Hotărârea nr. 93/2020

Închirierea, prin licitaţie publică, deschisă cu strigare, a trupurilor de păşune „Munţii Cailor” şi „Capra Mică”, aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.
None