Hotărârea nr. 86/2020

Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Brașov, pentru anul 2020.
None