 242/2018 - Municipiul Buzău - 16.10.2018

  Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 241/2018 - Municipiul Buzău - 16.10.2018

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Hair Redivivus în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul de muzică rock „top t 2018”, 23 – 25 noiembrie 2018
 • Hotărârea 240/2018 - Municipiul Buzău - 16.10.2018

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Centenarul Marii Uniri – Expoziție aniversară
 • Hotărârea 239/2018 - Municipiul Buzău - 16.10.2018

  Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2018 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019, cu completările ulterioare
 • Hotărârea 238/2018 - Municipiul Buzău - 16.10.2018

  Hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Buzău”
 • Hotărârea 237/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 236/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a unui imobil situat în incinta Liceului Henri Coandă din municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 50
 • Hotărârea 235/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind redistribuirea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale din municipiul Buzău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 234/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului,aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 233/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale
 • Hotărârea 232/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău
 • Hotărârea 231/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale
 • Hotărârea 230/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre pentru restricționarea accesului autovehiculelor în Parcul Crâng din municipiul Buzău
 • Hotărârea 229/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Bâsca” din municipiul Buzău în denumirile deținute anterior și anume strada „Bâsca Mare”, strada „Bâsca Mică” și Aleea „Bâsca”
 • Hotărârea 228/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare “Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 19A, 19B, 19F, 19G din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară: 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. Prioritate de investitii: 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice,inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale
 • Hotărârea 227/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare “Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 3A Hasdeu, 3B Hasdeu şi Integral 1 din Municipiul Buzau” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale
 • Hotărârea 226/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea unor Acte de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul UAT, Municipiul Buzău
 • Hotărârea 225/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120 din 18 mai 2018 pentru aprobarea Normelor, baremelor și probelor sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice și psihologice ale personalului Poliției Locale Buzău precum și ale candidaților care participă la concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali, cu modificările aduse prin HCL nr. 185/27.07.2018
 • Hotărârea 224/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018
 • Hotărârea 223/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local “Un centenar, o bibliotecă: 125 ani de bibliotecă publică la Buzău”
 • Hotărârea 222/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/2018 privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018
 • Hotărârea 221/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 220/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren aferent parcului situat în municipiul Buzău, la intersecţia străzilor Constantin Garoflid, Ana Ipătescu şi Sava Gotul
 • Hotărârea 219/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente drumurilor de exploatare și a canalelor de irigație situate în tarlalele 12 și 24 din municipiul Buzău
 • Hotărârea 218/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ” Urbis – Serv ” S.R.L.Buzău
 • Hotărârea 217/2018 - Municipiul Buzău - 27.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Fundația Pro Civitas în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Campania “Cântecele Unirii Românilor”
 • Hotărârea 216/2018 - Municipiul Buzău - 28.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația ARTIS în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Centenarul Filmului Românesc la Buzău
 • Hotărârea 215/2018 - Municipiul Buzău - 12.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Bulevardul Culturii în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul Internațional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, Ediția a III-a, 21 – 27 septembrie 2018
 • Hotărârea 214/2018 - Municipiul Buzău - 12.09.2018

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/2018 privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018
 • Hotărârea 213/2018 - Municipiul Buzău - 12.09.2018

