Proces verbal din 27.03.2020

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 27-03-2020

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV

PROCESUL - VERBAL încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 27 martie 2020

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 27 martie 2020, orele 10:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr.8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în Monitorul Oficial Local.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, printr-o platformă on-line de video-conferință.

Secretarul General al Municipiului Brașov, doamna Adriana Goran face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 26. Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă domnul Primar George Scripcaru, domnul Viceprimar Mihai Costel și domnul Viceprimar Barabas Laszlo.

Doamna Secretar al Municipiului Brașov - Adriana Goran informează Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou președinte de ședință, se fac următoarele propuneri:

Domnul consilier Achim Gheorghe îl propune din partea grupului PSD pe domnul consilier Bunghiuz Marius Ștefan, iar rezultatul votului este următorul: 10 voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 2 abțineri și 2 neparticipări la vot, iar domnul consilier Mihai Costel îl propune pe domnul consilier Oprică Florentin-Adrian.

Domnul consilier Oprică Florentin Adrian a fost ales președinte de ședință pe o perioadă de trei luni, cu 14 voturi pentru, 8 împotrivă și 2 abțineri și 2 neparticipări la vot.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 20 februarie 2020

În continuare, președintele ședinței supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 20 februarie 2020, care se aprobă cu unanimitate.

Interpelări

Președintele ședinței - dl. Oprică Florentin - Adrian anunță că membri P.N.L., au luat hotărârea înscrierii pe listele de voluntari de la primărie și totodată pe toată perioada situației de urgență donarea indemnizațiilor de consilieri locali.

Domnul Consilier local - Macedonschi Cristian: „Am 3 puncte. Unul de ordin tehnic, pe net nu sunt numerotate proiectele de hotărâre și e greu să le urmărești. Probabil că pentru următoarea ședință on-line, pentru că sunt convins că vom mai avea, cel puțin una-două ședințe on-line, să se remedieze acest punct.

Interpelarea principală, știți că corona virus este o problemă mondială, nu numai la noi. Se vede ce se întâmplă în Italia, Spania, sunt mii de oameni bolnavi, sunt sute, chiar mii, de morți și de aceea trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință să creăm infrastructură medicală provizorie. Propun ca centrul C.A.T.T.I.A., să-l transformăm într-o infrastructură medicală provizorie, de care garantat vom avea nevoie. Și acolo sunt orașe ca Viena, ca Edinberg care și-au transformat centre de congres și conferințe, în infrastructură medicală provizorie și avem nevoie.

Și al doilea punct, să introducem un sistem mobil de testare a populației, nu a întregii populații, ci a celei care anunță că a avut contact, ca să putem să mergem noi la ei, să nu îi scoatem pe stradă și să avem pericolul să infectăm alți oameni. De aceea, țin să precizez că nu o să votez nici un punct cu investiții ale Brașovului, pentru că toți banii, la fel cum și voi consilierii P.N.L., donați banii către situația aceasta de urgență, vreau ca toți banii ai bugetului...

Iar interpelarea a treia ar fi, după cum știți, este un orar pentru pensionari, de la ora 11 să meargă la cumpărături. CRED că nu este bine, pentru că la ora 11 sunt și alții pe stradă, pentru pensionari ar trebui să luăm hotărârea ca la noi să cel puțin, în municipiul Brașov, să înceapă de la 08 la ora 10. Așa putem garanta că există și destulă marfă în magazine și ei pot să își rezolve repede cumpărăturile și să plece acasă.

Iar ultima întrebare pentru dl. Primar, am citit în presă că ați dori să achiziționați butoane de alertă pentru bătrânii care stau acasă. S-a întâmplat acest lucru, da sau nu?”

Domnișoara Consilier local - Crivineanu Alexandra Ioana:

„.. Am și eu două întrebări, către executivul primăriei, către dl. Primar. Noi grupul de consilieri P.S.D., am depus săptămâna aceasta, două inițiative în elaborarea unor proiecte de hotărâri.

Primul prevede scutirea de taxe și impozite pe toată situația stării de urgență decretată de Președintele României și de asemenea, suspendarea plății chiriilor celor care în chirii la RIAL.

Prin intermediul nostru, dl. Senator Sorin Orțan, a solicitat amplasarea unor căsuțe, unor dispozitive de la care pensionarii să se aprovizioneze în fiecare cartier, astfel încât să nu mai meargă la piețe și să existe riscul acesta de infectare.

O altă întrebare către dl. Primar ar fi, dacă ați continuat acea acțiune de dezinfecție și dezinsecție a străzilor și a refugiilor S.C. RATBV?”

Doamna Consilier Local - Diaconu Pamela Maria:“... Întrebarea mea ar fi dacă pe lângă toate măsurile care s-au luat până acum și pe care le salut și le consider extrem de utile mai ales în această perioadă, ar putea fi avut în calcul și achiziționarea unui nou aparat real time PCR, cel care ajută la realizarea testărilor. Știu că un aparat există la Spitalul de Boli Infecțioase, însă dată fiind situația și că aceste cazuri se înmulțesc de la oră la oră, cred că unul singur ar fi insuficient pentru a testa personalul medical. Nu mai vorbesc de alte tipuri de testări și de alte persoane. Cred că este necesar și dacă tot reușim să alocăm și dacă se poate să alocăm bani pentru astfel de demersuri pentru achiziționarea unui astfel de aparat. În plus, dacă cumva există probleme cu aparatul existent, și au existat în trecut, motiv pentru care testele au ajuns să se facă tot la București, deși exista aparat la Brașov, cred că a avea un aparat de rezervă, poate face diferența.”

Domnul Primar - George Scripcaru: „Domnule Oprică, ați făcut referire la donație și la voluntariat. Vă anunț că la 12,30 avem azi o întâlnire cu referire la acest aspect, e și o prevedere a Ministerului Muncii care ne-a parvenit ieri. Având în vedere cele ce întâmplat lucruri neplăcute în perioada aceasta, ne-am trezit cu persoane care s-au “auto-voluntariat”, fără nici o reglementare, fără nici o regulă, ne-am trezit cu probleme pe teren.

Noi, împreună cu Direcția de Asistență Socială, în Comitetul Local de Situații de Urgență, v-am trimis în aceste zile, un material care se referă la hotărârile pe care le-am luat în Comitetul de Situații de Urgență de Urgență zilele trecute. Acolo dacă o se vedeți, este și un punct care se referă la acest aspect numit voluntari.

Astăzi, la 12,30, cu cei care au depus la primărie o solicitare sau care doresc să intre în acest corp de voluntari, vor avea o primă discuție cu coordonatorii acestor grupuri de voluntari, pentru ca să semnăm și să punem la punct aceste aspecte. Cine vrea să fie voluntar, trebuie să fie conștient că trebuie să semneze un contract de voluntariat, să știe ce are de făcut, să știe că trebuie să respecte reguli, să fie conștient că se expune la anumite lucruri, și de asemenea, să fie conștient că este la dispoziția noastră în anumite perioade de timp, în funcție de cum are disponibilitatea. Am creat dispecerate aici la primărie, avem un “telverde” la Direcția de Asistență Socială, avem posibilitatea să interacționăm cu aceștia, o să punem la punct aceste reguli, așa că doriți să fiți voluntari, trebuie să intrați în această procedură și să știi să te încadrezi în această procedură, pentru că poate unor nu li s-a adus la cunoștință aceste aspecte și odată adus la cunoștință aceste aspecte, poate pot sau nu pot să facă parte sau nu din grupul de voluntari.

Așa că în această bază a acestei reglementări a Ministerului Muncii, tot ceea ce este voluntariat în această perioadă, pe acțiunea de voluntariat pe situații de urgență, pentru că această situație, Corona virus, nu este ca la o inundație, vine valul, a produs un efect și după aceea este un efect foarte simplu, care se poate întâmpla din punct de vedere al voluntariatului. Aici sunt chestiuni foarte, foarte complexe, care trebuie să fie respectate.

Și din acest punct de vedere, tot ceea ce este voluntariat, va trebui să fie coordonat de către primărie prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Brașov.

Deci, de aceea ne și grăbim cu ședința, la 12,30 puteți să fiți parte la această discuție cu reprezentanții care doresc să fie voluntari. Am primit până acum de la structuri asociative, O.N.G., biserici. Am invitat reprezentanții acestora astăzi aici la 12.30, să pună la punct acest lucru. Sunt și voluntari din interiorul primăriei, funcționari din primărie sau de la subordonate din municipiul Brașov, mă refer de la Operă, Filarmonică, teatru, Direcția Asistență Socială.

Sunt și voluntari din primărie, funcționari din primărie sau serviciile din subordinea consiliului local, inclusiv, Opera, Filarmonica, Teatrul, toți angajații Direcției de Asistență Socială care lucrează în cadrul Direcției de Asistență Socială și care sunt navetiști, adică din alte localități, le-am asigurat cazare și loc pe durata aceasta, în Căminul din Noua, cu tot ceea ce trebuie, ca să nu fim nevoiți să facem deplasarea acestora în fiecare zi la domiciliu, lucru care este destul de complicat.

