Proces verbal din 30.04.2020

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 30-04-2020

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV

PROCESUL - VERBAL încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 30 aprilie 2020

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 30 aprilie 2020, orele 10:30, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în Monitorul Oficial Local.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de video-conferință.

Secretarul General al Municipiului Brașov, doamna Anda Maria Zamora (o înlocuiește pe doamna Secretar General - Adriana Goran) face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți toți. Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă domnul Primar George Scripcaru, domnul Viceprimar Mihai Costel și domnul Viceprimar Barabas Laszlo.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 27 martie 2020

În continuare, președintele ședinței supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27 martie 2020, care se aprobă cu unanimitate.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că suplimentarea listei de achiziții la nivelul municipiului a apărut ca necesitate și a fost făcută după publicarea ordinii de zi și informează că domnul Prefect Văsîi Mihai Cătălin și domnul Comandant Marciu Lucian - Inspector șef Serviciul Situații de Urgență Județean, sunt contectați la această ședință.

Interpelări

Domnul consilier local - Toro Tamas roagă executivul, dacă se poate, să urgenteze lucrările la Școala nr. 2, pentru că au fost probleme cu așezarea copiilor în ultima perioadă, înainte de COVID, astfel ca din septembrie să poată învăța în condiții normale cei de la Școala nr. 2.

În continuare felicită Primăria pentru lucrările din Schei, pentru că s-au extins până la Pietrele lui Solomon lucrările de asfaltare și roagă executivul să rezolve și problema de pe strada După Iniște unde sunt gropi și totodată dacă se poate rezolva problema drumului și intrările către Seasons Residence de pe Drumul Poienii, pentru că au fost niște probleme cu amenzile și este o cerere mai veche a locatarilor din zona respectivă.

Domnul consilier local - Șovăială Șerban: “În primul rând, doresc să fac apel către toți consilierii, colegii mei, referitor la punctul nr.13, dacă nu mă înșel, P.U.Z. de pe strada După Grădini.

Respectiv, apelul meu este să-l respingem, să nu îl prelungim, măcar pentru motivele invocate de doamna Arhitect-șef în adresa de ieri, deși motivele sunt mult mai multe.

Continuând ceea ce a zis dl. Toro privind asfaltarea până la Pietrele lui Solomon, am primit nenumărate rugăminți din partea oamenilor dacă s-ar putea, chiar la capăt la Pietrele lui Solomon, să instalăm o stație RATBV S.A., cu acoperiș; oamenii vin obosiți de pe drum și au de așteptat uneori și câte o jumătate de oră, poate chiar mai mult, dacă plouă, dacă este vreme mai proastă, i-ar ajuta.”

Domnul consilier local - Macedonschi Cristian “...Legat de zona După Ziduri - am citit în ziar că se lucrează. Salut inițiativa de salubrizare a Pârâului Graft; și am văzut și proiectul amural, pe care îl susțin, cu excepția catacombelor, unde propun înființarea unui muzeu interactiv, modern, despre orașul nostru, în perioadele de revoluții și războaie din Evul Mediu, până astăzi. Atenție sporită doresc să se dea revoluției anti-comuniste și să se scoată în evidență ororile comuniste de la Brașov.

Salut reacția d-nei Arhitect-șef Marilena Manolache și a d-lui Viceprimar Laszlo Barabas, legată de prelungirea P.U.Z. După Grădini, prin care recomandă consilierilor, să nu se prelungească acel P.U.Z. Eu propun să nu se mai dea nici o autorizație de construire, până nu este gata P.U.G., și aceasta în zonele istorice și pe Drumul Poienii. Nu cred că este o problemă, într-un an jumătate, nu se dau autorizații de construire pentru dezvoltări noi în zona istorică, mai ales că aceste dezvoltări poate ar lăsa urme pentru următoarele sute de ani, și trebuie să ne protejăm orașul.

Cu privire la locurile de parcare anulate din zona parcului central, de pe str. Nicolae Iorga: de ce s-a lucrat fără autorizație de construire până pe data de 10...

Nu s-a făcut dezbatere publică și hotărâre de consiliu local. Știm că dl. Primar vrea să facă sub parc acea parcare, dar eu atrag atenția că avem atâtea alternative, cum ar fi rectoratul, la Livada Poștei, sub stația de autobuze iarăși sub “Modarom”, sub carosabil și trotuarul de la parc sau între “Unirea” și “Modarom”, tot sub carosabil, că doar va deveni pietonal.