  Hotărâre pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare integrală (rezistenţă, arhitectură, instalaţii) interior şi exterior Corp3, C5, C6,C7” din cadrul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 212/2018 - Municipiul Buzău - 12.09.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Gălbinași
 • Hotărârea 211/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 A la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 268 din 29.09.2017 pentru modificarea H.C.L nr. 231/2017 privind înființarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”, precum și a H.C.L nr. 251/2017 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 231/2017
 • Hotărârea 210/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău
 • Hotărârea 209/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu 2007–2013 ” Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în judeţul Buzău ”
 • Hotărârea 208/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, a bugetelor instituţiilor publice finantate din bugetul local, precum si a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2018
 • Hotărârea 207/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie-noiembrie 2018
 • Hotărârea 206/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre privind punerea la dispoziţia „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Buzău în perioada 2014 – 2020” a terenului cu număr cadastral 58709, situat în municipiul Buzău, şoseaua Vadu Paşii
 • Hotărârea 205/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 204/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru aprobarea definirii termenului de preț de vânzare al unor terenuri
 • Hotărârea 203/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi III
 • Hotărârea 202/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi II
 • Hotărârea 201/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi I
 • Hotărârea 200/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 58.130 situat în municipiul Buzău, strada Ion Caraion – Parc Alexandru Marghiloman (în Cartea Funciară – strada Luceafărului)
 • Hotărârea 199/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice ” Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman – Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste , str.Plantelor nr.8B- municipiul Buzău”
 • Hotărârea 198/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare strada Pompiliu Ștefu, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 197/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice ” Înlocuirea și reconfigurarea portilor 1 și 2 de acces in incinta Ansamblului Parcului Alexandru Marghiloman, municipiul Buzau, str. Plantelor, nr. 1, judetul Buzău”
 • Hotărârea 196/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar-transformare în sediu administrativ al Primăriei municipiului Buzău”
 • Hotărârea 195/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Buzău
 • Hotărârea 194/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre privind atribuirea denumirii de Piaţa “Mitropolit Irineu Mihălcescu” intersecţiei dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada Dionisie Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei
 • Hotărârea 193/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 144/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău
 • Hotărârea 192/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru instituirea taxei speciale de salubrizare, datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 191/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău
 • Hotărârea 190/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 189/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Bienala internațională de artă “Ion Andreescu”, ediția a XI- a, sugestiv intitulată “BIENALA ARTELOR ION ANDREESCU ÎN AN CENTENAR”
 • Hotărârea 188/2018 - Municipiul Buzău - 30.08.2018

  Hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului investiţional al Consiliului Municipal Soroca – “Reconstrucţia falezei râului Nistru pe segmentul din preajma cetăţii Soroca”
 • Hotărârea 187/2018 - Municipiul Buzău - 14.08.2018

  Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat Proiect „Construcții Grădinițe Regiunea Sud-Est” cod Mysmis 125154 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Apel de proiecte nr. POR/10/2018/ 10/10.1a/APC/7REGIUNI
 • Hotărârea 186/2018 - Municipiul Buzău - 03.08.2018

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A. Buzău, din data de 09.07.2018, ora 12.00, și respectiv 10.07.2018, ora 12.00
 • Hotărârea 185/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2018 pentru aprobarea Normelor, baremelor și probelor sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice și psihologice ale personalului Poliției Locale Buzău precum și ale candidaților care participă la concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali
 • Hotărârea 184/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre de aprobare a participării în cadrul proiectului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionaleProiect: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice” Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de Investitii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanţare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat.
 • Hotărârea 183/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre pentru actualizarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții,aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2017 pentru aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea in vederea creŞterii eficienŢei energetice clădiri publice – Liceul Henri CoandĂ – Corp C4 (ŞCOALA VECHE ŞI ŞCOALA NOUĂ)”, în cadrul Programului OperaŢional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI– Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B -Clădiri publice”
 • Hotărârea 182/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierele Crâng, Transilvaniei și Simileasca, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative
 • Hotărârea 181/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău
 • Hotărârea 180/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 68.271, categoria de folosinţă drum, situat în municipiul Buzău, strada Tudor Vladimirescu
 • Hotărârea 179/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 63.734 situat în municipiul Buzău, strada George Coşbuc nr. 5, în incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”
 • Hotărârea 178/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unei platforme ecologice îngropată pentru colectarea deşeurilor menajere
 • Hotărârea 177/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor alei din Parcul Crâng
 • Hotărârea 176/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor tronsoane (alei) din strada Independenței
 • Hotărârea 175/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri indivize, aferente spaţiilor comerciale proprietatea Tega Societate Cooperativă, situate în municipiul Buzău, în zona Bazar, bloc 4A, parter și în Micro 3, bloc H3, parter
 • Hotărârea 174/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Piersicului, nr. 24
 • Hotărârea 173/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situat pe teritoriul municipiului Buzău
 • Hotărârea 172/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din municipiul Buzău, pe străzi, cartiere şi atribuirea de numere administrative
 • Hotărârea 171/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III) precum şi pentru un membru al familiei acestora
 • Hotărârea 170/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 324/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău
 • Hotărârea 169/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice ”Reabilitare bază sportivă Liceul cu Program Sportiv «Iolanda Balaș Soter» din municipiul Buzău”
 • Hotărârea 168/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind propunerile pentru criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău
 • Hotărârea 167/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul UAT Municipiul Buzău în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Judeţean Buzău
 • Hotărârea 166/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre pentru aprobarea planului de administrare al Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău pe perioada rămasă de mandat, respectiv noiembrie 2017 – martie 2020
 • Hotărârea 165/2018 - Municipiul Buzău

