Hotărârea nr. 57/2020

Darea în administrare, către Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, a terenului, cu dotările aferente, în suprafață de 4.968 m.p., identificat în C.F. nr. 106188 Brașov, nr. cad. 106188, situat în Brașov, B-dul Gării f.n.
None