La final mai am o întrebare foarte importantă, referitor la școli, la igiena în școli, la modul cum va începe școala; știm că va începe în septembrie. Se poate ca clasele a VIII-a și a XlI-a, să meargă la școli? Ce măsuri s-au luat, domnule Primar, ca să puneți la punct școlile, ca să fie absolut sigure pentru copiii noștri?”

Domnul Viceprimar - Mihai Costel răspunde pentru Școala nr. 2, că în momentul acesta, s-a făcut inventariere la toate investițiile care sunt în lucru la toate unitățile de învățământ, constructorii lucrează la toate amplasamentele, la Școala Gimnazială nr. 2, Corpul B este finalizat în totalitate.

La Corpul A se lucrează la înălțarea acoperișului, în mod cert, până la începerea noului an școlar, școala va fi finalizată. Au fost ceva probleme la corpul de legătură, a trebuit să se reproiecteze, pentru că nu s-a putut face o consolidare, școala va începe în condiții normale la Școala Gimnazială nr. 2.

Domnul Primar - George Scripcaru îi răspunde domnului Toro că urmează și zona la care a făcut referire pentru refacerea infrastructurii aceasta este în plan.

La “Seasons” o să fie o sistematizare din punct de vedere rutier, pentru a reglementa accesul celor care utilizează zona respectivă și au nevoie de acest plan de sistematizare. S-a încercat o structură de tip stație de transport public, cu refugiul, dar nu se încadrează din punct de vedere al normativelor și atunci se va apela la o sistematizare de tip marcaj rutier pentru a fi în regulă cei care accesează această zonă.

Domnul Primar îi răspunde domnului Șovăială, că pentru locația la care a făcut referire este în plan acest tip de refugiu adaptat zonei respective.

Pentru zona După Ziduri, este în plan acest lucru care se derulează în momentul de față, corelat cu conectarea celor 90 de gospodării din zona Schei, care sunt în situația că deversează astăzi direct în Graft.

În momentul de față s-a pornit și o sistematizare și o igienizare, a întregii zone, de la maternitate, până în zona Bibliotecii Județene, odată cu amenajarea zonei Piața Sfatului nr. 27 și cu tot ce înseamnă zona pietonală de După Ziduri și pe versantul din această zonă. De asemenea, se vor corela lucrările și cu proiectul de la fostul cinematograf “Popular”, care se derulează în momentul de față și care va avea accesul ca zonă principală tot în această parte.

Domnul Primar informează că ieri s-a semnat contractul de achiziție pentru reactualizare P.U.G. Brașov și odată cu semnarea acestui contract, se va începe derularea acestui proiect, care a fost corelat cu colegii de la Banca Mondială, s-a lucrat împreună pe acest document. De la caz la caz, se va veni în consiliul local de fiecare dată, să se prelungească sau să nu, documentul de urbanism.

Domnul Primar precizează faptul că, nu primarul aprobă sau nu aprobă, de asemenea nu primarul prelungește sau nu prelungește P.U.G.-ul, ci primarul înaintează ca urmare a procedurilor, iar după caz și Consiliul Județean trebuie să avizeze aceste documente de urbanism.

Odată cu închiderea școlilor, a grădinițelor și a ceea ce înseamnă obiectivele de învățământ, s-a procedat la dezinfecție totală, s-a făcut în toate unitățile de învățământ.

Parcarea de la Parcul Central, se încadrează, într-un document numit Planul de Mobilitate și accesibilitate în Municipiul Brașov, care cuprinde o serie de modificări, de modernizări și de investiții pe ceea ce înseamnă infrastructură pe axele de finanțare pe fonduri europene și alte structuri de finanțare ministerială și guvernamentală.

De asemenea, s-a semnat contractul pentru benzi dedicate în transportul public, pentru autobuzele care urmează să fie livrate în municipiul Brașov, în următoarea perioadă. Anul trecut s-a început în Brașov o sistematizare, a ceea ce înseamnă zona Iuliu Maniu, str. Al. I. Cuza, str. Nicolae lorga, Casa Armatei. Proiectul presupune că pe această bandă dedicată pot circula autobuzele sau taximetrele. Automat înseamnă că celelalte benzi de circulație, vor fi pentru trafic și celelalte componente de trafic.

Președintele ședinței - dl. consilier Oprică Florentin Adrian: “O să fac un anunț în calitatea de lider al grupului consilierilor locali Partidului Național Liberal, în ceea ce privește Punctul nr. 13, grupul nostru va vota împotriva prelungirii perioadei de valabilitate a P.U.Z. După Grădini. Luând act și de avizul celor două Comisii nr. 2 și 5, care au dat aviz negativ.”