  Hotărâre pentru aprobarea structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 164/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre pentru aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice și instituțiilor publice de subordonare locală
 • Hotărârea 163/2018 - Municipiul Buzău - 27.07.2018

  Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul al II- lea 2018
 • Hotărârea 162/2018 - Municipiul Buzău - 06.07.2018

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A. Buzău, din data de 09.07.2018, ora 12.00, și respectiv 10.07.2018, ora 12.00
 • Hotărârea 161/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre privind oportunitatea investiţiei “ANSAMBLU REZIDENŢIAL – INSTRUMENT DE PLANIFICARE URBANĂ ŞI REGLEMENTARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU” tarlaua 33, Municipiul Buzău, Judeţul Buzău
 • Hotărârea 160/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Piersicului nr. 50 bis
 • Hotărârea 159/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 307 B
 • Hotărârea 158/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor alei, străzi, bulevarde
 • Hotărârea 157/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente drumurilor de exploatare și a canalelor de irigațiesituate în tarlaua 33 din municipiul Buzău
 • Hotărârea 156/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului situat în şoseaua Nordului, Tarlaua 30, Parcela 274
 • Hotărârea 155/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului limitrof Colegiului Naţional Mihai Eminescu
 • Hotărârea 154/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău
 • Hotărârea 153/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre privind aprobarea alipirii a trei loturi teren cu numerele cadastrale 64.212, 58.876, respectiv 58.877
 • Hotărârea 152/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate pe strada Unirii, între municipiul Buzău și doamna Angela Bădiu
 • Hotărârea 151/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 33/16.02.2018
 • Hotărârea 150/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Reabilitare strada Pompiliu Ștefu din municipiul Buzău”
 • Hotărârea 149/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modificării listei de investiții, inclusă în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 148/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 147/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineret, construită în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia
 • Hotărârea 146/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre pentru aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău, la înfiinţarea Asociației Pentru Dezvoltare Locală Buzău 2017
 • Hotărârea 145/2018 - Municipiul Buzău - 18.06.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modelului de capace cămine canalizație în municipiul Buzău
 • Hotărârea 144/2018 - Municipiul Buzău - 13.06.2018

  Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2018 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • Hotărârea 143/2018 - Municipiul Buzău - 13.06.2018

  Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
 • Hotărârea 142/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului situat în strada General Grigore Baştan nr.1, lotul nr. 1, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 141/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Smeeni, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Smeeni, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”
 • Hotărârea 140/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea de principiu a modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău
 • Hotărârea 139/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iunie – august 2018
 • Hotărârea 138/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal Construire sediu administrativ P+1, hale, garaje, staţie preparat betoane şi mixturi asfaltice, hale depozitare şi platforme tehnologice” Tarlaua 44, Parcela 787-Şoseaua Spătarului, municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 137/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 136/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz, aferent spaţiului comercial proprietatea Societăţii Comerciale MOBIL LINE S.R.L. Buzău situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 12 E, parter
 • Hotărârea 135/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum
 • Hotărârea 134/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre privind atribuirea de denumiri cartierelor si unor drumuri publice situate în zonele cu imobile-blocuri de locuinţe colective din municipiul Buzău
 • Hotărârea 133/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară “DRĂGAICA – 2018”
 • Hotărârea 132/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, a unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău
 • Hotărârea 131/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
 • Hotărârea 130/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
 • Hotărârea 129/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome Municipale ” RAM ” Buzău
 • Hotărârea 128/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modificării listelor de investiții pentru anul 2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 28/15.02.2018
 • Hotărârea 126/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în instanță, pentru litigiile privind dosarele de insolvenţă noi
 • Hotărârea 125/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice
 • Hotărârea 124/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea Proiectului, a cheltuielilor legate de proiect de Parteneriat pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea în vederea creşterii eficienţei energetice clădiri publice SCOALA GIMNAZIALA NR.11 – CORP C1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1/b/1/BI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice
 • Hotărârea 123/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre privind aderarea comunelor Chiliile judeţul Buzău şi Băleşti judeţul Vrancea, prin consiliile locale, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”
 • Hotărârea 122/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea numărului de persoane care pot însoţi primarul pe perioada deplasărilor în străinătate, pentru anul 2018
 • Hotărârea 121/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea Procedurii de participare a persoanelor care beneficiază de serviciile sociale ale Cantinei de Ajutor Social Buzău la unele activităţi gospodăreşti
 • Hotărârea 120/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre pentru aprobarea normelor, baremelor și probelor sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice și psihologice ale personalului Poliției Locale Buzău precum și ale candidaților care participă la concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali
 • Hotărârea 119/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2018 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019
 • Hotărârea 118/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 31/15 februarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018
 • Hotărârea 117/2018 - Municipiul Buzău - 18.05.2018

