Hotărârea nr. 99/2020

Modificarea H.C.L. nr. 731/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public”.
None