• Hotărârea 173/2014 - Municipiul Buzău - 11.12.2014

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate şi regulate speciale pe raza Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”
 • Hotărârea 171/2014 - Municipiul Buzău - 11.12.2014

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi/sau în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 154/2014 - Municipiul Buzău - 24.11.2014

  HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2015 în municipiul Buzău Anexa 1 – Valorile impozabile Anexa 2 – Facilităţi fiscale
 • Hotărârea 140/2014 - Municipiul Buzău - 30.10.2014

  HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor locale privind activitatea asociaţiilor de proprietari din municipiul Buzău aprobate prin Hotărârea nr. 119/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 137/2014 - Municipiul Buzău - 30.10.2014

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Buzău Anexa – Strategiei privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 92/2014 - Municipiul Buzău - 27.06.2014

  HOTĂRÂRE pentru stabilirea unor măsuri privind îmbunătăţirea calitativă a apei furnizată populaţiei de către operatorul Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău
 • Hotărârea 73/2014 - Municipiul Buzău - 29.05.2014

  HOTĂRÂRE privind aprobarea chiriei recalculate pentru locuinţele realizate prin programul de construire de locuinţe pentru tineret destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani