Hotărârea nr. 210/2021

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 524 din 06 noiembrie 2020, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, republicată.
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 210
din data de  22  aprilie  2021
 
 
 
 
Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 524 din 06 noiembrie 2020, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de  specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, republicată;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 40.467 din 16.04.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 29.829 din 19 martie 2021 prin care doamna consilier local VECERDI CRISTINA-AGNES, a solicitat încetarea mandatului de consilier local ales pe listele Partidului Național Liberal (P.N.L.) - Filiala Brașov,  în cadrul alegerilor din 27 septembrie 2020, precum şi adeverința nr. 98.512 din 01 octombrie 2020, prin care Partidului Național Liberal (P.N.L.) - Filiala Brașov, confirmă faptul că domnul ANTON CĂTĂLIN candidat din partea Partidului Național Liberal (P.N.L.) - Filiala Brașov la alegerile din 27 septembrie 2020, a fost ales membru supleant și se regăsește la poziția 15 din lista electorală a consilierilor aleși/supleanți;
Având în vedere Încheierea Judecătoriei Brașov dată în ședința Camerei de Consiliu din data de 15 aprilie 2021, în Dosar nr. 7351/197/2021, prin care s-a validat mandatul supleantului ANTON CĂTĂLIN, candidat din partea Partidului Național Liberal (P.N.L.) - Filiala Brașov, la funcția de consilier local al UAT Municipiul Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 3, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 122, art. 124, art. 125, art. 126, art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. i), art. 141, art. 196, alin. (1), lit. a), art. 204, alin. (17), art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G.  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,              
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov ia act de demisia doamnei VECERDI CRISTINA-AGNES din funcţia de consilier local şi pe cale de consecinţă de vacantarea funcţiei de membru al Comisiei de specialitate nr. 3 precum și de vacantarea funcției de președinte al Comisiei de specialitate  nr. 4.
 
 
 
Art. 2. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 524 din 06 noiembrie 2020, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, republicată, parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul înlocuirii doamnei VECERDI CRISTINA-AGNES cu domnul ANTON CĂTĂLIN, în calitate de membru în Comisia de specialitate    nr. 3 și în calitate de președinte în Comisia de specialitate nr. 4.
 
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 524 din 06 noiembrie 2020, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, republicată, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 524 din data de  06  noiembrie  2020
Republicată conform H.C.L. nr. 4 din 27  ianuarie  2021 și conform
H.C.L. nr. 210 din  22  aprilie  2021
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea  numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 22 aprilie 2021;
Analizând Referatul de aprobare nr. 40.467 din 16.04.2021, al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 29.829 din 19 martie 2021 prin care doamna consilier local VECERDI CRISTINA-AGNES, a solicitat încetarea mandatului de consilier local ales pe listele Partidului Național Liberal (P.N.L.) - Filiala Brașov,  în cadrul alegerilor din 27 septembrie 2020, precum şi adeverința nr. 98.512 din 01 octombrie 2020, prin care Partidului Național Liberal (P.N.L.) - Filiala Brașov, confirmă faptul că domnul ANTON CĂTĂLIN candidat din partea Partidului Național Liberal (P.N.L.) - Filiala Brașov la alegerile din 27 septembrie 2020, a fost ales membru supleant și se regăsește la poziția 15 din lista electorală a consilierilor aleși/supleanți;
Având în vedere Încheierea Judecătoriei Brașov dată în ședința Camerei de Consiliu din data de 15 aprilie 2021, în Dosar nr. 7351/197/2021, prin care s-a validat mandatul supleantului ANTON CĂTĂLIN, candidat din partea Partidului Național Liberal (P.N.L.) - Filiala Brașov, la funcția de consilier local al UAT Municipiul Brașov;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 3, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 122, art. 124, art. 125, art. 126, art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. i), art. 141, art. 196, alin. (1), lit. a), art. 204, alin. (17), art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G.  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,    
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol Unic. Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Braşov un număr de 7 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
 
                                                                                                          
 
 
 

 Anexe

  • ANEXA HCL 524.pdf