Pentru dl. Macedonschi... în privința a ceea ce înseamnă reglementări și funcțiuni de natură medicală, ce se decide în Comitetul Județean de Situații de Urgență și în Comitetul Local de Situații de Urgență, din care fac parte reprezentanții tuturor instituțiilor abilitate a interveni în această perioadă: D.S.V., Poliția, Jandarmeria, salvarea, reprezentanții de la utilități, apă, gaz, canal, curent, ș.a.m.d., municipiul Brașov reprezentat prin Direcția de Asistență Socială, Serviciul pentru Situații de Urgență din Primărie, deci, nu facem noi de capul nostru undeva, ceva ce stabilesc alții... suntem în contact permanent cu Instituția Prefectului, cu Președintele Consiliului Județean, cu reprezentanți I.S.U., Poliție, Jandarmerie, Direcția de Sănătate Publică. Tot ceea ce facem și ce am făcut până acum, se face cu avizul și sub coordonarea acestor instituții, trebuie se valideze și să facă acest lucru fiecare instituție în parte și unde dumnealor stabilesc și primim o dispoziție din acest punct de vedere, facem exact ceea trebuie, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare.

Dacă este nevoie la C.A.T.T.I.A., sau în altă parte, să facem ceva, vom face exact așa cum trebuie și sub coordonarea acestor instituții care coordonează absolut activitatea din acest punct de vedere. Noi avem rol de a implementa ceea ce stabilesc alții și nu facem noi aceste lucruri, doar să propunem și dacă este o propunere bună, sigur că va fi luată în calcul, astfel cum s-a întâmplat și până acum.

Nu au legătură investițiile cu ceea ce am nu au legătură cu această situație la care v-ați referit. Investițiile sunt reglementate din punct de vedere al unor finanțări, sunt structurate pe plan de finanțare regional care au program de finanțare regional, care au fost aprobate, le-am accesat și le aveți pe ordinea de zi la rectificarea de buget și referire la acest aspect.

Am gândit și am propus astăzi la rectificarea care este pe ordinea de zi, o sumă din fondul de rezervă, cu destinația pentru situația de urgență pe care o parcurgem astăzi, cu ceea ce am făcut până acum din punct de vedere al aspectului bugetar, cu sumele pe care le-am avut de la începutul anului, când am structurat bugetul, cu ceea ce am cheltuit până acum peste această sumă, în conformitate cu hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență, peste situații de urgență și cu ceea ce anticipăm că se va întâmpla în următoarea perioadă ca și sume pe care le-am propus în buget la proiectul de rectificare și care estimăm noi, sunt posibil de anticipat.

Dacă va fi cazul și vom fi în situația să avem nevoie în plus față de ceea ce am estimat până acum, sigur că o să vă solicităm la o nouă rectificare, să fiți de acord, cu ceea ce vă propunem noi, pe baza acestor justificări pe care le avem în perspectiva aceasta.

Programul pentru pensionari peste 65 de ani, reglementat de Președintele României prin Decretul Președintelui care este aplicabil la nivelul întregii țări, și nu facem noi la nivel local, altfel decât sunt reglementate prin decretul prezidențial o altă reglementare, care sunt în Comitetul de Situații de Urgență care coordonează activitatea în acest sens la nivel de țară.

Din acest punct de vedere, respectăm aceste reguli și nu ne permitem să încălcăm aceste reguli și aceste prevederi din decretul președințial, pentru că ajungem într-o altă situație și suntem pasibil de alte măsuri, să spunem așa, coercitive, dacă nu respectăm aceste reguli, aceste reglementări.

Am avut ieri o discuție cu dl. prefect și cu președintele Consiliului Județean și cu reprezentanții acestor centre comerciale, le-am solicitat să aibă un flux de aprovizionare pentru mărfuri, referitor și la acest aspect care este decretul prezidențial, le-am cerut să se creeze fluxuri în complexele comerciale pentru această categorie care are posibilitatea să facă acest demers, acest aprovizionări între orele 11 și 13, în cursul zilei.

Dacă sunt probleme de acest fel, să se organizeze și să aibă aprovizionare raportată la acest parcurs în cursul zilei; suntem în contact și cu aceștia în fiecare zi și avem în fiecare zi lucruri pe care le gestionăm.

Pentru butoanele de alertă, am stabilit cu Direcția de Asistență Socială, să parcurgem Programul Bunicii noștri, care știți bine se derulează pe raza municipiului Brașov, raportat la un număr de persoane, am făcut procedura pentru achiziția până la 1.500 de asemenea butoane de alertă, care să fie distribuite și să fie funcționale în plus față de ceea ce avem acum.

Direcția de Asistență Socială gestionează această procedură, această problemă, pentru că Direcția de Asistență Socială are și evidența grupului de persoane vulnerabile, care sunt gestionarea acestei instituții, am făcut procedura de achiziție și suntem în regulă din acest punct de vedere. Urmează ca în câteva zile să primim aceste butoane și să fie puse în funcțiune de către Direcția de Asistență Socială.

D-ra Crivineanu am recepționat ceea ce ați spus dumneavoastră. Sunt lucruri care trebuie să fie puse în aplicare ordonanțele de Guvern, care reglează pe probleme de fiscalitate; noi nu putem să anulăm sau să dăm mai mult sau în plus față de ceea ce este în Codul Fiscal, putem doar ceea ce este în prerogativa consiliui local, și știți bine, se referă doar la termenele, reducerile procentuale referitoare la impozite și taxe pe raza municipiului Brașov. Am avut o discuție cu Ministru al Finanțelor, dl. Câțu, încă de acum o săptămână și ceva, i-am cerut să extindă această perioadă de facilități, care este prerogativul Guvernului, ca la nivelul autorităților locale, să avem posibilitatea să prelungim perioadă de facilități la nivelul taxelor și impozitelor locale.

Nu știu ce are chiria de la R.I.A.L., pentru că în situațiile respective, înseamnă că nu ar mai trebui să mai plătim nimic ...chiria de la S.C. R.I.A.L. e valabilă și într-o situație mai puțin plăcută... S.C. R.I.A.L. S.R.L. este o societate comercială și nu consiliul local hotărăște acest lucru. Acolo este un consiliu de administrație care poate să facă sau nu lucruri referitoare la o societate comercială.

Referitor la căsuțele pe care să le putem prin cartiere, tocmai aceasta nu cred eu că este o soluție, să ne apucăm să răspândim această situație în întreg orașul. Am reglementat situația în piețele agro-alimentare în piețele municipiului Brașov, am luat măsurile care sunt acolo de luat: dezinfecție, reguli de acces, informare, protejarea produselor, tocmai să dăm posibilitatea populației să se aprovizioneze și producătorilor să expună mărfurile și să le comercializeze, pe lângă ceea ce înseamnă activitatea de aprovizionare în mod clasic, pe raza municipiului Brașov, acest lucru este asigurat de către aceste funcțiuni comerciale cu care am discutat așa cum am spus mai înainte, și încercăm să ținem situația sub control, ca să ne descurcăm din acest punct de vedere.

Dezinfecția funcționează și am făcut acest lucru în zilele trecute când acest lucru când condițiile meteo ne-au permis, acest lucru continuă, am stabilit cu operatorul de salubrizare. Se face conform unui grafic și dacă s-a încălzit vremea, atât în autobuze, transport public, capete de linii, refugii călători și străzile care sunt într-un program care se derulează și astăzi și pe parcursul zilei și în zilele următoare.

Am demarat azi o procedură de achiziție de o cantitate de clor care să fie pusă la dispoziția operatorului; sunt în jur de 6 tone de clor pe care le vom achiziționa și astăzi cred că o să finalizăm acest lucru. Însă până facem această achiziție lucrurile ca și cantitate sunt ca și rezolvate din acest punct de vedere pentru această activitate pe raza municipiului Brașov.

Pentru d-na consilier Diaconu - perfect de acord - cu ce ați spus. Am discutat cu președintele Consiliului Județean, în fiecare zi, și cu Prefectul județului Brașov referitor la acest aspect, i-am întrebat de ce au nevoie, dacă noi putem să facem ceva în acest sens. La nivelul Consiliului Județean, s-au alocat prin rectificare de buget, sume pentru fiecare spital din subordinea Consiliului Județean și din județul, li s-au asigurat aceste necesități și în funcție de evoluția lucrurilor, dacă va fi cazul, o să vedem dacă avem ceva de făcut din acest punct de vedere în această privință.

Lucrurile sunt sub control, din acest punct de vedere am discutat cu managerul Spitalului de Boli Infecțioase și cu directorul medical de la boli infecțioase, Andreea Moldovan, care astăzi este la Ministerul Sănătății și a primit o responsabilitate la nivel central și suntem într-un contact permanent și încercăm și ținem situația sub control, până în momentul de față.

Știm în fiecare zi, care sunt persoanele carantinate și care sunt persoanele care sunt în autoizolare la domiciliu, în fiecare zi avem acest parcurs, în fiecare zi discutăm și suntem într-un contact permanent cu fiecare instituție în parte. La nivelul Primăriei Municipiului Brașov, avem un comitet de urgență și care este structurat cu persoane din interiorul primăriei cu care suntem în interacțiune, 24 din 24 și ținem situația sub control, din acest punct de vedere.

Pe parcurs vă vom informa cu toate deciziile pe care le vom lua în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență, vă vom transmite în sistem on-line și electronic toate aceste detalii, cu fiecare hotărâre pe care o vom lua, ca să fiți la curent cu toate deciziile și lucrurile pe care le vom derula în următoarea perioadă. Mulțumesc!”

Aprobarea ordinii de zi

Se supune la vot ordinea de zi cu 45 de puncte înscrise pe ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate.

Aprobarea ordinii de zi suplimentare

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 2 puncte și se aprobă cu unanimitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. 1 suplimentar

Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 2 suplimentar

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Modernizare fântână arteziană pietonal Valea Cetății.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 1 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov - martie 2020.