Domnul consilier local - Bunghiuz Marius Ștefan informează că și grupul P.S.D. va vota împotrivă.

Domnul consilier local - Toro Tamas informează că și U.D.M.R. va vota împotrivă.”

Aprobarea ordinii de zi

Se supune la vot ordinea de zi cu 34 de puncte înscrise pe ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate (26 voturi pentru și o neparticipare).

Aprobarea ordinii de zi suplimentare

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 1 puncte și se aprobă cu unanimitate (21 voturi pentru și 6 neparticipari).

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. 1 suplimentar

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov -aprilie 2020.

Președintele ședinței - dl. consilier Oprică Florentin Adrian salutăm și prezența d-lui Comandant Marciu și dl. Prefect Cătălin Văsîi.

Domnul Primar - George Scripcaru: “... acest punct a apărut ca necesitate pentru a fi propus pentru ordinea de zi, ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu dumnealor... eu cred că este oportun, să facem acest lucru, să procedăm exact cum am făcut și cu cele două mașini pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru accesibilitatea acestora în zone greu accesibile pentru anumite necesități sau în special pentru stingerea incendiilor.

Detaliile privind acest echipament, cred că dl. Comandant Marciu și domnul Prefect, pot să vă detalieze mai multe, fiind de specialitate. Noi doar putem să facem acest lucru, după ce ne-am consultat cu Serviciul buget din primărie, cu Oprea Maria și cu d-na Tudorache și cu colegii de la Serviciul achiziții, iar pentru a putea face acest lucru, avem nevoie de această hotărâre de consiliu local, ca și rectificare punctuală de buget.am discutat cu finanțele publice, să bugetăm această procedură pentru a putea să facem acest lucru cât mai rapid posibil din acest punct de vedere. ”

Domnul Văsîi Mihai Cătălin - Prefectul Județului Brașov:

“.Mulțumesc pentru invitația de a participa la această ședință, în principal în calitate de președinte al Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență.

Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost de acord să puneți pe ordinea de zi rectificarea bugetară necesară pentru achiziționarea acestei ambulanțe de transport victime înalt contagioase.este un autovehicul indispensabil, nu numai pentru această perioadă care va urma. Momentan un astfel de autoturism este la I.S.U. Covasna, noi fiind nevoiți să apelăm tot timpul la dânșii pentru ajutor și nu îl aveau tot timpul disponibil. Ne ajutau e adevărat, dar neavându-l tot timpul la dispoziție, nu puteam beneficia de serviciile acestui autoturism și credem că prin hotărârea consiliului local și prin hotărârea consiliul local și prin Comitetul Local pentru Situații de Urgență Brașov, care întotdeuna a fost prompt și ne-a sprijinit în orice demers, fiind un partener foarte loial și foarte aproape de Comitetul Județean de Situații de Urgență, vom putea să acoperim domeniul în care chiar aveam nevoie de acest autoturism.

Mulțumesc încă o dată și am să dau cuvântul d-lui Colonel pentru a vă da mai multe detalii, în plus, față de materialul pe care dumneavoastră l-ați primit.

Mulțumim pentru ajutor și pentru faptul că ați luat în discuție acest punct pe ordinea de zi.”

Domnul Comandant Marciu Lucian: “Vă mulțumesc că ne-ați invitat în această ședință și nu în ultimul rând, că ați fost de acord să introduceți acest punct pe ordinea de zi. Necesitatea acestei autospeciale vine de foarte mult timp.

Colegii noștri de la Covasna dispun de o astfel de mașină și la toate accidentele multiple, trebuia să solicităm ajutorul lor. Vă dați seama, chiar dacă erau aproape de noi, dura un timp destul de lung pentru toate aprobările necesare. Ce ne-a pus pe românește capac, au fost ultimele intervenții din ultima perioadă, mai ales pentru persoanele suspecte de COVID, în care transportul acestora trebuia să se facă cu autospecială de tip A.T.P.V.M., autospecială pentru victime multiple.

Din păcate, I.S.U. Brașov nu deține o astfel de autospecială și pentru aceasta a trebuit să facem o chestie pompieristică, să improvizăm anumite mijloace, să le punem la dispoziție, astfel încât să putem să ne desfășurăm misiunile. Până acum, doar pentru persoanelor confirmate COVID de la domiciliu la spital și între spitale, I.S.U. Brașov a desfășurat peste 140 de misiuni, plus alte 112 misiuni de transport persoane în carantină, din carantină, în autoizolare sau în sistem releu de la județele limitrofe.

