Hotărârea nr. 60/2020

Prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuințe aflate în administrarea Societății Rial S.R.L.
None