Art. 1 Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Brașov pe anul 2020, în sumă de 837.556,00 mii lei la partea de venituri, iar la cheltuieli în sumă de 1.272.460,10 mii lei - credite de angajament și în sumă de 1.064.493,80 mii lei -credite bugetare, astfel:

  • - pentru secțiunea de funcționare, veniturile sunt în sumă de 593.624,00 mii lei și cheltuielile în sumă de 593.624,00 mii lei - credite bugetare.

  • - pentru secțiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 243.932,00 mii lei, iar cheltuieli sunt în sumă de 1.272.460,10 mii lei - credite de angajament și în sumă de 470.869,80 mii lei - credite bugetare.

Excedentul total al bugetului local al Municipiului Brașov, conform H.C.L. nr. 2 din 31.01.2020 privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020, se ridică la suma de 226.937,80 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare.

Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate se regăsește în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

În urma votului, art. 1 a fost aprobat cu unanimitate.

Art. 2 Se aprobă bugetul rectificat al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2020, în sumă de 168.814,51 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 59.147,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 187.653,12 mii lei - credite bugetare, astfel:

  • - pentru secțiunea de funcționare, veniturile sunt în sumă de 144.712,57 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 151.562,15mii lei - credite bugetare.

Excedentul secțiunii de funcționare, conform H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind utilizarea excedentului aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2020 din bugetul Municipiului Brașov, este de 6.849,58 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

  • - pentru secțiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 24.101,94 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 59.147,21 mii lei - credite de angajament și în sumă de 36.090,97 mii lei - credite bugetare;

Excedentul secțiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3 din 31.01.2020 privind utilizarea excedentului aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2020 din bugetul Municipiului Brașov, este de 11.989,03 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate se regăsește în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

În urma votului, art. 2 a fost aprobat cu unanimitate.

Art. 3 Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 81 din 17 aprilie 2019.”

În urma votului, art. 3 a fost aprobat cu unanimitate.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice, finanțate integral sau parțial din bugetul Municipiului Brașov, pe anul 2020, astfel:

  • - Municipiul Brașov                            - anexa nr. 3;

  • - Teatrul pentru Copii “Arlechino” Brașov - anexa nr. 4;

  • - Club Sportiv Municipal Corona Brașov - anexa nr. 5;

  • - Direcția de Asistență Socială Brașov           - anexa nr. 6;

  • - Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov - anexa nr. 7.”

În urma votului, art. 4 a fost aprobat cu unanimitate.

Art. 5 Se aprobă Programul de investiții publice al Municipiului Brașov, cu finanțare din bugetul local, bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții și bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr. 8.01. -8.06., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

În urma votului, art. 5 a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și un vot împotrivă - dl. Macedonschi.

Art. 6 Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiții finanțate din bugetul local al Municipiului Brașov conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

În urma votului, art. 6 a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și un vot împotrivă - dl. Macedonschi.

Art. 7 Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Domnul Primar - dl. George Scripcaru: „Dacă îmi permiteți în timp ce se votează, vreau să vă spun câteva amănunte.

Această rectificare de buget are 3 componente din punct de vedere al rectificării, sumele care au fost prevăzute la proiecte de finanțare europene și sunt la capitolul venituri.. .avem sumele pentru medicii de la cabinetele școlare la care sunt semnate contractele cu Direcția de Finanțe.

Și de asemenea, sumele cu situația de urgență cu ceea estimăm că vom avea nevoie cum sume care ar trebui utilizate pentru necesitățile care sunt de luat în calcul pe raza municipiului pentru ceea ce înseamnă perioada crizei, pandemiei de Corona Virus - 20 de milioane de ron...”

Punctul nr. 2 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2020 - 2021 a pachetului cu rechizite școlare „Primul ghiozdan”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 3 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 75/2019, republicată privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 4 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții: „Modernizare Complex Sportiv Stadionul Carpați”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru, un vot împotrivă - dl. Macedonschi și o abținere - dl. Șovăială.

Punctul nr. 5 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții: „Construire Minicomplex Sportiv Brașov” Parcul Tractorul (construcții noi și extinderi).

Domnul Consilier local - Șovăială Șerban: „La punctul nr. 5, am o problemă. La baza acestei hotărâri, singurul act legal, este o hotărâre a consiliului local din 2007, de acum 13 ani, când s-a trecut în administrarea Direcției de Sport a Municipiului Brașov acel teren.

Între timp, situația din „Tractorul” s-a schimbat radical. Dacă acum 13 ani, la 400 de metri de parcul Tractorul” începea câmpul, deci, teoretic, era spațiu verde, dacă acum 13 ani lângă era Centrul “Forex”, care tot așa avea un stadion mare de fotbal, tot un spațiu verde, între timp au crescut acolo blocuri de zece etaje, mai dese decât sardelele în cutia de conservă și noi venim să distrugem ceea ce a mai rămas din singurul parc din zona respectivă.

