• Hotărârea 197/2013 - Municipiul Buzău - 19.12.2013

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea preţului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei şi a preţului mediu pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice către agenţii economici din municipiul Buzău
 • Hotărârea 173/2013 - Municipiul Buzău - 28.11.2013

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi/sau în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 172/2013 - Municipiul Buzău - 28.11.2013

  HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2014 în municipiului Buzău Anexa 1 – Impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2014 Anexa 2 – Facilităţi fiscale acordate de Consiliul Local al Municipiului Buzău în anul fiscal 2014
 • Hotărârea 155/2013 - Municipiul Buzău - 26.09.2013

  HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea ocupării funcţiei de administrator de imobile, aprobat prin Hotărârea nr. 12/2013 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 154/2013 - Municipiul Buzău - 26.09.2013

  HOTĂRÂRE privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din municipiul Buzău
 • Hotărârea 119/2013 - Municipiul Buzău - 27.06.2013

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor locale privind activitatea asociaţiilor de proprietari din municipiul Buzău
 • Hotărârea 118/2013 - Municipiul Buzău - 27.06.2013

  HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii nr. 196/2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea traseelor din municipiul Buzău utilizate de operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor
 • Hotărârea 97/2013 - Municipiul Buzău - 30.05.2013

  HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor pentru identificarea, înregistrarea, deparazitarea, vaccinarea şi sterilizarea câinilor
 • Hotărârea 77/2013 - Municipiul Buzău - 25.04.2013

  HOTĂRÂRE pentru modificarea taxei speciale pentru parcarea autovehiculelor în parcurile publice din municipiul Buzău
 • Hotărârea 55/2013 - Municipiul Buzău - 28.03.2013

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor facilităţi de transport cu autobuzele Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău pentru unele categorii de pensionsri şi elevii cu domiciliul în municipiul Buzău
 • Hotărârea 54/2013 - Municipiul Buzău - 28.03.2013

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea HCL nr. 18/2008 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău
 • Hotărârea 13/2013 - Municipiul Buzău - 31.01.2013

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii hr. 175/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2013 în municipiul Buzău Anexa 1 – Valorile impozabile, impozite şi taxe, alte taxe asimilate acestora
 • Hotărârea 12/2013 - Municipiul Buzău - 31.01.2013

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea ocupării funcţiei de administrator de imobile
 • Hotărârea 11/2013 - Municipiul Buzău - 31.01.2013

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii câinilor în scopul protecţiei mediului şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice pe raza administrativ-teritorială a municipiului Buzău