Hotărârea nr. 91/2020

Aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov.
None