Știm cu toții că avem probleme majore legate de poluare în orașul Brașov. Știm cu toții că populația Brașovului este radical împotriva distrugerii de spații verzi. Din câte știu eu, și Legea are niște prevederi foarte restrictive la construcțiile care se fac pe spații verzi și Parcul „Tractorul” îmi imaginez că e trecut ca spațiu verde în P.U.G.

Deci, cred că putem găsi o cu totul altă locație pentru aceste construcții noi, decât să mergem pe o idee care a părut pozitivă acum 13 ani și noi venim astăzi s-o ducem mai departe, distrugând un parc.

Ca atare, eu voi vota împotrivă. Vă mulțumesc!”

Domnul Primar - George Scripcaru: „Dacă îmi permiteți să fac o clarificare, nu se referă la suprafețe noi, se referă la o infrastructură existentă astăzi, care este afectată de ceea ce înseamnă acel teren artificial. Pe amplasamentul respectiv se presupune acest lucru, nu pe o altă suprafață care să fie afectată din acest punct de vedere. Este o etapă. Până la o fază finală, vom mai veni cu alte detalii pe care le veți putea completa, sau de clarificat, sau care să le modificați, sau să le mai discutăm atunci. Deocamdată suntem în faza în care discutăm de indicatori tehnico-economici la un proiect, într-o perspectivă. Sigur că urmează după aceea pașii procedurali care să fie făcuți din acest punct de vedere.

Închei prin a vă spune că nu este pe o suprafață verde, să zic așa, ci pe o funcțiune existentă astăzi, care nu este suprafață sau zonă verde. Este o funcțiune care va fi completată cu ceea ce discutăm acum.”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi pentru, două voturi împotrivă -dl. Șovăială și dl. Macedonschi și două abțineri - d-na Donosa și dl. Rusu, iar dl. Ungar nu participă.

Punctul nr. 6 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru, două abțineri - d-na Donosa și dl. Șovăială și două neparticipări.

Punctul nr. 7 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. "RATBV" S.A., societate cu capital integral de stat, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, cu amendamentul comisiei nr. 5: se va înlocui sintagma „capital integral de stat” cu „capital integral Municipiul Brașov” care a fost votat cu unanimitate, iar proiectul de hotărâre, în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 8 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobare proiect și cheltuielilor legate de proiectul „Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport” în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 22 de voturi pentru, un vot împotrivă - dl. Macedonschi și o abținere - dl. Șovăială și două neparticipări.

Punctul nr. 9 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobare studiu de soluție și indicatori tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 10 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 927/2006 republicată, privind aprobarea regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare din parcările de reședință amenajate în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 pentru și o abținere - dl. Șovăială și două neparticipări.

Punctul nr. 11 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 200/2012 republicată, privind aprobare indicatori tehnico-economici aferenți reabilitării fațadelor imobilelor din municipiul Brașov, locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare - dl. Achim).

Punctul nr. 12 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobare prelungire Contract de închiriere nr. 1/2756/14 ianuarie 2019, a unui număr de 6 locuri de parcare aferente imobilului situat la adresa Șoseaua Națională nr. 5, Timișul de Sus - Gaiser, loc. Predeal, județul Brașov, către UPRUC POL S.A., pentru HOTELUL HART.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare - dl. Achim).

Punctul nr. 13 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind documentația P.U.D. Construire locuință colectivă, parter comercial și împrejmuire teren, str. Plevnei nr. 12 Brașov, beneficiar S.C. SPD Development S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 pentru și o abținere - dl. Șovăială și o neparticipare - dl. Achim).

Punctul nr. 14 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind P.U.D. Construire structură de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică și agrement, str. Merilor f.n. Brașov, beneficiar S.C. Har & H S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare - dl. Achim).

Punctul nr. 15 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind P.U.D. Construire casă, str. Fânului nr. 48 G Brașov, beneficiari Mirea Ionuț Valentin și Mirea Adriana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare - dl. Achim).

Punctul nr. 16 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind P.U.Z. Zona str. Carierei, Brașov, beneficiar S.C. Bogdan Invest S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru, o abținere - dl. Macedonschi și o neparticipare - d-na Donosă.

Punctul nr. 17 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind P.U.Z. Zonă mixtă, str. lonescu Crum, Brașov, beneficiar S.C. Tecton Trust S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru, un vot împotrivă - d-na Donosă și o abținere - dl. Macedonschi.

Punctul nr. 18 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind P.U.Z. Zona Gării - Restructurare nod urban, cu integrarea pasajului rutier bd. Gării, str. Camil Petrescu, beneficiar Primăria Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru, un vot împotrivă - dl. Șovăială, o abținere - dl. Macedonschi și o neparticipare - dl. Achim.

