Hotărârea nr. 71/2020

Vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Dr. Gheorghe Baiulescu nr. 30, către Lungan Andrei - Iulian și Lungan Ana Maria.
None