Hotărârea nr. 80/2020

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 10 decembrie 2019 și a procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 20 decembrie 2019.
None