Ce este deosebit pentru această autospecială, nu o folosim numai pe perioadă transport persoane COVID, însă inclusiv accidentele multiple, unde avem din nefericire sunt foarte multe accidente rutiere cu multe persoane, de aceea se numește și autospecială transport propriu și victime multiple. Ce are în plus față de celelalte autospeciale și este prestabilă să fie utilizată în această perioadă COVID 19 are un sistem cu presiune negativă care ar trebui, să se regăsească, și în unele spitale ar trebui să se regăsească acolo, cu un sistem de filtre HEPA - foarte profesional, astfel încât, tot ceea ce se regăsește în interiorul autospecialei, ca și agent patogen contaminanți, rămâne în interior.

De asemenea, pereții acestei autospeciale și mobilierul din interior, sunt din inox și suportă orice dezinfectant și se poate face foarte repede, ce pot să vă spun acum că durează dezinfecția unei ambulanțe, pe care o utilizăm în mod curent, peste aproape 45 de minute, în condițiile în care, transferurile sunt destul de multe zilnic.

Are niște lucruri în plus față de un A.T.P.V.M. normal. Vine la pachet cu 4 izolete și, de asemenea, 4 ventilatoare, astfel încât, pentru pacienții COVID și nu numai, alți viruși înalt contagioși, gen EBOLA, ar fi extraordinară. Astfel încât ce putem să vă spunem noi, în momentul de față, există un mic risc, să contaminăm și alte zone din oraș cu tipurile de ambulanță pe care le folosim acum.

În altă ordine de idei, tot în sprijinul brașovenilor, exclusiv în municipiul Brașov, începând cu data de mâine, inaugurăm două motociclete S.M.U.R.D. donate de “LIDL” și sponsorizate de Fundația “Pentru SMURD” către I.S.U. Brașov. Acum le facem recepția; de mâine vor intra în funcțiune.

Din aceste punct de vedere, sperăm ca dumneavoastră, să fiți de acord ca municipiul și Comitetul Local de Situații de Urgență Brașov, să achiziționeze această mașină foarte necesară pentru noi, nu numai pentru I.S.U. Brașov cât și tuturor cetățenilor din județul I.S.U. Brașov. Bineînțeles că resursa umană, va fi asigurată de către I.S.U. Brașov și U.P.U. Brașov, nu în ultimul rând, partea medicală este foarte importantă. O avem... am avut-o alături de noi pe d-na doctor Vecerni Cristina care, o anumită parte tehnică a acestei autospeciale a fost verificată și am primit O.K. și din partea ei.

Cu aceasta vreau să închei prezentarea făcută de noi.

Dacă sunt alte întrebări, vă stăm la dispoziție cu toate detaliile necesare, în ceea ce privește această mașină.

Vă mulțumesc mult încă o dată și sperăm să ne vedem în alte situații, nu doar în sistem de video-conferință.”

Domnul consilier local - Șovăială Șerban salută tot ceea ce face I.S.U. și mulțumește pentru efortul depus în perioada aceasta și permanent, este convins că o asemenea autoutilitară este necesară și binevenită și întreabă cât costă această mașină.

Domnul Văsîi Mihai Cătălin - Prefectul Județului Brașov:

“Oferta pe care au făcut-o cei care o produc, “DETAMED CLUJ” este la 161.000 euro, fără T.V.A., cu toate echipamentele incluse. Deci, nu mai este necesară achiziția de echipamente suplimentare sau alte dotări. Ceea ce a fost foarte important pentru noi în relația cu producătorul, a fost termenul de livrare, care se poate face în termen de 7 zile de la transmiterea comenzii.”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 voturi pentru și 3 neparticipari).

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Brașov la data de 31 decembrie 2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 voturi pentru și o abținere - dl. Macedonschi).

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 voturi pentru și o abținere - dl. Macedonschi).

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 732/14.12.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public” și a cheltuielilor legate de proiect.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi pentru și 2 neparticipări).

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Filarmonicii Brașov a imobilului Sala Patria, amplasat în Municipiul Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi pentru și 2 neparticipări).

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a mijloacelor de transport și a echipamentelor conexe achiziționate în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - troleibuze 18 m, Brașov” cod SMIS 127697.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi pentru și 2 neparticipări).

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a mijloacelor de transport și a echipamentelor conexe achiziționate în cadrul proiectului "Achiziție a 32 de autobuze electrice și 20 de autobuze articulate electric - hibrid”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi pentru și 2 neparticipări).