Punctul nr. 19 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate a P.U.D. Construire imobile locuințe colective și creare drum de acces în Brașov, str. Horia nr. 53, beneficiari Hârceagă Traian, Hîrceagă Georgeta, Pop Septimiu, Pop Lucreția, Pop Diana Elena, Pop Mircea Virgil.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru, o abținere - dl. Șovăială și o neparticipare - dl. Achim.

Punctul nr. 20 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii perechii de stații publice ale mijloacelor de transport în comun amenajate pe str. 13 Decembrie, din „Liceul Tractorul” în „Colegiul Nicolae Titulescu”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare - dl. Achim).

Punctul nr. 21 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea întocmirii P.U.D. Constuire locuințe colective, spații comerciale, birouri, apartamente, str. Traian Grozăvescu nr. 9 Brașov, inițiat de S.C. COSMOPOLIT CANTACUZINO S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare - dl. Achim).

Punctul nr. 22 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru stabilirea unui sediu secundar și punct de lucru birou fără trafic (dezvoltare software)al firmei S.C. EXTENDET STUDIO S.R.L. în imobilul situat în Brașov, str. Oltului nr. 8, S.C. A, ap. 22.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare - dl. Achim).

Punctul nr. 23 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind acceptare ofertă de donație autentificată sub nr. 1941/2015 și trecere în domeniul public al municipiului Brașov, a terenului donat de Spătar Ana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru și trei neparticipari).

Punctul nr. 24 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 358/2020 și trecerea în domeniul public al municipiului Brașov a terenului donat de Rățulea Cornelia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru și trei neparticipari).

Punctul nr. 25 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 353/2020 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului donat de MAURER IMOBILIARE S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (23 de voturi pentru și trei neparticipari).

Punctele 26 până la 30 au fost votate în bloc.

Punctul nr. 26 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 139662 Brașov, nr. cad. 139662.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru și două neparticipari).

Punctul nr. 27 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al municipiului Brașov a cotei de 28/175 din terenul înscris în C.F. nr. 109563 Brașov, nr. cad. 109563, nr. top. (9982/1/4, 9982/2/4, 9982/3/2/1/2, 9980/2/1/3, 9981)/10, de la Hulea Marin și Hulea Maria.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru și două neparticipari).

Punctul nr. 28 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 161918 Brașov, nr. cad. 161918.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru și două neparticipari).

Punctul nr. 29 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 161671 Brașov, nr. cad. 161671.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru și două neparticipari).

Punctul nr. 30 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 163036 Brașov, nr. cad. 163036.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (24 de voturi pentru și două neparticipari).

Punctele 31 până la 36 au fost votate în bloc.

Punctul nr. 31 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Castelului nr. 34, ap. 7, deținut de Chiriac Elena Rodica Sabina și Chiriac Nicolae Vladimir.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare).

Punctul nr. 32 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 15, deținut de Trevor King.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare).

Punctul nr. 33 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 29, ap. 1, deținut de S.C. MERVEILLE BUILDING SERVICES LIMITED.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare).

Punctul nr. 34 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr. 69, ap. 2, deținut de Vulpe Florian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare).

Punctul nr. 35 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 16, ap. 1, deținut de Netzer Zvi-Haiim și Netzer Anat.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare).

Punctul nr. 36 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 15.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (25 de voturi pentru și o neparticipare).

Punctul nr. 37 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brașov, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării, a mijloacelor fixe, prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999 republicat, cap. D, conform Anexei.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 38 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației din locuință în locuință de serviciu a imobilelor situate în municipiul Brașov, bd. Gării nr. 20, ap. 76, str. Ion Barac nr. 3 (actualmente Pietrosu nr. 2), str. Lânii nr. 54, bl. I 29, ap. 5.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și o abținere - d-na Donosă.

Punctul nr. 39 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind închirierea/concesionarea bunurilor proprietate a municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și o abținere - dl. Macedonschi.

Punctul nr. 40 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere ale terenurilor situate în Brașov, în centrul istoric, identificate în planul de situație anexa 1 la H.C.L. nr. 732/2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și două abțineri - dl. Macedonschi, dl. Șovăială și o neparticipare - dl. Oprică.

Punctul nr. 41 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Matei Basarab nr. 39.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 42 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Alexandru Vlahuță nr. 59.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 43 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Cocorului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 44 al ordinii de zi

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. "RATBV" S.A. a unui teren situat în Brașov, str. Independenței fn.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 45 al ordinii de zi

Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a Municipiului Brașov pe anul 2019.

Președintele ședinței - dl. Oprică Adrian Florentin:

„Este un raport al calității sociale și de mediu în municipiul Brașov pe anul 2019.”

