Hotărârea nr. 537/2020

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 06 noiembrie 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 537
din data de 13  noiembrie  2020

 

 

 

 

Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 06  noiembrie  2020;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 13 noiembrie 2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 138, alin. (13) - (17), art. 139,   alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 06  noiembrie  2020.