  Hotărâre privind conferirea titlului de “OMUL ANULUI 2017” domnului Costel Vînătoru
 • Hotărârea 116/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unor suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a municipiului Buzău, situate pe bulevardul Nicolae Bălcescu, la parterul blocului Crinul Alb
 • Hotărârea 115/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Unirii nr. 1
 • Hotărârea 114/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind unele măsuri necesare în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • Hotărârea 113/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere a unui teren din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 112/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 111/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 110/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 109/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui imobil situat în municipiul Buzău, strada Căpitan Purcherea Laurenţiu (în acte strada Depozitului)
 • Hotărârea 108/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Răchitei nr. 86 (Lot 11)
 • Hotărârea 107/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren aferent spaţiului prestări servicii situat în municipiul Buzău, bulevardul Unirii nr. 40
 • Hotărârea 106/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi
 • Hotărârea 105/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind declararea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui imobil transmis din domeniul public al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, în domeniul public al municipiului Buzău
 • Hotărârea 104/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea concesionării terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, tarlaua 19, cu numărul cadastral 68.073, prin atribuire directă, către Societatea Comercială „Prodinvest 94” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 103/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea ieşirii din indiviziune pentru imobilul teren situat în municipiul Buzău, strada Lunei nr. 47
 • Hotărârea 102/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea alipirii a opt loturi de teren situate în municipiul Buzău, bulevardul Unirii
 • Hotărârea 101/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea alipirii a trei loturi teren cu numerele cadastrale 67.022, 67.111, respectiv 67.112
 • Hotărârea 100/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale Societății Comerciale “Trans- Bus” S.A. și acordarea de facilități pentru acesta
 • Hotărârea 99/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în bulevardul Nicolae Titulescu nr. 18
 • Hotărârea 98/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind schimbarea denumirii unui drum şi atribuirea de denumire pentru un sector de drum din D.N. 2 aflat în traversarea municipiului Buzău
 • Hotărârea 97/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 378/2017 pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 96/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia
 • Hotărârea 95/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri situate în incinta unităţilor de învăţământ şcolar din municipiului Buzău
 • Hotărârea 94/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești privind acordarea unei bonificații
 • Hotărârea 93/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru stabilirea componenței colegiului director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău
 • Hotărârea 92/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a denumirii Centrului pentru Recuperare, Reabilitare și Educație Specială Buzău
 • Hotărârea 91/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019
 • Hotărârea 90/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalităţi cu merite deosebite
 • Hotărârea 89/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Construcție monumente funerare în Cimitirul Eroilor din municipiului Buzău”
 • Hotărârea 88/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
 • Hotărârea 87/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 86/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2017 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 85/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modificării listelor de investiții pentru anul 2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.28/15.02.2018
 • Hotărârea 84/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul I- 2018 comparativ cu trimestrul I- 2017
 • Hotărârea 83/2018 - Municipiul Buzău - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău pe anul 2017
 • Hotărârea 82/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal “Construire locuinţe individuale şi colective mici cu regim maxim de înălţime P+1, P+2 şi locuinţe colective mari cu regim de înălţime P+5, P+6, intravilan, Cvartal 32, Nr. Cad. 63304 -63321,63183 – 63200, 14855, 14844, 61493 – 61497, 63493, 63494, 61499 -61504 şi nr. cad. drumuri 63202, 63322, UTR 12, UTR 20 municipiul Buzău, judeţul Buzău”, precum şi regulamentul de urbanism aferent, la solicitarea cetăţenilor Ştefănescu Paul şi Ştefănescu Olga cu domicilul în Str. Pietroasele, Bl. 12, Sc. B, et. 2, ap. 30, municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 81/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal ” Construire centru comercial cu funcţiuni conexe”, b-dul Unirii, nr. 10 municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 80/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 29.03.2018, ora 12.00, și respectiv 30.03.2018, ora 12.00
 • Hotărârea 79/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Bistriței lângă blocul 1 Hașdeu
 • Hotărârea 78/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului indiviz, aferent unui spațiu comercial situat pe strada Unirii, bloc P8, parter, din municipiul Buzău
 • Hotărârea 77/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Urziceni, nr. 27
 • Hotărârea 76/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri indiviz, aferente construcţiilor Telekom Romania Communications S.A. situate în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu, bloc PTTR 2, parter
 • Hotărârea 75/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului situat în vecinătatea celui înscris în cartea funciară nr. 67.099 cu nr. cadastral 67.099, tronsonul cuprins între Kaufland-Sud şi şoseaua Nordului
 • Hotărârea 74/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unei alei de acces din strada Gogu Vicatus
 • Hotărârea 73/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Pompiliu Ștefu
 • Hotărârea 72/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre pentru aprobarea trecerii unor bunuri, proprietate publică a municipiului Buzău, din administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 71/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 67099 situat în municipiul Buzău, bulevardul Unirii
 • Hotărârea 70/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Vernești, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Vernești, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”
 • Hotărârea 69/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău
 • Hotărârea 68/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale
 • Hotărârea 67/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind recalcularea chiriei pentru unităţile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 66/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 371 din 18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unui imobil reprezentând teren cu construcţie situat în municipiul Buzău, str. Dreaptă, nr. 26, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 65/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău
 • Hotărârea 64/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
 • Hotărârea 63/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitarea și modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzău”
 • Hotărârea 62/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar-transformare în sediu administrativ al Primăriei municipiului Buzău”
 • Hotărârea 61/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în căminul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman” Buzău
 • Hotărârea 58/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2017 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2017 – 2018, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 57/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău
 • Hotărârea 54/2018 - Municipiul Buzău - 26.03.2018

