• Hotărârea 193/2012 - Municipiul Buzău - 20.12.2012

  HOTĂRÂRE privind instituirea unor restricţii de circulaţie pentru autovehicule pe strada Lt. Godeanu din municipiul Buzău
 • Hotărârea 181/2012 - Municipiul Buzău - 29.11.2012

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii de imobile de tip condominiu, în situaţia utilizării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum
 • Hotărârea 176/2012 - Municipiul Buzău - 29.11.2012

  HOTĂRÂRE pentru actualizarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău şi/sau în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
 • Hotărârea 175/2012 - Municipiul Buzău - 29.11.2012

  HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2013 în municipiul Buzău Anexa 1 – Valorile impozabile, impozite şi taxe, alte taxe asimilate acestora Anexa 2 – Lista vehiculelor lente supuse obligaţiei de înregistrare sau radiereAnexa 3 – Facilităţi fiscale acordate în anul 2013 persoanelor fizice
 • Hotărârea 112/2012 - Municipiul Buzău - 26.06.2012

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea tarifului de testare metrologică pentru contoarele de apă rece şi apă caldă cu Dn =15 – 20 mm, utilizate ca repartitoare de costuri de către persoanele fizice, asociaţii de proprietari, agenţi economici din municipiul Buzău
 • Hotărârea 38/2012 - Municipiul Buzău - 22.03.2012

  HOTĂRÂRE pentru abrogarea art. 2, lit. e) din Hotărârea nr. 170/2011 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2012 în municipiul Buzău
 • Hotărârea 37/2012 - Municipiul Buzău - 22.03.2012

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii privind acordarea facilităţilor fiscale prevăzute de dispoziţiile art. 286, alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
 • Hotărârea 24/2012 - Municipiul Buzău - 23.02.2012

  HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 20/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind modificarea unor tarife locale pentru serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău începând cu 1 ianuarie 2012
 • Hotărârea 23/2012 - Municipiul Buzău - 23.02.2012

  HOTĂRÂRE privind majorarea tarifelor pentru unele servicii de salubrizare din municipiul Buzău
 • Hotărârea 2/2012 - Municipiul Buzău - 26.01.2012

  HOTĂRÂRE privind modificarea nivelului impozitului stabilit în anul fiscal 2012 pentru unele mijloace de transport