Hotărârea nr. 66/2021

Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
HOTĂRÂREA Nr. 66
din data de 24  februarie  2021
 
 
 
 
 
Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului  Braşov;
   
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 24 februarie 2021; Având în vedere propunerea domnului consilier Corbu Ioan de a-l desemna pe domnul consilier Roșu Alexandru, preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru o perioadă de 3 luni şi care a fost votată cu 21 voturi pentru și 1 vot împotrivă;
În temeiul prevederilor art. 123, alin. (1), art. 129, alin. (1), art. 196, alin. (1),  lit. a) și  art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol Unic: Se desemnează în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, domnul consilier Roșu Alexandru pentru o perioadă de  3 luni, respectiv 24.02.2021 - 24.05.2021.