  Hotărâre privind acordarea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE” doamnei Irina Vlăducă – Marghiloman
 • Hotărârea 52/2018 - Municipiul Buzău - 23.02.2018

  Hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale « Compania de Apă » S.A Buzău, din data de 27.02.2018, ora 12.00
 • Hotărârea 51/2018 - Municipiul Buzău - 22.02.2018

  Hotărâre privind aprobarea a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Buzău” (Bloc 3A Hasdeu, Bloc 3B Hasdeu, Bloc Integral 1, Bloc 19A, Bloc 19B, Bloc 19F si Bloc 19G Unirii) în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 Regiuni, POR/2017/3/3.1/A/2/BI şi POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale”
 • Hotărârea 50/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma privind modalitatea în care să voteze punctele 1, 8 și 9 ale ordinii de zi a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” din data de 20.02.2018, ora 11.00, și respectiv, ora 11.30
 • Hotărârea 49/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 47 din 30 martie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea rețelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2016 – 2017
 • Hotărârea 48/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2018
 • Hotărârea 47/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren intravilan situat în tarlaua 61, cu acces din strada Primăverii
 • Hotărârea 46/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru darea unui teren proprietate publică a municipiului în folosinţă gratuită parohiei „Sfânta Treime” Buzău – Simileasca din municipiul Buzău, pentru amenajarea unui cimitir parohial
 • Hotărârea 45/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.453 situat în municipiul Buzău, strada Lunei nr. 47
 • Hotărârea 44/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii, fără licitaţie, a unui spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, bulevardul 1 Decembrie 1918, bloc 6 E, H, Punctul Termic 40
 • Hotărârea 43/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău
 • Hotărârea 42/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău
 • Hotărârea 41/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta
 • Hotărârea 40/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Realizare trotuare și piste de bicicliști pe Bd. Unirii – tronson Centura Buzău – Nord – Bd. Mareșal Al. Averescu din municipiul Buzău”
 • Hotărârea 39/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru majorarea indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
 • Hotărârea 38/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Ţinteşti, Gălbinaşi, Berca şi Stâlpu, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ţinteşti, Gălbinaşi, Berca şi Stâlpu, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”
 • Hotărârea 37/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2018 ce va fi plătită de municipiul Buzău către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
 • Hotărârea 36/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre privind acordarea avizului pentru numirea în funcția de director executiv al Societății Comerciale “Urbis Serv” S.R.L Buzău, precum şi pentru acordarea avizului în vederea stabilirii drepturilor sale de salarizare
 • Hotărârea 35/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru acordarea avizului consultativ unor colegii naționale/colegii din municipiul Buzău în vederea menținerii titlului de colegiu național/colegiu
 • Hotărârea 34/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru emiterea acordului prealabil în vederea încheierii parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău și Federaţia Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe stadionul GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România și Belgia, pentru calificarea la Campionatul Mondial
 • Hotărârea 33/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii, activarea secţiilor de Gimnastică şi Volei, precum şi a Normelor financiare în activitatea sportivă a Sport Club Municipal GLORIA Buzău
 • Hotărârea 32/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 263/2017 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2017 – 2018
 • Hotărârea 31/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018
 • Hotărârea 30/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Buzău pentru activitatea desfășurată în anul 2017
 • Hotărârea 29/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2018
 • Hotărârea 28/2018 - Municipiul Buzău - 15.02.2018

