Hotărârea nr. 59/2020

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a spaţiului situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, cam. 302.
None