Domnul Primar - George Scripcaru înaintează raportul anual al stării economice și sociale a municipiului Brașov, pentru studiu și analiză.

Ulterior, domnul Primar face referire la instituțiile care fac parte din Comitetul de Situații de Urgență, cu preluarea responsabilităților la nivel local. Sunt centre de carantină care sunt gestionate de către primărie, acestea au un rol decizional, respectiv, dezinfectarea și asigurarea tuturor necesităților din acest punct de vedere.

Sunt și agenți economici care au pus la dispoziție ceea ce era necesar. S-a creat al doilea centru pentru persoane fără adăpost cu ceea ce este necesar.

Domnul Primar solicită colaborarea domnilor consilieri împreună cu asociațiile de proprietari, pentru evitarea anumite situații, extinderea focarelor de infecție, astfel, la fiecare bloc să se facă o dezinfecție simplă, prin amplasarea unui material îmbibat cu clor sau alcool, să se dezinfecteze elementele de acces, ușile, liftul sau scara blocului, să se facă acest lucru în fiecare scară.

Prin Crucea Roșie vor fi distribuite câteva mii de pachete, la fiecare bloc și se va încerca pe cât posibil achiziționarea de clor în cantitate foarte mare. Se va transmite Comitetului de Situații de Urgență tot ceea ce se gestionează, pe raza municipiului.

S-a luat în calcul și punerea la dispoziția Comitetului pentru Situații de Urgență, a unor locații de cazare pentru eventuale situații care vor apărea, respectiv, alte 4 spații care să fie utilizate.

În fiecare seară domnul Primar primște un raport al situației de pe raza municipiului.

Domnul Senator - Allen Coliban: își exprimă intenția de a colabora și îl felicită pe dl. Primar și Comitetul pentru Situații de Urgență, că a luat măsuri necesare și bune.

“Primele două sunt parțial îndeplinite pentru că ați avut în discuție rectificarea bugetară. Trebuie să ne regândim prioritățile, viața noastră după această criză va avea modificări importante; evenimente, „Cerbul de Aur”, ne gândim dacă se mai fac. Ședințele on-line, exemplu dat de autoritățile centrale să fie on-line.

Mă bucur că ați implementat deja. În gestionarea persoanelor în vârstă și nevoilor cu mobilitate limitată, cred că dincolo de ceea ce face Direcția de Asistență Socială, este foarte important să existe colaborare din zona civică... am putea lua exemplu achiziționării de teste rapide care pot da rezultate în 15 minute.

Pentru asociațiile de proprietari, nu toate sunt capabile să găsească dezinfectanți pentru măsurile impuse.

Ar trebui colaborări directe, să pună la dispoziție materialele.

Vă mulțumesc și vă doresc din inimă multă sănătate.”

Domnul Primar - George Scripcaru: „Am dat dispoziție să sisteze alte achiziții de tip prestații de evenimente de activitate de acest fel. Să ne ocupăm de procedura de achiziție de investiții sau anumite proiecte care sunt în derulare și care generază plus valoare de fonduri accesate sau etape la care ne raportăm ca pași procedurali.am spus mai înainte că suntem în contact permanent cu celelalte instituții ca procedură și ca responsabilitate.

Tot timpul când s-a constatat necesitatea.. .am încercat să găsim soluții, chiar dacă nu suntem implicați direct, spitalele sunt subordonate Consiliului Județean.

Nu înseamnă că nu suntem preocupați și împreună cu Consiliul Județean și directorii de spitale în fiecare zi, am discutat, au făcut solicitări și am făcut o achiziție care nu este în responsabilitatea noastră. Ne-am dus în Comitetul de Urgență, am prezentat situația în momente de acest gen - acestea decid aceste lucruri...am luat în calcul punerea la dispoziție a unor capacități hoteliere să fie utilizate ca centre de carantină. Este posibil să se întâmple ca unul dintre acestea să fie luat în calcul. Pentru medici care sunt în această situație care au probleme cu programul, să discutăm împreună cu toate instituțiile cu implicare.

Așa cum am discutat și cu U.P.U., Direcția de Asistență Socială a preluat. Am pus la dispoziția D.S.P. personal de la Direcția de Asistență Socială. Am preluat personalul de la Creșe, care se va ocupa de această funcțiune nouă cu un agent economic privat, să asigurăm partea medicală.

Domnul consilier - Ungar Arnold: „.Pensionarii au voie între 11-13 și nu mai găsesc nimic, alții iau tot și sunt într-o situație. spunând că vrem să scăpăm de ei. Sunt realități pe care trebuie să le gestionăm.

Vă mulțumesc și mă aștept să ne sprijiniți.”

Președintele ședinței - dl. Oprică Florentin - Adrian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN

SECRETAR GENERAL, ADRIANA GORAN