Hotărârea nr. 96/2020

Finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale.
None