Hotărârea nr. 56/2020

Darea în administrare către Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, a imobilului Stadionul Tineretului, situat în Braşov, strada Stadionului nr. 1.
None