Hotărârea nr. 220/2021

Modificarea H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”, republicată.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 220
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
 
Pentru: modificarea H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut, republicată;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 32.266 din 06.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut, republicată;
Având în vedere prevederile art. 15, alin. (3), art. 16, alin. (1), art. 18. alin. (1) și art. 66, alin. (1) - alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a Asistenței Sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 5, alin. (1) și art. 7 din Legea  nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului Trusou pentru nou-născut”, republicată, după cum urmează:
Se aprobă implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului Trusou pentru nou-născut” prin acordare de tichete valorice în cuantum de 1.500 lei per nou-născut.
 
 
Art. 2. Se aprobă eliminarea Art. 1¹ din H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”, republicată.
 
 
Art. 3. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului Trusou pentru nou-născut”, republicată, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului Trusou pentru nou-născut”, republicată, rămân neschimbate.
 
 
Art. 5. H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”, republicată, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.05.2021.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia de Asistență Socială Brașov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 664  din data de  15  noiembrie  2018
Republicată conform H.C.L. nr. 79/2019 și conform H.C.L. nr. 220 din
data de 22  aprilie  2021
 
 
 
 
 
Privind: implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului „Trusou pentru nou - născut”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 32.266 din 06.04.2021, al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut, republicată;
Având în vedere prevederile art. 15, alin. (3), art. 16, alin. (1), art. 18. alin. (1) și art. 66, alin. (1) - alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a Asistenței Sociale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 5, alin. (1) și art. 7 din Legea  nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului Trusou pentru nou-născut” prin acordare de tichete valorice în cuantum de 1.500 lei per nou-născut.
 
 
Art. 2. Se aprobă Metodologia de acordare a “Trusoului pentru nou-născut”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Finanţarea proiectului „Trusou pentru nou - născut” se asigură din bugetul local al Municipiului Braşov, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa 1 PHCL Modif HCL 664 Trusou.pdf