Hotărârea nr. 4/2021

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 524 din 06 noiembrie 2020, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 4
din data de 27  ianuarie  2021

 

 

 
 
Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 524 din 06 noiembrie 2020, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de  specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 5.492 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 128.663 din 16 decembrie 2020 prin care domnul consilier local ILIE VICTOR, a solicitat încetarea mandatului de consilier local ales pe listele Partidului Uniunea Salvați România din partea Alianței USR PLUS  în cadrul alegerilor din 27 septembrie 2020, precum şi adeverința nr. 98.144 din 01 octombrie 2020, prin care Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) Filiala Brașov confirmă faptul că domnul STOICA NICOLAE candidat din partea Alianței USR PLUS la alegerile din 27 septembrie 2020, a fost ales membru supleant și se regăsește la poziția 4 din lista electorală a consilierilor aleși/supleanți;
Având în vedere Încheierea Judecătoriei Brașov dată în ședința Camerei de Consiliu din data de 13 ianuarie 2021, în Dosar nr. 286/197/2021, prin care s-a validat mandatul supleantului STOICA NICOLAE, candidat din partea PLUS, la funcția de consilier local al UAT Municipiul Brașov;
În conformitate cu avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 122, art. 124, art. 125, art. 126, art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. i), art. 141, art. 196, alin. (1), lit. a), art. 204, alin. (17), art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G.  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov ia act de demisia domnului ILIE VICTOR din funcţia de consilier local şi pe cale de consecinţă de vacantarea funcţiilor de membru al Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 2. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 524 din 06 noiembrie 2020, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul înlocuirii domnului ILIE VICTOR cu domnul STOICA NICOLAE, în calitate de membru în comisiile de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Brașov.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 524 din 06 noiembrie 2020, prin care s-a aprobat numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
                                                            
                                             
 
HOTĂRÂREA Nr. 524 din data de 06  noiembrie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 4 din 27  ianuarie  2021
 
 
 
 
 
Privind :  aprobarea  numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 27 ianuarie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 5.492 din 2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 128.663 din 16 decembrie 2020 prin care domnul consilier local ILIE VICTOR, a solicitat încetarea mandatului de consilier local ales pe listele Partidului Uniunea Salvați România din partea Alianței USR PLUS  în cadrul alegerilor din 27 septembrie 2020, precum şi adeverința nr. 98.144 din 01 octombrie 2020, prin care Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) Filiala Brașov confirmă faptul că domnul STOICA NICOLAE candidat din partea Alianței USR PLUS la alegerile din 27 septembrie 2020, a fost ales membru supleant și se regăsește la poziția 4 din lista electorală a consilierilor aleși/supleanți;
Având în vedere Încheierea Judecătoriei Brașov dată în ședința Camerei de Consiliu din data de 13 ianuarie 2021, în Dosar nr. 286/197/2021, prin care s-a validat mandatul supleantului STOICA NICOLAE, candidat din partea PLUS, la funcția de consilier local al UAT Municipiul Brașov;
În conformitate cu avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 122, art. 124, art. 125, art. 126, art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. i), art. 141, art. 196, alin. (1), lit. a), art. 204, alin. (17), art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G.  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol Unic. Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Braşov un număr de 7 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
 
                                                                                                        
 
                                            ANEXA
 
La Hotărârea Consiliului Local nr. 524 din 06 noiembrie 2020,       
republicată conform H.C.L. nr. 4  din 27 ianuarie 2021
 
 
 
 
COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE
 
 
COMISIA 1
Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov.
 
 1. Corbu Ioan - președinte
 2. Bădulescu Sebastian - Gabriel - secretar
 3. Cențiu Radu - Alexandru - membru
 4. Rusu Sebastian - MIhai - membru
 5. Iftime Mihai - Ciprian - membru
 6. Scripcaru George - membru
 7. Pătrașcu Lucian - membru
 
COMISIA 2
Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător.
 
 1. Scripcaru George - președinte
 2. Gerea Miruna - Magdalena - secretar
 3. Rusu Sebastian - Mihai - membru
 4. Boroda George   - membru
 5. Corbu Ioan - membru
 6.  Stoica Nicolae - membru
 7. Stancu Raluca - Maria - membru
 
COMISIA 3
Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa persoanelor.
 
 1. Braun Werner - președinte
 2. Cențiu Radu - Alexandru - secretar
 3. Bart Bogdan -Dragoș - membru
 4. Diaconu Pamela - Maria - membru
 5. Vecerdi Cristina - Agnes - membru
 6.  Roșu Alexandru - membru
 7.  Crivineanu Alexandra - Ioana - membru
 
 
COMISIA 4
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială.
 
 1. Vecerdi Cristina - Agnes - președinte
 2. Moraru Beatrice - Mihaela - secretar
 3. Braun Werner - membru
 4. Boghiu-Samoilă Flavia - Ramona - membru
 5. Codreanu Adrian - membru
 6. Crican Cezar - Alexandru - membru
 7. Crivineanu Alexandra - Ioana - membru
 
COMISIA 5
Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
 
 1. Roșu Alexandru - președinte
 2. Diaconu Pamela - Maria - secretar
 3. Stoica Nicolae - membru
 4. Vătavu Valeriu - membru
 5. Moraru Beatrice - Mihaela - membru
 6. Pușcașu Alexandru Claudiu - membru
 7. Potea Marius - Valentin - membru
 
COMISIA 6
Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică.
 
 1. Iftime Mihai - Ciprian - președinte
 2. Stancu Raluca - Maria - secretar
 3. Oniga Mihai - Andrei - membru
 4. Scripcaru George - membru
 5. Boghiu - Samoilă Flavia - Ramona - membru
 6. Vieriu Costel - membru
 7. Vătavu Valeriu - membru
 
COMISIA 7
Comisia de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară.
 
 1. Pătrașcu Lucian - președinte
 2. Paul Radu - Valentin - secretar
 3. Iftime Mihai - Ciprian - membru
 4. Braun Werner - membru
 5. Boroda George - membru
 6. Diaconu Pamela - Maria - membru
 7. Crican Cezar - Alexandru - membru

 Anexe

  • ANEXA HCL 524.pdf