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018
 • Hotărârea 27/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”, a unor baze materiale sportive, proprietate publică a municipiului Buzău
 • Hotărârea 26/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Vadu-Paşii, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Vadu Paşii, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”
 • Hotărârea 25/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acţionariatului societăţii a comunei Vadu Paşii
 • Hotărârea 24/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E” pe terenul intravilan, cu nr. cad. 64632, situat în strada Transilvaniei nr. 271 din municipiul Buzău, județul Buzău, precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea soţilor Băducu Dragoş Marian şi Băducu Veronica Luminiţa, cu domiciliul în strada Bucegi nr. 18 din municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 23/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare a unui teren aflat în proprietatea privată a municipiului Buzău
 • Hotărârea 22/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum de exploatare
 • Hotărârea 21/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Primăverii nr. 98 bis
 • Hotărârea 20/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, strada Unirii, adiacent nr. 160, în vecinătatea blocului C2 din Micro 3
 • Hotărârea 19/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Buzău
 • Hotărârea 18/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Buzău
 • Hotărârea 17/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind oportunitatea investiţiei “Construire ansamblu de clădiri cu funcţiuni mixte” tarlaua 32, parcelele 430, 432 – 436,municipiul Buzău, judeţul Buzău
 • Hotărârea 16/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre pentru acordarea avizului consultativ în vederea nominalizării pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu Liceului Pedagogic “Spiru Haret” Buzău
 • Hotărârea 15/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre pentru schimbarea denumirii Grădiniței cu Program Normal nr. 18 Buzău
 • Hotărârea 14/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău
 • Hotărârea 13/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău
 • Hotărârea 12/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Buzău
 • Hotărârea 11/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desemnării administratorilor din întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 10/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind aprobarea organizării unui concurs public pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Buzău destinat a fi folosit în toate formele de comunicare vizuală
 • Hotărârea 9/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind realizarea repartizării unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora
 • Hotărârea 8/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Amenajare sistem rutier și zonă parcare între b-dul Unirii și strada Ostrovului prin prelungirea străzii Sfântul Sava de la Buzău, municipiul Buzău”
 • Hotărârea 7/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Rețea drenaj pentru evacuarea excesului de umiditate din incinta Cimitirului Eroilor din municipiul Buzău”
 • Hotărârea 6/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind aprobarea planurilor de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2018 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare
 • Hotărârea 5/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre pentru aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al creşelor din Municipiul Buzău
 • Hotărârea 4/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre pentru aprobarea bugetelor definitive ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2017
 • Hotărârea 3/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind desemnarea domnului consilier Anica Mihai în calitate de membru în Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice,protectia mediului si turism a Consiliului Local al Municipiului Buzau
 • Hotărârea 2/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Anica Mihai
 • Hotărârea 1/2018 - Municipiul Buzău - 29.01.2018

  Hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău a domnului Bârlă Fănică și declararea ca vacant a locului consilierului în cauză