Hotărârea nr. 97/2020

Aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului “Festivalul Cerbul de Aur 2020”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 97

din data de  20  februarie  2020

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului Festivalul Cerbul de Aur 2020;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 16.636 din 13.02.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului “Festivalul Cerbul de Aur 2020”;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 92, alin. (1), alin. (2), lit. e), art. 104, alin. (1), alin. (2), art. 125, alin. (1), lit. a), lit. b), art. 129, alin. (2), lit. c), lit. e), alin. (7), lit. d), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. f), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului  “Festivalul Cerbul de Aur 2020”, ce se va desfășura în Piața Sfatului din Brașov.
 
 
Art. 2. Se aprobă asocierea cu Societatea Română de Televiziune în calitate de organizator și cu Consiliul Județean Brașov în calitate de coorganizator pentru organizarea și desfășurarea evenimentului “Festivalul Cerbul de Aur 2020”, conform Acordului de Asociere prezentat în anexă parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Se aprobă suportarea de către Municipiu a costului cazării persoanelor prezente la Festival, în camere single, duble, duble în regim de single, apartamente în hoteluri de 3, 4 și 5 stele conform graficului de organizare și de desfășurare al Festivalului, precum și conform Listei, transmise de organizator, în limita sumelor alocate pentru Festival în bugetul Municipiului Brașov.
 
 
Art. 4. Se aprobă suportarea de către Municipiu a costului acțiunilor de protocol, pentru vedetele internaţionale din festival, membrii juriului, concurenţi, interpreţi din România şi invitaţi speciali şi cheltuielile legate de masa oficială oferită la deschiderea evenimentului, de comun acord și împreună cu SRTV și Consiliul Județean Brașov;
 
 
Art. 5. Se aprobă acordarea de către Municipiul Brașov a unui premiu special în valoare netă de 2500 Euro.
 
 
Art. 6. Decontarea sumelor prevăzute la Art. 3, 4, 5 se va face în baza acordului de asociere, prezentat în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre și în limita sumelor aprobate în bugetul Municipiului.
 
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Relații Externe, Cultură și Evenimente - Biroul Relații Externe, Turism și Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • acord asociere Cerbul de Aur 2020 TVR.pdf