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 1066/19.05.2014 a unui număr de 55 locuri de parcare aferente Hotelului ARO PALACE.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 voturi pentru și 3 neparticipări).

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico -economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 5 - corp A”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi pentru și 2 neparticipări).

PUNCTUL 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico -economici aferenți realizării obiectivului de investiții“Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 9 - corp A”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi pentru și 2 neparticipări).

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico -economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 15”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi pentru și 2 neparticipări).

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico -economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 31”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi pentru și 2 neparticipări).

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Grădinița nr. 21”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 voturi pentru și 2 neparticipări).

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentației P.U.Z. - str. După Grădini, aprobata prin H.C.L. nr. 129/2015, initiator Danciu Daniel Robert si alții.

Comisiile nr. 2 și 5 au respins proiectul dupa analizarea adresei nr.41571/29.04.2020 întocmită de Arhitect Sef, iar rezultatul voturilor a fost de 24 de voturi împotriva proiectului și 2 voturi pentru (dl. Bogdan și dl. Duțu).

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate a documentației “P.U.Z. - Construire locuințe colective, spații comerciale și împrejmuire (cu modificare regim de înălțime aferent PUG Brașov), str. Carpaților nr. 17 Brașov”, aprobată prin H.C.L. nr. 237/2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru, 2 împotrivă (dl. Macedonschi și dl. Șovăială), o abținere - dl. Neacșu și o neparticipare.

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al Municipiului Brașov pentru obtinere AC pentru extindere clădire, amenajări interioare și exterioare, etajare și mansardare imobil cu racordarea la coamă a clădirii învecinate, amenajare spațiu comercial parter, deținut de Chiricheș Andrei și soția Chiricheș Maricica.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru, 4 abțineri ( d-na Donosă, dl. Macedonschi, dl. Șovăială, dl. Neacșu), și o neparticipare.

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea întocmirii documentației de urbanism „P.U.D. - Construire vile cu apartamente, str. Doinașului nr. 1 B Brașov”, inițiat de IOO ZOLTÂN.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru, 2 abțineri (dl. Șovăială, dl. Neacșu), și o neparticipare.

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 1562/2017 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului donat de Lupuțan Emanuel-Eugen și Lupuțan Adriana-Mihaela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (26 voturi pentru și o neparticipare).

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 477/2020 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor donate de Ghimbășan Dan-Marian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (26 voturi pentru și o neparticipare).

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 162886 Brașov, nr. cad. 162886.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 20

Proiect de hotărâre privind privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 4, ap. 7, deținut de Neagu Gheorghe Darius.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 21

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr. 82, ap. 5, deținut de Low-Dorner Ianos și Low-Dorner Mariana-Florica.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 22

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractelor de concesionare a unor cabinete medicale, servicii medicale medicină de familie.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (26 voturi pentru și o neparticipare).

PUNCTUL 23

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Direcția Fiscală Brașov, a spațiilor cu altă destinație, identificate în C.F. nr. 159599-C1-U11 Brașov nr. top. [(2045-2O46)/1]/22 și în C.F.     nr. 159599-C1-U13 Brașov ’ nr. top.

[(2045-2O46)/1]/23, situate în Brașov, str. Lungă, nr. 14.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (26 voturi pentru și o neparticipare).

PUNCTUL 24

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru stabilirea setului de măsuri privind sistemele tehnice care au un efect semnificativ asupra performanței energetice a clădirilor noi cu impact asupra calității aerului și aspectului urbanistic în Municipiul Brașov începând cu anul 2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru, 2 abțineri (dl. Rusu, dl. Șovăială), și o neparticipare.

PUNCTUL 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul I 2020 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru, 2 abțineri (dl. Macedonschi, dl. Șovăială), și o neparticipare.

PUNCTUL 26

Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 27.09.1999, republicată, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (26 voturi pentru și o neparticipare).

PUNCTUL 27

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 64, către Mănoiu Sorin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 28

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, C2B-V, către Floroiu Cătălin și Floroiu Monica Mariana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 29

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/31.01.2020 privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Soarelui nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 30

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada Livezilor.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 31

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, zona str. Mihail Kogălniceanu - B-dul Victoriei.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 32

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, zona Măgurele.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a unui imobil din domeniul public al Statului Roman și administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 34

Proiect de hotărâre privind stabilirea cotelor părți din sumele încasate cu titlu de chirie de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 26 de voturi pentru și o abținere - dl. Șovăială.

Președintele ședinței - dl. Oprică Florentin - Adrian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETAR GENERAL,

OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN         ADRIANA GORAN