Hotărârea nr. 3/2021

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 22 decembrie 2020.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 3
din data de  12  ianuarie  2021
 
 
 
 
Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 22  decembrie  2020;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 12 ianuarie 2021;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 138, alin. (13) - (17), art. 139,   alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
 
 
         H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 22  decembrie  2020.